Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Vaes (winkelier, A62)


Den Negen en twintigste December 1827 op de requisitie van den Heere Officier bij de Regtbank te Dordrecht, en ingevolge de Cedule van den Heere Regter van Instructie, aan mij ter hand gesteld, hebbe ik ondergeschreven, Deurwaarder van dezelve Regtbank, wonende te Dordrecht, wijk A no. 62
geciteerd Vaes, winkelier, te Dordrecht om te compareren den 31st December 1827 ten Elf uren des morgens, voor den voorsz. Regter van Instructie, op het gewoon Vergaderhuis te Dordrecht, in de St. Joris Doele, om getuigenis te geven over het gene hem zal voorgedragen worden ..... J.D. Jaquet, Deurwaarder.

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.