Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 20-09-1928 aan van Oldenborgh


BRIEF 20-09-1928

Bergen op Zoom 20 Sept. 28

Zeer geachte Heer van Oldenborgh
In het nieuwsblad las
ik heden het ontstellend bericht
van het overlijden van Uw broeder [Louter Cornelis van Oldenborgh],
die is heengegaan zonder dat nog
verricht te hebben, wat velen
van hem verwachten. Een van de
weinig Dordsche ingezetenen die
voor de stad hunner geboorte
wat gevoelde, en in stilte
veel heeft bij gedragen tot
het in stand houden van
een artistiek leven in onze
gemeente. In de gemeenteraad
was hij langen tijd de beste
spreker, die de meest verzorgde
rede zonder moeite voordroeg.
Persoonlijk ben ik hem dank-

baar voor zijn welwillende
medewerking tot in stand
koning van de muurschilderingen
in de hal van het Raadhuis
Zijn aangeboren aanleg voor
Magistraat heeft hij op
eenvoudige wijze in het
belang der gemeente trachten
te vervullen en het gemis
van zijn persoonlijkheid, zal
voor velen die hem hebben
gekend, een groot verlies
blijven. Voor U en
de familieleden is het gemis
nog zwaarder te dragen.
Ik verzoeke U geachte Heer
van Oldenborgh mijne oprechte
deelneming te aanvaarden
met dit smartelijk verlies
Met beleefde groeten aan
U en Uwe huisgenooten
Hoogachtend,
R. Kennedy.

[die met hem in aanraking zijn/waren geweest
een groot gemis en voor U en Uwe
familie een onherstelbaar verlies zijn
Aanvaard geachte heer van Oldelbiorgh
mijne oprechte deelneming
Met beleefde groeten
Hoogachtend
R. Kennedy]

Laatst gewijzigd: december 2019.