Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


4de vaandel (Boom, Voorstraat, Riedijkstraatje, Torenstraatje, Wijngaardstraat, aan het Kerkhof)


Namen den Offisieren adelborsten en verdere wagt van het 4 vaandel


Kapt.: Maas van Kaam
Luijt.: Martinus van Wessem
Vaandr.: Piter Knogh

Sergeanten: Dirk van Doren, Herm: Brouwer, Korn: Koolman, Jan Braams
Korperaals:
Korn. Notemans, Jan Wijts, Geurt Gildhuijsen, Joh: Nijse

Kapt 's arms: Hendrik Koebergen
Kommissaris: Johan Bos
Sikkeretaris: Leendert Baasjouw

Namen der adelborsten

1. Samuel de Montre
2. Adriaan de Veer
3. Elias Rutten
4. Wessel de Roos
5. Jan Putsijs
6. Jan Happert
7. Gerrit van Burken
8. Hendrik Makkaij
9. Dirk Andrisen
10. Piter de Jager
11. Wilm Kroon
12. Nikolaas Rutten
13. Pieter Molendijk
14. Jan Bonten
15. Wilm van Westenrijk
16. Poulus vande Graaff
17. Jan van Hoest
18. Antonij van Wilsen
19. Wilm Rijmsdijk
20. Jogchem vanden Rijen
21. Kornelis Andriesen
22. Stoffel Stoffelse
23. Jirmias vande Giesen
24. Joost Hardonk

Namen van 't voorrott


Korperaal: Jakob Helmet
Lansmanssaatt: Wilm van Wijnbergen

1. Hermanus Lukasse
2. Gerritt Willemse
3. Genefaas Frank
4. Simon vander Slurff
5. Jan Koolhaas
6. Gerrit Piterse
7. Jan Waldijk
8. Lukas Rosekrans
9. Lukas Kornelisse
10. Jan de Roos
11. Jakob Janse
12. Govert Piterse
13. Maarte Jakobse
14. Johannes Vervel

tamboer: Jakob van Gelder
bijslager: Nikolaas vander Matten

dit mackt uijt 56 man

Vande komposanten uijt gekoren te waken met snaphanen

op de ordinare wagt met snaphanen inde kamer

op den Boom
24

25 (2) Jan Boon
26 Joh: Madekker de jonge
27 Wilm van Leen
28 Jakob Bel
29 Piter Bonk, impotent en onmagtich
30 Jan van Bergen
31 (2) Roelant Jorissen
32 (1) Joris Roelandse de Jonge, nogh een soon
33 Antonij de Vos
34 Bartholomeus vander Star
35 Joris vande Graaff
36 (1) Piter vander Brande
37 N: Poulij op de kamer, onbequaam
38 Kornelis Smids, kommisr:
39 Piter van Bree
40 Geerit Levir(?)
41 Bastiaan de Visser
op de kaij
42

Wijnant Brijns
43 Kornelis Tak
44 Piter Mes
45 Tieleman Pleunen
46 Teunis Lugten
47 Joh: Korthals
48
Aart de Vos
= 24 man


Arij Lugte
49 N: Roskam
50 Hendrik Selis
51 Arij Hoevenaar
52 Jan Engelen
53 Pieter van Sandelinge
54 Hijmen Versteeg
Voorstraat
55

Hendrik Korthals
56 N: Spijkers, opde kamer
57 Fredrik Gront
58 Cornelis Pieterse
59 Mels Hagens
60 Krijn Abramse Kop
61 Johannes Korens
62 Balte de Wakker, op de kamer
63 Rutt Soute, op de kamer
64 N: van Keppel
65 Jan den Ruijter
66 Arij vanden Berg
67 IJsak Karstendijk
68 Koenraat Moelaart
69 Johannes vaan(!) Wel, op de kamer
70 N: van Kappel
71 Jan van Bentem
72 Frans Janse Klok
73 Jan Niewenhoven
74
Jan Hillekens, opde kamer
= 27 man
75 Piter Walbeek
76 Piter vander Burg
77 Govert Staalsmidt
78 Govert Sijniers
79 Jan Bos de jonge
80 Jan de Haan de jonge
81 Jan van Botlant
82 Jan Beut
83 Wilm van Wanum
84 Arnout Lakkroij
85 Jan Lakkroij
86 Nikolaas Noteman
87 Wouter Bos
88 Kornelis den Hoijman
89 Govert Gravendijk
90 (Piter Koster)
91 Kornelis Hopman
92 Kornelis Koenen
93 Jan Govertse van Roij
94 Koenraat Kasperse
95 Laurens Triomp
96 Wilm vander Sip
97 Jakobus Kasperse, aande brandspuijt
98 Leendert de Konink
99 Hendrik Haseloff
100 Jan Brouwer
101 Lieve vander Mande

102

Jakob Bax
103 Hendrik vander Kevie
104 Jan Jongbloet
105 Tibout Regters
106 Herman vande Graft, aande brantspuijt
107 Piter Ariense
108 Hendrik van Oorde
109 Jakobus de Vos
110 Hendrik Hendrikse
111 Boot Boenardus
112 Adolf Mijndius
113 Hendrik Weling
114 Servaas Groenewegen
115 Aart van Groenewegen
..w straad
116

Wilm Braams
..ng: straad
117

Wilm Kolder
118 Arij Jordaans
119 Arnout vander Beek, aande brandspuijt
120 Tomas Koppelaar
121 Jan van Wageninge
122 Bastiaan Soethout
123 Govert de Leeuw
..st gesoogt 100 man.
..st geheel 156 man.

Piekeniers


op de ordinaris wagt met pike op 't voor rot

14.
15. Piter de Hart
16. Davit Hermense
17. Piter Janse
18. (Wilm Ogge)
19. Piter Kant
20. Hendrik Hardman
21. Piter Kegel(?)
22. Joost Kortrok
23. Geerit van Mijl
24. Bastiaan inde Valk
25. Matthijs van Wang's swager
26. Adriaan de Vlaming
27. (Aart Groenewegen)
28. Geerit Boef
29. Arij vande Kevij
30. Jan Ariense de Haan
31. Dirk van Dorren
32. Jan Knoopmaker
33. Floris Klaasen
34. Jan Livense
35. Kornelis van der Sluijs
36. Jan van Rijn
37. (Arij) Cornelis Schouman
38. Daniel Basjouw
39. Jan Baas

40. Jakob Korthals
41. Frans van Dongen
42. Jan Wouterse
42 1/2. en soon
43. Arij van Pope
44. Maxmiljaan Bouman
45. Jan de Vlieger
46. Matthijs Daniels
47. Hendrik Aardsen
48. Gijsbert Schot
49. Kornelis vander Moij
50. Leendert Kloosterman
51. Nikolas van Dongen
52. Gijsbert Bouwen
53. Evert Mouthaan
54. Jan Braamsloot
55. Jan vander Dak
56. (Eeuwigh Dolfijn)
57. Mels Jorisse
58. sijnen soon
59. Adam Timmerman
60. Jan Goudriaan
61. Jan Koolhaas
62. Wilm Willemse
63. Lammert Jonasse
64. Piter Domene

Arnout? Hartman
Gerrit van Mijl
Adriaan de Vlamingh
Jan Ariense de R..?
Frans Louman?
Frans Jerefaes
+
Pieter van Dongen
Pieter de Keuvil
Willem Pieterse
(Adriaan de Vlamingh)
Pieter Danielse
Pieter Laurens


nu 123 met snaphanen
187 man man behalven de hooge en lage officeren.


Officeren en adelborsten vant vierde vaendel


Kapitijn: Maas van Kaam
Luijtenant: Martijnus van Wessem
Vaendrigh: Piter Knoch

Sergeanten: Dirk van Dooren, Hermen Brouwer, Kornelis Koolman, Jan Braems
Corperaels:
Cornelis Noteman, Jan Wijts, Guert Gildhuijsen, Johannis Nijsen

Commissaris: Johan Bosch
Capt. des armes: Hendrik Coebergen
Secretaris: Leendert Basijou

Adelborsten
Samuel de Montree
Adriaen de Veer
Elias Rutten
Wessel de Roos
Jan Putsijs
Jan Happer
Gerrit van Burken
Hendrick Makaaij
Dirck Andrisen
Pieter de Jager
Willem Kroon
Klaas Rutten
Jan Bonten
Pieter Molendijk
Willem van Westenrijck
Poulus vande Graaff
Jan van Hoest
Antoni van Wilsen
Willem Rijmsdijck
Jochum vanden Rijen
Cornelis Andriese
Stoffel Stoffelse
Jeremias vande Giesen
Joost Hardonck

Namen van die vant voorrot


Korpoerael: Jacob Helmet
Lantpesaet: Willem van Wijnbergen

Hermanus Luijkesse
Gerrit Willemsen
Jeneuaes Franse
Sijmen vander Slurff
Jan Koolhaas
Gerrit Pieterse
Dirck Plasier
Jan Waldijck
Luijckes Roosekrans
Luijckes Kornelisse
Jan Roos
Jacob Jansen
Gouert Pieterse
Maerte Jacobse
Johannis Vervel


De laetste omschrijff cedulle in Meij 1702 van het vierde vaendel


Op den Boom
0

Johan Mooijweer


out kaptijn
1 Jan Boon f 1-10
0 Huijbert Joosten van Capel out sergiant
2 Segert Verhoff f 1
2 1/2 Madecker munter
3 Madecker de jonge f 1
4 Jacob Bel f 1
5 Pieter Vonck f 1
6 Jan van Bergen f 1
7 Roelant Jorisse f 1-10
8 Antoni de Vos f 1-10
9 Bartholomeus vander Star f 1-10
10 Schipper Kalff f 1
11 Jooris vande Graff wil niet betalen
12 Pieter vanden Branden f 2
12 1/2 commissaris Smits commissaris
13 Pieter inde Winterkoning 0-15
0 wed: Focker 0-15
14 Gerrit Leue 0-15
15
Bastiaan de Visser
0-15

= f 12-0
Aende Kaaij
16

Wijnant Brijns

0-15

17 Kornelis Tack 1-10
18 Pieter Mes 0-15
19 Tieleman Pleune f 1
20 Teunis Luchten 0-15
21 Arij Luchten 0-15
22 schipper Roskam 1-10
23 Hendrick Seelis f 1
24 Johannus Korthals 0-15
25 Jan Engele 0-15
26 Arij Hoevenaer 0-15
27 Maerte de Raat f 1
28 Pieter van Sandelingh 0-15
29
de Kerkstijger ten eijnde
Heijme Versteegh
0-15

inde Voorstraat
30
Heijndrick Korthals f 1-10
0 (w) Arij Roelantse f 0-15
31 Frederick Grondt f 2
32 Knelis Pieterse f 1
0 Adam van Tiel segt soldaet te sijn egter woont alhier
0 Lourens Borgelijon f 0:15 oudt
33
Mels Hagens
f 1

= f 49-5

34

Johannis Hoogstraten

f 1

35 Krijn Abrahamse f 0-15
0 Jillis Bent out Captijn
0 Annege Muijter f 0-15
36 Johannis Loovens f 1
37 Balde Ariens de Wack f 0-15
0 Baeijcke Beut
0 mevrouw van Suijtlant f 3-3
0 Juffr. Ouwerkerck f 2-10
de heer N: Haasenbroot f 2-10
0 Johannis Moria f 0-15 impotent
0 Capt. van Wessem out Captijn
0 (w) wed: van Keppel f 0-15
0 Klaas de Haan f 1 out man
0 (w) wed: Souborgh f 1
38 Jan de Ruijter f 1
0 doctor Tresier f 1-10 minust
39 Arij van den Bergh f 1
40 IJsack Karsendijck f 1-10
41 (Knelis) Cornelis Jansen f 1
42 Koenraet Moelaert f 1
0 (w) wed: van Kappel f 0-15
0
Laurens Mutsert
f 1
siekelijck en altoos impotent
= f 24-13

0

Adriaen van Wageningen


out Capt:
43 Jan van Benthem f 0-15
44 Frans Janse Klock f 1
45 Jan Niewenhoove f 1
45 1/2 (0) Antonij Walbeeck out Capt
46 Pieter van der Burgh
De soon Jan Walbeeck
f 1
0 Frans Kocks f 1 woont sels buijten de Stat
47 Gouert Staelsmit f 1-10
48 Gouert Lijsiers f 1-10
0 Adriaen Baan kamerbewaerder
49 Jan Bosch de Jonge f 1
0 (w) Gijsbert van Leufde out Kaptijn
0 Adriaen de Haan f 1-10 qualijk ter gang
50 Johannis de Haan f 1
51 Jan van Botlant f 1-10
De weduwe Bent & Roelant
52 Willem van Wanum f 1
52 1/2 (o) Hendrick Noteman gewesen vaendrig
o Staas van Hoogstrate out Capt:
o Job Lacrooij siekentrooster
53 Jan Lacrooij f 1
54 Aernout Lacrooij
55 Niklaes Notemans f 1
56 Wouter Bosch f -:15
57 Pieter van Wingerde f 1
0 weduwe van (Cornelis de) Arij Kooijman f 1-10
58 Cornelis de Kooijman f 1-10
0 Gerrit van Rijnst f 1-10 menist
0 Cornelis Kuijp f 1-15 oudt
59 Gouert Gravendijck f 1
60 Pieter de Koster f 1-10
61 Cornelis Hopman f 1
62 Cornelis Koene f 1
63 de Schwager op de kamer f 1
64 Jan van Keule f 0-15
65 Arij Duera f 0-15
66 Coenraet Laferse f 1
67 Lourens Trijon f 0-15
68 Willem van der Lip f 0-15
0 Joris Millaert f 1-10 oudt
68 1/2 (0) Jacobus Clasperse aen de prantspuijt [brandspuit]
(0) (w) de wed: vande Keijser f 0-15
69 en dochters man f 0-15
70 Leendert de Koningh gilde knegt vant klijngildt
71 Pieter de Hardt f 0-15
0 weduwe Bellaert en dochter f 0-15
0 Lucas van Cappel f 0-15 op See
0 Adriaen de Geus f 0-15 qualijk tergang
72 Lieve van Vermande f 0-15 oudt
73 Willem Ogge f 0-15
0
Cornelis de Garnaelsman
f 0-15
keurmeester van mossele en garnael
f 23-0

74

Pieter Sant

f 0-15

75 de soon Sermans f 0-15
76 Jan Brouwer f 0-15
77 (P) Hendrick Hartman f 0-15
78 Hendrick Haselhoff
79; 80; 81 en 3 soonen 2-5
82 Pieter Brekee 0-15
83 Joost Kortrock 0-15
84 Jan van den Bergh 0-15
85 Mathijs van Kooten 0-15
86 Jacob Backs 0-15
87 Hendrick van der Kevie 0-15
o (w) wed: de Koningh 0-15
88 Gerrit van Mijl 0-15
89 Bastiaen inde Valck 0-15
0 Mathijs van Wangh segt van de hr: borgermr. vrij gestelt te sijn
90 en schwager 0-15
91 Jan Jonghbloet 0-15
0 (w) Lijsbeth Schouman 0-15
92 Vechters en soon f 12 een oudt (man)
93 Adriaen de Vlaming 0-15
94 Aert Groenenwege 0-15
95 Pieter Aertse 0-15
96 Jonas Luijterse 0-15
0 Huijbert Stevense 0-15 is vertrocken
96 1/2 (0)
Herman vande Graeff

aen de brantspuijt
= f 20-0

97

Arij van der Kevie

f 0-15

98 Jan Ariensse de Haen f 0-15
99 Dirck van Doore f 0-15
0 Jacobus Kuijper oud Capt:
100 Hendrick van Made f 1-10
101 Jan de Knoopmaker f 0-15
102 Floris Klaase f 0-15
0 den blindeman op d'kamer houdt Colerie(?)
104 Jan Lievense, op de kamer f 0-15
105 Frans van der Schaar f 1
106 Cornelis van der Sluijs f 0-15
0 wed: int Blaeu Kalff f 0-15
107 Cornelis Schouman f 0-15
108 Hendrick Hendrickse f 0-15
109 Jan van Rijn f 0-15
110 Willem op de kamer f 0-15
111 Arij Schouman f 1
0 Jan de Wael - kan geen betaling krijge en oudt
112 Jan Lammerse f 0-15
113 Boornardis f 0-15
113 Daniel Basschijou f 0-15
114 een op de kamer f 0-15
0 wed: in de korenblom f 0-15
0 Hans Jurie gevechts dienst
0
Jonas Lammerse
f 0-15

= f 17-0

115

Jan Baas en soon

f 1-15

een oudt (man)
0 (w) Arij Franse van der Kevie f 0-15 wil niet betalen
116 Jacob Koolhaes f 0-15
117 Frans van Donge f 0-15
118 Jan Woutersen f 0-15 onwilligh in de betaling
119 en soon f 0-15
120 Arij van Prooije f 0-15
121 Adolff Mentrius f 1-10
122 Hendrick Welingh f 0-15
123 N: Bouman f 0-15
123 1/2 (o) Gijsbert wollewever
0 Gerrit Pieterse op den uijtlegger
0 Frans de Snoeck oudt
124 vander Mildt f 0-15
0 (W) Leengen, op de Vest f 0-15
0 (124 1/2) Jacob Mouthaan f 0-15 com(m)andeur vande klappers
0 Jan de Vliger f 0-15
125 Mathijs Danielse f 0-15
126 Hendrick Aertse en soon f 1-10 een oudt (man)
127 Gerrit van Baecken f 1-10
128 Gijsbert de Schot f 0-15
129 Knelis vander Moeij f 0-15
130 Leendert Kloosterman f 0-15
131 Servaes Groenewegen f 1
132 en soon f 0-15
133 Niclaes van Donge f 0-15
134 Gijsbert Louwe f 0-15
135
Evert Mouthaen
f 0-15

= f 21-10

136

Jan Janse Braamsloot

f 0-15

137 Jan vander Dack f 0-15
138 en op de kamer f 0-15
139 Jan Klaase f 0-15
0 Jan Lammerse f 0-15 oudt
140 Frans Jenenaese f 0-15
141 Ewit de Dolffijn f 0-15
0 Herrie de Dolffijn oudt
142 Mels Jorisse 0-15
143 en 144 Sijme en soon f 1-10
0 Jannetie f 0-15
0 wed: Backs f 0-15
145 Adam de Timmerman f 0-15
0 Leendert Brouwers f 0-15
0 Willem Backse lantarendrager
146 Jan Goudriaen f 0-15
147 Frans de Lorman f 0-15
148 Jan Koolaas kan geen betaling krijgen
0 de deecken Josua f 0-15 op See
149 Willem Willemse f 0-15
150 Lammert Jonasse f 0-15
0 Dirck Schut op de ponden
0 Klaas de Sadedrager oudt
151 Jan Huijbertse op d'kamer f 0-15
152 Pieter Domine f 0-15
0 wed. van Thomas Witting betaelt niet
153 Pieter Donge op d'kamer f 0-15
154
Jacob de Mugh
f 0-15

= f 17-5

0

Jan de Lengenaer


oudt en betaelt niet
0 Carel de Lapper (f 0-15) op See
0 Dick Willemse oudt
0 Pieter de Keuuel op den uijtlegger
0 Knelis Luijkessen op den uijtlegger
155 Pieter Welsemes f 0-15
156 Josep de Sackedrager f 0-15
o (w) Josep Gosij f 0-15
157 Willem Pieterse f 0-15
0 Ariaen de Diender scheepen diender(?)
158 Goossie Deunen f 0-15
159 Jan Braamsloot f 0-15
160 Barent Lammerse f 0-15
161 Ariaen de Vlamingh f 0-15
162 Pieter Danielse f 0-15
163 Pieter Willemse f 0-15
164 Andries Kant op de kamer f 0-15
0 (w) wed: Nijs kan niet
0 Dennis Koopman heeft 1 houte been
0 (w) Maeijke IJsacks Betaelt niet
0 (w) wed: van Tomas Gouverse [Goverse] f 0:15
0 Lourens Braemsloot f 0:15 lantarendrager
165 de soon van de Santman f 0:15
166 Leendert Schouman f 0:15
167 Lammert Knoop op See
0 Jan Koolhaas de Jonge (f 0:15) op See
168
het Riedijckstraatie te eijnde
Jacob Lammerse op de kamer

f 0:15


= f 12:-

begint het Toorenstraetie
169


Kasper Kasperse


f 0-15


170 Frans de Kondt betaelt niet
171 Jan Vrolijck op d'kamer f 0:15
172 Joseph Kantel f 0:15
173 Joris de Kleermaker f 0:15
0 Matheus Kop - op See
0 Cornelis Knoop - op See
174 Tomas Pieterse opd'camer f 0-15
175 Jacob van Keppel f 0-15
176 Jan de lapper f 0-15
177 Pieter Rijcke f 0-15
0 Leengen Huijgen betaelt niet
178 Klaas Gieseman f 0:15
179 Jan Jacobsen op d'camer f 0:15
0 (w) Jan Bonde f 0:15
0 (w) wed: van Herme de Kool f 0:15
0 Feldt Paep wolspinder
0 Frans wollewever
180 Joost f 0-15
181 de soon van de Santman f 0-15
182 Tomas Jansen f 0-15
183 Kornelis de Muijs f 0-15
0 Aert de Vries oudt en betinet(?)
184 de Jonge Muijs f 0-15
0 Knelis de Knoopmaker is heel lam
185 Davit Hoestman f 0-15
0 Sander Hendrickse op de uijtlegger
0 Pieter Arriense, op d'camer op See
186
Jooris Verleijst
f 0-15

= f 14-5

187

N. van Wel

f 0-15

188 Tieleman van Keppel f 0-15
189 op de camer f 0-15
Gouert de Visser op den uijtlegger
190 Lammert Joosten f 0-15
191 Cornelis den Nunkegsman(?) f 0-15
192 Resier de Koningh f 0-15
193 Klaas de Vries op de camer f 0-15
194 Willem Braems f 0-15
195 Willem Korthals f 0-15
0 (w) Maeijcke Coopmans f 0-15
196 Huijbert van Mebbelen [Meggelen]] f 0-15
197 Arij van Leen f 0-15
0 (w) de wed: van Hattem f 0-15
0 (w) Sara van Bergen f 0-15
198 Klaas Isackse f 0-15
0 Arij van der Lip f 0-15 op See
0 Carel Cantijn op See
199 Jan Paff f 0:15
200 Willem de Vries betaelt niet
200 1/2 een sackedraeger aen de brantspuijt
0 Jan Rutten oudt
201 van den Bergh f 0-15
202 Kornelis Stroop f 0-15
203
Pieter Laurense
f 0-15

= f 15-0

In de Wingertstaet
0


Lowijs van Ouwelingh


f 0-15


204 Pieter Kop op d'camer f 0-15
205 Pieter Moes f 0-15
0 de wed. de Kool betaelt niet
206 de wed. van Romijn en soon f 0-15
207 Frans Hoevenaer f 0-15
208 Hendrick Kotee f 0-15
209 Willem Keulder f 0-15
0 Maerte Telders lantaredrager
210 Daniel Jansen f 0-15
211 Marijnis Hopman f 0-15
0 Abram de korenmeter lantarendrager
21 1/2 Willem Fasen is vaendrigh geweest van de stoepen
211 3/4 Aernout vander Beeck aen de brantspuijt
212 Pieter de Wael f 0-15
213 Damaas Koppelaar f 0-15
214 Bastiaen Soethout f 0-15
215 Mathijs Jammers f 0-15
0 Sijmen vander Kaa op See
216 Gouert [Govert] de Leeuw f 0-15
0 de wed: van Jan van de Griendt
0 de wed: van Wageningen kosterin
aent Kerckhoff
216 1/2

Meelis van Houwelingen


munter
217 Gerrit de Koningh f 0-15 betaelt niet
218 Knelis de Goede f 0-15 wil niet betaelen
219
Barent Stevense
f 0-15

=f 12-5

220

Arij de Bruijn

f 0-15

221 Jan Jansen f 0-15
222 en soon f 0-15
223 Pieter van Dooren f 0-15
224 Jan vander Burgh f 0-15
0 Jacob Kock f 0-15 op See
226 Gerrit Willemse f 0-15
0 Hestra Jacobs oudt
0 Jan vander Steen oudt
0 Abram Luijkesse oudt
226 Arij Eduwaertse f 0-15
0 Gerrit de Keulsvaerder op Zee
0 (W)
wed: van Jan Swart

= f 6-15
= bedraagt in het 1/2 ijaer f 239-18
betaelt niet

als betaelt

Lantaredragers

Dese volgende 4 personen zijn het vierte vaendel toegevoegt, en wonende als volgt

vander Knijff, woont in de Nieustraet, f 1-5
Jacobus Koppelaar, buijten St: Jorispoort, f 1-5
Jan Lammertse, woont buijten 't Sluijsje, f 1-5
Abram Knelisse, woont op de Noordendijck, f 1-5

Laatst gewijzigd: november 2021.