Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Dirk Schaap


PRO JUSTITIA.
BEVEL VAN MEDEBRENGING.

Wij Mr. P.H. vande Wall REGTER van INSTRUCTIE, bij de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht, Provincie Holland, Zuider kwartier, bevelen en gelasten aan alle Deurwaarders, Agenten der Justitie, Agenten der Politie, en aan alle uitvoerders der geregtelijke bevenlen, welke dezen zullen zien, voor ons te brengen de persoon van Dirk Schaap, schippersknegt, woonende te Dordrecht
omme te worden ondervraagd, en gehoord op de beschuldigingen, tegen hem ingebragt.
En roepen wij deze in de hulp van alle Bevelhebbers en Ambtenaren der gewapende magt, en van alle Civile en Militaire Autoriteiten, tot het verleenen van den sterken arm, is het nood, ter executie legging van ons Bevelschrift.
Gedaan te Dordrecht den 15 der maand februarij van den Jare 1800 en 27 en hebben wij geteekend.
De regter van Instructie voornoemd, (geteekende) van de Wall.

In den Jare 1827 den 16 februarij ter Requisitie van den Heer Regter van Instructie Regtbank van Eersten aanleg te Dordrecht provincie Zuid Holland heb ik ondergeteekende Deurwaarder bij gemelde ... informatie gedaan naar de persoon van Dirk Schaap welk informatie hier op neer koomen dat Dir Schaap geenen Domicilius heeft en dat hij thans naar ... was gegaan om die(n)st te nemen daar in heb ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.