Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


5de vaandel


De Zeel van 't Viefde vandel genaamt den houttuijn


Capttijn: Hartman van Oosterum
Luijtenant: Cornelis Spruijt
Vandrigh: Nicolaas Staphorst

Serianten:
Hermen Jennefase, Jacobus Haringhs, Gillis Witterlimmige, Johannis Maas

Corporaels:
Servaes Gool, Servaes Derneede, Antonij Reus, Jacob van Eijck

Gevride corporael: Daniel de Meij
Capitijn des Erms: Hermen vande Flas
Commissaris: Willem van Bergen
Secretaris: Evert van Well

Adelborsten:
Aert Roos
Jan Willemse Kock
Frans Jacobse
Lodewijk Faroep
Hendrick Storm
Hendrick Danen
Jan Hendrickse Kock
Hendrick Witterlimmige
Jan Willemse Mackeij
Cornelis van Parsijn
Jacobus Jansse
Dierck Stoel
Johannis van Ravestijn
Johannis Gips
Gosse Janse
Aernoldus Schel
Jacobus Serevasse
Jan Dierckse
Nicklas van Backhuijse
Jan Hendrickse Oom

Jan Rutten, is Corporael van 't Voorroot mosket
Boudewijn Kodde, Lantmissaet van 't voorroot mosket
Cornelis Pieterse Ville mosket
Sallemon Cornelise pick
Frans Krone pick
Tunnis van Weijck pick
Wierck Reijcke pick
Pieter de Visser pick
Aernoldus van Keullen pick
Lambert Brouwer pick
Johannes Moos pick
Lambert Edwartse mosket
Robert Willemse mosket
Oot Lendertse mosket
Hendrick Jellese Vermeer pick
Martin vandr. Hoven pick
(Jan de Weeuer [Weever]) onmachtigh
Hendrick Gisbertse pick
Jan Pieterse pick
Aernoldus Machgielse pick
Aelbert Gieps mosket
Cornelis Sle(?) pick
(Jan Aeriense van Sparre) onmachtigh
Jan vander Marck mosket
Jan Crannervelt pick
Aberam de Kuijper mosket
Cornelis de Post pick
Tijs Tijsse pick
Tijs Danielse pick
Hendrick Wolferse mosket

Tommas Roberse

pieck
Cornelis Bosse pieck
Marten Hendrickse pieck
Fliep Grono pieck
Jan Gisbertse de Kneijp pieck
Huijbert Gisbertse pieck
Hendrick Mason pieck
Cornelis Hendrickse mosket
Aerij Jacobse pieck
Jan Jellese mosket
Lendert van Jesberge pieck
Aert Deenense mosket
Lambert Jansse mosket
Laurens Lendertse pieck
Jan den Engelsman pieck
Daniel van Dorpen pieck
Johannis Kluijt mosket
Aberam de Heer mosket
Areij de Koninck mosket
Huijbert Vechters mosket
Jan Schodt mosket
Roellandt de Koninck mosket
Johannis Dalleman mosket
Samewel Moraas mosket
Blasius van Slingelandt mosket
Johannis van Rijnnendam mosket

Barent Voskamp

mosket
Harmen Schuermans mosket
Jonheer Johan Hoogeveen mosket
Lendert Slecht mosket
Poulus van Geel mosket
vander Ruijt mosket
Johannis van Ouwelinge mosket
Geerit van Kamme mosket
Tunnis de Voos pieck
Pieter Aberdaen mosket
Rutgers Heckhuijsse pieck
Sixtus van Appeldooren mosket
de heer de Koert [Court] mosket
Jacobus vander Weijl mosket
Cornelis Everdick mosket
Hendrick vander Hoep mosket
Nies vander Moer mosket
Jan vander Burgh pieck
Cornelis Dierckse mosket
Tunnis Vremt pieck
Steven Selles pieck
Areij Melse pieck
Adriaen vanden Brouck mosket
Hr. Botlandt mosket
Johannis Mornaer pieck
Pieter Blusse mosket


dit is de Zeel van Viefde vandel of genamt den houttuijn


Capitijn: Hartman van Oosterum
Luijtenant: Cornelis Spruijt
Vandrigh: Nicolaas Staphorst

Serianten:
Hermen Jennefase, Jacobus Haringhs, Gillis Witterlimmige, Johannis Maas

Corporaels:
Servaes Gool, Servaes Derneede, Antonij Reus, Jacob van Eijck

Gevride corporael: Daniel de Meij
Capitijn des Erms: Hermen vande Flas
Commis(s)aris: Willem van Bergen
Secretaris: Evert van Well

Adelborsten:
Aert Roos
Jan Willemse Kock
Frans Jacobse
Lodewijk Faroep
Hendrick Storm
Hendrick Danen
Jan Hendrickse Kock
Hendrick Witterlimmige
Jan Willemse Mackeij
Cornelis van Persijn
Jacobus Jansse
Dierck Stoel
Johannis van Ravestijn
Johannis Gips
Gosse Janse
Aernoldus Schel
Jacobus Serevaesse
Jan Dierckse
Nicklas van Backhuijsse
Jan Hendrickse Oom

Seel van 't voorroot


Jan Rutten, Coroprael(!) [korporaal]
Boudewijn Kodde, Landtmissaet

Desse die wacke:
Cornelis Pieterse Visse
Sallemon Cornelise
Frans Krone
Tunnise van Weijck

Aernoldus van Keullen
Lambert Brouwer
Johannis Moos
Lambert Edwartse
Robert Willemse
Oot Lenderse
Hendrick Selles Vermeer
Martines vand: Hoven
Jan de Weever
Hendrick Gisbertse
Jan Pieterse
Aelbert Geips
Arnoldus Machgielse
Cornelis Desse
Jan Aeriense van Sparre
Jan vander Marck
Jan Crannewelt
Aberam de Kuijper
Dierck Reijcke
Pieter de VisserCornelis de Post
Tijs Tijsse
Tijs Danielsse
Hendrick Wolferse
Tommas Robertse
Cornelis Bosse
Maerten Hendrickse
Fliep Grono
Jan Gisbertse de Kneijp
Huijbert Gisbertse
Hendrick Mason
Cornelis Hendrickse
Aerij Jacobse
Jan Jellese
Lendert van Jesberge
Dese die sijn de geene die met de Coroprael sijn gekompeseert.1 Aert Deenense f 0-15
0 Joest Comesaris is een klapper
2 Lambert Janse f 0-15
0 Een weedu
3 Laurens Lendertse f 0-15
(0) 3 1/2 Jan den Engelsman is aende Engelse koert [Court]
0 Een weeduw Madelintie van Ballen
0 hr: Govert vander Burgh f 2-10 Een out man
0 Cornelis van Castlet out Capteijn
4 Daniel van Dorpen f 1-10
4 1/2 (0) Johannes Kluijt f 1-10
5 Aberam de Heer f 1-50
6 Areij de Koninck f 1
0 Dierck Tijeboel out Capteijn
7 Huijbert Vechters f 1-50
0 de weedu vander Laen f 1-5
0 de heer vanden Broucke inden outraet
8 Jan Schodt f 1-10
9 Roellandt de Koninck f 1
0 Joffe vand. Steen f 2
0 Jacobus vand. Straten f 2 een out man
10 Johannis Dalleman f 2-10
10 1/2 Samewel Moraas op Secataerij
Commijs Bogemaker
0 van Harlem out Capiten [Capteijn]
11 Blasius van Slingelandt
0 Adriaen van Rijnnendam f 2
12 (Een soon) Johannis van Rijnnendam (2-10)
0 Willem de Bruijn f 1-10 gaet met een stelt
0 Adolf Tijllemanse is in lansdinst ['s lands dienst]
13 Barent Voskamp f 1-10
13 1/2 Harmen Schuermans

0

de heer Hoogeveen

in de vroetschap
13 1/2 Dhr Hoogeveen de jonge
14 Lendert Slecht 1-0
15 vander Ruijt 1-50
16 Poulus van Geel 1
0 Aernoldus van Ouwelinge munter
16 1/2 Johannes van Ouwelinge smelter in de Munt
17 Gerrit van Kamme 1-50
0 Hulsius en dochter 0-15 een out man
18 Tunnis de Voos f 1
19 Pieter Aberdaen heeft vreijdom
20 Ruth Heckhuijsse f 2
0 van Appeldooren out Captein
21 Sixtus van Appeldooren
0 de weedu van Bergen 1-10
0 passtoor Tijeboos 3-3
23 Jan vander Sluijs 1-10 mannist
23 de heer de Koert he(e)ft vreijdom
24 Jacobus vander Wijel f 2
25 Cornelis Everdick 1-10
26 Hendrick vander Hoep 1-50
27 Nies vander Moer f 1 wil niet betalle
0 Lambert Willemse f 0-15 een out man
28 Jan vander Burgh f 0-15
29 Corneis Dierckse f 0-15
30 Tunnis Vremt f 0-15
31 Steeven Selles
32 Areij Melsse f 0-15
33 Adriaen vanden Brouck
33 1/2 (0) Hr. Botlandt munter
0 Mevrouw de Ruwaert deen pretendeert vreijdom
34 Johannis Mornaer f 2
35 Pieter Blusse
0 de weedu Padu die wil niet betalen
36 Aernoldus van Well

0

de weedu Hacke f 0-15

0 Gilis Gossij out Capteijn
0 Johannis Hendts out Capteijn
0 de weedu [weduwe] van Boom
37 Johannis Hessemeer 1:15
38 Jan Klettoon f 1:-
39 Johannis Hochstrate f 1:-
40 Jan van Gissesteijn f 1:-
41 Pieter Ville f 1:-
0 Joffr. Roomers f 0:15
41 1/2 (0) Doeijenborgh commijs
42 de heer Joh(a)nnis Staphorst
0 Jacob Soger een bierdrager
0 Mevrouw vander Mast 2-10
0 de heer Jesack Conijn f 3 een out man
43 Sallemon Bosschagie f 2 mannist
44 de soon Aberam Bosschagie f 1-10 mannist
45 Nicklaes Ristinhusse f 2
46 Lendert de Laet f 1-10
47 Lennardus van Dam f 1-10
48 Wouter Korthals f 1-10
49 Gerrit Kerper f 1-10
0 Een weedu
0 Een weedu van Duijvelant f 1-10
0 Een weedu van Hoven 1-10
50 Jan Pieterse f 0-15
0 Kniertie Gerrits 0-10
51 (de dochters man) Cornelis Janse Verhage
52 Cristiaen van Heel 0-15
0 Areij Sennefaesse heeft quabenne
53 Gisbert van Well f 1:-
54 Govert van Well 0-15
55 Jacob Cronenburgh 1:-
0 Een weedu
0 Een weedu
0 Een weedu

56

Jan Fluijtter 0-15

57 Aelbert van Ranwijck f 0-15
0 Joost Ballier schrobelaer
58 Hendrick de Graef f 0-15
0 Een weedu
59 Areij van Hall f 0-15
60 Frans inde Velden f 1:-
0 (Frans Hoom?) Een weedu
61 Flep Leesierse f 0-15
0 Een weedu
61/12 (0) Hendrick van Reijn munter
62 de soon Jan van Reijn f 1-10
63 Pieter Nuckhoffe f 0-15
64 Adriaen Morrel f 1
0 Gerrit Jacobse in zee
65 Jan Rutten f 0-15
0 Een Wolspender
0 Een weedu
0 Cornelis Buijs bierdrager
66 Jan Nuburgh f 1
Dingena en haer swager
67 Cornelis Rens f 1-10
68 de soon Pieter Rens
0 Een weedu
69 Jan Roemeijn f 0-15
70 Jacobus Perck f 1
71 (de soon) Johannis Mortier
0 Belleke Berns f 0-15
72 Hendrick Jansse Temmers f 0-15
73 Antonij Rademacker f 0-15
74 (de soon) Pieter Rademacker
75 Machgiel Vallentijn f 0-15
0 Een weedu
76 Claes Lackock f 1
77 Gillis Fransse van Ool f 0-15

78

Cornelis Wijnbergen f 0-15

79 Willem Stuer f 0-15
80 Aelbert van Duijnen f 0-15
81 Johannis Sengels f 0-15
0 Cornelis Vremt is een out man
82 Pieter Louwee f 0-15
83 Mattijs van Langer f 1
84 Wouter Witterlimige f 0-15
0 Een weedu
85 Hermen van Geluck f 0-15
0 Luckas Jansse in zee
86 Dierck de Vries f 1
0 Een Vrister
0 Een weedu
0 De weedu van Claes Bell 0-15
87 Jacob Burger 0-15
88 Jan Everaers 0-15
0 Een weedu
0 Mattijs Jansse bierdrager
89 Areij Janse 0-15
90 Aernout Renson f 1
91 Jn van Helden 0-15
0 de weedu Fuel 0-15
92 Dierck Jansse f 1
0 Marten Heijkoop f 1 een out man
0 Een wolspender [wolspinner]
0 Een weedu [weduwe]
0 Een weedu [weduwe]
93 Gisbart Pieterse f 0-15
0 Meester Hendrick is een kreupel man
94 Jan Vermeer f 1
95 de soon Antonij Vermeer f 1
0 Een weedu [weduwe] haer f 1
96 soon Jan Kemp f 0-15
97 Pieter Volmart f 1
0 Jan Lambertse van Parsin een out man
0 Lambert van Parsin heeft een been

0

Lendert Jansse

wollewever
98 Tunnis Kannegieter f 0-15
0 Een weedu
0 Een wolspender
0 Een weedu
0 Pieter de Vries in lansdinst
0 Een weedu
0 Pieter Machgielse een out coroprael(sic!)
99 Sijmme Willemse f 0: 15
0 Een weedu
0 Willem Cornelis f 0-15 kan niet wel sijn
100 Gerrit Geips f 0-15
0 Een weedu
0 Jan Davits in lansdinst
0 Een weedu
0 Een weedu
0 Jan van Doore in zee
0 Jacob Hoesoo in zee
0 Jan Jessackse in zee
0 Lendert Barentse is een out man
0 twee vristers [vrijsters]
0 Een weedu
101 Cornelis Dingemans 0-15
0 Claes is in di(e)nst
0 Een wolspender
0 Fredrick Andriesse bierdrager
0 twee vristers
0 Een wolspender
102 Hendrick vander Valck 0-15
0 Jan Scheffers in di(e)nst
0 Een out man
103 Alicksander Jansse f 0-15
0 Een vrister
0 Jan Schoot op zee
0 Jan Jansse op zee
0 Een man in di(e)nst

104

Jan Jansse f 1

105 Steven Scheij f 0-15
106 Farevaes Coman f 1
107 Dierck Jansse f 0-15
108 Pieter Spruijt f 1
109 de soon Lendert Spruijt f 0-15
110 Hermen de Bruijn f 1
0 Een weedu
111 Jacob Hofman f 1:-
112 Hr. Hendrick Hechters f 2:-
113 Johan Loiseret f 1:-
0 Een weedu
114 Jan vander Hagen f 0-15
0 Een weedu
115 de Meij Sluijswachter
116 Willem Hooghlander f 1-10
117 Pieter Watelaer f 1:-
118 Gerrit vander Wael 0-15
119 Gerrit Hoefnagel 0-15
0 Aert Verstegh in zee
0 twee vristers [vrijsters]
0 Een ouwe vrou
120 Wouter Stevens 0-15
121 (de vader) Willem Drinck in pesthuijs
0 Een weedu
0 Een weedu van Steven de Kool
122 En haer soon 1-10 (Sallemon de Cool, in zee)
122 1/2 Willem de Cool
0 Mattijs Mattijsse 0-15 is onbequam met sijn hande
0 Een ouwee vrou
0 Een weedu
0 Een vrou haer man op zee

0

Een vrister

123 Johannis Backx is tamboer
124 Iessack Wassenburgh 0-15
0 Jan Jacobse op zee
0 Een ouwee vrou
125 Jacob Tunnise 0-15
0 Een weedu
0 Johannis Gisbertse wolleweeuer [wollenwever]
126 Bastiaen Martense 0-15
0 Jan Mattijse wolleweeuer [wollenwever]
0 Een weedu
0 Een weedu
127 Basteijaen Focke Lanerrack 0-15
0 Willem Jansse Limbert 0-12-8 een out man
128 Jan Aeijense 0-15
0 Heremanis Kramers op zee
129 Jacobus Janse van Breda 0-15
130 Daniel de Meij 0-15
131 Jan Pieterse is vreijgestel(t)
0 Een weedu
0 Een weedu
132 Antonij Borremans 0-15
0 Hendrick Gronthout op zee
0 Een weedu
0 Gloudie Taijers op zee
0 de vrou van Jan Aeriense is altit uit de Stat
133 Tommas Willemse 0-15

134

Mattijs Kroes 0-15

0 Willem Donck op zee
0 Johannis Jacobse f 1 een out man
0 Huijbert Dierckse f 1 een out man
0 Een weedu
0 Een weedu
0 de weedu van Jan Jeremiase
0 Een weedu
0 Een vrouw haer man op zee
0 Een out man onbequaem
0 Een wolspender
0 geen man
0 geen man
135 Gerrit Evertse f 1
0 Een vrouw haer man in oststinie [Oost-Indië]
0 Bartel vander Elst wollewever
0 Een out man onbequam
0 de weedu van Marines
0 de weedu van Vermeer met haer moeder 1-10
136 Jan Vermeer
0 Jan Willemse op zee
0 Frans Burgers op zee
137 Hellegert Hassij 0-15
0 Een weedu
0 Een weedu
0 Een weedu

138

Jan Masseur

werck uit de Stat
0 Jan Pieterse op zee
0 Een weedu
0 Louwijs Dierckse op zee
0 Jan Kannegieter is een out man
0 Andries des Leen(?) wollewever
0 Een weedu haer soon
139 Jan Jansse 0-15
0 Een weedu
140 Areij Pieterse Bloem 0-15
0 Fredrick Gerritse Een out man onbequam
141 Nicklaes vander Valck 0-15
0 Een weedu
0 Een weedu
142 Baerent Hendrickse 0-15
0 Een wolleweever
0 Een wolspender
0 geen man
0 Een out man
143 Willem de Peijp
0 Een weedu
144 Claes Hendrickse 0-15
0 Een weedu
0 Jacobus Hendrickse tamboer onder Een ander quatier
0 Een weedu
0 Een weedu

145

Tunnijs Jansse 0-15

0 Een vrouw haer man in OstStinie [Oost-Indië]
0 Jan Hendrickse op zee
0 Jan Govertse op zee
0 Jeremias Jansse 0-15 is een out man
0 geen man
0 geen man
0 geen man
0 Een weedu
0 Een out man
0 geen man
0 geen man
0 geen man
0 Huijbert Cornelise is in di(e)nst
0 Jacob Janse is een out man
0 Jacob Jansse wolspender
0 Jan Hardeman bierdrager
0 Corstiaen is een vluchtlin [vluchteling]
0 Een vrouw haer man op zee
0 Een wolspender
146 Antonij vander Strenge f 1
0 Lambert Cornelios op zee
0 Een vrister
0 Jan vander Meijde op zee
0 Een weedu
0 Een out man onbequam

0

Een weedu

0 de dochters van Marsijs f 1
147 Pieter vande Sant f 0-15
148 Fop van Setten f 1
0 Nicklaes vand Mast is tamboer onder een ander quatier
149 Jacobus Engelen f 1
150 Aberam Jansse f 0-15
151 Flep Pieterse f 0-15
152 Adriaen Wijnne f 1-50
153 Jan Foppe f 1-50
154 Jan van Slingelant f 1
0 Willem Jochgemse op zee
0 Een weedu
0 Jacob Gerritse weduw op zee
155 Hendrick Backx 0-15
156 Hendrick vander Tuijnne 0-15
157 Jacob de Vlucht f 1
158 Jan Willemse f 1
159 Frans Nuckhoove f 0-15
0 de weedu Hechters f 1
160 Cornelis Solle f 1
161 Hendrick Koeman f 1
162 Gerrit Jansse Bent f 0-18

0

Een weedu

163 (de dochters man) Willem Gerrise
0 twee vristers
164 Pieter Aeriense 0-15
165 Barent Juriense is vreijgestelt
0 Aert Hendrickse wollewever
167 Frans Vermee 0-15
0 Een vrou haer man op zee
0 Tommas Jansse bierdrager
168 Reijnier Stoel 0-15
169 Dierck Roos 0-15
0 Een weedu
170 Gerrit van Vecht f 1
Eijnde van quatier.

Dese sijnde offisiante ofte Lantaerndragers onder het viede vandel


Johannis Mortier, is mede onder de brandspuiters
Govert van Well
Jan Cornelise
Areij Willemse Saen
Jan Hermense Piet
Willem de Boos, is meed(e) onder de brantspuijters
Stoffel Wolfverse
Jan Allleman
Jacob Gerritse
Marten vander Burgh

Dese bedienne de brantspuijte


alle op gewas(?).
171. Aert de Heer
172. Jacobus van Lier
173. Andries Kint
174. Johannis Mortier
175. Lourens van Pieterson
176. Jan van Gluck
177. Japer Rees
178. Jan Willemse
+
179. Joh. Mortier
180. Willem de BoosAernoldus van Well mosket [musket geweer]
Johannis Hessemeer mosket
Jan Kletoon mosket
Johannis Hochstrate mosket
Sam van Gissesteijn pieck
Pieter Ville mosket
Monsr. Doeijenburgh mosket
de heer Johannis Staphorst (pieck) mosket
Nicklaes Ristinhusse pieck
Lendert de Laet pieck
Lennardus van Dam mosket
Wouter Korthals mosket
Gerrit Kerper mosket
Jan Pieterse pieck
Cornelis Janse Verhagen pieck
Cristiaen van Heel mosket
Gisbert van Well pieck
Govert van Well mosket
Jacob Kronenburgh mosket
Jan Sluijter pieck
Aelbert van Ranwijck mosket
Hendrick de Graef pieck
Areij van Hall mosket
Frans inde Velden mosket
Flep Leesierse mosket
Hendrick van Reijn pieck
Jan van Reijn mosket
Pieter Nuckhoffe mosket

Adriaen Morrel

mosket
Jan Rutten mosket
Jan Nuburgh mosket
Cornelis Rens pieck
Pieter Rens mosket
Jan Roemeijn mosket
Jacobus Perck mosket
Johannis Mortier mosket
Hendrick Janse Temmers mosket
Antonij Rademacker pieck
Pieter Rademacker mosket
Machgiel Vallentijn pieck
Claes Lackock mosket
Gillis Fransse van Ool mosket
Cornelis Wijnbergen mosket
Willem Slues pieck (+)
Aelbert van Duijnen mosket
Johannis Sengels mosket
Pieter Louwee pieck
Mattijs van Langer pieck
Wouter Witterlimmige [Uitterlimmige] mosket
Hermen van Geluck mosket
Dierck de Vries mosket
Jacob Burger pieck
Jan Everaers mosket
Areij Jansse mosket
Arnout Renson pieck

Jan van Helden

mosket
Dierck Jansse mosket
Gisbart Pieterse pieck
Jan Vermeer pieck
Antonij Vermeer mosket
Jan Kemp pieck
Pieter Volmart pieck
Tunnis Kannegieter mosket
Simme Willemse mosket
Gerrit Geips mosket
Cornelis Dingemans mosket
Hendrick vander Valck pieck
Alicksander Jansse pieck
Jan Jansse mosket
Steven Scheij mosket
Sarevaes Coeman mosket
Dierck Jansse mosket
Pieter Spruijt mosket
Lendert Spruijt mosket
Hermen de Bruijn mosket
Jacob Hofman mosket
Hendrick Hechters mosket
Johan Loeseret pieck
Jan vander Hagen mosket
Sammel de Meij mosket
Willem Hoghlander [Hooghlander] mosket

Pieter Watelaer

mosket
Gerrit vandr Wael mosket
Gerrit Hoefnagel pieck
Wouter Stevense mosket
Willem Drinck, int pesthuijs mosket
Willem de Cool mosket
Iessack Wassenburgh mosket
Jacob Tunnise mosket
Basteijaen Martense pieck
Basteijaen Focke Lanerrack pieck
Jan Aeriense pieck
Jacobus Janse van Breda pieck
Daniel de Meij mosket
Jan Pieterse (mosket) pieck
Antonij Borremans mosket
Tommas Willemse (pieck) mosket
Mattijs Croes (Kroes) mosket
Gerrit Evertse mosket
Jan Vermeer mosket
Hellegert Bossij pieck
Jan Masseur pieck
Jan Jansse mosket
Aerij Pieterse Bloem pieck
Nicklaes vandr. Valck pieck
Baerent Hendrickse mosket
Willem Jansse de Piep mosket

Claes Hendrickse

pieck
Tunnis Jansse mosket
Antonij vander Strenge mosket
Pieter vande Sant pieck
Fop van Setten mosket
Jacobus Engelen pieck
Aberam Jansse mosket
Flep Pieterse pieck
Adriaen Wijnne pieck
Jan Foppe pieck
Jan van Slingelandt mosket
Hendrick Backx mosket
Hendrick vandr Tuijnne pieck
Jacob de Vlucht mosket
Jan Willemse mosket
Frans Nuckhoove mosket
Cornelis Solle mosket
Hendrick Kooman pieck
Gerrit Janse Bent pieck
Willem Gerritse mosket
Pieter Ariense pieck
Barent Juriense pieck
Frans Vermeer mosket
Reijnier Stoel mosket
Diecrk Roos mosket
Gerrit van Vecht mosket

Dese bedinne de brantspuijte

Aert de Heer musket
Jacobus van Lier musket
Andries Kint pick
Johannis Mortier pick
Jasper Rees musket
Jan Willemse musket
Willem de Boos musket

Dese sijnde Lantarndragers

Govert van Well
Jan Cornelise
Areij Willemse Saen
Jan Hermense Piel
Stoffel Wolfverse
Jan Alleman
Jacob Gerritse
Marten vander Burgh

Laatst gewijzigd: november 2021.