Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Laurens de Groot - Matthijs van der Flaes (schoenmaker te Goirle)


Extract uit de minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten instantie zitting houdende te Dordrecht Provintie Holland Zuider Kwartier.
In naam des Konings.
De Regtbank van Koophandel zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven.
In zake
Matthijs van der Flaes, Schoenmaker te Goirle, Provintier Noord Braband, in den jare 1826 gepatenteerd bij akte des plaatselijke regering der Gemeente in dato 15 Julij 1826 sub N. 18 Reg. 33 Art 75 en over den tegenwoordigen jare daartoe aanvrage gedaan hebbende blijkens declaratoir dier palats in dato 11 Januarij 1827 No. 33 Eisscher bij exploit van den Deurwaarder dezer Regtbank Jacobus van Maarseveen Azn in dato den tweeden februarij 1827, Geregistreerd den erde Februarij 1827 fo. 13 ..... ontvanger F.J.A. Pit. Compareerde Abraham den Bandt, wonende te Dordrecht houder eener onderhandsche Prokuratie onderschreeven te Dordrecht den 25 Januarij 1827 ter zijde van welke staa .....
Contra
Laurens de Groot, Winkelier te Dordrecht, gedaagde niet comparerende ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.