Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1829 Engelbert Willemszen


(Copie) In den jare 1829 den 23 Januarij Ten verzoeke van den Wel Edele Heer Engelbert WILLEMSZEN Lid van den Raad der Stad Dordrecht en aldaar wonende domicilie ten deze keizende ten Kantore van den Prokureur die voor hem occupeert den Heer Abraham den Bandt wonende op den Nieuwe haven A420 te Dordrecht
Heb ik ondergeteekende Hendrik Arend van EEM, deurwaarder bij de Regtbank van Eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht aldaar wonende in de Voorstraat wijk C No. 72 behoorlijk ingeschreven.
Beteekend en mits deze copie gelaten aan den Heer Arnold Wouter KIMIJSER, garenbleker wonende even buiten de Stad Dordrecht bij Beeltjesbrug E. No. 130 gemeente Dordrecht, mijn exploit doende ten zijner woonstede soprekende met hem zelve.
van de grosse eener obligatoire Hypothecaire acte den 20-7-1826 te Dordrecht gepasseerd voor den Notaris J.D. Schultz van Haegen en getuigen geregistreerd te Dordrecht den 21-7-1826 in capitaal f 3000 Nedrlansche guldens ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.