Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


8de vaandel (Kolfstraat, Tolbrug, Vriesestraat, Vest, achter den Hof, Stoofstraat, Kromme Elleboog, Dwarsgang, Tolbrugstraat)


Offesieren vant agtste vaandel


Capn.: Mighiel Schuijte
Luijtenant: Pieter van(der) Beek
Vaendrigh: Arienen Burgers

Serjante: [sergeanten]
Henderik de Vos, Jacobis Franke, Johannes van Loo, Jagverns(?) vand'Made
Commissaris: Evert Blankert
Capn. arm: Johannes .es(?)

Corporaels:
Jan vande Spaa, Barent Emont, Jacobus Walraven, Hendrik Stoop

De tal vande offe hier maeckt sooveel man: 15 man
Corporaels vant voor Rot Pieter Walbeeck, Giljan Willemse

Adelborsse:
1 Jan Bartelse
2 Wille Kammerlingh
3 mels Bartelse, op zee
4 Gilles Hendrickse
5 Adriaen Jagers
6 Jacob Jonckheer
7 Willem Horsman
8 Willem Geritse
9 Pieter Pieterse, +
10 Jan Janse vand'Bergh
11 Leender Janse
12 Seijme Warnier, op zee
13 Gloudie van Es
14 Jan van Eijsberge
15 Samuel Janse
16 Dirck van Nattenhoven
17 Jan Janse
18 Huijbert oven Heij
19 Seijme Steenwijck
20 Arent van Dijck
21 Willem Stommel
22 Pieter Belaert
23 Pieter Hooglander

Die van 't voor Rot:
1 Reijck Steenwijck
2 Engel Janse
3 Pieter Janse Belaert
4 Jan de Boos
5 Willem Pothoven
6 Stoffel Bastiaense
7 Jan Smit
8 Barent Tielijes
9 Willem Hendrickse
10 Gerit Steenwijck
11 Eijsack Knoop
12 Poulis Booogmans

begint aande Kolfstraet
0 (1)

Abraham van Coeverden 2-0, om bequaem
(2) hr. Kliffert f 3, Inh. van der Endt(?)
(3) Capi Pieter Zeeberg, out Captijn
(4) Magiel Pase 1:10
(5) hr Beelaers 2-0
0 mevrouw Beelaer
(6) Pieter Vermuelen 1-10
(7) Hubertis Burghgraef 2-0
0 Juf. de weduwe vander Ent f 3
(8) outkapi Adriaen Groen
(9) Aert de Bruijn 2-0
(10) Jacobus van Imerseel 1-10
(11) Hubert Holaert 1-10
0 Pieter van Bijgaarde 2-10, om bequaem
(12) Joost van Antwerpe 1-10
(13) Cap. Jacob vand'Brande, out capi
(14) Alixander van der Br 2-0
(15) Johannes vand'Brande 2-0
(16) Arent Rechters 1-15
0 De wed. d'Waners? 3-0
(17)
Claes d'Waners?
= f 26:16
(18) out Capi van Eck
(19) De Soon van Eck 0-1-5
Tollebrugh
(20)

Jan de Haen 2-0
(21) Bastiaen van Wagening 2-0
(22) Hendrick Klijn 1-10
(23) Eijsack Brouwer 2-0
(24) Pieter Brouwers, mannist
0 wed. Immerseel 1-10
0 Breghije Everaers 1-10
(25) de soon 1-10
0 dewed. van Babel 1-10
(26) out Capi Cornelis van(der) Sloot
(27) out Capi Tomas vand. Sloot
(27 1/2) Stonck, visvooper
(28) Sosie Wamarsaal 1-10
(29) Abram Blusije 1-10
(30) out Cap. Jacobus van Tright
(31) Eijsdack vand. Hent 1-10
0 Sussanna de Vos 1-10
0
vrouw Baxs 1-10
= f 22-5-0
(32) Marselis Caps, brandtsp.

Vriesestraet
(33)


Lambert van Hesta 1-0
(34) Dirck de Pot, kamer
(35) Johannes v. Coeverde, manist
(36) Johannes van Bron 0-45
(37) Jochem Bostelier 1-0
(38) Jacob Lafoer 1-0
(39) Gijsbert vand. Elst, wever
(40) Hendrick Stevense 0-15
(41) Wouter Kools 0-15
(42) Abram Verhop 1-0
0 dewed. vande Stoofm. 1-0
(43) Reijnier Busschus 1-0
(44) Jacob
(45) Martijnus van Tolon 1-0
(46) Mattijs Janse van Eijsd. 1-0
(47) Abram van Scheveling 1-0
(48) Arieaen Noteman 1-0
(49) Arieaen Visser 1-0
(50) Johannes de Vries, brantsp.
(51)
Pieter Ravestijn 1-10-
=f 17-15-
(52) Dirck Kemp 2-0
(53) Joost Romijn 1-0
(54) Pieter Halman 0-15
0 dewed, Sluijs
(55) Mattijs vand. Sluijs 1-0, manist
(56) Willem Barnevekt 1-10
(57) Gijsbert vand. Steck 1-0
(58) Jacobus van Duijne, munter
(59) Dirck van Lier 1-0-0
(60) Eckbert Eckberse 1-10
(61) Dirck van Wijck 1-0
(62) Gilles de Quint 1-10
(63) (Jan de Boos)
(63) (Jacobus vand. Bende 1-0)
(64) Wouter Afte 1-0
(65) Arout Aroutse 1-0
(66) Willem Herme 0-15
(67) Jan Modoo 1-0
(68)
Eijsack Janse 1-0
= f 18-0-0

(68)

(Jacobus de Ga..?)
(69) Lambert van Kanste 1-0
(70) Cornelis de Bel, brantsp.
(71) Willem Janse Kop, brantsp.
(72) Gerit Pieterse, brantsp.
(73) out Capi van Duijne, munter
(74) Hendrick van Eck 1-10
(75) Willm(!) Hooglander 0-15
(76) Antoni van Klavere 1-0
(77) Deneijs de Raet 1-0
(78) Barent van Aspere 1-0
(79) Willem de Vries 0-15
(80) Dirck van Evelinge, brantsp.
(81) Areij Bouman 1-0
(82) Andries van Dorre 1-0
(83) Jan Schortingh 1-0
(84) Leendert Loos 1-0
(85) Jan Tomas Selijs 1-0
(86)
Luijke Hooglander 1-0
= f 13-0-
De Vest
(87)

Jan Bartoo, wever
(88) Segert van Berge 0-15
(89) Gijsbert Willemse 0-10
(90) Jilles Kringe
(91) Frans Aarse
(92) Tomas Jooste
(93) Pieter de Peijlder, onbequaem
Achter den Hof
(94)

Willem Gijsberse
(95) Areij Cornelisse Struijck
(96) Tenis vand. Broek -0-15
(97) Johannes Herberse, wever
(98) Jan vand. Sluijs, wever
(99) Jacobus Verhoven, -0-15
(100) Jan Pieter Klapper, ..etbedied..?
(101) Robbert Herbert, wever
(102) Lodewijck van Dickelen 1-0
(103) Klaes Isackse 1-0
(104) Isack Cornelisse
(105) Andries Maghielse, brantsp.
(106)
Servaas de Meij 1-0
= f 7-15

Stoofstraet
(107)


Daniel Jans 0-15
(108) Samuel Geritse, 0-15
(109) Antonie van Hertal 1-0
(110) Leendert van Kampe
(111) Klaes Herom 0-15
(112) Johannes Hertal 1-0
(113) Eijsack Janse, brantsp.
(114) Hendrick Herental, onbequaem
(115) Pieter Herental 1-0
(116) Joost Krame
(117) Leendert Janse
(118) Jan Verelst 1-0
(119) Willem Kramers 0-12
(120) Wouter Aerse
(121) Pieter de Wijs 1-0
(122) Gerit Klaesse
(123)
David Barense, wever
=f 8-0
Cromme Elleboog
(124)

Pieter Jacobse 1-0
(125) Jan Fueer
(126) Leendert Pieterse, wever
(127) Pieter Arense
(128) Areij Cornelisse
(129) Maerte Jacobse
(130) Lambert Vogels 1-0
(131) Geritse Vermaas 1-0
(132) Jan Hermense 1-0
(133) Jurije Havers, wever
(134) Jan
(135) Barent Leenderse
(136) Antonie Edels 0-15
(137) Lawerens Buekers
(138) Jan de Bidt 1-0
(139) Magiel Jooste, brantsp.
(140) Aert Janse, brantsp.
(141)
Dirck Klase v. Hagoort 1-0
= f 6-15

(142)

Jacob Stoelemart 1-0
(143) Jan Janse 0-15
(144) Hendrick Janse v. Amorisvoort
(145) Maerte Proos 0-15
(146) Hendrick Gijbel, wever
(147) Jacob Janse 1-0
(148) Tomas Willemse
(149) Gijsbert Klaese 1-0
(150) Willem vand. Burg 1-0
(151) Stoffel vand. Hegg. 1-0
(152) Pieter Hooglant
(153) Frans Raaemsdijck, wever
(154) Abram Franse, brantsp.
(155) Hendrick Koorman, wever
(156) Jan Smit
(157) Reijnier Pieterse 1-0
(158) Willem Jacobse 1-0
(159) Jan Pieset
(160) Carel Carelse, wever
(161)
Lawerens Klaesse
= f 8-10-
(162) Willem Piekart
(163) Kornelis Janse
(164) Jan Janse
(165) Jan Goverse
(166) Areijmert(?) Teunisse 1-0
(167) Eijsack Antonise
(168) Boudewijans, wever
Dwarsgan
(169)

Servaes Steenboer
(170) Jeroen Jans
(171) Jan van Hees
(172) Meermans
(173) Hendrick vand. Sloot, brantsp.
(174) Arent Kreijne
(175) Lodewijck Don 1-0
(176) Joris Pieterse
(177) Arent Verpoorte
(178) Frans Boor 0-15
(179) Jacobus Gijbels
(180)
Jacobus Gijbels
= f 2-15-

(181)

Cornelis Krijgers
(182) Jacobus Servaesse
(183) Herme Janse
(184) Claes Koene
Tollebrugstraet
(185)

Claes Leenderse 1-0
(186) Dirck Versevelt
(187) Adam Krevel 1-0
(188) Joost van Stijn
(189) Pieter Kavera
(190) Martijnis Geritse
(191) Joost 0-15
(192) Jan Dirckse Jager 1-0
(193) Jan van der Linde 1-0
(194) Magiel Solie 1-0
(195) Pieter Sterck
(196) Tomas van Diepenbergh
(197) Jan Masse
(198) Antonie Roe
(199)
Dirck Eijsanckse van Swol
= f 5-15
(200) Jan Willemse 1-0
(201) Aert Jaspers
(202) vander Made


Lantaredager [lantarendragers]
1 Jan Aerse
2 Tomas Janse
3 Frederick Andriese
4 Joost Loukens
5 Johannes Blinck
6 Mattijs van Dore
7 Jan Lafoor
8 Bartel Pieterse
9 Tenis Janse


Compesante vant voorRot van de korperaels
1 Willem Volgraft
2 Pieter Hendrickse
3 Eijsack Kornelisse
4 Jan Florisse
5 Aert Proene
6 Jeroen Janse
7 Gerit vander Bloock
8 van Loeverde
9 Arout(!) Verpoorte
10 Le(e)ndert Vomkampe
11 Jan Kool
12 Jacob Pieterse
13 Leendert Janse
14 Pieter Bastiaense
15 Jacobus Servaese
16 Hendrick de Vries
17 Jan van Es
18 Willem Hendrickse
19 Frans Janse
20 Jan de Boos
21 Jan Willemse
22 Gerit Steenwijck


Seel vande musketier die uijt gesoogt sijn behalen de wacht begint vande Voorstraet af ensoovoort


Voorstraat
1

Magiel Paase
0 Pieter Vermuelen
3 Hubartus Burgraef
4 Art de Bruij(n)
5 Jacobus Immerseel
6 Hubartis Holaert
7 Alixander vand Brande
8 Arent Rechters
9 Claes Everaers
10 Roelant Everaers
11 Willem van Eck
Tollebrugh
12

Jan de Haen
13 Henderick Klijn
14 Pieter Everaers
15 Antoni Flonck
16 Abram Blusije
17 Eijsack vand. Hent

Vriesestraet
18


Lambert van Hesta
19 Jacob Lafoer
20 Hendrick Stevense
21 Wouter Kools
22 Abram Verhop
23 Reijnier Busschus
24 Martijnis van Tolon
25 Mattijs Janse van Eijsde
26 Jan Abramse van Schelen
27 Arieaen Notemans (x)
28 Pieter Ravestijn
29 Willem Barnevelt
30 Jacob van Duijne, munter
31 Dirck van Lier
32 Eckbert Eckbertse
33 Dirck van Wijck
34 Gilles de Quint
35 Wouter Affe
36 Jan Modoo
37 Lambert van Bouffe

38

Hendrick van Eck
39 Barent van Asperen
40 Willem de Vries
41 Areij Boumans
42 Andries van Dorre
43 Jan Schortingh
44 Segert van Berge
45 de soon van Tomas Bijs
46 Jan Willemse
47 Servaes de Meij
48 Drick Klaesse van Hagoort
49 Jan Jeroense
50 Lodewijk van Dickelen
51 Antonie Herensal
52 Leendert van Kampen
53 Klaes van Herom
54 Johannes Herensal
55 Pieter Herensal
56 Jan Verelst
57 Mattijs Antonise
58 Jan de Messelaer

Cromme elboo [Kromme Elleboog]
59


Pieter Jacobse
60 Maerte Proos
61 Jacob Janse
62 Willem vand. Burgh
63 Stoffel vand. Sleijs
64 Jan Willemse van Heemste
65 Alleij Mattewisse
66 Herme Schaefter
67 Servaes Steenbos
68 Jeroen Janse
69 Loodewijk Dou
70 Arout Verpoort
71 Frans Boon
72 Jacob Gijbels
73 Klaes Koene
74 Reijck Steenwijk
75 Aerd Brons
76 Dirck Versevelt
77 Aarn. Krevel
78 Martijnis Geritse
79 Jan Dricks Jager
80 Hendrick de Vries
81 Jan vand. Linde
82 Tomas van Diepenberg
83 Boelid
84 Dirck Eijsackse v(an) Swol
85 Jan Willemse
86 vander Made

Seel vande pikenie


Voorstraet
1


Josie Wamarsaal
Vriessestraet
2
Dirck Pot
3 Johannes Rombrart
4 Jochem Bostelier
5 Arieaen Notemans
6 (Dirck Kemp)
7 (Joost Romijn)
8 Pieter Halman 6
9 Gijsbert van Speck
10 (Willem Pothoven)
11 (Jan de Boos)
12 Arout Aroutse
13 Willem Herme
14 Magchiel Janse
15 Jacob
16 (Pieter Belaers) (x)
17 (Eijsack Knoop) (x)
18 Willem Hooglander
19 Antonie van Klovere
20 (Denijs de Raet)
22 (Leendert Loos)
23 Willem Gijsberse
24 Tenis vanden Broek
25 Johannes Herbers
26 Jacobus Verhoeve
27 een op de kamer
28 Jan Pieterse
29 Gerit Raets
30 Claes Eijsackse
31 Eijsack Cornelisse
32 Areij Corneliss
33 Daniel Janse
34 (Samuel Janse) (x)
35 Jilles Romon
36 Gerit Jacobse van(der) Bloock
37 Gijsbert Abramse
38 Joost Kroone
39 (Leendert Janse) (x)
40 Willem Kramers
41 Pieter de Wijs
42 Gerit Klaesse
43 Davidt Barentse
44 Joris Jansse van Beeck
45 Jan Cool
46 Jan Fueen
47 Leendert Pieterse
48 Pieter Ariense
49 Areij Cornelisse

50

(Lambert Vogels)
51 (Gerrit Levermans)
52 (Jan Hermense)
53 Jurge Havers
54 Jan
55 Barent Leenderse
56 Lawerens Buekers
57 Willem Volgraft
58 (Jan Debidts)
59 (Barent Iegens) (x)
60 Jan Flaest
61 (Poulis Kooijmans) (x)
62 (Jan Janse) (x)
63 Pieter Hendrickse
64 Hendrick van Amonsvoort
65 Hendrick Gijbels
64(2) Jan van Coeverde
65(2) Tomas Willemse
66 Gijsber Kleffe
67 Pieter Hool(ander) (x)
68 Jan Bosman

69

Frans Raemsdijck
70 Abram Janse
71 Henderick Koormans
72 (Jan Smit) (x)
73 Pieter Bastiaense
74 Jan Pieret
75 Carel Carelse
76 Jacob Pieterse
77 Laawerens Klaesse
78 Willem Piekart
79 Jacob Piekart
80 Henderick Seijbrans
81 Kornelis Janse
82 (Jan Janse) (x)
83 Jan Jeroense
84 Klaes Leenderse
85 Joost van Stijne
86 Pieter van Kaveren
87 Joost Rodijck
88 Maghiel Soolie
89 Pieter Sterck
90 Marse
91 Antonie Roe
92 Dirck


Lijste van het 8ste Vaandel genaemt den Crommen Elleboo

(1)
Sander van(der) Bran (1)
van den Branden (1)
(van Eck)
(2)
Hubertus Burghgraeff (1)
Aert de Bruijn (2)
Jacobus Immerseel (3)
(Alexander)
Aert Vechters (2)
Claas Everraerts (3)
Rolandt Everraats (3)
Willem van Eck (4)
Jan de Haan (4)
(Hend. Cleijn)
2 Jacobus van Wageninge
Pieter Everraets (3)
Abram Blusse (2)
Isack van(der) Hemt (5)
Marcelus Bacx (5)
Wouter Cools 1
Gillis de Quint 6
Hend. van Eck 4
Stoffel van(der) Sleght 4
Jan Willemse Heemste 5
Dirck Kemp 5
(3)
Michiel Fase (6)
Pieter Vermuele (6)
Hubertus Collaert (6)
wed. Cleijn (7)
Anthonij Slondt (7)
Huibert van Hesta (7)
(..ster)
Jacob Latour (8)
Hend. Stevense (8)
Abram Verhop (8)
Martinus van Toelon (8)
Matthijs Janse van Eijsde (9)
.. Abramse van Schevelinge (9)
(...)
Adriaen Visser
Pieter Ravestijn 9
... de Vries 10
Willem Barnevelt 10
Jacob van Duijnen 10
Dirck van Lier 10
Egbert Egbertse 11
Dirck van Wijck 11
(Gillis de Quint)
Lambert van Conste
(wed. van Eck)
..ent van Aspere 11
...van Evelinge 12
.. Beijs 12
... Heerental 13
(Pieter Boore)
(Jan Willemse Heemste 18)
Lodewijck Dou 12
Carel vander Monde 7
Joost Romeijn 13
Denijs de Raet 13
Lambert Vogel 13
Gerit Levermans 14
Jan Hermense 14
Jan Debits 14
(4)
Wilm Janse Cop
Reijnier Buschue
(Martinus van to)
(Pieter Ravestijn)
Wouter Otte
Jan Modo
Willem de Vries
Arijen Bouman
Adrien van Dorre
Jan Schortingh de Smit (14)
Servaes de Meij
Leendert Loos
Dirck Claase Hagoort
...
Claas van ...
(Joh) Pieter Heerental
Jan Verelst
Matthijs Anthonisse
Jan de Metselaer
Pieter Jacobse
Maerten Proost
Jacob Janse
Willem van(der) Burgh
Arien Mattheijsse
Hermen Schoensters
Servaes Steenbort
Jeroen Janse
Aernout Verpoorte
Frans Boon
Jacob Gijberts
Claas Coene
Reijck Steenwijck
Aert Brans
Dirck Versevel
Adam Vevel
Martinus Gerritse
Jan Dirx Jager
Hend. de Vries
Jan van der Linde
Thomas van Diepenberg
Boulit
Dirck Isackse van Swol
Jan Willemse
Carel van [-]
Jan Janse

Laatst gewijzigd: november 2021.