Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Cornelis de Vos (schipper)


Pr. Justitia. In naam der Weten des Konings.
Wij Officier bij de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Gorinchem, provincie Zuid-Holland, ordonneren den eersten deurwaarder of agent der openbare magt hiertoe gerekwireerd te dagvaarden:
Cornelis de Vos, Schipper wonende te Dordrecht
ten einnde Zaterdag den 22 sept. dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, te compareren voor dezelve Regtbank .... ter zake dat hij op den vierden Augustus dezes Jaar te Nieuwlekkerland aan Gerrit van Tienhoven, onderscheidene kleinerende uitdrukkinge heeft toegevoegd en denzelven voor schelm uitgemaakt.
... gedaan in ons Parket te Gorinchem den 13 September 1827 ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.