Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Matthijs van der Flaes


In den jare 1827 den 23ste Mei ten vezoeke van Matthijs van der Flaes, Schoenmaker wonende te Goirle, als zoodanig gepatenteerd over den hare 1826 bij acte indato 15-7-1926 No. 58 en voor 1827 aanvraag om patent gedaan doch hetzelve nog niet bekomen hebbende Domiciele kiezende te Dordrecht ten kantore van den Prokureur Abraham den Bandt wonende in de Voorstraat wijk D254 welke als zoodanig voor den Requirant occupeert.
En uit krachte van een vonnis bij default gewezen door de Regtbank van Koophandel te Dordrecht den 13-2-1827 geregistreert den 15den derzelfde maand....
.... Laurens de Groot, winkelier wonende te Dordrecht waarbij ik hem ter requisitie als boven in naam des Konings en der Justitie heb Bevel gedaan Om aan mij Deurwaarder als houder der Stukken voor den Eisscher tegen quitantie te betalen een Somma van f 325 Guldens met de intressen van dien volgens de wet, de Protestkosten en kosten ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.