Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Willem de Keizer


(Extract) Pro Justitia.
De regtbank van Eersten Instantie zittinghoudende te Dordrecht Provintie Holland Zuiderkwartier heeft het navolgende vonnis gegeven als regtbank van Correctionele Politie.
In Zaken
het openbaar ministerie bij monde van den Heer en Mr. Bernard Jan Vrijthoff officier bij de regtbank P.b. Eischer.
Constra
Willem de Keizer oud 25 jaren geboren en wonende te Middelburg, schippersknegt
Pieter Schaap, Cornelis Altenburg, Arij Hopman, Adrianus Pennenburg, alle van beroep schippersknegt, wonende te Dordrecht aangeklaagden de vier laatst gemelde hoewel beoorlijk gedagvaard niet comparereende defaullanten .....
Alzoo ... dat de vier laatst gemeld aengeklaagde in den avond van den 26 November 1826 in de herberg de Stoomboot(?) op den Rietdijk te Dordrecht na voorafgaande vloeckwoorden hebben geslagen en verwond den eersten aangeklaagden Willem de Keijzer zonder dat de beledigde door deze mishandeling echter eene ziekte heeft verkregen of belet is geweest in de verrigting van zijnen gewonen arbeid, gedurende meer dan twintig dagen terwijl .....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.