Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1828 Thomas Keurvorst


(Copie) BEVEL VAN MEDEBRENGING.
Wij Mr. P.H. vande Wall REGTER van INSTRUCTIE, bij de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht, Provincie Holland, Zuider kwartier, bevelen en gelasten aan alle Deurwaarders, Agenten der Justitie, Agenten der Politie, en aan alle uitvoerders der geregtelijke bevelen, welke dezen zullen zien, voor ons te brengen de persoon van Thomas Keurvorst, van beroep arbeider en wonende te Dordrecht
omme te worden ondervraagd, en gehoord op de beschuldigingen, tegen hem ingebragt.
.... 27-3-1828... J.D. Jaquet, Deurwaarder

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.