Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


7de vaandel


(sevende vaendel) Lijst vande officeren, Adelborsten verders tot het voor-Rott, & Composanten q. order van Haer Ed: Gr: Achtb. de Heere borgermeesters deser Stad, overgegeven op den 28 Augustii deses Jaere 1702 volgens de omschrijving daer aff gedaen den 12 Julij 1702 bij Capiteijn Anthonij Coene


Capiteijn [kapitein]: Anthonij Coene
Lt. [luitenant]: Hendrik Kunsius

Sergianten: [sergeanten]
Frans Hasterlee, Arie Aston, Barent de Vries, Denijs de Laet

Commissaris: Barent Rechters
Capt des Armes: Jacobus Immerseel

Corporaels:
Abraham Smak, Anthonij Dormael, Aert Dormael, Jan de Vos

Secretaris: Johannis Snoek

Adelborsten:
Corstiaen Immerseel
Roelant van Nievervaert
Willem de Gelder
Pieter Coxius
Jacobus van Loon
Machiel Smits
Jan vanden Berg
Johannis Immerseel
Pieter Bress
Hendrik Schouten
Johannis de Bossert
Adr: van Nievervaert
Tobias Rogiers
Hendrik Remsdijk
Jacobus Boers
Johannes van Gelder
(x) Marinus Ariensz
Gloudij Boers

Voor Rott:
Tomas Terwe, oude
Gillis van Akere
Jan Schuttel
Johannes Verbakel
Jan Pieters Snel
Johannes Daens
Adriaen Gijbels
Or: Nieuwenhuijse
Johannes Haeleman
Mels Jansz
Jan Schulder
Pauls de Bruijn
Cor: de Vos
Damis Moelart
Cor: van Doren
Leendert van Strijen
Claes de Trip(?)
Johannes Segwaert
Johannes Stier(?)
(Pr. van der Linden)
(Joh: van Oeverden)
Hend: de Lang
Andries van Gravesteijn
Willem van(der) Graeff
Jan Pateij
(Leendert Koenders(?))
Jan Muts
Jan Roncom
Bartel Verelst
Gijsbert Vervoren
Adriaen Codde
Vrij van de wacht:
D'Hr: Secretaris Stoop
d'Hr. vander Burg, acht
d'Hr. de Raet, convoij
d'Hr: doctor Jens
Abr: Hordijk, Br(and):spuijt
Aern: Molier, houttelder
Claes Proms, houttelder
Aelb: Blankert, klerck
Hendr: Pielickman, bierdr:
Govert Roos, bierdr:
Jacob Jansz Kop, bierdr:
Willem [..], bierdr:
P. de Leeuw, Stad bode
Jan Franz, bierdrager
Johannes Leenders, Br(and):spuijt
Mattijs Verhage, Br(and):spuijt
Sijmon Germain, Br(and):spuijt
Francois Mutsert, Br(and):spuijt
Lour: Hooglander, Br(and):spuijt
Joh. King, Br(and):spuijt
Aert Peijs, Br(and):spuijt
Jac. de Bruijn, Br(and):spuijt
J. van Westerwijk, koolweger
Govert van Wel, appeltonder
J: v: Strate, kolfdrager
Max: v: Houe, in t'arm huijs
Jac: de Bruijn, in t'arm huijs
Will: van Nispen, kalkmr:
de luijterse predikant
'n boom klapperman
Aden IJesack schipper(?)


Composanten etc


oud Johannes Bos
1 Hendrik Bos 1:-
oud wed: Tervuren(?)
2 Jan van Ek 2:-
3 Joh: Burgers 1:10
4 Matt: Verlaer 1:10
5 Joh: Parijn 1:15
wed. Laban 2:-
2 sone oordeele tot waken inkapabel niet ontfangen
6 Joh: Marchal 1:10
7 Abr: Marchal 1:10
8 Aelb: Meij 1:10
9 Will: Grijson 2:-
10 Hend: onder Wingert 2:-
11 Segert Blankert 2:10
11 1/2 Aelbert Blankert, op de Secretarij
11 3/4 Abraham Hordijk, aen de brantspuijt
Petrus de Schepper, out Capt
12 Sr: Lourentius f 2:-
Wed: Hordijk f 1:10
Claes Proms, Houttelder
Arnoldus Molier, Houttelder
Henrica Sekbroek f 1:15:-
wed: vandr: Tak f 1:10:-
wed: Hordijk f 1:10:-
13 N: Hordijk f 1:10:-
wed: Oostrum f 2:-:-
13 Jacob: van Blook f 2:-:-
14 Pieter Quitijn f 2:-:-
15 N: Quitijn f 2:-:-
16 Jacob van Gemert f 1:-:-
17 Gijsb: van Aelst f 2:10:-
18 Jacob de Leeu f 1:10:-
oud Jacob de Leeu de oude f 1:-:-
19 Adr: Verhoop f 1:10:-
20 Herm: van Cassel f 1:-:-
21 advocaet Blom f 2:10:-
22 Hendrik Meusel, koster noijt bij mij ontfangh, blijft gereserveert
23 Govert van Koijk 1:10:-
de Hr: Stoop, Secretaris
Bolsijde
24

Anthonij van Sevenum 1:15:-
25 N: van Sevenum 1:15:-
26 Adriaen de Vos 1:10:-
27 Abr: de Vos 1:10:-

28

Anth: van Doren 1:-:-
29 Jan van:(der) Plas 1:-:-
oud Merkeur 1:5:-
30 Crist: Sprengers 1:-:-
Ewout Boon, klapper
de Heer de Raet, opt convoij
31 Jan Heijmans 1:-
32 Hend: Kriel 1:5:-
de Hr: vander Burg, acht
33 Anthonij Boers 1:10:-
Jan Smak, klapper
Jan Schulder, voor Rott
34 Will: Vermeulen 1:15:-
Juffr: van Campen 1:10:-
35 M: van Campen 1:10:-
(..?) 35 1/2 Jan de Klerk 1:5:-
Hr: Pellikman, bierdraeger
Jacob Jansz Kop, bierdraeger
Gouert [Govert] Roos, bierdraeger
35 3/4 Pieter de Leeuw, stadt bode
oud Will: Herrion 1:-
36 Pr: vand: Knijff 1:-:
37 Jacob: Rijkenburg 2:-:
38 Will: van Toor 1:-:
Juffr: Lanoij 2:-:
38 1/2 Pr: Venlo, niet ontfangen
Lambert Hulshout, oud Capt:
wed: van der Klok 1:-
39 Herm: van(der) Klok 1:-
de Hr. Rector
40 Corn: Pietersz 1:-
Paulus de Bruijn, voor rott
Corn: de Vos, voor rott
Damis Moelaert, voor rott
41 Jacob Sanders 1:-
Cornelis van Doren, voor rott
42 Jochem van Elder 1:-
Johannis Dans, voor rott
42 1/2 Johannis Leenderts, br:spuijt
Leendert van Strijen, voor rott
oud Mr. Hendrik 1:-

43

Jacobus de Bruijn 1:-
Claes de Kibb, voor rott
Joost de Kaet, voor rott
Joh: Segwaert, voor rott
Jan Finel, voor rott
Pr: Nieuhuijsen, voor rott
Adr: Gijbels, voor rott
Gillis van Aken, voor rott
Jan Gijsbertsz, voor rott
Johannus Hins, voor rott
44 Hhendr: de Ridder 1:-
45 Jan Parijn, 1:5
46 Marij Bronswijk 1:-
Pieter Spijkers, oud Capt:
47 Jacob: Geleij 1:-
48 Pr: van(der): Knijff 1:10
49 Jacob Nierhaeren 1:5
50 Claes van(der) Grient 1:-
50 1/2 Jan van Straeten, deurwaerder van de Hr: Bailleu
Jan Fransz, bierdrager
Pr: van(der) Linden, voor rott
Tomas Terwe, voor rott
Johannes Halleman, voor rott
51 Adr: Spruijt 1:10
51 1/2 Mattijs Verhagen, br: spruijt
Jan Jansz van Weselrijk, koolweger
52 Mr: Verleng 2:-
53 (53 1/2) Jacobus Mortier, noijt ontf., gereserveert
(53 1/2) Adr: Mortier, 1:10 appeltonder, lantaredrager
Ott Jansz 1:-, koremeter, lantaredrager
oud Nicolaes de Vries 2:-
54 Fop Vergilius 1:10

54 1/2

Sijmon Germain, brantspuijt
Gouert van Wel, appeltonder
55 Mels Walraven 1:5
Joh. van Oeverde, voor rott
56 Arent Kuijter 2:-
57 sijn soon
58 Hend: van Scheers(?) 1:-
59 Wessel van Dalen 1:-
Jan de Lang, voor rott
oud Henr: Luijtenburg 1:5
60 Barent Debens 1:5
61 Arij Hoefnagel 1:-
62 Dirk Bellart 1:5
63 Jacob van(der) Made 1:5
64 Lodewijk Smits 1:5
Adriaen in t'giethuijs, klapper
65 Abr: Torens 1:-
66 Herm: van Toor 1:-
And: Gravesteijn, voor rott
67 Govert van Oort 1:5
Mels Jansz, voor rott
68 Hend: de Leng
oud Corn: van(de) Meer 1:-
Pr. Rank voor rott
69 Hend: de Gous 1:-
wed: Limborg f 1:10
de Hr: Pieter Outgaerden, oud: Capt:
70 sijn E: soon
(70 1/2) Herm: van Knijf 1:10
menist Ad: Hordijk 1:10
wed: Holteijs 1:10
71 N: Holteijs 1:10
wed: Muijs 2:-
72 Hr: vander Steen 3:-
Cornelia Moelart 2:-
Juffr: Maes 2:-
73 Frans Jabek 1:10
de Hr: van Kesel, oud, oud Capt:
Maria Van 1:5:-
74 Leendert van Dijk 1:5

75

Mar: van(der) Lis 1:10
75 1/2 Maxm: van Hous, mr: int'armhuijs
76 Boudewijn Jansz 1:-
Will: van(der) Graeff, voor rott
77 Machiel de Caes 1:-
78 Anthonij Schut 1:-
79 Jeroen Koopman 1:-
80 Joannis Marcel 1:-
81 Abr: Vermeulen 1:10
81 1/2 Francois Mutsert, Br: spruijt
Damis Hooglande, oud capt:
Lodewijk Denijse, Luijters pastoor
82 Marrten de Heer 1:-
83 Hend: Broeders
Jan Petit, voor rott
84 Matt. van(den) Berg 1:5:
85 Hend: van Joeverde 1:5:-
86 Arij Hoogstraaten 1:10:-
87 Seger Ravesteijn 1:5:-
oud Wouter Spruijt 1:5:-
88 Gerrit van Tilborg 1:-:-
88 1/2 Lour: Hooglander, br: spuijt
89 Jan Kolster 1:-
90 Jacob van Vollikom 1:-
Leendert Leenders, voor rott
91 Abr: Kolster 1:-
92 Wouter Abramsz 1:-
93 Pieter Damise 1:-
94 Gouert Herberge 1:5
impotent Jacob: Lowijs 1:-
95 Abt: Oolikhof, kalkmeter
96 Arn: van(der) Bets 1:-
96 1/2 Jacobus de Bruijn, vader in't armhuijs
97 Jacob van Schelven 1:10
Jan Schuttel, voor rott
Jan Muts, voor rott
Jan Renson, voor rott
Willem van Nispen, kalkmeter

97

Mattijs de Hen 1:-
Bartel van Elst, voor rott
98 Jacobus Nicolai 1:-
99 Casper Bellart 1:-
100 Jan van Nispen 1:-
101 Jan van Delft 1:-
102 Fransz Jansz 1:-
103 Jan van(der) Beek 1:-
104/105 Will: de Jong + Machiel de Jong, 1:10
106 Daniel Bouwers 1:-
107 Abr: Baenwijk 1:10
Gijsb: Vervoren, voor rott
107 1/2 Jacob de Bruijn, br: spuijt
108 Steven Stevens 1:15
109 Hendrik 1:15
Adr: Lodder, voor rott
110 David Verhoeve 1:-
111 Mach: Bommelaer 1:(10)
112 Jan Gerr: van Nispen 1:5
113 Cor: Kalker 1:10
114 Hendr: Booms 1:5
114 1/2 Johan: King, br: spuijt
Bartel de, waagknegt
115 Jacob van Sevenum 1:10
116 Hen: van(der) Klok 1:-
117 Hen: Snoek, f 1:-
117 1/2 Aert Peijs, br: spuijt
118 Johannis Wor f 1:10
119 N: Wor f 1:10
120 Gerrit Rank, niet ontf
121 Will: van(der) Mast 2:-
122 J: Grevenbroek 1:5
Willem, bierdrager
oud Mr: Vermans 1:5
123 Corn: Vermans 1:5
124 Abr: Verpoorte 1:-
125 Melzert Spa 1:-

bij deze Lijst bevonden circum circa
Officieren & adelborsten: 33
oude capiteijns: 6
tot de wacht kapabel: 128
die vrij zijn & officianten: 34
voor rott: 32
= 233 persoonen;
(Lijst van het sevende vaendel)


t'Sevende vaendel Capiteijn Anthonij Coene: Musquettiers off snaphanen


1. Hendriks Bos
2. Jan van Ek
- Johannes Burgers, sal verspuijsen(?)
3. Matteus Verlaar
4. Johannes Parijn
5. Abraham Marchal
6. Hendr: onder de Wingert
7. Aelbert Blankert
8. Abraham Hordijk, brantspuijt
9. Gerrit Hordijk
10. Jacobus vanden Blook
11. Mr: (Isacq?) Quintijn
12. Gijsbert van Aelst
13. Cornelis Blom
14. (Jacobus) mr: Anthonij van Sevenum
15. Mr: van Sevenum
16. Abraham de Vos
17. Jan Heijmans
18. Willem Vermeulen

19. M: van Campen
20. Pieter de Leeu, stads bode
21. Jan de Klerk
22. Jacobus Wijkenburg
23. Jochem van Elder
24. Jacobus Soleij
25. Jacobus Nierharen
26. Claes vande Grient
27. Adriaen Spruijt
28. (Geleijn) Cornelis Verleng
29. Jacobus Mortier
30. Lambert Kuijter
31. Jacobus vander Maede
32. Lodewijk Smits
33. Sijmon Germain, br: spuijt
34. Gouert van Oort
35. Hendrik de Geus
36. (Johannis) Adam van Outgaerde
37. Hermanus vander Knijff
38. de heer Johan vande Stren(?)
39. Frans van Jabel
40. Leendert van Dijk

41. Marinus vander Lis
42. Anthonij Schut
43. Abraham Vermeulen
44. Maerte de Heer
45. Mattijs vanden Berg
46. Hendrik van Joeverde
47. Francois Mutzert, br: spuijt
48. Arij van Hoogstraten
49. Zegert Ravesteijn
50. Lourens Hooglander, br: spuijt
51. Gerrit van Tilburg
52. Jacobus van Vollikum
53. Abraham Kolster
54. Wouter Abrams
55. Gouert van Herberge, spuit
56. (Jacobus) Cornelis de Bruijn
57. Jacobus van Schelve
58. (Jacobus de Bruijn, br. spuijt) Jacob de ...(?)
59. Jan van Nispen, brantspuijt
60. Jan vander Beek
61. Willem de Jong
62. Machiel de Jong
63. Abraham Baenwijk
64. Steven Sterk, out sergiant
65. Hendrik van Rijnen
66. Machiel de Bommelaer

67. Jan Gerrits van Nispen
68. Jacobus van Sevenum
69. Cornelis vander Klok
70. Johannis Wor
71. Johannis Grevenbroek
72. (Jacobus) Willem Vermans
73. Johannis King, br: spuijt
74. Aert Peijs, br: spuijt

Hier bij te voegen de 4 corporaels, Commisaris & Capt. des armes nevens seventhig adelborsten als musquettiers.

(t'sevende vaendel) Pickeie


1. Johannes Marcal, out over 60 jaren
2. Aelbert Neuij (m)
3. Willem Grison (m)
4. Zeger Blankert (m)
(Aelbert Blankert)
5. Jan Lourentius (m)
6. Abraham Qiuntijn
7. Jacob van Gemert (m)
8. Jacobus de Leeu (m)
9. Adriaen Verhoop (m)
10. Germanus van Cattel (m)
11. Gouert van Kooik (m)
12. Adriaen de Vos (m)
13. Jan Moria (m)
14. Anthonij van Doren (doorgehaald: m)
15. Jan vander Plas
16. [-] Merkus(?)
17. Crstiaen Springer
18. Hendrik Kriek
19. Anthonij Boers
20. Pieter vander Knijf (m)

21. Elias Venlo (m)
22. Hermanus vander Klok
23. Paulus de Bruijn
24. Damis Moelart
25. Cornelis Pieterst
26. Jacob Sandertz (m)
27. Johannis Leenderts, br: spruijt
28. Jacobus de Bruijn (m)
29. Hendrik de Ridder (m)
30. Jan Parijn (m)
31. Maerte van Bronswijk (doorgehaald: m)
32. Pieter vander Knijff (m)
33. Pieter vander Linde (m)
34. Fop Vergilius
35. Mels Walraven (m)
36. Arent Kuijter (m)
37. Hendr: van Scheers (m)
38. Wessel van Daelen (m)
39. Jan Hendrix de Lang (m)
40. Barent Dirx (m)
41. Arie Hoefnagel (m)
42. Dirk Bellaert
43. Abraham Horens
44. Mattijs Verhagen, br: spruijt
45. Hermanus van Toor

46. Pieter Rank (m)
47. (M:) Antonij Halteijn (m)
48. Boudewijn Jansz
49. Maximilian van Hove
50. Jeroen Koopman
51. Johannis Marcel
52. (Hendrik) Pieter Broeders (m)
53. Leendert Leenderse
54. Jan Kolster (m)
55. (Leendert Leendertsz de Candelaer)
56. Arnoldus vander Bets
57. Mattijs de Hen (m)
58. Jacobus Nicolai
59. Casper Bellart (m)
60. Jan van Delft (m)
61. Frans Jansz
62. Daniel Bouwers
63. David Verhoeve
64. Cornelis Kalkere (m)
65. Hendrik Booms (m)
66. Johannus Wor
67. Gerrebrant Rank
68. Willem vander Mast
59. Nr: Jacobus Vermans
70. Abraham Verpoorte
71. Meltzert Spaa

t'sevende vaendel

1. Jan Schulder
2. Willem van Toor
3. Cornelis de Vos
4. Cornelis van Doren
5. Johannis Daenen
6. Leendert van Strijen
(Jacobus)
7. Claes de Trip (Kip?)
8. Joost de Kaet
9. Johannis Segwaert
10. Jan Pieters Finel
11. Pieter van Nieuwenhuijsen
12. Adriaen Gijbels
13. Gielis van Akere
14. Jan Gijsberts
15. Johannis Stien
16. Tomas Terwe
17. Johannis Hallemman
18. Johannis van Oeverden
19. Andries van Gravesteijn
20. Mels Jansen
21. Willem van de Graeff
22. Machiel de Haes(?)
23. Jan Petit
24. Pieter Damis
25. Jacobus Lowijs

26. Jan Schuttel
27. Jan Muts
28. Jan Jansz Wensom
29. Barent Blockoij
30. Bartel van Elst
31. Arnoldus Cornelisz
32. Gijsbert Vervoren
33. Adriaen Lodder
34. Hendrik Snoek

deze oordeele niet wel in t'geweer te komen dragen ofte betaele is staet te sijn.

Laatst gewijzigd: november 2021.