Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


1ste vaandel (aan de Grote Kerk, Vleeshouwersstraat, Voorstraat, Maartensgat, Schuitenmakersstraat, Hoge Nieuwstraat, Walevest)


Het Eerste Vaandel 1702


Groote kerck
T'Eerste Classis musketiers
1


Jilles Francken
Francois Boekhove
(Justus de Graaff?)
Jan de Graaf?
wed: vander Pijpe
2 soon van D'Hr De Vries
vander Bierttieuven?
Jacobus van Wesel
Antonij van Asperen
3 Damis van Wesel
Docter Besius
Mattheus Rees den ouden
Hend. de Wacker
4 Jan de Haan
Rockus Roelandus
Pieter van Son
Hartlet van Schellebeeck
5 Aert van Leeuwen
Barnevert de Wacker
Bongaert de Ouden
Gerrit van Eijsden
6 Engel Bongers
De Jonge van Eijsden
Adam Schellebeeck
Daniel Roelandus
7 Salomon van der Pijpen
Warnaert Blanckestein
Dirck Oorschoodt
Joris Matthijsse
8 Docter van Sittert
De jonge van Dorsten
Mattheus Rees De Jonge
Arnoldus Thooft
9 een soon van Rees
Claas Thooft
Jonge Blanckesteijn
Arnoldus Coop
Tweede Classis musketiers
10

Joh. de Bruijn
Aert Bax
Monr. Becius
Monr. Stratenus
11 Jacobus vander Straten
Adriaen Rendels
Jacobus Hellu
Jan vander Kemp
12 vander Straten De Jonge
Joh. van Bijwaert
Jatet? Valois
Sebert Wor
13 Hend. Besemer
Pieter Francken
Cornelis van Cojck
Claes van Tienen
14 Jan De Wit
Hend. van Beek
Jan Franz Groot
Adr. v. Hooghstraeten
15 Jan Bax
Janvier Jense?
de pontgaerder Bax
Wijnant Jelis
16 Dirck de Veer
Leonardus Outlant
Govert van Westum
de outste soon van Jan Spaan
Martinus vander Pijpen
eerste Classis van piekeniers
1

Teunis van Duine
Cornelis De Bruijn
Jan de Haes
Willem vander Koppel
2 Gerrit Hagemans
Mighiel vander Spoor
Hend. Teunisse
Jacob van Gerve
3 Arij van Cappel
Matthijs Huijbertse
Gerrit van Tright
Pluijm van Dura
4 Isack vander Hoeven
Paulus Hermense
Pieter Roobol
Josep Bendo
5 Christiaen van Aensorgen
Joghem Beuskens?
Jan Schodts
Louis Nijsse
6 Pieter Sille
Albert De Jong
Abram Westenbrugge
Jan Rutte
7 Lendert Walraven
Arij Ghijsbertse Schipper
Arij Pleune
Arij Block
8 Hend: Struijck
Teunis Laurense
Lendert De Bel
Jan Sterck
9 Dirck Snel
Hend. Den Otter
Willem van Coeverden
Pieter Dirven
10 Lambert van Nieukercken
Dirck Manuste
Jan Nihot
Willem Dirckse
11 De soon van Wil: Dirckse
Barent Gerritse
Cor: Koetsier
Pieter De Hoogt
12 Jan van Stap, Corporael
Aernout Sijmons, Lanspassaet
Arij Brasen
Jacobus Steenbrugge
13 Jasper Pieterse
Gouert Isackse
Thomas Boij
Andries vander Veijlen
14 Abram Coopman
Thomas Backer
Hermanus Maurick
Paulus Ranck
15 Jan Claesse
Cornelis van Duijne?
Hend: vande Kade?
Jan Boij
16 Jacob Gerritse
Paulus Egbertse
Teunis Bloem
Jan Dirckse Bloem
17 Pieter Schalij
Hermanus Sille
Willem De Jongh
Jan Schoor
18 Ghijsbert van Pril
Joh. vander Graff
Jan Jooste
Cor: Aldermans
19eijnde vande pieckeniers
Willem De Coninck
Hend: Cuijpers
Hend: Timmers
Joost Willemse

volght musgusttirs sijnde de ordinaris waght
1
Corporaels oudeJacob Hartman
Aert Roos?
Dirck Marchal
Isack vander Mandele
2Joh. vander Ende
Barent Wouterse
Jan De Roij
Wil: De Ridder
3Laurens Heijmans
Jacob Gatte
Arij van Willegen
Jan vander Bij
4Teunis Ackermans
Arij van Dongen
Dirck van Haveren
Adriaen vande Graef
5Jan Backer
Mighiel Janse
Lambert De Jongh
Jacobus Gusset
6Dirck Willemse
Andries Cools
Jan vander Cuijp
Dirck Kerper
7eijnde vande oude Companije
Gerrit van Nieukercken
Christoffel Selderbeeck
Gerrit Gregoor
Jan Francke

4 classis nieuwe musgusttirs
8

Cornelis Aeltemans
Hend: Corsse
Jan Hend: Brandt
Isack vander Flonck
9 Joh. Lona
Nicolas Gatte
Jan Willemse Cannebeeck
Jan Mentinck
10 Albert Sille
Arnoldus Cools
Pieter van Stek
Leendert Walraven
11 Robbert Buijs
Andris Monnaij
Pasguier
Pieter vander Crap
12 Hend: van Wingerde
Jan vander Schaer
Wouter van Dongen
Abram van Coeverden
13 Dirck De Kievit
Jan Spaen
De jonge Spaen
Isack Hutte de Jonge
Hend: Dolwijn
3 clasis
14

Arij Struijck
Struijck De Jonge
Frans vd Straeten
Aert vd Straeten
15 Jan De Gilde
Frans Hooghstraeten
Willem Dieren
Cor: Bierkens
16 Gillis van Ameronge
vander Schelve
Joh. Schelderbeeck
Anto: Schodt
17 Pieter Berbiers
Abram Calraet
De Jonge Calraet
Jan De Heer
18 Mighiel van Leen
Leumen De Glint
Arnoldus van Holij
Jan Schrij
19 Jacob vande Klundert
Warnart Roos
Pieter Tegelberg
Jacobus Bommelaer
20 Hend: van Wingaerden
Steffen van Mijl
Cornelis Ranel
Cornelis vander Hoost
21Joh. Boenders
Joh: De Mulder
Hend: Dijcke
Marijnis Coelenhoeck
Joh. De Hoogt

brandtspuijtters
22Jan van Steenwijk
Arij Dura
Claes van Tienen
Aert Pel
vrije brieven hebbende
Gillis Mugge
Frans vander Horst
Claes Caen


Lijst vande Officieren En gemene vant Eerste Vanedel Der Stadt Dordreght 1702

Oude Captijnen Die Onder het Eerste Vaendel Woone

Jerrijn van Braght
Simon de Vries
Jeremias vander Monde
Adriijaen Costerus
Aernout Walraven
Mattijs Bax
Sebastiaen vande Graeff
Stevanus van Gelder

Offecieren En Ad(d)elborste(n) vant E(e)rste Vandel

Captijn: Seger van Drongelen
Luijtenant: Aernoldus Beijs
Vaendrig: Govert Cloens

Sergeante:
Aliksander Pietersen, Pieter van Viane, Jan Pluijm, Servaes Gregoor

Corporaels:
Jacob Hartman, Aert Roos, Dirck Marschael, Isak vander Mandele

Com(m)isaeris: Aelbert Clijkluijt
Capt. des armes: Gillies Huijbertse
Sekretaris: Mattijs Mentink

Adelborste
Johannus Vanden Ende
Barent Wouterse
jan De Roeij
Willem de Ridder
Laurens Heijmans
Jacob Gattee
Arij van Willige
Jan vander Beij
Teunis Ackermans
Arie van Donge
Dirck van Havere
Adriaen vande Graeff
Jan Baecker
Michiel Janse
Lambert de Jongh
Dirck Willemse
Andries Cools
Jan vander Cuijp
Evert Cerper
Geeret van Nieuwkerke
Cristoffel Selderbeek
Geeret Gregoor
Jan Franke

Het presente voorot

Corporael:
Jan van Stal

Lanspassaet:
Aernout Zijmense

Arij Praem
Jacobes Essenbrugge
Jasper Pietersse
Govert IJsaksse
Tomas Boij
Adries vander Veght
Abram Coopman
Tomas Backer
Hermanus Mourik
Poulis Rank
Jan Clase
Cornelis van Duijn
Hendrik vande Laer
Rook Hangers vant voorot
Jan Boij
Jacob Gertsse
Pouwelis Ekbersse
Teunes Bloem
Jan Dircksse Bloem
Pieter Schaelie
Hermanus Sille
Willem de Jongh
Jan Schoen
Gijsbert van Driel
Johannes vander Grafft
Jan Jooste
Cornelis Aldermans
Willem de Keuningh
Hendrik Cuijpert
Hendrik Timmer
Joost Willemse

Deze volgende persoone oordeel ik bequaem te sijn om Een musschet of snaphaen aen te kunne voere


Aen de Grote Kerk
Cornelis Ackermans
Johannes De Bruijn
Jan Gront, Doodt
Jacobus vander Straete
vander Straete De Jonge
Aert Bakx
Mons:r vanden Biesheufel
Aedriijaen Rendels
Jan Spaen en 2 soone
Isak Hutte de Jonge
Jacobus Helleu
Aernoldus Cools
Hendrik Korse
Pieter van Son en soon
Jan Hendrikx Brant
Isak vander Flonk
Arij Struijk en soon
Monsr. Jan De Haen
Frans Verstraete
Aert Verstraete
Rokes Roelandus
Monsr. Besius
De Soon vande W: Straetenis
Jan de Gilde
Frans Hoogstraete
Willem Diere
Dhr Bockhoue
Cornelis Biertjis
Gillis van Ameronge

Vlijshouwerstraet
Antonij van Schelfe
Johannes Selderbeek
Johannes Towa
Claes Gatte
Jan Willemse Cannebeek
Jan Mentink
Jan vander Cemp

- o - o - o -

Antonij Schot
Aelbert Sille
Aernoldus Cools
Pieter van Es
Leendert Walrave D'Jonge
Robert Buijs
Pieter Berbiers
Gijsbert van Eijsenbroek
de soon vande heer Simon de Vries
Engel Bongers
Abram Calraet en soon
Jan van Beijwaert
Johannes de Heer
Michiel van Leen
Luijme de Glint
Jafet de Fawije?
Arnoldus van Poelie

Schuijtmaekerstraet
Andries Monne
Jan Schij
Jacob vande Clundert
Sibreght Wor
Hendrik Besemer
Antonij van Aspere
Paeschier
Pieter Franke
Cornelis van Coijck
Warnaet Roos, havem.
Gerit van Eijsde en soon
Hendrik vander Pijpe
Claes van Tiene De Jonge
Barnart Blankestijn en sijn soon
Salomon vander Pijpe
Pieter Tegelberg
Pieter vander Crap
Jacobus Bommelaer
D:H: Jan vande Graeff, postm.

- o - o - o -

Dick Oorschot
Jan de Wit
Hend:k van Beest
Hend.k van Wingerde
D'Hr. Aert van Leeuwen
Barentrest de Wakker
Hartloff Schelbeck
Adam Schelbeck
Gillis Franke
Hend.k van Wingerde
Jan vander Schaer
Jan Franse Groen
Adriijan Hoogstraete
Dockter van Sittert
Stoffel van Meijs
Jan Bax Mattijssoon
Wouter van Donge
Cornelis Rank
Samuwel de Keijser
Jan Bax Mattijssoon
Dockter Carel Besius

Opde Hoogenieuwstraet
Wijnant Selis
Abram van Coeverde
Cornelis vander Horst
Johannes Boenders
Joris Mattijsse
Jan de Mulder
Hend.k Eijke, bierdrager

Walevest
Marijnus Coelenhoet

Den Houttuijn
Daeniel Roelandus
Hend.k de Wacker
Dirk de Veer
Hend.k Taeij
De Jonge van Dorste
Claes 't Hooft
Mattewis Rees de Jonge
Aernoldus 't Hooft

- o - o - o -

Seger Muijs
Jacob de Wit
Govert van Wesel
Dames van Wesel
Govert van Wessem
Dirk de Cievit
Jacobus van Weesel
Leonardus Outlant
Jan de Hoogh

Ende manne(n) bove(n) de 60 jaer en Inpetent
Baertiaen Ackerman
Isak Hutte
Huijbert Tijse
Cornelis den Hupse(?)
Cornelis vanden Broek
Aerent Coene
Geert Cosson
Dirk Korse
Jan van Westenbrugge
Antonij Hoek, sonder voete
Jan Machielse
Geerit Vermeer
[Adriijaen] Comblet

inpetent [incompetent]
Laurens Teunesse
Claes Clijkluijt
Frans Lambinon
Jan de Molenaer
Coernelis(!) van Cappel
Mattijs Pardijs, jigtig
Tomas Geertse
Jasper Outlant

Hier na volge die Ik bequaem oordeel Om een piek te voere
Teunus van Dura
Cornelis de Bruijn
Jan de Haes
Willem vanden Hespel
Gerrardt Hagemans
Michiel vander Spoor
Hend.k Teunisse
Jacob van Gerve
Arij van Cappel
Matthijs Huijbertse
Geeret van Tright

- o - o - o -

Pluijm van Dura
Isak van der Hoeve
Pouwelis Hermens
(Hend. Verweij), manist
Pieter Robol
Jose Bendo
Cristijan van Aensorge, Cooremeter
Jochem Buerkens
Jan Schot
Lowijs Neijsse
Pieter Sille
Aelbert de Jong
Abram Westenbrugge
Jan Rutten
Leendert Walrave
Arij Gijsberse Schipper
Arij Pluen
Arij Blok
Hend.k Struijk
Tunis Lourense
Lendert de Bel
Jan Sterk
Dirk Snel
Hend.k den Otter
Willem van Coeverde
Pieter Dirve
Lambert van Nieukerke
Dirk Manuwest
Jan de Rot
Willem Dirkse en soon
Barent Geertse
Coornelis Coetsier
Pieter de Hoogh

Munters
Jan van Coeijk
Dirk van Noeij
De Vos, Silversmit
Ulrik Bongers
Kleverkerke
Martijnus vander Pijpen
Mattewus Rees
Rocus Rees

- o - o - o -

Brant spuijters
Jan van Steenwijk
Arij Dura
Claes van Tiene
Aert Pel

Vrijbrief
Gillis Mugge
Aert van Teuwe
Frans vander Horst
Claes Caen

Engelse Coert
Joris Gaij
Jan Armefeer


Officiere en Adelborsten vant Eerste Vaendel

Captijn: Seger van Drongele
Luijtenant: Aernoldus Beijs
Vaendrig: Govert Cloens

Sergeante:
Aliksander Pieterson, Pieter van Vianen, Jan Pluijm, Servaes Gregoor

Corporaels:
Jacob Hartman, Art Roos, Dirk Marsael, Isak vander Mandele

Commissaers: Albert Klijkluijt
Capt. des Armes: Gillis Huijbertse
Sekretaris: Mattijs Mentting

Adelborste
Johannis vanden Ende
Baerent Wouters
Jan De Roij
Willem de Ridder
Laurens Hijmans
Jacob Gatte
Arij van Wilgge
Jan vander Beij
Teunis Ackermans
Adriijaen van Donge
Dirk van den Haver
Adriijaen vande Graeff
Jan Bakker
Michiel Janse
Lambert de Jong
Jacobus Goeset
Dirck Willemse
Andries Cools
Jan vander Cuijp
Evert Cerper
Gert van Nieukerke
Cristoffel Selderbeek
Gert Gregoor
Jan Franke

Naeme vant voor Rot

Korporael Jan van Stal
Lanspasaet Aernout Sijmense
Arij Praem
Jacobus Essenbrugge
Jasper Pieterse
Abraham Coopman
Hermanus van Mourik
Poulus Rank
Jan Crase
Cornelis van Duijn
Hendrik vander Laer
Servaes Helmigh
Tomas Roeij
Tomas Backer

Dese Onderstaende sijn veraccordeert met de Corporael vant voorot En sijn mensche(n) van geen vermoge

Jan Boeij
Jacob Geritse
Pouweles Ekberse
Tenus Blom
Pieetr Schalie
Hermanus Sille
Willem de Jongh
Jan Schoen
Gijsbert van Driel
Johannis vander Graft
Jan Jooste
Cornelis Arelmaus
Willem de Cooning
Henderik Cuijper
Henderik Timmer
Joost Willemsen


De Laetste Omschijf Sedulle in Meij 1702 vant Eerste Vaendel


Inde Grote kerk
1

Cornelis Ackermans

1-0-0

2 Jan van Cooijck munter
0 Jenneke Pluijm 1-0-0 maer onwillig om te betale
3 Johannes De Brijn 2-0-0
4 Jan Gront 2-0-0
0 Juffrouw 't Jong 2-0-0
0 weduwe De Graeff 1-0-0 maer noijt wille betale
5 Jacobus vander Straete 1-10-0
6 De jonge vander Straete 1-0-0
7 Teunus van Duera 1-0-0
Jan van Stenwijk brantspuijter
8 Aert Bax 2-0-0
9 Cornelis De Brijn 1-0-0
0 De Weedwe van Ocksevoort 1-0-0 onwil(l)ig om te betaele
0 Weedwe Gilthuijse 1-5-0
10 Jan De Haes 1-0-0 maer tot nog toe onwillig geweest om te betaele
11 Willem vande Hespel 1-5-0
12 [..] vanden Biesheufel 2-10-0
13 Adriijaen Rendels 2-0-0

0

De Weedwe vander Vlis

2-0-0

14 Geerart Hagemans 1-0-0
15 Michiel vander Spoor 1-10-0
16 Jan Spaen 1-10-0
17 Dito Spaen de Jonge 1-0-0 Dogh Jan Spaen is onwillig om haer naeme op te geven en voor haer te betaele
18 N Spaen 1-0-0
19 Isak Hutte 1-10-0
20 Hutte De soon 1-0-0
21 Dito Soon van Hutte 1-10-0 Dog is onwillig om voor dese kind(?) te betale
22 Hendrik Teunesse 1-0-0 onwillig
23 Jacobus Hellu 1-10-0
0 Berber Blankert 1-0-0 onwillig
24 Cornelis van Gerve 1-10-0
25 Arij van Cappele 1-5-0
0 Ammerens Bart 1-0-0 Onwillig om Its [iets] te geven

26

Arnoldus Cools

2-0-0

27 Mattijs Huijberse 1-0-0
0 De Wedwe De Wal 0-15-0 onwillig
0 Hijltje Geerts 0-15-0 onwillig
28 Huijbert Tijse 1-0-0 krepel en Tusse(n) 60 en 70 jaer Out
29 Hendrik Korsse 1-0-0
Cornelis Den Hubse 1-0-0 noeij betaelen 70 Jaer out
0 De weedewe Batenborg
30 en soon noeijt betaelt
Juff. van Cappel 1-10-0
30 (0) De Heer Dirck van Noeij munter
31 Cornelis vanden Broek 2-0-0
0 Anna vande Pelgrom 1-0-0
32 Geeret van Tright 1-0-0

33

Pieter van Son

1-10-0

34 N. van Son 1-0-0
35 Pluen van Dura 1-0-0
36 Jan Hendrik Brans 1-0-0
37 Joris Ghij Inde Engelsche koert [court]
38 Isak vander Flonk 1-5-0
- vander Mark majoor
39 Isak Verhoeve 2-0-0
40 Pouwels Hermense 1-0-0
41 Arij Struijk 1-0-0
42 Wouter Struijk 1-0-0 noeijt betaelt
0 De weedwe De Haen 2-0-0

43

De Haen

2-0-0

44 Frans van Straete 2-0-0
45 Aert van Straete 1-10-0
46 Rochus Roelandus 2-0-0
47 Besius 2-0-0
0 Sovrijn van Bragh out Captijn
0 De weedwe Geijlenborg 1-0-0 noijt betaelt
0 De weedwe Straetenis 1-10-0
48 N. Straettenis 1-10-0
0 De weedwe Hoogstraete 1-0-0 Onwillig en noijt betaelt
49 Jan De Gildes 1-0-0
50 Frans Hoogstraete 2-0-0
51 Aerent Coene 2-0-0
52 Henderik Verweij 1-10-0 noijt betaelt

53

Pieter Robol

1-0-0

0 D'Hr Borg. van Meuwe
d'Heer Bochouen [Bochoven]
54 Willem Dieren 1-10-0
0 Gilles Mugge sijt vrij te sijn wegens sijn bediening vande graefelijkheijt
0 D'heer van Meedervoort [Meerdervoort]
0 Johannes Roos En vrijbrieff en verhuijst
55 Gillis van Ammeronge 1-5-0
0 Cornelia en Catrijna Verhage 1-10-0
Inde Vlijshouwerstraet
0

De Weedwe Feuep(?)

1-0-0

56 Antonij Schelven 1-0-0
57 Gert Colson 1-0-0
0 De weedwe vander Mandele munter
58 Jose Bendo 0-15-0
0 Deweedwe Selderbeek 1-10-0
59 Johannus Selderbeek 1-10-0

60

Johannes Towa

1-0-0

van Aensorge cooremeeter
0 De weedwe Schot 1-5-0
61 Claes Gatte 1-0-0
63 Jochgem Buertgens 1-0-0 quaetaerdigh en sijt niet te willen betale En ook niet te wake
64 Jan Willemse Kannebeek 1-0-0
65 Jan Mentink noeijt nogh niet betaelt
66 Jan vander Kemp 1-0-0 noeijt nogh niet betaelt
67 Antonij Schot 1-5-0
68 Jan De Schot sijn Soon maer nog noeijt betaelt
0 Jannighje Apelkoopster noeijt betaelt
69 Lowijs Neijs 1-0-0
0 Marija Gouerijan 0-15-0
70 Aelbert Sille 0-15-0

0

Anneke Sijbens


noeijt niet betaelt
71 Aernoldus Kools 1-0-0 noeijt betaelt
72 Jan Westenbrugge 1-0-0
73 Abram Westenbrug 1-0-0 noeij betaelt
0 Antonij Hoeck sonder voete en kan niet gaen
74 Jan Rutte 1-0-0
75 Leendert Walrave 1-0-0
76 Leendert Walrave de Jonge noeijt betaelt
0 De Weedwe v.d. mr.(?) van Dale 1-0-0
0 D'Heer Boedonk
0 De Jonge Hr. Boedonk, Sekretaris van Huweluk Sake
78 Robbert Buijs 1-0-0
79 Pieter Berbiers 2-0-0
80 Gijsbert van Eijssebroek 2-0-0 mamust [mennoniet]]
0 Juff. Wens en Lijsbetje 1-5-0
0 D'Hr. Borgem.ster Stoop
0 D'Hr. Jan Stoop
81 Antonij De Vos munter
Simon De Vries Out Captijn

82

De Vries

2-0-0

83 Ulrik munter
84 Engel Bongaers 2-0-0
dito Muij noeije betaelt
0 De Hr. Jan De Rober
0 De Hr. Pompeus De Rober
0 De Hr. Pieter Everwijn
0 Juffrou Naeltwijk 1-0-0
0 Pieternella de Heere 0-15-0
0 De Heer Johan Halling
0 De weedwe Hallingh noeijt betaelt
0 De Heer vander Dusse
85 Abram Kalraet 1-10-0
86 Jan van Bijwaert 1-10-0
0 D'Weedwe vander Monde noeijt betaelt
0 D'Weedwe vande Hr Viveen 2-10-0
0 De Hr Antonij Viveen
87 Johannes de Heer 2-0-0
88 Michiel van Leen 2-0-0
89 Lijme de Glijnt 1-10-0
0 vander Monden Out Captijn
90 Aernoldus van Poelij 1-10-0

91

Jafer De Saleij

2-0-0

sijt dat hij een vrij brief hijt maer wisse niet ...
0 Geeret Vermeer 70 Jaer en onbequaem om te wake
92 Andries Monne 1-0-0
0 De Weedwe Kartois 1-0-0
93 Arie Plijme 1-0-0
94 Aerie Gijsbertsse Schipper 1-0-0
Cornelis Gommerse 75 Jaer Out En Onbequaem
Caetje van Hasselt 0-15-0 noeijt wille Its geve
95 Joris Abrams 1-0-0
Geert Pieterse 72 Jaer
Kornelia vander Kuijp 0-10-0
Heijltje 0-15-0
Weer op De Voorstraet

Lijsbet de Jong

1-0-0

96 Jan Schij 1-10-0
97 Jacob vande Klundert 1-10-0
Juffr. Wor 1-0-0
98 Sijbert Wor 1-10-0
99 Adriijaen Comblet 1-10-0

100

Hendrik Besemer

2-0-0

101 Kleverkercke munter
Juffrouw vander Hoop 1-0-0
102 Arie Blok, potschipper 1-0-0
103 Hend:k Struijk, potschipper 1-0-0
104 Antonij van Aspere 2-10-0
105 Passchier 1-0-0
106 Pieter Franken 2-0-0
107 Laurens Teunisse 1-0-0 noeijt Betaelt
108 Jacob Lourense 1-0-0
109 Kornelis van Koeijck 2-0-0
Opt Maerteschat
110

Leendert de Bel

1-0-0

111 Waernaet Roos Havemester [havenmeester]]
112 Geeret van Eijsde 2-0-0
113 Arij Dura brantspuijter
114 Hendrik vander Pijpe 2-0-0
0 Juffr. van Hoese 2-0-0
115 Claes van Tiene brantspuijter

116

Claes van Tiene de Jonge

1-10-0

117 Claes Clijkluijt 2-0-0
118 Warnaet Blankkestijn 2-0-0
Aernout vander Pijpe Out Captijn
119 Salomon vander Pijpe 2-0-0
120 Pieter Tegelberg 1-5-0
121 Martijnus vander Pijpe munter
122 Pieter vande Krap 1-0-0
123 Jacobus Bommelaer 1-0-0
De Weedwe Willem Clase 1-0-0 noeijt Betaelt
De Hr Jan vande Graeff
123 1/2 De Hr vande Graef, postm(eester)
124 Oorschot 2-0-0
125 Jan De With 2-0-0
126 Hendrik van Beest 2-0-0 noeijt Betaelt Omdat hij aent magesijn Is maer Oordeelt dat hij moet betaele omdat hij negosie doet
127 Jan Arniesier Inde Engelsche kourt

128

Hendrik van Wijngerde

1-10-0

129 Aert van Leuwen Een vrij brief
130 Barnesest de Wacker 2-10-0
131 Hartloff Schelbeek 2-10-0
131 Adam Schelbeek 2-0-0
mevrouw Franke 3-0-0
132 Gillis Franke 2-0-0
133 Jan Sterk 1-10-0 Onwillig om te betaelen
134 Aert Pel brantspuijter
Op De Haven
135

Hendrik van Wijngerde

1-10-0

136 Jan vander Schaar 1-10-0 Onwilligh om te betaelen
137 Jan de Groen 2-0-0
138 De Weduwe van van Sittert 2-0-0
139 Adriijaen Hooghstraten 2-0-0
140 Stoffel v. Meijs(?) 1-10-0


Mattijs Bax


Out Captijn
141 Jan Bax Mattijs soon 1-10-0
142 Dirk Snel 1-5-0
De Weedwe Valle 1-0-0 noeijt betaelt
143 Jan Scheij noeijt betaelt
144 Hendrik Den Otter 1-0-0
145 Wouter van Donge 1-5-0
146 Cornelis Rank 1-10-0
147 Samuwel de Kijser 1-10-0
148 Jan Bax Cornelis soon 2-0-0
149 Doct. Carel Besius 2-0-0
Op De Hoogenieustraet
150

Wijnant Zelis

1-0-0

Is onwillig om Its te betaele
151 Frans Lambinon 1-0-0 Out tusse(n) De 60 en 70 Jaren
152 Willem van Coeverde 0-15-0
De Weedwe van Verhoeven 1-0-0
Hellena Vingerhoet 1-0-0 Onwillig
153 Abram van Koeverde 1-0-0
154 Pieter Dierve 1-5-0
155 Lambert van Nieukerke noeijt betaelt

156

Jan De Molenaer


noeijt betaelt
157 Dirk Emanuwessel 1-0-0
158 Cornelis vander Horst 2-0-0
159 Fransois vander Horst vrij brief
De weed. van D'Hr. vande Graef 2-0-0
De Hr. vande Graef Out Captijn
De Weedw Niot 1-0-0 nooijt betaelt
160 Jan De Rot 1-0-0 nooijt betaelt
161 Johannes Boenders 1-10-0
162 Joris Mattijsse 2-0-0
de weedw Melaenen 2-0-0 Onwillig Om Its te betaelen
163 Cornelis Aerrense van Cappel 1-0-0
Een vrouwe Int aghter Hu(is) 1-0-0
164 Willem Dirkse 0-10-0 En onbequaem
165 Cnellis Willemse 1-0-0
166 Jan De Mulder 2-0-0
167 Hendrik Eijke Bierdrage(r)
168 Mattijs Pardijs 2-0-0 Onwillig Jightig
Waele Vest
169

Marijnus Koenenhoet


nou Eerst kome woone
Den Houttuijn

De weedwe Roelandus

1-4-0

Is Onwillig Om te betaelen
170 Daniel Roelandus 2-0-0

171

De Wacker

2-10-0

172 De Veer De kantoorkneght van Dito De Wakker Dog noeijt betaelt
173 Hendrik Taeij de Jonge 2-0-0
Juffrouw Wens 1-10-0
van Gelder Out Captijn
174 Pieter van Dorste commis
174 1/2 van Dorste de Jonge 1-10-0 Onwillig om Its te betalen
De Weedwe Bagkus 2-5-0
175 Claes 't Hooft 2-0-0
176 Mattuwis Rees munter
177 Rokus Rees munter
178 Matteuwes Rees de Jonge 2-0-0 Onwillig Om te betalen alsoo sijn vader voor geeft om dat hij munter us het heele huijs kan bevrijdt
179 Aernokdus 't Hooft 2-0-0
180 Seger Muijs 1-10-0
181 Jacob de Wit 2-0-0
182 Tomas Gertse 1-0-0
183 Barent Gertset 1-0-0 Onwillig
184 Cornelis de Coetsier 1-0-0
185 Govert van Weesel 2-0-0
186 Dames van Weesel 2-0-0
187 Govert van Wessem 1-0-0
188 Dirk De Lieven 1-0-0
Juffr. vander Velde 2-0-0
Mijn Hr. vander Velde -
189 Jacobus van Wesel 2-0-0
Mijn Heer Perru predekant vande Franse kerk

190

Nicolaes Caen


Een vrij brieff
191 Jasper Outlant 2-0-0
192 Lenardus Outlant 1-0-0
De Weedwe De Hoogh 0-10-0
193 Jan De Hoogh 1-0-0
194 Pieter de Hooght nogh noeijt betaelt
De composanten montant = f 113-10-0


Lantare Dragers


Corporael Roos, koormeeters
Dirk Perrius, kalkmeter
Geert Peijlders, kalkmeter
Michiel Janse, kalkmeter
Jan Jooste, kalkmeter
Klaes Proene, houttelder
Gert van Dorre
Abram Oliekoef

Laatst gewijzigd: november 2021.