Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


LIJSTEN met contribuanten ingeleverd bij de burgemeesters (1702) -- vaandel 1 t/m 11


Lijsten van de oude wagten die 1702 aan Heeren Burgermeesteren zijn overgeleverd

Lijste vande wagten

Lijste van het eerste vaandel vande'geen die vrij van wacht sijn maer nochtans op wapenen gestelt sijllen [zullen] werden en moeten contribueren


wed.e vander Monde 2-10
wed.e Vivien 5-0
wed.e Aartoos 1-0
Caetje van Hasel 0-15-0
Cornelia vander Kuijp 1-0
Lijsbet de Jongh 1-10-0
Joff.w Wor 2-0
Adriaen (Cobelet) Commslet, impotent 3-0
Joff.w vander Hoop 1-10-
Joff.w Housse 3-0
(wed.e Willem Klasen 0-15-0)
wed.e Francken 5
wed.e Vallo 1-0
= f 91-15

Claes Cleijkluijt f 2-10
Leendert Walraven 1-10
Baar Gerit 1-10

91-5
wed.e vander Hoeve 2-0
Helena Vingerhoet 1-0
wed.e de hr vander Graaff 5-0
wed.e Niot 1-0
de vrou int achterhuijs 1-0
wed.e Roelandus 1-10
Joff.w Wens 3-0
wed.e Backus 3-0
(wed.e vander Velde 5-0) aende Vuijlpoort
wed.e de Hoogh 3-15
-114-10
G: van IJsenbroeck 4-0
= f 119:10:-

Hendr. Verweij 1-10
De wed. de Ram 1-10
Claes Gatte 1-0
Johannes Boenders 2-0
Hendrick Delwijn 1-10
(de wed.e Blom)
Henrick Besemer 4-0
Jan Rutte 1-0
(Hendrick)(Adriaen) Hendrick Starigst? 1-10
Jacob Hartman 1-0
Michiel van Loon 2-0
Hutte den Ouden 1-10
Hartloff van Schellebeek 4-0
Arij Struijk 1-10
Willem Den Schoenmaecker 1-10-

NB. alle bediende vande brantspuijten werden op geweer stelt sonder te waecken

De wed.e Steenwijck -
Streng..?
(Hendrik Delwijn mennest)
Paulus Hermens schipper
Arent Coenen
Dirck Corstiaense, brouwersgast
Jan Westerbrugge
Adriaen Calraet
Heijltje
De wed.e De Hr Capn. van(de) Monde
Hendrick Struijk, potschipper
Ariaen Blox, (idem) potschipper
jouff. Gront wed. van Zittert
(Jan Crist Boenders)
De wed.e Melanen

Jenneken Pluijm 1-0
Joh. de Jongh 3-0
de wed. de Graaff 1-0
de wed.e van Oxsefoort 0-15-0
de wed.e Gilthuijsen 1-10
Jof.rouwe Harincke 4-0
wed.e van der Flis, en Jouff. Blom 4-0
Berber Blanckert 1-0
(...? 1-0)
wed.e vander Wal 0-15-0
wed.e Batenburgh 1-10
Huijbert Thijsse, booven de 60 jaren 1-0-0
Joff.w van Cappel 3-0
Joff.w van Roij 3-0
Cornelis van den Broeck, booven de 60 jaren 2-10-0
Anna van(der) Pelgrom 1-10-
Wed.e de haen 3-0
wed.e Gillenborgh 1-0
wed.e Stratenus 1-10-
wed.e Hooghstraten 2-0
Cornelia en Catharina Verhage 2-0
wed.e Phenix 1-0-0
= f 40-5

wed.e vander Mandelen 1-0-0
wed.e Selderbeeck 1-10
wed.e Schot 2-0
Maria Goudriaen 0-15-
wed.e van Dalen 1-0
Joff.w Wensen Lijsbetje 2-0
Jioff.w Camerlingh 2-0
Joff.w van Naeltwijck 1-0
Pietenella de Heer 1-0
wed.e Hallingh 5-0
de hr Jan Stoop f 4-0
(de h.ren vander Dussen)

Lijste van het tweede vaendel van alle composante

Isack Hutte, manist 1-0-0
(de wed.e Balen)
wed. Rense 1-10-0 (wed.e de ..ment?)
Roovere, 60 jaren, 2-0-0
wed.w Schitman 1-10
Joff.w Cats 2-0
huijsvrou van van Troije 3-0
wed.e Vermeulen 1-0-
wed.e van Sevenum 2-0-
Pieternella Vermaas 2-0-0
wed.e Boone 1-10-0
wed.e van Cappel 1-10-0
wed.e de Jongh 2-0-0
Emerentia de Haan 2-(10)
wed.e ageninge 2-0-0
Adriaen Hagoort, 60 jaren 4-0-0
wed.e Nadorts 1-0
Joff.w Cune 3-0
wed.e Dorstman 2-0
(de hr van Blockland)
(d hr taphorst (Staphorstius?))
(Hend. Morris)
wed.e Colvius 4:0
wed.e Surendonck 3:0
wed.e van Erp 3-0
wed.e Stoop Alida 5-0-0
wed.e Stoop Adriana (3-0-0)
wed.e Piper 5-0-
= (f 59)(f 60) f 55:-f 135:5:
Anna Hooghvorst 2-0-0
Joff.w Neurenbergh 4-0
wed.e Cloens 4-0
Joff.w Hoeuff 4-0
(de Bruijn)
= f 149:5
Jacob de Vos 2:10
= f 151:15

(advocaet Ravesteijn 3-0)
Dirck Gooris 3-0
Pieter van Hooghstraten 1-0
Mattheus van Dijck 3-0
Salomon Levij 3-0
de soon van Levij 3-0
(meester Fleron)
= f 164:15

Jacobus Grendels 2-0
Hendrik Manuts(?) 1-10-
Johannes Dieren 2-10-
Jacob van Ravesteijn 2-10
Jan Everts 1-10
Simon Spino 1-10
Mr. Fleron 1-10
Cornelia Vechetrs 3-0
Maria de Haen -

NB. alle bediende van de brantspuijten werden op geweer gestelt sonder te waecken;
f 55
Johan de Roij 4-0
Juffr: Alida de Beuere [Bevere] 4-0
Gerrard van Ven 1-0
wed.e Appels 2-10
Jacobus vande Heijde 1-10
(wed.e) Johan Cock, 60 jaren 3-0
wed.e Lambinon 3-0
wed: de Vries 5-0
wed.e de Vries
wed.e Francken 1-0
wed.e Oudeman 4-0
wed.e de Jongh 4-0
Jeronimus Terwen 5-0
Reijnier Duijser 3-0
en soon 3-0
wed.e Kieldonck 1-10-
wed.e Sappius 4-0
wed.e van Tiel 1-10-0
Joiff.w Caesteckers 1-0
wed.e Panbergen 1-0
Joff.w Bronckhorst 2-0
wed.e Francken 2-0
wed.e Kempenaer 1-10
Annenitje Horst 0-15-0
Barent van Dooren 2-0
wed.e Ooms 3-0
wed.e do. Leenderts 1-0
wed.e Hallingh 4(5)-0
de pastoor Pruijm 5-0
Joff.w van Laar 2-0
= f 135-05

Lijste van de Composante van t'derde vaendel

Groothooff
(d'heer van Puttershoeck 5:-)
(d'heer Simon Muijs 0:0)
mevrouw Everwijn 5:0
d'heer van Giessenburgh 5:-
Juffrouw Kuijckhoven 3:0
Juffrouw van Oosden 2:10
Lambert van Bree 3:-
Mevrouw Hoefslager 2:0
juffrouw Berk 4:0
jufrouw de Winter 2:0
Joost Hendrickse 2:0
(Johannes Eree..)
juffrouw Arlebout 3:0
juffrouw Boedonck 2:0
(Wouter Hoofwegen [Hoffwegen] 1:0, onder Steegoversloot)
(d'hr Adriaen van de Graef)
juffrouw Hoeuft 4:0
weduwe v. Heijden 2:10
(d'heer Meijnders)
juffrouw de Vries 3:0
d'weduwe van Asch 1:0
juffrouw Melisdijck 2:10
juffrouw van Blocklant 3:-
juffrouw Bischop 1:10
weduwe Celis 2:0
= f 55:-:-


transport (f 124:5) f 119:5
Mattijs van Stockem 1:5
juffrouw v. Segwaert 4:-
weduwe Smack 2:-
weduwe Vernimme 2:0
Leendert Schift 3:0
weduwe Caesteecker 1:0(2:0)
weduwe Melsert 1:0
weduwe Bouvij 1:10
Jan Lebon 1:10
Jan Constant 1:0
juffrouw Caris 2:10
Jasper Ariensse 2:-
juffrouw v. Brande 2:-
(d'heer van Oostendam)
= f 145:10 (f 150:10)

Docter de Man 4:0
Gillis vandr: Oort 3:0
= f 152:10

Pieter Prisse 3-0
Dirck Reijcke 2-10
Fransois Francken 4-0
Aert Ouboter 2-0
Gerrit Mol 3-0
Joris Roelants 2-10
Jan Claes 2-10
Jan van der Schaar 2-0
Govert Dionijs 2-0
Abram Frans

NB. alle bediende vande brantspuijten werden op geweer gestelt sonder te waecken

Jan Calraet 1-10
Jan van Orsoij 1-10
Jacobus van de Heijde 1-10
Frans Sneeuw 2-10
(Justus Wale(?)) wakt
Justus Wale In toecomende te contriburen
transport f 55:- (60:0)

Pieter Lijste 1:10
de weduwe Sam 1:0
Leendert Pietersse 1:10
msr. Mulhof 3:0
weduwe Cool 1:5
mevrouw Reepmaecker 4:0
weduwe Heurt 1:10
weduwe Paradijs 2:10
mevrouw de Wit 5:0
Margriet Crehi 1:-
Martijn Paradijs 4:0
(d'heer de Veer)
juffrouw (Bubbet) Birbwit 4:-
mevrouw v. Burch 5:0
Tielman Hagens 1:10
juffrouwen du Sear(?) 4:-
Pieter van Beaumont 2:10
weduwe Appels 3:0
juffrouw Gelsdorp 3:-
Mattijs Borrels
d'eher Crillaert 4:0
Jan Schul 1:10
juffrouw Freseliers 1:10
juffrouw Huttenus 2:-
Sander de Bont (2:0)
= f 119:5 (124:5)

Lijste van alle de contribuante vand'vierde vaendel

Zegert Verhoff 2:10:0
Gijsbert Jooste v. Kappel 2:0:0
(schipper) weduwe Focker 1:0:0
weduwe Arije Roelande 1:0:0
Laurens Bourgonjon 1:0:0
Anneke de Muijter 1:0
weduwe Beudt 2:0
mevrouw v. Suijdlant 5:0
juffrouw Ouwerkerck 3:0
juffrouw Caesenbroot 3:0
juffrouw van Keppel 1:0
Claes de Haen 1:10
doctor Targier 2:0
weduwe van kappel 1:0
Laurens Mutsert 1:(10)
Adriaen Baen en suster 3:0
weduwe van Leusden 1:0
Adriaen de Haen, wed. 2:0
(Job Lacroij)
weduwe Beudt en Botlant 2:10
weduwe Hooijman 2:0
Gerrit van Vinghs 1:10
Cornelis Kuijt 0:15
Joris Millaert 1:10
weduwe Keijser 0:15:
weduwe Bellaert 0:15
weduwe de Koningh 0:15:
= f 42:0
transport 42:0

weduwe van Kalf 0:15
weduwe in de koorbloem 0:15
weduwe Jonas Lamberts 0:15
Jan Lambertsse 1:0
weduwe Jannetie 0:15
weduwe Bax 0:15
weduwe Wittingh 1:0
weduwe Tomas Govertse 0:15
weduwe Jan Bonte 0:15
weduwe Kool 0:15
weduwe van Hattem 0:15
Sara van Bergen 0:15
weduwe v. de grient 0:15
weduwe v. Wageninge 1:10
Abram Lucasse 0:15
= f 54:10

Henrik Noteman, gewesen vaendrigh

NB. alle bediende van de brantspuijten werden op gemelde gestelt sonder te waecken.

Maerten de Raat 2:0:0
Pieter van Wijngaarden 2:0:0
Arij Dura 1:10:-
Pieter de Hart 0:15:0
Adriaen de Geus 2:10:0
(Mathijs van Cooten 1:10:-)
(Jonas Luijters 1:0:0)
Frans van der Schaar 1-0-0
(Arij Schouman 1:0:0)
Gerrit van Baecken 2:-:-
= f 69:15:0

Roelant Joorisse 2-0-0
Jooris Roelants 2-0-0
Willem Bordes 1-5-0
(Cornelis vander Sluijs)
Hend. Aertse 1-0
Jan Lambertse 1-0
Pieter Bacx 1-0
Jacob Engelen 2-0
Jan Engele 1-0
Johannes vander Burgh 1-0
David Huijsman 0-15-
Jacob vanden Bergh 0-15-
Jan Wouterse 0-15-
Jan Janse Brantsloot 0-15-0
Pieter Weijcke

rest als in de naadere lijste door de Lt. van Wessem Capiteijn overgegeve

Lijste van het 5 vaandel van alle contribuanten

Sr Govert vander Burgh 3-0
de wed.e vander laan 1-10-
Joff.w vander Steen 2-10-0
Jacobus vander Straten 2-10-0
(Commij Bogemaecker 1-0)
Adriaen van Reijnendam, oudt 60 jaren, 2-0-0
Willem de Bruijn 1-10
Hulsius en doghter 0-5-0
wed.e van Berge 2-0
pastoor Liboots 5-0
Lambert Willinck 0-15-
wed.e de Witt 5-0
wed.e Bruin 1-0-
wed.e Hacke 0-15-0
wed.e van Boom 1-10-0
Joff.w Romers(?) 1-0-0
Joff.w Doijenburgh 1-10-0
wed.e vander Mast 5-0-0
Isaac Canijn, inpotent 3-10-0
Salomon Bosschagie 3-0-0
en desselff soon 2-0-0
Jan vander Sluijs, menist 2-0-0
wed.e van Duijrtkant 2-10-0
wed.e van Hoove 2-0-0
Kornelia Giesse 0-15-0
Dingena het sloptie 0-15-0
Belteken Bernts 0-15-0
Cornelia 0-15-0
wed.e Bormans 0-15-0
wed.e Claesbil 1-0-0
wed.e Snel, getrout met een man die waakt 0-15-0
Maerten Heijcoop, oudt 1-0-0
Lambert van Sassin, impotent 1-0-0
Willem Cornelis 0-15-0
2 vrijsters Cappeltelser 0-15-0
Mathijs Matthijse 0-15-0
Willem Jansse Kimberst 0-15-0
= f 62:15:-
transport 62-15

Johannes Jacobse, oudt, dood 1-00
en de wed.e onder de Vismart
Huijbert Dirckse, oudt waakt, 1-0-0
wed.e Maini 0-15-0
wed.e Vermeer en moeder 2-0-0
Rejemias Janse 0-15-0
de doghter van Murees 1-10-0
wed.e Jacob Giese, getr: de man waekt 0-15-0
wed.e Hechters 1-10-0
f 72-0-0

(Cornelis Reus 1-5-0
Aertnout Renson 1-0-0
Maarten Heijcoop 1-0-0
Jan Vermeer 1-5-0)
komen onder

Gijsbert van Wel 1-0-0
Cornelis Reus 1-0-0
Arnout renson 10-0
Maerten Heijkoop 1-0-0
Adriaen Wijnen 1-5-0
Jan Foppen 1-5-0
Jan Vermeer 1-0-0
Henrick Koeman 1-5-0
Ari Pieters Blom 0-15-0

Lijste van het sesde vaandel van alle contribuanten

Hillegont 0-15-0
Teunis van Wel 1-5-0
Maria Vogel 1-10-0
wed.e Dermoije 1-10-0
Arijen Janse de Koningh 1-0-0
wed.e Doole 2-10-0
Willem Verloeve 2-0-0
wed.e Broeders 2-0-0
wed.e Terwen 3-0-0
Frederick Oudeman 1-0-0
Willem van Oort 1-10-0
wed.e Cuijoer 1-0-0
wed. Beens 1-10-0
= f 20-10-0

wed.e van Eijsden 1-0-9
Joffr. de Marees 4-0-0
wed.e Becius 5-0-0
wed.e Teerlinck 2-10-0
wed.e van Hattum 2-10-0
Willem Bos, 70 jaren 3-0-0
(de hr Paulus Eelbo)
wed.e Reijnesteijn 1-5-0
Jan Labrick 1-0-0
wed.e Debbits 2-0-0
wed.e Neuspitser 2-10-0
Roelant Teerlinck 4-0-0
Jacobus van Dijck 3-0-0
wed.e Oldenborgh 3-0-0
= f 56-15

wed.e van Esch 1-10-0
wed.e de Jongh en dochter 4-0-0
wed.e Meijers 4-0-0
= f 66-5-0
transport 66-5

Adriaen opde Camp 5-0
Joff. de Witt 4-0
wed.e Francken 5-0
Dirck Stoop 2-0
Elisabeth vanden Heuvel 2-0
Martinus Huijgens 1-0
wed.e van Aerssen 1-10-
Joff.w vander Linden 4-0
Joff.w Hollanders 1-0-0
Hend. van Sinderen 3-0
wed.e Erckelens 2-10-0
Joff.w van Dijck 1-10-0
en broeder 1-10-0
Susanna Timminckhoff 0-15-
wed.e Cranenborgh 1-10-0
Corn. Balen, manist 2-10-0
wed.e de Bois 2-10-0
Joff.w Sasburgh 1-10-0
Pieter vander Schonc 2-0-0
= 11-10-0

Sara Bornwaeter 1-10-0
wed.e Thoebas 1-10-0
= f 11-5-0

van heer den Oude(?) komt agter 1-10
Waelpot f 2-0-
= f 118-10

Jacob de Roij 1-5-
Gijsbert van Diepenbeeck 1-10-0
Hend. van Bemmelen 1-10-0
Reijnier Gijsbertse 1-5-0
Jan Rens 1-10-0
Aert van Beijere 1-0-0
Pieter Helmigt 2-0-0
Dirck van Lingen 2-0-0
Mattheus van Nispen 2-10-0
Meijnituis Willemse 1-0-0
Jacob vander Hoeve 1-0-0

(Johan van Dijck)
Rut Onderdewingert 2-0-0
Willem Ruloff 1-10-0
(Pieter van der Schonck 1-0-)
Jan van Aerdenbroeck 1-5-0
Cornelis vander Klock 1-0-0
Jacob van Hees 1-10-0
Frans van der Lis 1-0-0
Jan van Slingerlandt 4-0-0
Adriaan vande Schepper 3-0-0
Dirck Heringa 1-0-0
Lodewijk Philips van Dale
Hendrik van der Hoff 2-0-0
Wouter Hoffwegen 1-10-0
Jan Claessen voorleser 1-10-0
Thomas Oulrij 3-0-0
Pieter Bres -
Pieter Bres 1-10-0
Johannes Stabroeck 2-0-0

Lijste van het 7 vaandel van alle contribuanten

(Johannes Bos 1-0-)
wed.e Laban 2 soonen 3-0
Sr. Laurentius 2-10-
wed.e Hordijck 2-0-
Joff.w Segbroeck 1-10-
wed.e vander Tack (Tagk) 2-0-0
wed.e Hordijck 1-10-
wed.e Oostrum 1-10-
Jacob de Leeuw 1-0-
Mercuer 60, dood(doot) 0-15-
Olfert(?) de Raet 4-0-
wed.e vander Burgh 5-0-0
Joff.w van Campen 2-10-
Willem Herion 1-0-
Joff.w Lanoij 3-0-0
wed.e vander Klock 1-10-
= f 35-15

mr. Hend, dood(doot) 1-0-0
Nicolaas de Vries 2-10-0
Hend. Luijtenborgh 1-10-0
Corn. vander Meer 1-10-0
Wed.e Limburgh 2-10-0
Adriaen Hordijck 2-0-
wd.e Holtijn 2-0-
wed.e Muijs 4-0-0
Corn. Moelaert 2-0-0
Joff.e Maas 4-0
dehr. vander Kesel 3-0
Maria van Dijck 1-5-
= f 63-0-0
transport 63-0-

Wouters Spruijt 1-10
(Jacob Louis 1-0-0)
(Willem Veermans 1-10-0, wed.e, int weeshuis 1-10)
= 66-10

Johannes Marchal 1-10-
mr. Pieter Quintinck 1-0-
(Johannes)
Pieter van der Knijff 1-5-
Jacobus Veerman 1-10-
Jan Colters 1-0-
Johannes Wor 2-0-
(Hendrik Luijtenburgh 10-5-)
Fop Vingilius 1-5-0
(Jan Pieterse Finel)
Jan Eewits 1-0-
Jacobus van Volckum 1-50
Aelbert Neuij 1-5-0
Jan de Gerts 1-5-0

Lijste van het 8 vaandel vande contribuanten

Abram van Kouverde, oudt 2-10-0
mevrouw Beelaerts 5-0
wed. vander Endt 3-0
Joffr. vander Endt 3-0
Pieter van Beijgaarde 3-0
Joost van Antwerpen, manist 2-0-0
wed.e Everaerts 3-0-0
Bastiaen van Wageninge, oudt 2-10-0
Capn. des armes
Isack Brouwer, menist en soon 2-0
wed.e Immerzeel 2-0
Breghje Everaets 2-0-
wed.e van Babel 2-0
= f 24-0

Susanna de Vos 2-10
wed.e Bacx 1-10
Johannes Verhoeven, menist [mennoniet] 2-0-0
wed.e Stooffmaeckers 1-0-
wed.e vander Sluijs 3-0-0
Jacobus vanden Benden, oudt 1-0-
Thomas Janse Beijs 1-10-
= f 46-10

(Pieter de)
Michiel Jolij 1-0-0
= f 47-10

Jan Wilmse 1-10-0
= fl. 49-0

Aertnout Aertnoutse 1-0-
(Lucas Hooghlander)
Aert de Bruijn 2-10-
Josua Marcel 2-10-0
(wed.e Everaerts)
N. van Loeverde 0-15-
Jouchim Rottelier 0-15-
Reijnier Buschus 0-0-0
Matthijs Janse van Eijsde 0-15-
Dirck Kemp 1-10-0
Jacob van Havere 0-15-
Claas Clase 0-15-
Aert Jasperse 1-0-0
Leendert Pieterse 1-0-0
Gijsbert van Hees 1-0-0
Joost van Stijne 1-0-0
Pieter Pieterse 1-0-0
Pieters Hend. 1-0-0
Claas Hend 1-0-0
David Barentse 0-15-

Lijste van het negende vaandel

No. 9 - Dito Capiteijn wert versoght de naadere Lijst te overhandigen.

Joh. Stilghelmans 2-10-0
Joffr. Baertman 1-10-0
Geerit Vrem 2-0-0
Coenraet vander Hoeven 3-0-0
Tersier 3-0-0
wed.e Broeckhuijsen 2-0-0
Michiel van Someren 3-0-0
Janighen 0-15-0
Adriaen vander Werff 3-0-0
= 20-15

wed.e Terwij 2-10-0
Tersier 3-0
wed.e vander Ka 1-0-0
wed.e Bronckhorst 1-0-0
wed.e du Pre 1-0-0
Jan Baltens 0-15-0
wed.e Thomas Joris 1-5-
dochters van Kock, getr: de man waakt 1-0-0
Maerten de Vos 2-10-0
Joffr. Alewijn 4-0-0
van Ansorgh 1-10-
(en oud) Joffr. vander Hoop 1-10-0
= 41-15

Poulus Emont 2-10-0
de Klock 1-0-0
(Joffr. Repelaer 1-0-0)
Tiboul [Toboel] 4-0-
Joff.w Sebergen 2-0-0
Joff.w Pieper 2-0-0
Jacobus de Gelder 3-0-0
do. [Francois 1666-1727] Valentijn 4-0-0
Joff.w vander Poel 2-10-
= 66-15

Adriaan Romijn 2-10-0
Matthijs Balen, appeltonder 2-10-0
Mathijs Doren 1-5-0
Sixtes de Vries 1-0-0
Jacob Gerritse 0-15-
66-15
wed.e van Helmont 1-0
joff. Coene 1-0-0
wed.e Reijckenbergh 1-10-0
Joff. Oudtlandt 3-0
(wed. Sam)
wed. Stratenus 2-10
wed. Aert Kuijper 0-15-
Wouter van Juille(?) 1-5-
Anna Buijtendijck 1-0-
Pieter Reij 1-0
Louis de Want 0-15-
Boudewijn Erckelens 3-0-
= 84-0-

Wilem Pijs 1-0-0
vrouw vande Rat 1-0-0
(Juff.w) wed.e Karssendijck 2-10-0
Theunis Janse 2-0-0
niet Joff. van Dijck 1=10-
Verstrate, oudt 2-10-0
Scheepens, oudt 2-10-0
Joffr.w Maas 2-10-0
Joff.w Roscam 2-0-0
docter Laurentius 2-0-0
wed.e Steen 0-15-
(wed.e van)
Jochem Vrem 2-0-0
= fl. 105:5

Corn. Stratenus 3, vrijgestelt
en Jan Verkuijl 0-15-
Martinus Vermeulen, manist 1:10:-
= f 110:10

(Balten van Ham 1-0)
De wed.e Renson 1-10
Pieter Corn: Slenaer 1-5-0
Jacobus Cools 1-5-

Lijste van het 10 vaendel van alle de contribuanten

Laurens Terwen 4-0-0
Cornelis Terwen 4-0-0
wed.e Bernarts 4-0-0
Bastiaen vander Lis, oudt 2-0-0
Pieternelje Dou 1-10
wed.e Spruijt 1-0-0
Jacobus Terwen 4-0-0
wed.e de Bruijn 2-10-
Josier van Anvers 2-0-0
Anneken Willems 2-0-0
wed.e Corn. Greem 1-0-0
wed.e Wouter Jacobse 1-5-0
Pieter Perrij, impotent 3-0-0
= 33-5-
Dirck Seeman 1-10-0
Pieter Brandt 1-10-0
Abram Tesier 1-10-0
(d hr. van der Hoop)
Joffr. vander Hoop 2-0-0
Johannes Sinckinga 1-10-0
Johan vanden Santheuvel 4-0-0
wed.e Jacob Steen 2-0-0
wed.e Jacob Steenkist 2-10-0
wed.e Florijn 1-0-0
de dochters van van Koeverde 1-0-0
Lijsbet Jans 1-0-0
Jan Cramer 1-0-0
wed.e Mattijs Vos 1-0-0
wed.e Corn. van Cleeff 1-5-0
= 56-0
(Jacob vander Velden 1-0-0)
(Quilliam Jansse 1-0-0)
(Jan van Druijnen)
wed.e Oostwalt 2-0-0
Joost Verloven 1-0-0
wed.e Hooghstraten 2-0-0
wed.e Boeselaer 1-0-0
van Drongelen 1-5-0
wed.e Wens 3-0-0
Pleuntje de Ridder 1-10-0
(Hugo de R..)
Jan van de Grient, (brandspuijter) 1-10-0
Gerrit Marseveen 2-0-0
Lena van Groeninge 1-0-0
Cornelis Kruijs 1-5-0
Abram Bosselaer 1-0-0
Joost Prick 2-10-0
(Catha) Cin..(?) van Trale(?) 1-0-0
wed.e Jacobus Braams 1-0-0
= 77-10-
vrouw van Sandert de Keijser 1-0-0
Jacobus Kellenaer 2-10-0
Jacobus van Houten 1-0-0
= 81-10

Hend. Ceur 4-0-0
Dirck Codees 4-0-0
=f 89:10

Barent Smits 2-0-0
Jacob Wagenaer 1-10-0
Jan van der Wiele 1-10-0
Pieter van Oudse 1-0-0
Gerrit Janse 1-0-0
Marcus de Bets 1-5-0
Jan Kamphaen 1-0-0
Jacob van(der) Hoeve 1-0-0
Mattheus Kellenaer 1-0-0
deze nader over te geven de lijste van Contribuanten

Jacob vander Schilden, contribuant
Gilliam Jansen, idem
Jan van Druijnen
Job Slickwerker
Jacob Cop, een brandsp. segt de secr.
Frans Storm, arm, in staet om te waken
Hendrick van Bueren, idem
Jan Engelen, idem
Pieter van Balen
Aelbert Ardingaa, is te Breda
Lambert Lambinon, is opp een uijtlegger
Antonij vanden Leck, contribuant
Jan Sluijters, contribuant

Brantspuijter:
Jan Pels
Jan Olivier
Jan Dirckse van de Lindt

Beliam van Akeren
Hendrik Wesselingh
Jan Mol, (contribuant)
Evert Brouwers, kneght, contribuant
Pieter Brouwers, kneght, contribuant
Laurens de Vos, contribuant

10 vaendel de Rovere

Lijste van het 11 vaandel

wed.e Hend. de Cramer 1-0-0
(wed.e) Juffr. Bercheijck 1-10-0
wed.e Cregvelt 2-0-0
wed.e Corn. van Breda 2-0-0
wed.e van Ceppel 30-0
Joffr. Becius 1-0-0
wed.e Reijnendael 1-0-0
wed.e van Bergen 2-0-0
wed.e Neeringh 1-10-0
wed.e Blanckert
(hr. Herman)
wed.e Cornelis Terwen 4-0-0, overleden
wed.e Vollehooven 3-0-0
Lodewijck Terwen 4-0-0
Frans Terwen 3-0-0
Cornelis Terwen 3-0-0
wed.e de Gilde 2-0-0
=35-0

wed.e van Helmont 3-0-0
wed.e Ravesteijn 3-0-0
Adriaen (de) d'Exter 2-0-0
Lijsbet Berckhuijsen 1-10-0
wed.e Buijs 2-0-
wed.e Buijtendijck 1-10-
wed.e Corn. Bacx 1-10-0
wed.e Verbroeck 2-10-0
IJsaack vanden Bergh 3-0-0
Anthonij Verhelt 1-10-10
wed.e Jacob van Haerlem 4-0-0
Maeijcken Jans 1-0-0
Jan Krijlaerts 2-0-0
wed.e Carpentier 5-0-0
= 68-10
wed. t'Hooff 2-10
wed.e Coninck 1-0-0
Jan Clase Sloot, oudt 1-0-0
(Sander van s'Heerenbergh 1-0-0)
(Lambert Waersman 1-0-0)
wed.e van van Klavere 2-0-0
Joffr. Coenen 2-0-0
Anneken G. Krillarts 1-0-0
= 81-0-0

Catalijn Boon f 1-0-0
Maria Willems 1-0-0
= 83-0-0
(Arnout van Amervoort 1-0-0)
Sijmen Mickhout 2-0-0
Lambert Jacobse Cuijper 2-0-0
= f 88:-

Corn. van Goederheijde 1-10-
Jan van Diest 2-10-0
Pieter Maes, smit 1-0-0
Gijsbert van Driel(?) 1-10-0
Laurens de Jongh 2-10-0
Wouter Verbroeck 1-10-0
Wijckenborgh 1-10-0
D'wed. vander Velden 5-0-0
Antoni de Vos 3-0-0
Chirurgijn Steenberge 2-0-0
Jan van Druijn 2-0-0
Ad: Wingerdstraten wed.e


(No. 9) Namen der geene die op de lijste van de contribuanten niet staen maer bij de hr Wouter de Geldere werden opgegeven

int'eerste vaandel
fol. i verso

wed.e Steenwijck

1-5-
fol. iii verso Paulus Hermense schipper 1-5-
fol. iiii verso Arent Koenen Kruijdenier 2-10-
fol. v verso Dirck Corstiaense 1-0-
fol. 6 Jan Westerbrugge 1-5-
fol. 7verso Abram Kalraad 1-10-
fol. 8 Heijltje 0-15-
fol. 9 Arijen Blocks wed.e 1-5-
fol. 11 wed.e Notaris Melanen 0-0-
2 vaendel
fol. 21

wed: Melanen geweesene broeder van Joh. Melanen

0-15-
fol. 21vs Aert Vechtersen moeder 2-10-
Hendrick Wijers 3-0-
3 vaendel
fol. 28vs

Justus Wale

2-0-
fol. 37 Jan Constant 2-0-
Een frans huijsgezin int huijs [..] den ouden Grondt ?
vierde vaendel
fol. 41vs

wed.e van cap. van Convent

3-0-
wed.e van den Operaeur Soliburgh 1-0-
fol. 44verso Francois Kocx, en kinderen 2-0-
fol. 45verso Jan de Vlieger 1-5-
5 vaendel
fol. 52

Joff.w Daalman

3-0-
wed.e van Houten 1-0-
fol. 55verso een wed.e doende winckel naest Haring den turff besiender 1-5-
fol. 56 Willem Steur 1-0-
fol. 57 Willem Cornelisse 0-0-
wed.e Steven Kool 0-15-
6 vaendel
fol. 67

wed.e Staetman

2-0-
fol. 71verso obijt, Lodewijck Philip van Dalen 0-0-
fol. 71verso Pieter Bres 1-0-
fol. 72 (Diderick Heringa)
wed.e Pieter de Bots 1-5-
7 vaendel
fol. 75

wed.e mr. van Treweven

1-0-
fol. ? w.. de Mersa 1-0-
fol. ? wed.e Karnakel 1-5-
fol. ? wed.e Govert Pieterse 1-0-
fol. ? Willem vander Mast 1-5-
fol. ? Jacob Louis 2-0-
Achtste vaendel
fol. ?

de vrou van Hend.k Klein

1-0-
fol. ? Jan Mado 1-0-
fol. ?verso Lodewijck van Dickelen 1-5-
fol. ? Jacobus Stoelmat 1-5-
9 vaendel
fol. ?

De hr. Hugo van Dijck, vrij bij acte

fol. ?verso de man in de kerper 1-5-
fol. ?8 Joff.w Hartleij en dochters 1-5-
fol. ?8verso meester van Dijck 1-5-
fol. 99 wed.e Karssendijck 1-0-
fol. 94 Leendert de Vooght 2-10-
10 vaandel
fol. 104verso

wed.e opde camer van Pieternella Dou

0-15-
fol. 105 Mattijs Vos slenaer 1-0-
fol. 105verso wed.e Capn. vande Ruijt 1-10-
fol. 106verso Joff.w inden Ancker 1-10-
fol. 107verso Guiljam Jans 1-0-
fol. 107verso (Gerrit Jans) 1-5-
fol. 108 Arijen Willemse 1-0-
fol. 108 Korstiaen Olijslager 1-0-
fol. 108verso Jan Hend Dordmon en soon 1-5-
fol. 108verso wed.e Jacob Beeck 1-0-
fol. 108verso (Lijsbet Jans)
fol. 109 Jacob Vervoren? 1-0-
fol. 109verso Jacob vander Schilden 1-0-
fol. 109verso Cornelis Louwen 1-0-
fol. 110 Jan Sluijters 1-0-
fol. 110verso wed. Corstiaen van Terneij 1-0-
fol. 110verso Antonij vander Beek 1-0-
fol. 111verso Joh. Slickwercker 1-0-
fol. 111verso Wed.e Prick 1-0-
fol. 112 Arijen Willemse smit 1-0-
fol. 112 Jan Mol 1-0-
fol. 112verso Jan van Druijnen 1-0-
fol. 113verso Evert den Varckendrijver brouwerskneght 1-0-
fol. 113verso Pieter idem 1-0-
11 vaandel
fol. 118verso

Hermanus van Wessem

2-10-
fol. 122 wed.e van Abram van Wingerstrate 2-0-


(RAD 4770-3) Namen vanden Oud Leeden(?)

De heeren
Abram Stoop
Herman vanden Honert
Pompejus de Roovere
Hubert vande Graaff
Dingeman de Vries
Mattheus vanden Broeck
Anthonij Snouck
Barthout van Slingeland
Cornelis de Roovere
Roeloff Eelbo
Hugo Repelaer
Bartholomeus van Segwaert
Johan Halling
Dirck Hubert Stoop
Ernest de Bevere
Johan van Neurenbergh
Johan Cletcher
Jacob Hoeuft
Matthijs Pompe
Pieter Everwijn
Anthonij de Sond
Daniel Eelbo
Barthoud van Slingerland
Matthijs Berck
Adriaan van Hoogeveen
Johan van Boedonck
Johan vander Burgh
Jacob vander Dussen
Johan de Roovere

Johan van Neurenbergh
Johan de Witt
Hugo Eelbo
Michiel Pompe
Simon de Vries
Bartholomeus vande Santheuvel
Samuel Everwijn
Johan Heijcoop
Johan vanden Brandeler

deh.ren Johan Hallingh
Nicolaes vander Dussen
Hend. Onderwaeter

Pieter Eelbo, Secretaris
(Huijb. Huijbert vander Hoop)
Pompejus de Roovere
Jacob Stoop
Huijbert vander Hoop

Goede luijden van Achten
De heeren
Adriaan Wilmart
Arnold Cloens
Lambert van Hairen
Matthijs Beelaarts
Johan van der Burg
Franchois vander Velden
Anthonij Coene
Sijmon Muijs van Holij

Jacob Pompe, oudt acht

Mannen van veertigen
de heeren
Hendrick vander Banck
Pieter van Oudgaarde
Willem vander Buijnen
Nicolaas Staphorst
Dirck Spruijt
Dirck de Veer
Mattheus Coddeus
Pieter de Bruijn
Adriaen vande Graaff
Adriaen Meijwaart
Paulus van Esch
Govert van Wesel
Kornelis Spruijt
Dirck van Hoei

Laatst gewijzigd: november 2021.