Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Petrus Remerus Roomers


(Copie) Den Elfden April des Jaars 1827 ten verzoeke van den Heer Petrus Remerus Roomers in Kwaliteit van likwidateur zijner gewezene firma van Weeningh & Roomers, Koopman wonende te Rotterdam doch kiezende te dezer zaker domicilie ten huizen van den Heer Matthijs van der Waijfort, Procureur wonende te Dordrecht in de Wijnstraat Lett. B. No. 14, die in evengenoemde zijne kwaliteit voor hem requirant in natemelden executie zal occuperen en uit krachte van een vonnis bij defaut ten behoeve van den Requirant zoo als hij ageert, en ten lasten van Govert Kooijmans gegeven door de regtbank van Koophandel zittingoudende te Rotterdam, den vierden Junij des Jaars 1824 en wijders ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.