Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Arij Hopman (schippersknegt)


PRO JUSTITIA.
Wij OFFICIER van JUSTITIE bij de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Dordrecht, Provincie Holland, Zuider kwartier, gelasten en bevelen dat een der Deurwaarders of Agenten der Gewapende Magt, dagvaarde
Arij Hopman van beroep Schippersknegt te Dordrecht
om te compareren voor gemelde Regtbank in deszelfs Correctionele teregtzitting op Woensdag den 11-4-1827 des voormiddags Elf Uren, ten einde aldaar tegen hem te zien procederen volgens de Wet, ter zake dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het slaan en verwonden en mishandelen van Willem de Keijzer te Dordrecht ind ena vond vand en 26 November 1826.
gedaan te Dordrecht den 24 Maart 1827,
De Officier voornoemd was get. B.J. Vrijthof.

In den Jare 1827 den derden April heb ik ondergeteekende Deurwaarder bij de regtbank te Dordrecht wonende L. D N. 378 behoorlijk gepatenteerde, aan zijn woonplaats gedagvaard, de hier bovenstaande Arij Hopman ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.