Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


6de vaandel (Zakkendragersstraat, Doelstraat, Voorstraat, Steegoversloot, Augustijnenkamp, Lindegracht, Weeshuisstraat, Houtsteiger)


Officiers en Adelborsten vant sesde Vaendel


Kapitijn: Johan van Hoogstraten
Luijtenant: Balte Bol
Vaendrig: Johannis Obergen

Sergeanten:
Hendrik Dekkers, Jacobus van Dijk, Arije van Asperen, Cornelus Stoop

Corporaels:
Cornelus vander Tuijte, Adriaan vander Hoeven, Joost Verstappen, Johannis van Diepenbeek

Commissaris: Thomas Oulrij
Capt des armes: Pieter de Jong
Sekretaris: Hendrik Vos

Adelborsten:
Herman Sluijters
Leendert van Nieustad
Andries Gijsius
Goverd Jansz Heijmans
Jan Abramsz van Berge
Johannis Nagel
Johannis Beijvang
Nicolaas de Haan
Joost vande Graaff
Louijs Hermensz
Jacob Bisschop
Johannis Blij
Gijsbert Wouters d'Jong
Arent van Welsenis
Corn: Steenwijk
Jan Tomasz Hage
Willem Aarts van Driel
Gerrit vander Hegen
Jan Hes de Jonge
Arije Smak
Cornelis Noom
Pieter Leendersz
Hendrik Ben
Pieter van Laclet

Naamen vant Voor-Rot:

Korporaal Jan Hes
Lantspassaat Jan van Duijnen
Hendrik vande Graaff
Louies Flaman
Jacobus Spaan
Tomas Heijliger
Gosuinus Ariensz
Jacob Pietersz
Denijs Vergilius
Pieter van Overstraten
Lauwerens vander Steen
Jan Carelsz Loreijn

Deze onderstaande sijn veraccordeert over de Corporaal vant voorot en sijn menschen van geen vermoge:
Antonij van Besooijen
Gillis Gillisz
Albert Cornelisz
Corn: Servaasz
Aalbert van Duijne
Herman Steenwijk
Jan van Dalen
Gerrit van Baken
Hend. de Ruijter
Daniel Lucas
Pieter Bartolomeusz
Bartolomeus van Drongelen
Barent Vermeulen
Teunis Kloosterman
Jacob Arenbrink
Jan Dent
Dirk van Driel
Willem Koppelaar
Nicolaas vander Valk


Officiers en Adelborsten vant sesde Vaandel


Capitijn: Johan van Hoogstraten
Luijtenant: Balte Bol
Vaandrig: Johannis Obergen

Sergeanten:
Hendrik Dekkers, Jacobus van Dijk, Arij van Asperen, Cornelus Stoop

Corporaals:
Cornelus vander Tuijte, Adriaan vander Hoeven, Joost Verstappen, Johannis van Diepenbeek

Commissaris: Thomas Oulrij
Capt: des armes: Pieter de Jong
Sekretaris: Hendrik Vos

Adel-Borsten:
Herman Sluijters
Leendert van Nieustad
Andries Gijsius
Govert Jansz Heijmans
Jan Abramsz van Berge
Johannis Nagel
Johannis Beijvang
Nicolaas de Haan
Joost vande Graaff
Louijs Hermensz
Jacob Bisschoff
Johannis Bleij
Gijsbert Woutersz d'Jong
Arent van Welsenis
Cornelus Steenwijk
Jan Tomasz Hage
Willem Aartsz van Driel
Gerrit vander Hegen
Jan Hes de Jonge
Arij Smak
Cornelis Noom
Pieter Leendersz
Hendrik Ben
Pieter van Laclet

Opt Voor-Rot:

Korporaal Jan Hes
Lantspassaat Jan van Duijnen
Hendrik vande Graaff
Louies Flaman
Jacobus Spaan
Tomas Heijliger
Gosuinus Ariensz
Jacob Pietersz
Denijs Vergilius
Pieter van Overstraten
Lauwerens vander Steen

Deze onderstaande sijn met de korporaal vant voorrot veraccordeert, en sij luijde van geen of klijn vermoge:
Antonij van Besooijen
Gillis Gillisz
Albert Cornelisz
Corn: Servaasz
Aalbert van Duijne
Herman Steenwijk (piek)
Jan van Dalen
Gerrit van Baken
Hendrik de Ruijter
Daniel Lucasz
Pieter Bartolomeusz
Bartolomeus van Drongelen
Barent Vermeulen
Teunis Kloosterman
Jacob Arenbrink
Jan Dent
Dirk van Driel (p(iek))
Willem Koppelaar
Nicolaas vander Valk


Vervolgens die Sustinere volgens mijn beste weten Capabel sijn tot muskettiers


inde Doelstraat
1

Nanning Haring
2 Gerrit Mooijweer
inde Voorstraat
3

Aarnout Winties
4 Pieter Vervel
5 Antonij Vervel
6 Bastiaan Gardenier
7 Arn: Pistirius
8 Jan van Erff
9 Pieter Barnart
10 Jan vander Meer
11 Jan Roels
12 Adolf Hordijk
13 Kasparus van Bemmel
14 Hend. van Bemmel
15 Zijmon de Mug
16 Jan de Vreijijer
17 Heijman van Outheusde
18 Jacob Smits
19 Johan de Haan
20 Koenraat Goué
21 Hendrik van Noort
22 Corn: Evenwel
23 Willem vandr. Lis
24 Jan Geerling
25 Jan Kloens Jansz (klosus?)
26 Pieter Blusse
27 Joh: Bercius
28 Adam Becius
29 Arent van Hattem
30 Teunis Vos
31 Jan Vos
32 Pieter vandr Tuijnen
Steegoversloot
33

Jan de Meijijer
34 Frank de Klerk
35 Hend. Hallemans
36 Nicolaas Labriek
37 Laurens t'Jong
38 Adriaan Hofman
39 Johan Hofman
40 Daniel van Veen
41 Pieter van Veen
42 Poulus Herris
43 Willem Terkuijs
44 Arnoldus Reijnpoort
45 Bastiaan ond:r de Wijngert
46 d'Comiss:r Benier
47(1) Cornelis Groenwegen

47(2)

Pieter Benier
48 Rut ond:r de Wijngert
49 Lamm.rt ond:r de Wijngert
50 Hend. vandr: Hoff
51 Jan van Dijk
52 Pieter Helmig
53 Dirk van Linge
54 Jacob van Hoogstraten
55 Matteus van Nispen
56 Jacob Telders
57 Adr: Hagendijk
58 Jan Gevers
59 Corn. Hagendijk
60 Joh. van Slingelant
61 Dirk Spruijt
62 Willem Raloff
63 Wouter Vroman
64 Pieter Hollebeek
65 Abram van Berge
66 Jacob vand Hoeve
67 Willem vand Hoeve
68 Korn: van Niewersloot
69 Antonij Vervel
70 Evert Hartman
71 Zimon Dekkers
72 Ad: vandr: Schepper
73 Joh. vandr Schepper
74 Gerrit vand Schepper
75 Goverd vand Schepper
76 Jan de Gier
77 Teunis Jansz Korbel
78 Gerrit van Sindere
79 Jacob Erkelens
80 Fredrik Schoonenburg
81 Gillis Holaart
82 Lucas Bilderbeek
83 Joh. Melgert
84 Joh: Romijn
ind Augus. kamp
85

Hendrik Latoer
86 Willem Hofman
87 Marcelis de Raat
88 Pieter vander Mandele
89 Pieter van Overstrate
90 Pieter Mes
91 Arent Kranenburg
92 Laurens van Evelinge
opd'Lindegragt
93

Joh: Smak
94 Abel de Vries
95 Mattheus d'Vries
96 Arije de Jager
97 Tomas Jansz Cane
98 Corn. vander Werff
99 Pieter van Santberge

100

Pieter vandr: Werff
101 Jacob Aardenbroek
102 Adr: Opdekamp
103 Hasuwe vandr Strate
104 Corn: Smits
(Pieter vandr. Linde)
105 Govert vandr Linde
106 Pieter Meesters
Corn: vandr Klok, 66 jaar
(Teunis vandr Klok)
107 Lodewijk Tobas
108 Pieter Raest
109 Lodew: Philip van Dalen
110 Gregorius Gips
111 Jacob Meesters
112 Goris Meesters
113 Joh: van Doren
114 Andries van Hees
115 Pieter de Bot
116 Willem de Bot
117 Dirk Heringa

volgen de geaffecteerde tot de brant spuijte


118

Joost vandr: Mandele
119 Klaas de Meij
120 Arije de Meij
121 Krijn de Bruijn
op de Lindegragt
122

Pieter vandr: Linden
123 Mattijs Verhage
124 Egbert van Wageninge

volgen de muntersz


Inde Voorstraat
1


Koenr: vandr. Linden
2 Matth: Sonneman
3 Govert Sonneman
4 Daniel Koenen
5 Pieter Kloens
6 Bartel vandr: Mandelen
int Steegoversloot
7

Hend. van Hoesden
8 d'fabarijk de Vos
9 Herman: Erkelens

volgen de Oude Kapitijns


inde Voorstraat

Johannis vandr: Burg
Joh: Gardenier
Philips van Hoogstaten
Gillis Wilmart
Willem vandr: Tuijnen
Willem Bos
int Steegoversloot

Willem vandr. Tuijnen
Johan Boogaart
Plucque
Herman van Bragt
Adriaan Holaart

volgen de piekeniers


inde Doelstraat
1

Joost Face
2 Jan Face
3 Pieter Marronier
4 Abram Jacobsz
5 Barent Bebbers
6 Johannis vander Brande
ind Weeshuijsstraat
7

Corn: Huijberts
8 David Boudewijnsz
9 Jacob Dirksz
10 Lauwerens vandr: Elst
inden Houtstijger
11

Kramer
inde Voorstraat
(Aarnout Winters)
12 Leendert de Koning
13 Jacob de Rooij
14 Johan van Stabroek
15 Johan van Diepenbeek
16 Abram van Diepenbeek
17 Huijbert Vermeulen
18 Dirk Korthagen
19 Reijnier Willemsz
20 Frederik vander Vorst
21 Joost Paats
22 Jan Rens
int Steegoversloot
23
Jan Molijn
24 Aart van Beggeren
25 (Korn: Groenewegen)
26 Jan Claasz
27 Miggiel Leijniers
28 Pieter van Venlo
29 Jan Koek
30 Herman Louisz
31 Herman vand'Kieboom
32 Laurens Andriesz
33 Antonij Cats
34 Mennekus Willemsz
35 Willem Mennekus
36 Willem Samuelsz
37 Leendert van Vloeijestijn
38 Willem Pluijm
39 [..] van Dijk
inde August: Kamp
40

Corstiaan van Aansorge
41 Tomas van den Oever
42 Leendert Schell
43 Leend:rt van Nieustad d'Jonge
44 Mattijs Jansz
45 Hendrik Bordels
46 Corn: van Moerkerke
47 Jacob Jansz van Hispen
48 Arije Repelaar
(Arent Kranenburg)
49 Roelant Miggielsz
50 Matthijs Jansz
op de Lindegragt
51

Arije Stoops
52 Teunis van dr. Klok
53 Geijbert den Bommelaar
54 Frans vander Lis
55 Jacob van Hees
56 Arije Tas
57 Issaak van Bragt
58 Reijnier Gijsberts, op de Vest

(Leijst van het seste vaandel 1702)


Lijste van het 6 vaandel het Steeversloot

(1)
Jan Cloens Janse
Pieter Cloens
Joh: Becius
Adam Becius
Laurens de Jongh
Jacob van Hoogstraten
Joh: van Slingerlandt
Pieter Hollebeeck
Evert Hartman
Adriaen Jan Govert en Gerrit van der Schepper
Gerrit van Sindere
Jacob Erkelens
(fabrijck Schonenbergh)
Gillis Holaert
Lucas Bilderveeck
Joh: Metsert
(Adriaan Opdecamp)
Adriaen opdecamp de jonge
(Mattheus Sonnemans)
Govert Sonnemans
(Pieter Cloens)
Hermanus Erckelens
(2)
7 Pieter Vervel
7 Anthonij Vervel
7 Bastiaen Gardenier
6 Arnoldus Pistorius
Jan van Diest
6 6 Jan Roelen
7 Casparus van Bemmele
8 Hend. van Bemmele
8 Jan de Haen
8 Coenraet Gonne
8 Willem vander Lis
9 Paulus Herris
9 commissaris Benier
10 Pieter Benier
11 Rut onder de Wingert
10 Lambert onder de Wingert
11 Mattheus van Nispen
9 Adriaen Hagedijck
9 Jan Geverts
10 Corn. Hagedijck
11 Willem Raloff
(Wouter Vroomans)
11 Jan de Gier
12 Jan Romeijn
14 Frederick Schonenbergh
12 Abel de Vries
12 Mattheus de Vries
12 Hr van Wageningen
10 Haseweijnis van(der) Straten
13 Lodewijck Tobas
Lodewijck van Dalen
14 Dirck Heeringa
14 Egbert van Wageninge
13 Coenraet vander Linde
13 Daniel Coene
14 Hend. van Hoesde
(3)
Nanning Haringh
Gerrit Moijweer
Aernout Wijnje
Pieter Bernarts
Jan van der Meer
Asolf Hordijck
Simon de Mugh
Hermen van Outheusde
Jacob Smits
Hend. van Noort
Corn. Evenwel
Jan Geerlingh
Pieter Blusse
Arent van Hattem
Theunis de Vos
Jan de Vos
Pieter vander Thuijnen
Jan de Meijer
Hend. Hannemans
Nicolaes Labrieck
Adriaen Hofman
Joh: Hoffman
Daniel van Veen
Pieter van Veen
(Willem)
Bastiaen Onderdewingert
Corn. Groenewegen
Hend. vander Hoff
Jan van Dijck
Pieter Helmit
Dirck van Lingen
Jacob Telders
Willem Vroomans
Anthonij Verval
Sijmon Deckers
Marcelis de Raet
Pieter van Overstraten
Pieter Mes
Arent Cranenborgh
Laurens van Evelinge
Joh: Smack
Aern. van(der) Werff
Pieter van Santbergen
Pieter van der Werff
Jacob Aerdenbroeck
Corn. Smits
Govert van(der) Linde
Pieter Meesters
Corn. van der Klock
Jacob Meesters
Gooris Meesters
Jan van Doore
Andries van Hees
Pieter de Bot
Willem de Bot
(4)
Franchois de Klerck
Willem ter Cruijs
Aertnoldus Wijncoop
Abram van Bergen
Jacob van Hoeve
Willem vander Hoeve
Corn. van Nieuwersloot
Theunis Janse Corbel
Hend. Latour
Willem Hoffman
Pieter vande Mandele
(Pieter over Str.)
Arije de Jager
Pieter Bres
Gregoris Gips
(Balten van(de) Water)
Joost van(der) Mandelen
Claas de Meij
Arijen de Meij
Crijn de Bruijn
Pieter van(der) Linde
Mathijs Verhage

De laaste omschrijff Cedulle in Meij 1702 van het seste Vaandel

inde Doelstraat
(w)(o)
(gl. st)
Hillegont, f 0-15-0

kan geen betaling krijge
(o) Frans de Moeijtie f 2:- is met de noorderson verhuijst
(o) Maaijke Willemsz f - vertrokken
(w)(o) dewed: Hambeek f - vertrokken
1 Joost Faasen f 1:10
2 Jan Faasen f 1:15
3 (m)(o) Bartel vander Mandele is munter
4 Nanning Haring f 1:15
5 Gerart Mooijweer f 2
0 Teunis van Wel f 1:5 een jigtig man, bijde 70 jaar
6 Pieter Marronier f 1
7 Abram Jacobsz f 1
0 Maria Vogel f 1
inde Sakkedragersstraat
7 1/2

Jan Schuttel f -

in slands dienst
8 Barend Bebbers f 1 kan geen gelt krijge
9 Johannis vanden Brande f 15
9 1/2 Martijnis Joosten f - in slans dienst
ind Weeshuijsstraat
(w)(o)

dewed:e Dermoeije f 1:5

10 Kornelis Huijbertz f 1:-
11 David Boudewijnsz f 0:15:-
12 Jacob Dirksz f 1:-
13 Laurens vander Elst f -:15:-
inden Houtstijger
14

d'makelaar Kramer f 1:-

kan geen gelt krijge
inde Voorstraat
15

Aarnout Winties f 1:10

0 Johan vander Burg f - (de weduwe debits f 2) out Captijn
Arij Jansz de Koning f 1 60 jaar out
16 Leendert de Koning f 1
17 Pieter Vervel f 2
18 Antonij Vervel f 1-10-
0 Johan Gardenier f - out captijn
19 Bastiaan Gardenier f 2
0 dewed. Francois Dole f 1:10
20 (0) Aarnoldus Pistorius f - een vreij brieff
21 Jacob de Rooij f 1:4:-
22 Johannis van Stabrok f 2:-
23 Jan van Erff f 2:-
24 Johannis van Diepenbeek f 1:10:-
25 Abram van Diepenbeek f 1:10:-
opd'Nieuw-Brug
26 (0)

Pieter Bernard f -
Een vrijbrieff
27 Huijbert Vermeulen f 1:5:-
28 Dirk Korshagen f 1:- kan geen gelt krijge
weder op de Voorstraat
(0)

Willem Verloven f 1:10
is menist
29 Jan van der Meer f 2:-
0 Philips van Hoogstrate f - out Capitijn
0 dewed.e Broeders f 1:10
30 Jan Roels f - een vrijbrieff
31 Adolf Hordijk f 2:-
0 d'hr. borg: Eelbo f -
0 d'hr. Daniel Eelbo f -
0 d'hr. Pieter Eelbo f -
0 d'hr. Borg:m Norenburg f -
0 dewed. Terwen f 2:10
0 Fredrik Outmans f 1:- die kan niet mangeere want is qualijk ter gang
32 Kasparus van Bemmel f 2:-
33 Hendrik van Bemmel f 1:10
0 Gillis Wilmart f - out captijn
0 Pieter Wilmart f - in slans dienst
34 Zeijmon de Mug f 1:5
0 Willem van Noort f 1:10 is jigtig
0 d'hr Johan Halling (f 1:5)
35 Reijnier Willemsz f 1:5
36 Johannis de Vrijer f 2
0 dewed: Luijpart en zoon f 1
0 Willem vandr: Tuijnen f -5 out kaptijn
37 Heijman van Outheusde f 1:10 kan geen betaling krijge
0 dewed.: Beens f 1:10
39 (0) Kornelis Beens f - segt niet behoeft te betal.
40 Jacob Smits f 1:10
0 dewed. van Eijsden f 0:15 wil niet betalen
41 Johannis de Haan f 2
42 Koenraat Goué f 2
0 d'hr. Mattijs Berk f -
43 Fredrik vandr: Vorst f 1:5
44 Hendrik van Noort f 1:10
45 Kornelis Evenwel f 1:5
46 Joost Paats f 1:5
47 Willem vandr Lis f 2
47 1/2 (0) Koenraat vander Linde f - munter
47 1/2 (0) d'hr. Mattheus Sonnemans f - munter
47 1/2 (0) Govert Sonnemans f - munter
47 1/2 (0) Daniel Coene f - munter
48 Jan Rens f 1:10
49 Jan Geerling f 2:-
(49 1/2) Juste Demarees(?) f 4
50 Jan Kloens Janssoon f 2:10
50 1/2 Pieter Kloens f - munter
51 Pieter Blusse f 1:10
0 dewed. Marsel f 1:-
52 Johannis Becius f 2:-
0 dewed: Becius f 1:10
53 Adam Becius f 2 maar onwillig betaling
0 dewed: Taarling f 1:10
0 dewed: van Hattum f 2
54 Arent van Hattum f 1
0 Willem Bos f - out capitijn
55 d'hr. Poulus Eelbo f - segt nooijt heeft betaalt
0 d'hr borgm. Daniel Eelbo f -
0 d'hr Hugo Eelbo f -
0 domine Pottheuk f - predikant vande Walse kerk
56 Teunis Vos f 1:10
57 Jan Vos f 1:10
58 Pieter vand: Tuijnen f 1:10
int Steeg-versloot
59

Jan Molijn f 1:-
60 Jan de Meijijer f 1:-
61 Aart van Beijijeren f 1:-
0 dewed. Reijnestijn f 1:-
62 Korn. Groenewege f 2:-
63 Francois de Klerk f 1:5
64 Hendrik Hallemans f 2:-
65 Jan Klaasz f 1:10
66 Johan d'Labrike f 1:-
67 Nicolaas d'Labrike f -
68 Lauwrens t Jong f 2:10
0 hr: Stadhoud Witting f -
68 1/2 (0) Hendrik van Hoesde f - munter
de weduwe Nutspitser [Neuspitser] f 2:10
69 Adriaan Hoffman f 1:5
70 Johan Hoffman f 1:5
71 Roelant Taarling f 2:10
72 Jacobus van Dijk f 2
73 Daniel van Veen f - Kamerbewaarder - en is onwillig om voor sijn soon te betalen, met groot inpertinente injurrieuse expressie van woorde
74 Pieter van Veen f 2
0 dewed. Oldenburg f 1:10
75 Paulus Gerris f 1:10
76 Aarnoldus Rijnpoort f 1:- en kan geen gelt krijge
0 Margartia Sliepenbeek f - vertrokken
77 Willem Terkruijs f 1:5
0 dewed. van Es f 1:5
78 Miggiel Leijniers f 0:10:-
79 Bastiaan onderde Weijngaart f 2
0 dewed. t'Jong f 2
80 (0) Pieter Benier f - is Commissaris
0 dewed. Weijijers f 2:10
81 Rut Onderdewijngaard f 1:10
82 Lamm.rt Onde(r)dewijnga(a)rd f 1:10
83 Hendrik van der Hoff f 2
84 Jan van Dijk f 1:-
0 hr: Stadhoudr: Kleijn f -
85 Pieter Helmig f 2:-
0 dewed. Straatmans f 1:10
86 Dirk van Lingen f 2:-
87 Jacob van Hoogstrate f 2:-
88 Mattheus van Nispe f 2:-
Potters f - kranksinnig
89 Jacob Telders f 1:10
90 Pieter van Venro f 1:-
91 Jan Koek f 1:-
0 d'hr. borgemr. vander Hoonaart f -
92 Adriaan Hagendijk f 2:- is onwillig om voor bijde zoons te betalen, wil maar voor sijn een een soon betalen
93 Jan Gevers f 2:-
94 Kornelis Hagendijk f 2:-
95 Johan van Slingeland f 2:10
96 Adriaan Opdekamp f 3:-
97 Dirk Spruijt f 2:0
98 Willem Raloff f 2:- onwillig om te betalen
99 Wouter Vroman f 2:-
0 dom: Johannis Debetius f - predikant
0 dom. And: Hollebeek f - predikant
100 Pieter Hollebeek f -
0 Juffr. de Wit f 2:-
0 dewed. Franken f 2:10
0 d'hr. Borgem. Stoop f -
101 Herman Lowijse f 1:-
102 Herman van den Kieboom f 1:-
0 Johan van Slingelant f - Out Kaptijn
(Bilderbeek)
103 Lourens Andriesz f 1:10
104 Antonij Kats f 1:-
105 Mennekes Willemsz f 1:5
106 Willem Mennekus f 1:5
(107) Dirk Stoop f 2:- composant
108 Abram van Berge d'jonge f 1:-
0 Elisabet van den Heuvel f 2:-
109 Jacob van der Hoeve f 0:15:-
110 Willem van der Hoeve f 0:15
111 Korn: van Nieuwersloot f 1:-
0 d'fabarijk de Vos f - munter
0 Martijnis Huijgens f - segt van d'heere Cornelle vrij gestelt tre zijn, maar toont sulcks niet
0 Carel Huijgens f - segt vrij te sijn om dat proponent is
112 Antonij Vervel en dewed. van Aartsz f 1:10
113 Evert Hartman f 2:10
0 d'Juffr. van der Lindens f 2:-
114 Simon Dekkers f 1:5
115 Willem Samuelsz f 1:-
116 Leend:rt van Floeijestijn f 1:-
0 d'Hollanders f 1:-
0 Johan Bogaart f - Out Captijn
0 Capt. Plucque f - out Captijn
117 Adriaan vanden Schepper f 2:- is onwillig voor 2 soons te batalen en wil maar voor sijn een een soon betalen tegens alle rede
118 Johannis van den Schepper f - in geconsideratie dat Luijtenant is geweest vrij gestelt
119 Goverd vanden Schepper f 2:-
120 Gerrit vanden Schepper f 2:-
121 Jan de Gier f 2:-
0 Pieter de Gier f - s in slans dienst
0 Hendrik van Sindere f - is bedlegerig en 75 jaar out en heeft een vrijbrieff
122 Teunis Jans Korbel f 1:-
123 Willem Pluijm f 1:-
123 1/2 (0) Hermanus Erkelens f - munter
0 dewed: Erkelens f 2:-
124 Jacob Erkelens f 2:-
125 Frederik Schoonenburgh f - is fabarijk
0 Herman van Bragt f - Out Kaptijn
Hendrik van Bragt f - maar 16 Jaare
126 (0) Joh. Mestgert f - een vrijbrieff
0 Adriaan Holaart f - Out Kaptijn
127 Gillis Holaart f 2:-
128 Juffr. van Dijk f 1:10
129 (0) Lucas Bilderbeek f - Explotier vande graaflijkh.
130 Johannus Romijn f 2:-
131 Gerard van Sindere f -
ind Augustijne Kamp
0

Aart Jans wever f -
woont op een ander en wil niet betalen
0 Sossanna Timmikhoff f 0:15:-
131(2) Hendrik Latour f 1:-
132 Korstiaan van Aansorge f 1:-
133 Willem Hoffman f 1:-
134 Tomas vanden Oever f 1:-
135 Leendert Schel f 1:-
136 Leendert van Nieustad d'Jonge f 0:15:-
137 Mattijs Jansz f 1:-
138 Marcelis de Raat f 1:10
139 Hendrik Bordels f 1:-
140 Corn: van Moerkerke f 1:-
141 Jacob Jans van Hispe f 1:- kan geen gelt krijge
0 Martgutie Brants f -
142 Pieter vandr Mandelen f 1:-
143 Pieter vandr Overstrate f 1:10 als om gelt wert aangesproke geef quade bejegeninge
144 Arije Repelaar f 0:15
145 Pieter Mes f 1:10
0 dewed.e Kranenburg f 1:10
0 Cornelis Balen f 2 is menist
0 dewed.e de Bois f 1:10
0 dewed.e de Meleij f 0:15:- vertrokken
146 Laurens van Evelinge f 1:5
0 Juffr. Sasburg f 1:10 segt vand'heere Colonelle vrijgestelt te sijn sonder nogaan te konne aantoone
147 Roelant Miggielsz f 1:- segt hij is vrij om dat Commandant van d'Lantaren onsteekers is en wil der halve niet betalen
0 Jacob Stoops f - is weggeloopen
148 Mattijs Jansz f 1:-
149 Reijnier Gijsbertsz f -:18:-
op de Lindegragt
150

Johannis Smak f 1:-
151 Abel de Vries f 1:10
152 Matteus de Vries f 1:10
153 Arij de Jager f 1:-
154 Tomas Jansz Cane f - sieken trooster
155 Arije Stoops f 1
0 Pieter vand Schonc f 1 is bij de 75 Jaar
156 Corn: vander Werff f 3:15
157 Pieter van Seijtberge (zie nr. 156 -> f 3:15)
157 1/2 nog de ...(?) (zie nr. 156 -> f 3:15)
158 Jacob Aardenbroek f 1:10:-
0 Sara Bornwater f 1:- dat is een quade (heks?)es men om gelt spreekt en wil niet geve
159 Adriaan Opdekamp f - heeft een vrijbrieff
160 Hasuerus vander Strate f - Commies van het comtoir vand'gemeente Lants middelen
161 Corn: Smits f 1:-
0 Pieter vander Linde f - Commies vand' magesijne
162 Govert vander Linde f 1:- wil niet betalen
163 Pieter Meesters f 1:10
164 Kornelis vander Klok f 1:-
165 Teunis vander Klok f 1:-
0 dewed: Tobas f 1:-
166 Lodewijk Tobas f 1:10
167 Geijsbert den Bommelaar f 1:-
167 1/2 (0) Pieter Brest f - bediende vant pesthuijs
167 3/4 (0) Lodewijk Philip van Dalen f - conrektor vant Latijnse School
0 Jasper vandr: Linden f - is vert(r)ocken
168 Gregoris Gips f 1:-
169 Frans vandr Lis f 1:-
170 Jacob Meesters f 1:10
171 Goris Meesters f 1:10
172 Johannis van Doren f 1:5
173 Jacobis van Hees f 1:5
174 Andries van Hees f 1:5
175 Arije Tas f 0:18
176 Pieter de Bot f 1:10
177 Willem de Bot f 1:10
177 1/2 (0) Dirk Heringa f - meester in Latijnse School
178 Isaak van Bragt f 0:15
0 Hendrik van Loon 66 Jaare
0 Lodewijk van Loon gebrekkelijk
0 Laurens Waalpot f 2 is over de 60 Jaare
Geaffecteerdens tot de Brant Spuijten
179

Crijn de Bruijn, ind Augustijnekamp
180 Klaas de Meij, ind Augustijnekamp
181 Arije de Meij, ind Augustijnekamp
182 Egbert van Wageninge, ind Augystijnekamp
183 Joost vander Mandelen, ind Augystijnekamp
184 Pieter vander Linden, op de Lindegragt
185 Matthijs VerHagen, op de Lindegragt
186 Daniel Andriesz, op de Vest agter H. geesthuijs

(het Seste Vaandel 1702)

Laatst gewijzigd: november 2021.