Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1887


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0027 1 Jan. 1887 van Rijsbergen Breda 2de Luit. Ingenieur 14 dagen Hector
0027 2 Jan. 1887 M.J. de Bas Rotterdam - 1 H.W. de Bas
0027 2 Januari 1887 Mr. R. van de Werk Amsterdam raadsheer 8 J. de Koning
0028 1887 Ph.S. de Laat de Kanter Leiden student 14 J. Roodenburg
0028 1887 F.C. Kuipers Amsterdam med. stud. 3 dagen Louter C. van Oldenburgh
0028 9 Jan. 1887 H. 't Hooft Leiden student 14 C.G. 't Hooft Gz
0028 1887 A.H. Blaauw Nijmegen 1e Lt. der Infanterie 1 dag J.A. de Bruijn
0028 1887 Mr. U. Dijckmeester Tiel advocaat 2 Dijckmeester
0028 1887 L. Boelen Nieuwediep Luitenant ter Zee 2e Kl. 1 dag J.J.B.J. Jerome Bouvy
0028 1887 H.J. Cordes Arnhem Wethouder 1 W.H. v.d. Horst v. Lil
0028 1887 G.M.J. Jordens Brussel particulier 1 W.H. v.d. Horst v. Lil
0029 1887 H.P. Maas Geesteranus - - 14 F.H.P.J. Gevers
0029 1887 J. Broekmeijer Japera - 3 W. van Brakel
0029 1887 B. Hoogeboom Hoorn Ingen.r Waterst. 14 J.C. Jansen
0029 1887 Koolemans Beijnen Breda Kapt. Ingen. 2 J.W...(?)
0029 1887 A.J. Romswinckel Hellevoetsluis adelborst 1e kl. - A. Romswinckel
0029 1887 P. IJssel de Schepper Arnhem jur. stud. 2 C.G. 't Hooft Gz
0029 1887 J(?). Quintus Groningen jur. stud. 2 C.G. 't Hooft Gz
0029 1887 C. Veth Amsterdam advocaat 2 G.Z. Veth
0030 1887 James Eijke Sheffield - 2 A.C.J.A. van Wageningen
0030 1887 J.W. de Kanter Leiden student - J. Roodenburg
0030 1887 Ant. van Gijn Leiden jur. stud. 8 .. van Gijn
0030 2 Maart 1887 J. Bouten Hees - 8 van Brakel Gz
0030 1887 mr. G. Bicker Caarten R'dam assuradeur 7 A.V. van Doesburgh
0030 5 Maart 1887 mr. C. Veth Amsterdam advocaat 14 A.C. Crena de Jongh
0030 1887 S.N.J. van Rossem Woudrichem - 4 W. van Rechteren L(impurg)
0030 1887 Graaf van Rechteren L(impurg) Noordwijk-Binnen - 14 W. van Rechteren L(impurg)
0031 1887 P. IJssel de Schepper Leiden j. student - C.G. 't Hooft Gz
0031 5 Mrt. 1887 H.J. Coster Leiden stud. 4 J.A.Th. de Vos
0031 5 Mrt. 1887 A. van der Elst Leiden stud. 4 A.Th. de Vos
0031 12 Maart 1887 Willem en A. Sigmond Leiden stud. 30 M.C. Sigmond
0031 12 Mrt. 1887 J.J. de Reus Leerdam - 10 E. Boonen
0031 12 Mrt 1887 B.A. Giltaij Roosendaal Fabrikant 2 M.J. Giltaij
0031 18-3-1887 Rafael Romero Ceres particulier 3 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0031 20-3-1887 D. Tijssens Rotterdam koopman 2 dagen E. Boonen
0032 20-3-1887 J.W. Kalshoven Haarlem cand. notaris 5 E. Boonen
0032 1887 J. Laroij Göttingen student - C.G. 't Hooft Gz.
0032 1887 J. v.d. Broek Rotterdam - 14 J.M. van Elk
0032 1887 M.G. Just de la Puisieres Delft controleur 1 dag Vela..st(?)
0032 1887 A.C. Volker Amsterdam - 7 A. Volker
0032 1887 Abr. Volker Sliedrecht aannemer 7 A. Volker
0032 1887 Ant. Houtzagers Tiel - 7 A. Volker
0032 1887 Arius van Andel Gorinchem - 7 A. Volker
0033 1887 J. van Andel Gorinchem - - A. Volker
0033 1887 W. Cnoop Koopman Leiden jur. student 1 dag A.C. Crena de Jongh
0033 1887 Gerard Stout Tiel civ. ing.r - A. Volker
0033 1887 Jacob Stoop Leiden Student 1 dag A.C. Crena de Jongh
0033 1887 A. v.d. Elst Leiden jur. stud. 1 dag A.C. Crena de Jongh
0033 29 Mrt. 1887 J. Bouten Hees - 5 M.J. Giltaij
0033 1887 D. Sprée(Spru?) Brussel - 1 -
0033 1 April 1887 L.J. Eymer Amsterdam Ingenieur - E. van Dongen
0034 3 April 1887 Roeloffs Naarden Officier der Infanterie 6 dagen J. Roest
0034 3 April 1887 A. van der Elst Leiden - 30 A.Th. de Vos
0034 3 April 1887 Oberholzer Bergen op Zoom Officier v/d Infanterie 1 dag J. Roest
0034 3 April 1887 Pichal Breda Officier v/d Artillerie 1 dag J. Roest
0034 3 April 1887 Croin IJsselmonde - 1 dag J. Roest
0034 1887 A. Bouten Amsterdam ciciel ingenieur leeraar H.B.S. 8 dagen P.A. Giltaij
0034 1887 J.J. Westerouen van Meeteren 's Gravenhage - 3 G.J. de Vries
0034 1887 J. van Hoogstraten Den Helder luit.nt ter Zee 8 dagen P.A. Giltaij
0035 1887 J.A. Graaf van Rechteren Noordwijk - 8 A. van Rechteren Limpurg
0035 8 April 1887 C.F. Stoop London - 3 F. Stoop
0035 1887 Jacobus Hordijk Antwerpen etudiant - Jan Hordijk JCz
0035 1887 J.A. Bouvy Anvers - 3 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0035 1887 W. de Reus Breda cadet artillerie 3 Henri de Reus
0035 10 April 1887 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 4 dagen H. de Mandt
0035 1887 G. Snow B. o/Zoom - 2 M. Bouvy
0035 1887 T. van Linderen Alblasserdam - - F.H.P.J. Gevers
0036 1887 C.G. Steen - - 33 F.H.P.J. Gevers
0036 1887 M. Verkouteren 's Gravenhage Cand: notaris 1 dag P.A. Giltaij
0036 1887 J.A. Nebbens Sterling Utrecht luitenant ing. 14 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0036 1887 J.C. van Hasselt Assen Rijksbetaalmeester benoemd alhier 71 dagen H.W.M. Roodenburg
0036 1887 Passy Nevilly s. Seine acconomiste 34 Dr. van Doesburgh
0036 1887 Furstner 's Hage Luit. Kol. R...(?) 4 J.A. de Bruijn
0036 1887 G. Broekmeijer Batavia - 84 W. van Brakel
0036 1887 Sluijterman Helder Luit. Marine 4 J.H.M. Canter Cremers
0037 1887 D. IJssel de Schepper Leijden Jur. Stud. 12 N. ...(?)
0037 14 Mei 1887 J.J. de Reus Leerdam - 12 J.J. Vriesendorp Jz
0037 1887 J. v.d. Broek Rotterdam insp. van pol. 1ste kl. 14 P.A. Giltaij
0037 1887 F.Th. van der Staaij Delft 1e Luitenant 22 W.J.H. Albers
0037 11 Mei 1887 Dr. P. Scheltema Sliedrecht arts 15 A. Slotermaker
0037 1887 Mr. Hemsing Gouda ontv. reg. 14 Roell
0037 14 mei 1887 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Noordwijk zonder 16 S. van Rechteren Limpug
0037 1887 J. Kisselius Den Haag - 28 A.C.J.A. van Wageningen
0038 1887 G.W.A. van Laer Amsterdam commiss. in effecten 24 Man..(?)
0038 1887 G.W.J. Koolemans Beijnen Nijmegen kapitein infanterie 14 W. Hoogenboom
0038 1887 G. Fleuner Amsterdam - 34 A.J. Kiewit de Jonge
0038 1887 A. de Mandt Utrecht luitenant Artl. 34 H. de Mandt
0038 1887 C.J. van Bergeijk Rotterdam cand. notaris 24 O.W.P. van Tussenbroek
0038 23 Mei 1887 Jos. de Bruijn Beek bij Nijmegen part. 16 N. Roodenburg
0038 1887 Mullenbach Coblenz koopman 14 W.H. v.d. Horst v. Lil
0038 28 Mei 1887 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 14 A. Herman de Vos
0039 29 Mei 1887 A.C. van der Sande Lacoste den Haag luitenant ter zee 14 Jacob den Bandt
0039 30 Mei 1887 Sidney smith Londen koopman 41 H. de Mandt
0039 1887 J.C. 't Hooft Amsterdam - 14 C.G. 't Hooft
0039 30 Mei 1887 John Curtis Londen advokaat 41 H. de Mandt
0039 30 Mei 1887 H.A. Tinholt Hoorn particulier 14 B. Hoogenboom
0039 5 Juni 1887 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Noordwijk - 14 S. v. Rechteren Limpurg
0039 1887 A. Hijner Ammerzoden Cand. Notaris 14 F. Hijner
0039 6 Junij 1887 Jhr. O.A. Repelaer Apeldoorn - 14 P.J.J. Repelaer
0040 1887 A. de Vidal de St. Germain Zwolle o. offic. ter zee - Dr. Milort
0040 1887 Vigelius Haag 1e Luit. 8 H. van der Sande Hz
0040 9 Juni 1887 P.E. Pichal Breda Officier van Artillerie 1 dag J. Roest
0040 1887 Verff Bergen op Zoom Luit-artillerie 4 J. Steijn
0040 9 Junij 1887 C. de Koningh Geertruidenberg Notaris 2 H.J. Giltaij
0040 9 Junij 1887 A.H. Koning 's Gravenhage kunstschilder 14 H. van de Sande Lacoste
0040 1887 P.van Gilse en zoon Rosendaal Lid prov. Staten 2 F.J. van de Hoogen
0040 1887 Felix Jansen Rozendaal part. 2 F.J. van de Hoogen
0041 1887 C.G.H. Hanken(?) Zeist - 1 dag Dr. Hanken
0041 1887 F.Th. v.d. Staaij Delft 1e luitenant 4 W.J.H. Albers
0041 1887 E.G.C. de Graaf van Embden 's Gravenhage - 1 A. v. Rechteren Limburg
0041 1887 A. Linsen Grave fabrikant 2 W.J.H. Albers
0041 9 Juni 1887 J.W. de Kanter Leiden student 1 J. Roodenburg
0041 11 jun. 1887 Jan van Elk Ridderkerk - 14 J. ..(?)
0041 9 Juni 1887 Masthoff Breda - 4 H. Vos
0041 10 Jun. 1887 A. Vre..(?) ..s A..(?) - - van Es
0042 11 Juni 1887 Roeloffs Breda Officier 2 J. Roest
0042 1887 B.B. v.d. Linde Parijs - 14 J. de Koning
0042 1887 Ant. van Gijn Leiden Jur. Stud. 14 N.W. van Gijn
0042 kermis 1887 mejuffr. Haagsche Sam(?) den Haag artiste 10 Jan Werkman
0042 11 Juni 1887 L.N. Roodenburg Leiden student 3 J. Roodenburg
0042 1887 Bet en Mor Pulgs - - 21 J. Hendriks
0042 1887 Koolemans Beijnen Breda Kapitein genie 8 Bosch v. Rosenthal
0042 1887 Hemuna(?) Leiden student 14 N.W(?). van Gijn
0043 1887 Modderman Leiden student 8 J.W. Monte
0043 21 Juni 1887 mr. B.G. Hogerwoord Middelburg Hoofdingenieur Prov. Waterstaat 2 B. Hoogenboom
0043 16 Juni1887 Heeren Masthoff Breda 1e Luit 1 H. van der Sande Az
0043 22 Juni 1887 G.A. Escher Gorinchem Ingenieur van de Waterstaat 1 B. Hoogenboom
0043 16 Juni 1887 Verheggen - - - H. van der Sande Azn
0043 23 Juni 1887 M.H. van Rijsbergen Breda Officier der Genie 3 dagen J. Roest
0043 1887 C. van den Broek Leiden student - J. Roodenburg
0043 1887 F. Harting Almelo hypotheekbewaarder 1 dag F.G. Kool
0044 1887 G. Heeleij Parijs part. 14 J.W. v. Herwaarden en NB
0044 1887 A. v.d. Elst Leiden jur. cand. 14 J. van Wageningen
0044 20 Juni 1887 A.J. de Koning Arnhem part. 14 J. de Koning
0044 1887 mr. J.C. de Koning Amsterdam Rijksadvocaat 18 J. de Koning
0044 1887 J.J. de Reus Leerdam - 10 G. v. ..(?)
0044 1887 Henry E. Nipp Riga - 18 J.M. van Elk
0044 1887 D. Band Londen - 10 G. v... (?)
0044 1887 J.W. Smit Leiden student 18 Louter van Oldenborgh
0045 1887 F.C. Kuipers Amsterdam med. stud. 41 Louter C. van Oldenborgh
0045 6 Juli 1887 Jhr. Schuijlenburgh Keppel - 14 dagen P.J.J. Repelaer
0045 6 Juli 1887 Jhr. Repelaer van Spijkenisse Heerlen - 14 dagen P.J.J. Repelaer
0045 11 Juli 1887 P.A. Jolles 's Hage Polijt. Stud. 14 dagen W. Hoogenboom
0045 8 Juli 1887 J. Hoogenboom Bz Renesse Burgemeester 14 dagen W. Hoogenboom
0045 16 Juli 1887 P.J. Pichal Gorinchem officier 12 dagen J.J.B.J. Jerome Bouvy
0045 11 Juli 1887 A.C.H. Alma Utrecht 1e Luitenant Infanterie 16 dagen W. Hoogenboom
0045 1887 W. Leuring Leiden student 14 J.W. van Herwaarden
0046 1887 G. Swaan B. o/Zoom Oester 14 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0046 1887 P. van Drooge Dr...(?) - acht Dr. Jong(?)
0046 1887 Jean Bouvy Anvers fabricant 14 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0046 26 Juli 1887 Dr. J.W. Moll Utrecht Directeur H.B.S. 14 H. van Brakel
0046 23 Juli 1887 A.J. Bouten Amsterdam leeraar H.B.S. 14 P.A. Giltaij
0046 1887 D. Peletier Breda 1e Luitenant der Artillerie 14 A. van de Vossen(?)
0046 1887 C. van Drooge Leiden ... cand. 14 Dr. Jong(?)
0046 29 Juli 1887 A.L. Maas Gorinchem 1e Luitenant der Artillerie 14 dagen J. Roest
0047 1887 E. Seligman (Edgar Seligman 1867-1958) Brussel schilder 14 dagen F.H.P.J. Gevers
0047 2 Aug. 1887 P.J. van der Elst Lage Zwaluwe Ingenieur 14 dagen J. van der Elst
0047 4 Aug. 1887 J.H. van Hoogstraten Den Helder luit.nt ter zee 14 P.A. Giltaij
0047 6 Augst. 1887 van de Wall Repelaer Montreux - 14 P. Repelaer
0047 1887 Mr. Taets van Amerongen Breda Generaal Gouv. der mil. academie 41 van Gendt
0047 1887 H.J. Bool Jr. Leiden Student 12 dagen M.A. Vriesendorp
0047 1887 C.F. Stoop London - acht dagen J. Vriesendorp
0047 1887 T. de Jong Amsterdam - 4 P.M.V. v.d. Linde
0048 1887 Jhr. van der Dussen Drumpt Burgemeester 18 Dijckmeester
0048 1887 A.C. Loffelt (Antonie Cornelis Loffelt 1841-1906) 's Hage Letterkundige achtien J.C. Jansen
0048 20 Augs. 1887 A.J. Bouten Amsterdam Leeraar H.B.S. 14
0048 24 Augs. 1887 H. Kerver Londen particulier 12 A. M...(?)
0048 27 Aug. 1887 P. de Joncheere Grave - 14 J.P.J. de Joncheere
0048 29 Aug. 1887 J. Tijl Batavia majoor O.I. Leger 12 dagen v.d. Bliek
0048 28 Aug. 1887 P.A. Jolles Delft Polyt. Stud. 14 W. Hoogenboom
0048 29 Aug. 1887 D. de Jongh Hzn Batavia Ingenieur 14 A.C. van der Sande
0049 2 Sept. 1887 Stibbe Jur. Stud. 8 J. de ...(?)
0049 1887 P.J. de Kanter Hoorn - 14 Louter C. van Oldenborgh
0049 2 Sept. 1887 Steenbergen Spaerdam(?) med. Stud. 8 J. de ...(?)
0049 2 Sept. 1887 van Vloten - Officier der K. Marine 39 F. van der Elst
0049 3 Sept. 1887 Oscar Walther Drutz Particulier 14 Arnold: de Koning
0049 1887 Buijskes - Kapt. Lt. ter Zee 12 J.C. Jansen
0049 1887 J.G. Kerlen Amsterdam majoor ingenieur O.I. Leger 62 v.d. Bliek
0049 6 Sept. 1887 W. van Oldenborgh Jzn Alkmaar commies posterijen 14 A.C. van der Sande
0050 1887 Henri van Dooren Tilburg - - J. v. A..(?)
0050 15 September 1887 C. Mats Zaandam - - F. Mesman van Gijn(?)
0050 1887 A.L. Bouten Hees - 8 van Brakel Gz
0050 1887 mr. G. Bicker Caarten London - 1 de Vries van Doesburgh
0050 1887 Dr. L. Maes(?) Rotterdam arts 1 D. Wielant(?)
0050 1887 C. Mats Zaandam houthandelaar -
0050 1887 Dr. Jansonius Rotterdam offic. v. gezondheid 1 D. Wielant(?)
0050 1887 B. Jalgersma Amsterdam student - J.W. van Herwaarden
0051 27 Sept. 1887 Adolphe Reijners Bremen koopman 8 Jacob den Bandt
0051 1887 Jhr. J.F. Gevers den Haag - 1 dag F.H.P.J. Gevers
0051 30 Sept. 1887 J. Hoogenboom Bz Renesse Burgemeester 1 B. Hoogenboom
0051 1887 J. Tijl Utrecht majoor O.I. Leger 1 v.d. Bliek
0051 4 Oct. 1887 J.F. Ooms Dordt Commies der Posterijen 14 J.C. Baudain
0051 6 October 1887 Mr. D. van Eck Den Haag - 4 A.C. Crena de Jongh
0051 6 Oct. 1887 Th. van Eck Den Haag Jur. doct. 4 A.C. Crena de Jongh
0051 1887 Th. van Vloten Haarlem luiten. t/Z - G. van Eck(?)
0052 9 October 1887 Anton van Gijn Leiden jur. cand. 2 dagen D. van der Sande
0052 16 Oct: 1887 F.C. van Brakel Rotterdam - 2 van Brakel Gz
0052 9 Oct. 1887 J. de Koning Nijmegen Civ. Ingenieur 8 dagen J. de Koning
0052 16 Oct. 1887 J 't Hooft Amsterdam Asp. Ingen. v/d Marine 14 dagen D:l van der Sande
0052 1887 F.W. 't Hooft Delft student 1 O.B. de Kat
0052 1887 H.F. Beijerman Arnhem Ingenieur v.d. Waterstaat 1 B. Hoogenboom
0052 1887 v.d. Gon Netscher Den Haag Resident Tegal 6 W.D. v. Oldenborgh
0052 1887 J. Baum Breda Dirig. Off. v. Ged. 8 dagen G...(?)
0053 1887 Mr. M.T. de Baat Rotterdam Advocaat 1 W.H. v.d. Horst v. Lil
0053 1887 H. de Kat Rotterdam - 8 O.B. de Kat
0053 1887 A.J.J. Maas Rotterdam Adjunct-Controleur 1 A.L. Maas
0053 1887 mr. N.A. Calisch Amsterdam advocaat 2 dagen A.A. Moe...(?)
0053 1887 H. de Vries van Doesburgh Bercheim - 1 G. de V. van Doesburgh
0053 1887 J.W. de Kanter Leiden jur. cand. - J. Roosenburg
0053 1887 J. de Kat Rotterdam - 8 O.B. de Kat
0053 1887 J.W. Kalshoven Brummen cand. not. 2 dagen C.G. 't Hooft
0054 1887 A.J.J. Maas - Adjunct-Controleur 14 A.L. Maas
0054 1887 Ernst Rau(?) Neurenberg koopman 2 dagen A.J. de Koning
0054 1 Nov. 1887 M. Doleman Amsterdam - 2 N.M. van Haaften
0054 1887 J.A. Stoop Bordeaux - 7 C.G. 't Hooft
0054 1887 A. Kracht Utrecht Assuradeur 1 W.H. v.d. Horst v. Lil
0054 1887 Jan Veth (Jan Pieter Veth 1864-1925) Amsterdam kunstschilder 14 dagen A. de Ridder
0054 1887 P.E. Pichal Schoonhoven officier - J.J.B.J. Jerome Bouvy
0054 1887 Alfred Dobell Liverpool - 1 dag M.A. Vriesendorp
0055 1887 Vrolik Rotterdam - 1 dag de Vries van Doesburgh
0055 1887 J.W. de Kanter Leiden student 2 F. Roodenburg
0055 1887 C.E. Hummel 's Hage luit. t/Zee 1 dag Maas
0055 4 xber 1887 Jean A. Bouvy Anvers Coli..(?) 1 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0055 1887 N.P. Maas Geesteranus Delft - 14 A. van Doesburgh
0055 4 Dec.1887 J. Cop Peereboom R'dam luit. mariniers 2 G. van Brakel Gz
0055 1887 de Vries van Doesburgh Gildeheim(?) - 2 de V. van Doesburgh
0055 1887 F.C. van Brakel R'dam - 2 G. van Brakel Gz
0056 1887 Ph.S. de Laat de Kanter Leiden student - Roodenburg
0056 1887 W. Lenshoek 's Heer Arendskerke - - F.W. van Herwaarden
0056 11 Dec. 1887 B. Middelkoop Capelle (N. Braband) notaris 1 J. de Koning
0056 1887 F.J.G. Bosman Rotterdam Expediteur 1 W.H. v.d. Horst van Lil
0056 15 Dec. 1887 J. Hoogenboom Bz Renesse Burgemeester 1 B. Hoogenboom
0056 22 Dec. 1887 J. van Hoogstraten den Helder luit.nt ter Zee 14 dagen P.A. Giltaij
0056 15 Dec. 1887 C. de Joncheere Amsterdam Jur. Stud. 30 dagen J.P.J. de Joncheere
0056 1887 mr. G.J. Everwijn Rotterdam - 3 dagen A.J....(?)
0057 1887 de Heeren C. Coenen, Tresman, D. Ragaij, Gerlings Utrecht - 1 J. van der Elst(?)
0057 1887 J.B.J. van Leeuwen Leiden - 14 J.H. den Bandt
0057 24 Dec. 1887 A.A. van Elk Hendrik Ido Ambacht candidaat notaris - J.H. ter ...l(?)
0057 24 Dec. 1887 A. de Mandt Amersfoort Luitenant Veld Art. 3 dagen H. de Mandt
0057 25 Dec. 1887 A. van Rijsoort van Meurs Hulst Notaris 3 dagen G.J. 't Hooft
0057 25 Dec. 1887 J.C. 't Hooft Amsterdam assuradeur 3 dagen G.J. 't Hooft
0057 1887 P.J. de Kanter Steenwijk - - G.J. 't Hooft
0057 1887 Bouten Amsterdam - - van Brakel Gz
0058 1887 H.F. Beijerman Arnhem Ingenieur 1 F.A. Onderwater
0058 1887 B. Tack Hellevoet adelborst 1 Kl. 4 A. v.d. Linde(?)
0058 1887 Wildeboer Delft Ingenieur 2 Hector
0058 27 Dec. 1887 J. Bonten Hees Particulier 4 dagen H.J. Giltaij
0058 26 Dec. 1887 A.C.H. Alma Utrecht 1e Luitenant Infanterie 2 dagen B. Hoogenboom
0058 26 Dec. 1887 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Noordwijk zonder 14 A. v. Rechteren Limpurg
0058 27 Dec. 1887 G.J. van Gendt Hellevoet adelborst 1e Klasse 4 dagen J.A. v. Gendt
0058 1887 G. 't Hooft Leiden - 14 dagen J. van Wageningen
0059 28 Dec. 1887 J.J. Romswinckel Mil. akad. te Breda - 8 H. van Oorschot
0059 1887 C.G. 't Hooft Mz Leiden - - G. 't Hooft
0059 29 Dec. 1887 P. de Joncheere Grave - 8 J.P.J. de Joncheere
0059 29 Dec. 1887 B. Lechner 's Hage Cand. Not. 1 Maas
0059 30 Dec. 1887 H.G.J. Boekholdt Leiden - 1 dag D. van Wageningen
0059 1887 Mr. H. Vos Leiden advocaat - D. van Wageningen
0059 1887 H. Tuijmelaar Leiden - - D. van Wageningen
0059 1887 mr. R. v.d. Werk Amsterdam Raadsheer 8 dagen J. de Koning

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.