Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1828 Otto Ruijmers (broodbakker, Palingstraat B95)


(Copie) In naam des Konings.
De Regtbank van koophandel zittiging houdende te Rotterdam Provincie Zuid Holland heeft het navolgende vonnis gewezen.
In de zaak van I. van den Abeelen & Mees, commissionaris kantoor houdende te Rotterdam aan den Visschersdijk, als zoodanig aanvraag om Patent hebbende ...
contra.
Otto Ruijmers, Broodbakker wonende in de Palingstraat Wijk B No. 95 te Dordrecht Gedaagde en defaillant, ter andere zijde.
De Eischers hebben geconludeerd eerstelijk tot ...
... 26 juni 1828

Den Negenden September des Jaars 1828, heb ik ondergeteekende Isaac David Jaquet Deurwaarder bij de Regtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provintie Holland zuider Kwartier, behoorlijk ingeschreven en wonende te Dordrecht in de Grotekerksbuurt A No. 74 ten verzoeke van de Heeren I. van den Abeelen & Mees Commissionnairs ....
... 26-6-1828 del 46 folio 62 vak 7, ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.