Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Johannes Adriaan van Asperen


25 Jan. 1827, 2048, Copie, goed voor f 100.
Den ondergeteekende neme aante betalen drie maanden naar dato, aan de Heer J. van Dortmond of zijne ordre, de Somma van honderd Guldens hollant Gulde Courant De waarde hiervoor genate Achtum Dordrecht 25 October 1827 goed voor honderd gulde (getr) L. De Groot

N. 938 (in dorse staat)
Voor mij aan de Heer J. van Oijen Fz of ordre waarde in constanten ontvangen Kitsheuvel 28 October 1827 (geteekend) J. van Dortmond.

Voor mij aan de Heer P. van der Meulen of ordre Waarde inrekening 's Bosch 20 December 1826 (get.) J. van Oijen Fz.

Voor mij aan de Heere Dirk Vos en Compie of ordre Waarde genoten 's Bosch 8 Januarij 1827 (get) v.d. Meulen

Voor Copie Conform Joh. Ad. van Asperen
Den zesentwintigste Januarij 1827 heb ik Johannes Adriaan van Asperen, Deurwaarder bijde Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar wonende aan de Voorstraat

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.