Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


2de vaandel


Namen der Offesiren vant tweede vaandel


Capitijn: Samuel Pistorius
Lutenand: Adriaan Hagoort
Vaandrig: Albertus van Niveld

Serijaanten:
Hermanus Raats, Jakob de Val, Lauwerens Verop, Hendrik Verlouw

Corporaals:
Barent Vonck, Rogus van de Krap, Jan van Rijsoort, Jan van de Nadort

Commesarisse: Johan Beijer, Boudewijn Balen

Caopt des Armes: Samuel Goris
Sekretaris: Staalsmit

Namen van d'Adelsorsten [adelborsten]

Mattheus Spaan
Gerrard van der Burg
Johannes de Koning
Arnoldus van den Bos
Gerraard Leur
Aart Gijsbertsen
Lambert Visser
Balten Danen
Jeremias Backer
Arend van Limburg
Willem Bastiaansen
Jan de Bonth
Jakob Huer
Johannes Taart
Hermen Overkamp
Abram Baas
Andries Pauwelsen
Olrig Welder
Andries Toelen
Hendrik van Hooft

Namen van di(e) op 't Voorrot waken

Hermen Overkam, Corporaal
Louies Matthijsen, Corporaal
Jan van Galen
Jan van Eeden
Hendrik Joosten
Lauwerens Lamwet
Imand Evertsen
Markus Dirksen
Johannes Leendersen
Piter Gibert
Arie Kemp
Martinus Burgers
Hermanus Jansen
Aart Figters

Volgt verder de namen der Composante En di(e) aktens hebbe etc

0 Isak Hutten ik meen menist is segt niet is kon:s geven
0 d'wed: Baalen
1 Adriaan Fijnenbuijk 1-5-0
2 Hendrik de Leeuwe segt vrij is
0 wed: Rense segt vrij is
0 de Roover oud oud Corporaall
0 wed: Schiltman 1-10-0
0 wed: van de Krap onwilligh
3 Hendrik Fiktor 2-0-
0 Margrietje de Vlught 1-10-
4 Hordijk 2-0
5 van der Mist 1-15 koremeeter
0 Jufr. Kas 1-10
6 Kasper van Breda offisire seg kontribant onder tgroot hooft(?)


0

Masson


0 Aart van Prooijen 2-10-0 is niet in de Stad
7 En sijn soon Jan van Wageninge 1-0-0
0 Weduwe Vermeulen 1-0-0
8 Jakobus Muijs 2-0-0
9 Abraham Taarling 2-0-0
10 Dirk van Beeamond 2-0-0
0 Wed: van Sevenom 1-10-0
11 Arie Vos 1-10-0
0 Piternel Vermaas 1-0-0
12 Piter Warnieer 2-0-0
13 Floris van de Krap 2-0-0
0 wed: Boone segt vrij te sijn
14 Hermen Boon munter munter
15 Boon geeft mede geen geld
16 Johan Bremkens 1-10-
17 Bouwdewijn van Sevenom 2-0-0
18 Christofel Bitter 1-10-0
0 wed: van Cappel 1-5-0
0 wed: Capt. de Jongh oordeeld & te sijn
19 Johannes van der Hoft f 2-0-0
20 Jan Siffrie f 2-0-0
21 En sijn soon f 1-0-0
0 Ammerentie de Haan f 1-10-0
0 wed: van Wagening f 1-10-0
22 Jan Evertsen Wijsman f 1-10-0
23 Jan van Cappel f 1-11-8
24 En sijn soon segt mede vrij te sijn om dat veeltijd t'Amsterdam is
25 Johannes Kock f 2-10-0
26 Willem Gorsenins f 2-0-0
27 Johannes Dire f 2-10-0
28 Ravestijn den Advokaat f 2-10-0
29 Dirk Goris f 2-10-0
29 1/2 d'Hr. Hugo Repelaar mans man voor d'hoge Vierschaar van Z. holl. en meest uijt de Stad is
30 Gijsbert Schoen f 2-10-0

31


Jakob Roskam de jonge


munter en oudt sijn vaders knaap
0 Dirk van de Wal oud Capt. di(e) ik aghter bij malkanderen heb geset
0 Adriaan Hagoort segt 64 jaare is
0 wed: Nadort 1-5-0
32 Barent vande Nadort 1-5-0
33 Louies de Court Een Akte
34 Piter Matena 2-0-0
35 Meijer Salomon 2-10-0
0 Mejuffr. Kune 2-10-0
0 wed: Dorsman 1-10-0
36 Hendrik Morris segt vrij te sijn om dat te diensts van(de) Lande heeft geweest
37 hr. Pieter van Blokland 2-10-0
0 d'heer Stafortius Een oud Afgesloof man
0 Hendrik van Besooijen oud Capt. di(e) agter bij dándre Capt. gevoegt
0 wed: dom. Kolvius f 2-0-0
38 de Heer Bosgaard f 2-10-0
0 wed: Domenie Surendonk f 1-10-0
39 Arien Aartsen f 1-10-0
40 Piter Kegel f 2-0-0
0 wed: van Erp f 2-10-0
41 Jan van Erp een akte
42 Jan de Ridder 2-10-0
43 Gerraard de Ridder 2-0-0
44 Hendrik de Ruijter 2-10-0
0 en 0 Mevrouwe Alida En Adriana Stoop
45 d'Heer Pompe van Meerd.t
0 Mevrouw Pijfers 2-10-0
46 Jakobus Rendels 2-0-0
47 Dirk Rendels 1-0-0
48 0 Johan de Rooij 3-3-0 oud en jigtigh
48 1/2 En sijn soon 2-0-0
49 Wouter Woutersen
50 Hendrik Cooijman 2-0-0
51 1/2 de Vos apothecker
51 Willem Fase 2-0-0
52 En Jan Fase 1-0-0
53 Johannes Verlugte 2-0-0
0 Jakobus de Vos 2-10-0 segt menoniest
53 1/2 J: van der Bosch(?)
54 Johan Beurgers 2-0-0


0

Jakobus vander Hijden

1-5-0

55 Pieter de Koningh 1-5-0
0 Geraard van Ven 2-0-0 ombekuaam om dienst te doen
56 En sijn soon van Ven 1-0-0
57 Matthijs Renout 2-10-0
0 d'Heer vanden Santheuvel Scheepen
0 d'Hr Anth. van: Sandheuvel munter
0 d'wed: Apels 1-10-0
58 En zoon 1-10-0
0 d'Hr vander Bank oud agt
0 wed: Lambunon 2-0-0
59 Adriaan de Bruijn 2-10-0
60 0 hr. Dutlij Irisch, en soon Aan de Engelse Court
0 d'Heer Franken duijts predikant
0 en sijn Soon propenent
61 idem twee soone 5-0-0
62 en 63 Johannes van Braam 2-0-0
0 d'heer de Vriis Scheepen
0 twee mevrouwe bijd: wed: nooijd betaald
0 d'Hr van Dorsmonden Scheepen
0 wed: Franken onwilligh
64 Jakobus Risgop 1-10-0
65 Cornelis Karsen 2-10-0
66 Anthonie van Poetre 1-15-0
67 Hermanus van Trigt 1-10-0
0 wed: Oudeman 2-10-0
0 wed: de Jongh 2-10-0
0 d'Heer vande Graaff Lisentmr.
68 d'Heer van de Graaf d(jonge) nooijd geld gegeven
0 d'Heer 't Houft oud borgemr.
0 Jeronemus Terwe 3-0-0 menist
69 Hermen Monseur 1-10-0
70 Dirk van der Knijft 1-0-0
71 Govert van der Knijft segt offisijant te zijn
d'Heer van Slingeland Borgemeester
72 d'Heer Gijsbert van Slingeland
73 N:N: Hagens
74 Johan de Roos Een akte
0 Rijnieer dugset(?), En soon 3-10-0 meniste

75


....en(?)

1-10-0

0 wed: Kilsdonck 1-5-0
76 Dirk Meijer 1-5-0
77 Geraard Hopman 1-5-0
78 Andries Melaan Refusee [vluchteling]
79 Simon Spino 1-5-0
80 Fhilip Remon offisijand onder't groot hooft
81 Jan Figters 1-0-0
82 Flaron oud sekretaris
83 Hendrik Straatman 2-0-0
84 Jakob Jakobson 2-0-0
85 En soon tot dato geen geld bet:
86 Arnoldus Hoebraken 1-10-0
87 Arie van Driel 1-0-0
88 Schenkel den dokt.r Een Akte
0 dome: de Bruijn duijts predikant
0 wed: domenie Sapijes 1-10-0
0 wed: juffr. van Tiel 1-10-0
0 juffr. Kaarstekers nooijd gegeven
89 Pieter van Hoogstraaten 1-10-0
90 En sijn soon Hoogstraaten 1-10-0
0 wed: van Pambergh 1-0-0
91 Hendrik van der Wulff vuerstoker
0 d'huijsvrouw van Bronkhorst 1-10-0
92 Hendrik Meijer aande brandspuijt
93 Abram van Duijnen 1-5-0
94 Pieter van der Bijll vuerstoker
95 Johannes Kouwenhoven 1-5-0
96 Jan den Kant 2-0-0
0 d'Heer Wijers munter en oud
97 Joghem van der Mijl offesier onder d'N: stradt
98 Pieter Schastelet aan de brandspuijt
99 Leendert Visser 1-0-0
100 Huijbert van Schevelingen aan de brandspuijt
101 Loeuff Jansensen wollewever
102 Jan van Schevelingen aan de brandspuijt
103 Jan Ankers 1-0-0
104 Thomas van der Wens 1-10-0
105 Hendrik Visser is 66 jaar dogh bekuaam om te werken
106 Egbert Kloppenburgh 1-0-0
107 Matthijs van Es 1-0-0
108 Piter van Heusden lanteere aansteker en nooijd bet:

109


Korstiaan Hendrix

1-0-0

110 Kornelis vander Kaa 1-0-0
111 Reijnier vande Graaff 1-0-0
112 Leendert van Heusden 1-0-0
113 Jan Peket offesier onder de N:straat
114 Jan Franken 1-10-0
0 wed: Jan Franken 1-5-0
0 wed: Arensen Een oude arme vrouw
115 Pieter Maghielsen 1-5-0
0 wed: de Listige 1-0-0
0 wed: Jan Pakke heeft nooijd wille geven
0 Bastiaan Fimmers Een oue onwillighe
0 wed: Kempenaar 1-0-0
116 Jan Timmer 1-0-0
0 Angenietije Horst onwillige
117 Willem van Aanraaij 1-5-0
118 En sijn soon Aanraaij 1-5-0
119 Gilles van der Mijl Aan de brandspuijt
120 Gerret Pitersen 1-10-0
0 Barend van Dooren 2-0-0 bijde menonite
0 En sijn soon 1-10-0
121 Geurt Servaaseen Een Akte
122 Een sijn Soon daar tot nog toe niet mede heb gehd.
0 wed: Ooms seg mede vrij is
123 Govert de Witth 2-0-0
124 Hermen van Leeuwen Een Akte
125 Pieter Jansen 1-0-0
de Heer Willemart agt
126 Dirk Boone munter
0 wed: Paradijs Een oude vrouw
127 Lendert Flamon 1-0-0
128 Pieter Smits 1-0-0
129 Jakob Baggerman 1-0-0
130 Jan Jansen 1-0-0
131 Pieter van der Hulst 1-11-8
132 Perpeet Lares 1-0-0
133 Gerraard Lares 1-0-0


0

wed(?): .....nders(?)

2-0-0

0 Lambert Raaijon oud en katijvingh
- wed. Mevrouw Hallingh 2-0-0
134 Joost Brouwer 1-5-0
135 Johannes van der Strenge 1-10-0
0 Pastoor Pruijm 2-10-0
0 Juffr. van Laar 2-0-0
136 Jakob Welder 1-10-0
137 Lauwerens Jeurijense 1-0-0
138 Hendrik van Sittert wollewever
139 Matthijs Matthijsen wollewever
140 Martijnis Smits wollewever
141 Jakob Vermaas 1-0-0
142 Geeurt Pijl offesier onder de Vuijlpoort
143 Simon Remeij 1-0-0
144 Leendert Hinsbergen 1-10-0
145 Willem Bartelsen 1-0-0
0 Anna Hoogvorst 1-5-0
146 Pieter Fornaaij Een Akte
149 Jan de Rooij 1-11-8
150 dokter Immendorp 2-10-0
151 Kurenius Hartman 2-0-0
152 Jan de Val 2-0-0
153 Hendrik Baltets 2-10-0
154 Mattheus van Dijk 2-0-0
155 En sijn soon van Dijk 1-10-0
156 Hendrik het Hooft 2-0-0
157 Salomon Levie 2-0-0
158 En sijn soon 2-0-0
159 Gerraard Drijs 1-10-0
160 Kornelis Kole 1-5-0
161 Hendrik Houdkamp 1-10-0
162 Johannes Flamon 1-5-0
163 Lambert Beekbergen 1-10-0
164 Johan Nolens Een Akte
165 Corstiaan Bakkis 2-10-0
d'Heer Anthonie d'Sond in den Oud Raat
d'Heer Johan van Neurenbergh in den Oud Raat

166


Klaas Schoonenbergh


?Aan de brant spuijt?
0 wed: Capt Kloens 2-10-0
0 mejuffr. 't Hoeuft 3-3-0
d'Heer Lambert Verhaairen Agt
Ontf. Pieter de Bruijn ontf. van den 100ste pen:
167 en 168 En zijne twee soone bekwaam om te waaken

Volgt verder de namen van d'oude Capitijnen

Dirk van der Wal
dokt.r vander Kesel
van Besooijen
Jakobus de Vos
van der Banck
Thomas Rijkers
Kleverskerke
Walraven
Adolff van der Linden

Offisijanten oft Lanteerndrages di(e) buijten tweede vaandel woonen

wed: de Valle, woond bij de Lange houte brugh, 1-5-0
Geeurt van Moelingen, in de Pelsestraat, 1-5-0
Willem Rooderveld, in de Dulhuijsstraat, 1-5-0
Jakob Prins, in de Hoffstraat, 1-5-0
Hendrik van Rijn, in den Hermenshuijsstraat, 1-0-0
Cornelis Paradijs, bij de Vismart, 1-0-0

Bevinde het getall der jegenwoordige offisieren, Adelborsten en rots gesellen te sijn uijtmakende Cappable mannen om dienst te konnen doen (indien het den nood (ver)eijst): 49
daar bij gevoegt de bekuame daar mede Compseer en aktens hebbe etc 168
= 217 man
behalven di(e) aan desisie van mijn Ed.e Agb: o(ver) geeft.

montant de nieuw opstellinge sonder de veertigen f 162-15-0


Lijste van het tweede vaandel

(1)
Gijsbert Schoren
Hend. Morris
Willem Boscher
Jan de Ridder
Gerrit de Ridder
Hend. de Ruijter
Jan de Roij
Adrie van Baumont
Pieter Appels
Gerret Francken
Joh: Francken
Jacobus van der Graeff
Gijsbert van Slingerlandt
Hermen van Leeuwen
Pieter van(der) Hult
Pieter Cloens
Willem Cloens
Docter Immendorp
Jurenius Hartman
Belie Baltese
Jacobus van Dijck
Hend. Hooft
Corstiaen Backus
Joh: de Bruijn
Govert de Bruijn
Louis de Kourt
Joh: van Erp
Joh: Iris
Abram Pompe
Geurt Servaase
Hugo Repelaer
(2)
Hend. de Leeu
Abram Teerlingh
Pieter Nanier(?)
Floris van(der) Crap
Jan Bremkens
(Boudewijn van Sevenom)
Jan vander Hoff
Willem Gorsenius
Joh. Dier
(Gijsbert Schoren)
Barendt van(der) Nadorst
Meijer Salomon
Willem Fasen
Jan Fase
Johannes Verlingh
Mattheus van(der) Ven
Adriaen de Bruijn
Joh: van Braam
Jacob Bisschop
Corn. Kersse
Michiel Hagens
Hend. Straman
Jacob Jacobse
en soon
Arnoldus Hoebracken
Jan den Bant
Pieter Servaase
Govert de Witt
Jan de Val
Joh: Flamon
Herman Boon
Jacob Roscam
Joh: de Roos
mr. Schenckels
Dirck Boone
Pieter Forno
Joh: Nolens
(3)
Adriaen Fijnenbergh
Gerret Hordijck
Michiel vander Milt
Casper van Breda
Jan van Wageningen
(Jan Sivier?)
met de soon
Jan van Cappel
Pieter Matena
Arijen Aerssen
Pieter Regel
Dirck Grenels
Hend. Coomans
Joh: Borgers
Govert van(der) Kuis
meester Fleron
Tobias Hoostraten
Joh: Couwenhoven
Abram van Duijnen
(Pieter Servaase)
Jacob Welder
Leendert Hijsenberge
Jan de Roijer
Gerrit Duijst
(Joh: Flamon)
Lambert Vierberge
Corn. Cools
Hend. Meijer
Pieter Schatelet
Hubert van Schevelinge
Jan van Schevelinge
Jillis van(de) Mijl
Claas Schonenburgh
Boudewijn van Sevenom
(4)
Hend. Fittor
Wouter Wouterse
Pieter de Coningh
Sijmon Spino
Tomas van der Wens
Leendert van Heusde
Hend. van Sitter
Mattijs Mattijse
Martinus Smits
(Pieter Fo...)

Namen der Offisiren van het tweede vaandel En Lijste der Adelborste alsmede 't getal der Rotsgesellen

Capiteij: Samuel Pistorius
Lieutenant: Adriaan Hagoort
Vaandrigh: Albertus van Niveld

Serijanten:
Hermanus Raats, Jakob de Val, Lauwerens Verop, Hendrik Verlouw

Corporaels:
Barent Vonck, Rochus vande Krab, Jan van Rijsoort, jan van de Nadort

Commissarissen:
Johannes Beijer, Boudewijn Balen

Capt. des Armes: Samuel Goris
Sekretaris: Johannes Staalsmit

Adelborsten:
Mattheus Spaan, inpotent
Gerraaard van der Burg
Johannes de Koningh
Arnoldus van den Bos
Gerraard Huer
Aart Gijsbertsen
Lammert Visser
Balten Danen
Jeremias Backer
Arend van Limburgh
Willem Bastiaansen
Jan de Bonth
Jakob Huer
Johannes Taart
Hermen Overkam
Abraham Bas
Andries Pouwelssen
Olrigh Welder
Andries Toelen
Hendrik van Hooft

Rotsgesellen:
Corporaals: Herman Overkamp, Louies Matthijsen
Jan van Gaalen
Jan van Eeden
Hermen Joosten
Lauwerens Lamwet
Merkus Dirksen
Johannes Leendertsen
Martinus Burgers
Imand Evertsen

Naamen oft Lijste van de Mansgap [Manschap] di(e) de offisire van 't tweede vaandel, Bekwaam oordeelen om Een musket oft snaphaan te konne vooere


1. Adriaan Fijnenbuijk
2. Hendrik de Leeuw
3. Hendrik Fiktor
4. Gerraard Hordijk
5. Maggiel vander Milt
6. Kasper van Breda
7. Jan van Wageninge
8. Abraham Taarlink
9. Piter Warniir(!)
10. Floris van de Krap
11. (Jasper Boone, vertrocken)
12. Jan Bremkens
13. Boudewijn van Sevenom
14. Jan: van der Hoft
15. Johannes Ciftrie
16. Daniel Ciftrie
17. Jan van Cappel
18. Willem Gorsenius
19. Johannes Dier
20. Gijsbert Schoen
21. Barent van de Nadort
22. Pi(e)ter Matena
23. Meijers Salomons
24. Hendrik Morris
25. Willem Bosgaard
26. Arie En(!) Aartsen
27. Piter Regel
28. Jan de Ridder
29. Gerraard de Ridder
30. Hendrik de Ruijter
31. Dirk Rendels
32. Johan de Rooij
33. Wouter Woutersen
34. Hendrik Koomans
35. Willem Faasen
36. Jan Fase
36 1/2. D'Heer Adriaan van Beaumont
37. Johannes Verlugt
38. Johannes Burgers
39. Piter de Koninck
40. Mattheus van Ven
41. Piter Appels
42. Adriaan de Bruijn
43. Gerraard Franken
44.Johan Franken
45. Johanens van Braam
46. Jakobus Bisgop [Bisschop]
47. Kornelus Karse
48. Jakobus van de Graaff
49. Goverd van der Knijff
50. Gijsbert van Slingeland
51. Maggiel Hagens
52. Simon Spino
53. Meest.r Flraon(!) [Fleron], (oudt)
54. Hendrik Straatman
55. Jakob Jakobsen
56. Jakob (Jakobsen de jonge)
57. Arnoldus Hoebraken
58. Tobias Hoogstraaten
59. Johan den Band
60. Johannes Kouwenhooven
61. Abraham van Duijnen
62. Thoomas vander Wens
63. Leendert van Heusden
64. Piter Servaasen
65. Goverd de With
66. Hermen van leeuwen
67. Piter van der Hulst
68. (Johannes) van Strenge
69. Jakob Welder
70. Leenderd Hinsbergen
71. Piter Kloens
72. Willem Kloens
73. Jan de Rooije
74. dokter Immendorp
75. Kurenius Hartman
76. Jan de Val
77. Hendrik Baltes
78. Jakobus van Dijk
79. Hendrik 't Hooft
80. Gerraard Duitjs
71. Johannes Flamon
72. Lammert Bikbergen
83. Korstiaan Bakkus
84. Kornelis Koole
85. Hendrik Houdkamp
86. Johan de Bruijn
87. Govert de Bruijn
88. Mattheus Spaan(?)

Volgt verder Een Lijst van di(e) we Best oordeelen Bekuaam te sijn tot pikeniirs [piekeniers]

1. Jakobus Muijs
2. Dirk van Beeamond (1)
3. Arie de Vos
4. Kristoffel Bittert
5. Jan Evertse (2)
6. Barend van Cappel
7. Jakobus Rendels (2)
8. Anthonie van Poetre (2)
9. Hermanus van Trigt (2)
10. Hermen Monseur
11. Dirk Monseur
12. Johannes Vianen
13. Dirk Meijer
14.Gerraard Hopman
15. Philip Ronnen
16. Jan Figters
17. Aart Figters
18 Arie van Driel
19. Joghem vander Mijl
20. Leendert Visser
21. Jan Ankers
21. Egbert Kloppenbergh
23. Matthijs van Es
24. Bartel Bellaard
25. Korstiaan Hendrikxe
26. Kornelus vander Kaa
27. Rijnier vande Graaff
28. Johannes Piket
29. Jan Franken
30. Pi(e)ter Maggielsen
31. Jan Timmer
32. Willem van Aanraaij (1)
33. Piter van Aanraaij
34. Gerraard Pitersen
35. Piter Jansen
36. Leendert Flamon
37. Piter Smith
38. Jakob Baggerman
39. Jan Jansen
40. Perpeet Lares (1)
41. Gerraard lares
42. Joost Brouwer
43. Lauwerens Jeurijense
44. Jakob Vermaas
45. Geurt Pijll
46. Simon Remeij
47. Willem Bartelsen
49. Johannis van St..ge(?) (1)
49. Matheus Renoud (1)

het geta(a)l der munter, di(e) Aktens hebben, En Aan de Brant Spuijt zijn, alsmede de wollewevers etc

Hermen Boone, knaap
Jakob Roskam, munter
Jakob Roskam (de jonge), knaap
Louies de Court, Een Akte begind 16 10/13 93 [13-10-1693]
Johan van Erp, Een Akte 1693
Maggiel Holstijn, provoost
d'heer vanden Sandheuvel, munter
Johan Irusch
Johan de Roos, Een Akte begind 1699
mr. Schenkels, Een Akte
Hendrik Wijers, munter
Hendrik Meijer, Aande brandspuijt
Piter Chastelet, Aande brandspuijt
Huijb.d van Schevelinge, Aande brandspuijt
Jan van Schevelinge, Aande brandspuijt
Gilles vander Mijl, Aande brandspuijt
Geurt Servaasen, Een Akte
Dirk Boone, munter
Hendrik van Sittert, wollewever
Matthijs Matthijsen, wollewever
Martijnus Smits, wollewever
Piter Fornaaij, Een akte begind 16 5/15 95 [15-5-1695]
Johan Nolens, Een Akte begind 17 11/17 00 [17-11-1700]
Klaas Schoonenburgh, Aan de brandspuijt

Volgt verder het getal di(e) nog boven de 60 jaar heb gevonden

Advokaat Ravestijn
Dirk Goris
Piter van Hoogstraaten
Mattheus van Dijk
Salomon de jood
Een soon di(e) t'Amsterdam woond, daar altoos geld voor heeft wille betaalen

(Lijste van het tweede vaandel genaamt het Haantije)

Laatst gewijzigd: november 2021.