Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Pieter Bisschop (schipper)


(copie) In den Jare 1800 zeven en twintig den achtste Augustus. ten verzoeke van Pieter Bisschop, Schipper wonende te Dordrecht domicilie kiezende ten kantore van den Heer Procureur Antonie Kist Ez in de Gravestraat B 167 aldaar.
En uit krachte van de Grosse eener acte van Eisse en Transport gepasseerd voor den openbare Notaris Mr. Peter Steven Schull en getuigen te Dordrecht den 5-2-1822 ....de Heer Hendrik Walpot, particulier wonende te Dordrecht cedeert en overdraagt aan bovengemelde Pieter Bisschop of zijne regtverkrijgende een Hypothecaire obligatie ter behoeve van denzelve Heer Walpot verleden door nu wijlen Jan van Vark voor bovengemelde Notaris mr. Schull en deszelfs ambtgenoot te Dordrecht den 23ste Februarij 1818 op de minute geregistreerd den volgende dag groot in kapitaal f 1.000 ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.