Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Westerman en Compagnie


(Copie) In den Hare Achttien honders zeven en twintig den Tiende November. Ten verzoeke van de Heeren Westerman en Compagnie gepatenteerde kooplieden over dezen jare nog geen patent verkregen hebbende wonende te Amsterdam, domicilie kiezende ter woonstede van den Procureur Antonie Kist Ez te Dordrecht krachtens een vonnis van den 21 Junij 1827 door de tweede kamer der regtbank van eersten aanleg te Amsterdam, als regt doende in zaken van koophandel gewezen behoorlijk geregistreerd, als mede ten gevolge van het arrest door de Deurwaarder Johannes Wijnhoff op den 22ste Augustus 1827 geexploiteerd ter requisitie als boven onderhanden van de Weduwe Adrianus Kooren in Dordrecht gelegd tegen en ten laste van L. en P. le Clercq, wonende te Amsterdam in de Beurssteeg en van de gedane verklaring ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.