Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1828 Rhijnwijn


Den Dertienden September achttien honderd acht en twinting heb ik ZWERIS AALBERS commies bij de administratie der directe Belastingen in en uitgaande
regten, onder accijnsen, gestationneerd en wonende te Zwijndrecht, behoorlijk beëedigd ter requisitie van den Heer staatsraad in gewonen dienst,
belast met de administartie der directe belastingen in en uitgaande regten en accijnsen, ter
vervolging en voortzetting van den Heer Directeur der gezegde administratie in Zuid Holland, die domicilie kiest ten kantore van den arrondissements
.... twee fusten Rhijnwijn gemerkt OPS. 172 en 173, op den 17de mei 1827 buiten de Riedijksche poort te Dordrecht aangehaald, om als nog ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.