Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1888


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 ASociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0060 dec 1887 of jan. 1888 mr. Cort van der Linden Groningen Professor 5 J. de Koning
0060 dec 1887 of jan. 1888 H.W.A. van Rossem - particulier veertien dagen J.A. van der Sande
0060 dec 1887 of jan. 1888 G. Kuijk Beekbergen particulier 8 dagen Jac..(?)
0060 dec 1887 of jan. 1888 Ch. Zegers Amsterdam - 4 O.B. de Kat
0060 dec 1887 of jan. 1888 D. Brocx Leiden jur. stud. 8 dagen Herman Nebbens Sterling
0060 9 Januari 1888 P.L. van Haaften Strijen oeconoom 1 dag A.C. Crena de Jongh
0060 dec 1887 of jan. 1888 un Cellue Julles(?) - Luit.nt der Pontonniers 30 Hector
0061 1888 Dr. Caltie Arnhem jur. stud. 1 R. de M..(?)
0061 1888 mr. F. van Tricht Amsterdam advocaat 2 A.A. Mom
0061 1888 mr. J.H. van Bel s'Hage advocaat 2 A.A. Mom
0061 1888 mr. D. v.d. Vliet Middelburg advocaat 2 A.A. Mom
0061 1888 mr. F. Spiering Tiel advocaat 2 A.A. Mom
0061 1888 J.H. de Reus Rotterdam part. 1 O.B. de Kat
0061 1888 mr. A.C. Visser Gorinchem advocaat 1 A.A. Mom
0061 1888 H. Wortman - Ingenieur v/d Waterstaat 14 dagen A.A. Mom
0062 18 Januari 1888 van Gendt Den Helder adelborst 1e klasse 14 W.C. Swaan
0062 1888 Bernard Kerstens Tilburg kassier - Fr. Kerstens
0062 1888 Modderman Den Haag jur. stud. 4 J. van....(?)
0062 1888 A. v.d. Elst Leiden student - G. v.d. Elst
0062 1888 J.P.C. Marinisse Amsterdam part. - J.W. van Herwaarden Hz
0062 6 Febr. 1888 G. Bastard Bordeu..(?) - 9 A.Th. de Vos
0062 1888 August Kerstens Tilburg kassier - Fr. Kerstens
0062 9 Febr. 1888 A. Miesegaes London - 2 dagen N. Roodenburg
0063 1888 P. IJssel de Schepper Leijden jur. student 4 P. van Braam Blussé
0063 1888 J. van Stolk R'dam - 1 Dr. van Doesburgh
0063 12 febr. 1888 P.A. Giltaij Antwerpen makelaar 4 dagen G. van Brakel
0063 14-2-1888 G.M. Reijner Reu...(?) - - J.W.M.J. Kolthoorn(?)
0063 18 febr. 1888 Mr. N.M. Lebret Zevenbergen suikerfabrikant - Lebret
0064 1888 Henri Tak Middelburg - 1 dag J. Roodenburg
0064 1888 Mr. K.W. Brevet Middelburg - 1 dag J. Roodenburg
0064 29-2-1888 C. Mats Zaandam - 2 dagen G. 't Hooft
0064 1-3-1888 Van der Hoff - 1 Luit. der Pontonniers 30 dagen Hector
0064 2-3-1888 J.H. de Reus Rotterdam - 3 dagen O.B. de Kat
0064 1888 O.J. Quintus Leiden student 4 P. van Braam Blussé
0064 1888 F.A.J. IJssel de Schepper Arnhem commiss. in Effecten 4 P. van Braam Blussé
0064 3 Maart 1888 P. IJssel de Schepper Leiden student - P. van Braam Blussé
0065 1888 Dr. Baudt Baarn - 3 D. H..l..(?)
0065 1888 A. Plantenga Wageningen 1e Ambtenaar Secretarie 4 D.W. Schepers
0065 4 Mrt 1888 Jhr. A. Bouvier Tiel Betaalmeester 4 dagen Van...(?)
0065 1888 J. Scholten Gzn Almelo fabriekant 3 dagen F.G. Kool
0065 5 Mrt 1888 J. van Hoogstraten Den Helder luit.nt ter zee 14 dagen P.A. Giltaij
0065 1888 J. Scholten Jzn Almelo - 3 F.G. Kool
0065 1888 H.J. Middendorp Amsterdam effectenmakelaar 2 A. Herman de Kat
0065 1888 Westerouen van Meeteren 's Gravenhage Notaris - ...(?)
0066 1888 H.W.A. van Rossem Woudrichem - 4 A.H. de Vos
0066 1888 Crisp London - 2 J.P.J. de Joncheere
0066 1888 L. Nathan Vlissingen 1 dag O.B. de Kat
0066 29-3-1888 E.J.W. Römer Hansweert Controleur 2 J.M. Jansen(?)
0066 23 Maart 1888 J. van Hoogstraten Den Helder luit.nt ter zee 12 P.A. Giltaij
0066 1888 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam notaris 4 A. Herman de Vos
0066 24 Maart 1888 G. Kuijk Beekbergen particulier 14 W.C. Swaan
0066 23 Maart 1888 Jo van Hoogstraten Den Helder Luit.nt ter zee 12 P.A. Giltaij
0067 1888 Dr. H.P. Wijsman Delft chemicus 1 dag N. Quint
0067 29-III-1888 Kapitein Opzoomer Sliedrecht off. der Art. O.I. 2 Havers Droeze
0067 30 Mrt. 1888 A. Bouten Amsterdam Leeraar H.B.S. 10 H.J. Giltaij
0067 31 Mrt 1888 S.A.G.A. v. Rechteren Limpurg Noordwijk zonder 14 A. v. Rechteren Limpurg
0067 1888 B. Kerkstens Tilburg kassier 3 Fr. Kerstens
0067 1888 W. Heringa Groenlo(?) fabrijkant 2 ...(?)
0067 1888 G.A. Verkuijl Noordwijk-Binnen lett. cand. 4 D.W. Schepers
0067 31 M. 1888 A. de Mandt Amersfoort Luit. Veld Artl. 2 H. de Mandt
0068 1 April 1888 C.J.J. de Joncheere Amsterdam Jur. Stud. 3 J.P.J. de Joncheere
0068 1888 J. de Bats 's Hage Volontair Gasfabriek - F.H.P.J. Gevers
0068 3 April 1888 Sunier Rotterdam leeraar H.B.S. 1 dag P.A. Giltaij
0068 12 April 1888 J.H. Marsmann Kopenhagen - 4 G. van Brakel Gz
0068 8 April 1888 D. Bondam 's Bosch aide essayeur v/d Waarborg ... 1 J.C. Bondam
0068 1888 L. v. Kruijne Delft student Leiden - G. v.d. Elst
0068 1888 A.C. Volker Azn Sliedrecht - 1 A. Volker
0068 1888 J. Keller van Hoorn Antwerpen - 2 F. van der Elst
0069 1888 J.W. Kalshoven Brummen cand. nots. 8 E. van Dorsser
0069 1888 M.H. Just de la Paisieres 's-Gravenhage controleur 1 ...(?)
0069 1888 S. Bach - - - W.H. v.d. Horst v. Lil
0069 29 April 1888 M.B.C. Hogerwaard Middelburg Hoofd Ingenieur Prov. Waterstaat 1 B. Hoogenboom
0069 1888 mr. J.E. Boelens s Hertogenbosch rechter 8 W. Hoogenboom
0069 1888 H.J.G. Fürstner 's Gravenhage Luit. Kolonel Prv. Adjudant 3 dagen F. Stoop
0069 1888 H.O.J. Coers Arnhem - 4 A.C.J.A. van Wageningen
0069 1888 Henrij Pelletier Antwerpen negociant - H.J. Giltaij
0070 10 Mei 1888 S. Hoek Roosendaal controleir 1 dag A.J.J. Maas
0070 1888 M.J.A. Masthoff Breda leraar K.M.A. 8 Tra...(?)
0070 10 Mei 1888 L.R. Wentholt Roosendaal adj. controleur 1 dag A.J.J. Maas
0070 19 Mei 1888 A. de Mandt Amersfoort Luit. Artl. 2 H. de Mandt
0070 13 Mei 1888 B.A. Giltaij Roosendaal - 2 G. van Brakel Gz
0070 20 Mei 1888 H. Helmig van der Vegt R'dam assuradeur 8 G. van Brakel Gz
0070 19 Mei 1888 P. de Joncheere Woerden - 14 J.P.J. de Joncheere
0070 20 Mei 1888 J.C. Crevel(?) A'dam ingenieur 8 H. van Brakel Gz
0071 21 mei 1888 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam notaris 1 dag A. Herman de Vos
0071 1888 D. du Celliee Muller 's Hage - 1 G.B. de Celliee Muller
0071 1888 G. van Andel Gorinchem - 1 A. Volker
0071 31 Mei 1888 J.P. van Gilse Rosendaal Lid der Prov. Staten 2 dagen F.J. van den Hoogen
0071 31 Mei 1888 de Heeren Henri v. Gilse, Bierbrouwer, Victor van Gilse, Wijnhandelaar, J. Jansen, Partikulier Rosendaal - 2 dagen F.J. van den Hoogen
0071 1888 J.M.A. Masthoff Breda Ambtenaar 2 A. van Oven(?)
0071 2 Juni 1888 H.B.O. Coers Arnhem koopman 4 dagen Jacob den Bandt
0071 1888 Anton van Gijn Leiden Jur. cand. 14 N.W. van Gijn
0072 1888 A. Hijnen Ammerzoden Cand. Notaris 1 A. Hijnen
0072 4 Juni 1888 S.G.A. v. Rechteren Limpurg Noordwijk Binnen - 14 A. v. Rechteren Limpurg
0072 1888 Louter C. van Oldenborgh Bordeaux - 14 J. van Oldenborgh Lz
0072 1888 H. Nederburgh Leiden Jur. Cand. 7 N.W. van Gijn
0072 1888 Schuurman Breda Luitenant artillerie 2 G. van der Hoff
0072 9-6-1888 F. Lotsij Vlissingen 1 luit. inf. 30 J.J. Vriesendorp Jz
0072 1888 J. Bar..(?) Lang Antwerpen koopman 2 dagen G. van Brakel Gz
0072 1888 H. Reintjes Nijmegen Arts 4 dagen A.C.J.A. van Wageningen
0073 1888 C.J.J. de Joncheere Amsterdam Jur. Cand. 14 J.P.J. de Joncheere
0073 1888 J.J. van Gendt - Adelborst 1e Klasse - F.E.C.G. Gevers
0073 23 Juni 1888 G. Heeleij Parijs - 14 M. Roodenburg
0073 1888 P.J. Bos Vlaardingen - - van ..(?)
0073 24 Juni 1888 A.J. de Koning Arnhem - 14 J. de Koning Azn
0073 27 Juni 1888 Jonkheer A. von Bulow Leiden Ontvanger Invoerrechten 1 dag A..(?)
0073 1888 Prof. Verdoorn(?) Amsterdam - 3 van Tienen Janssen
0073 1888 Prof. van Leeuwen Leiden - 3 van Tienen Janssen
0074 1888 Prof. Schouten Groningen - 3 van Tienen Janssen
0074 1888 Velzen IJsselmonde Ontvanger(?) Rijks..(?) 8 J. de Koning
0074 1888 Jules Ralinckx Antwerpen Secretaris de la pres Belge 8 dagen Vos van Hagestein
0074 1888 mr. C.Th. v. Deventer Semarang advocaat & procureur 1 dag J.C. v. Deventer
0074 1888 de Jong - off. v. Adm. 2 Kl. v/d Marine 1 dag J.A. de Bruijn
0074 1888 v.d. Laar - Luitenant ter zee 2e Kl. 1 dag J.A. de Bruijn
0074 1888 Borgeaux - off. v. Gez. 2e Kl. 1 dag J.A. de Bruijn
0074 1888 Serlé - Luit. ter Zee 2e Kl. 1 dag J.A. de Bruijn
0075 7 Juli 1888 A.H.P. Augustijn Dordrecht civ. ing. 14 E. van Dorsser
0075 1888 G. Kuijk Beekbergen candidaat notaris 8 van...(?)
0075 7 Juli 1888 D. de Jong Dordrecht mijningenieur 14 dagen P.A. Giltaij
0075 1888 August Kerstens Tilburg kassier 8 dagen Fr. Kerstens
0075 8 Juli 1888 A.J. Verbeek v.d. Sande Jr. Amsterdam fabriekant 30 dagen H. van der Sande Azn
0075 1888 de heeren R.E. & A. Schmid Reval & St. Petersburg - 1 dag J..(?)
0075 1888 Hubner Woudrichem Majoor-Magazijnmeester 30 dagen Ahlhaus(?)
0075 1888 P. de Joncheere Woerden candidaat-notaris 5 Roodenburg
0076 1888 W. de Reus Breda Cadet der Artilerie 14 J.J. de Reus
0076 1888 H. Wesselingh Naarden burgemeester 3 H.J. Kiewit de Jonge
0076 20 Juli 1888 A.L.J. Bouten Amsterdam L.H.B.S. 14 G. van Brakel Gz
0076 1888 Schrassert Bert Gorinchem Officier der Artillerie 14 Kannemans
0076 21 Juli 1888 L. Roodenburg Leiden Jur. Cand. 14 dagen Daniel van der Sande
0076 1888 mr. W.F. van Deinze Zwolle vice pres. rechtbank 14 de Vries van Doesburgh
0076 21 Juli 1888 P.W. de Koning Leiden Jur. Cand. ? Daniel van der Sande
0076 25 Juli 1888 H. de Koning Amsterdam - 5 Bauduin
0077 28 Juli 1888 Dr. A.P. van Mansvelt Utrecht - 3 H.W. de Bas
0077 28 Julij 1888 G. van Gilse van der Pals Bordeaux - 3 dagen Louter C. van Oldenborgh
0077 28 Julij 1888 F.C. Kuipers Amsterdam med. cand. 21 Louter C. van Oldenborgh
0077 30 Juli 1888 Turing Dresden - - D.A.N. Vriesendorp
0077 30 Julij 1888 H. Vriesendorp Dresden - - D.A.N. Vriesendorp
0077 31 Juli 1888 Wesseling Helmond - 1 dag A.H.P...(?)
0077 1888 Dr. van Elk Zutphen - 4 ..(?)
0077 2 Aug. 1888 R.F. Schassart Bert Hellevoetsluis - 5 Maas
0078 4 Aug. 1888 H. Doijer 's Gravenhage Asp. Ingenieur v.d. Waterstaat 14 B. Hoogenboom
0078 1888 Dr. B. Mulort Kampen Directeur H.B. School - D. Mulort
0078 5-8-1888 C. v. Dorp Rotterdam Commissionair 1 M. van der Linde
0078 1888 P.J. de Kanter Nz Hoorn - - Roodenburg
0078 8-8-1888 de Loos Rotterdam koopman 1 dag M. van der Linde
0078 1888 J. Keller v. Hoorn Anvers - 3 Roodenburg
0078 5 Aug. 1888 G. Kuijk Beekbergen particulier 28 dagen W.C. Swaan
0078 10 aug. 1888 P. de Joncheere Woerden cand. not. 14 dagen J.P.J. de Joncheere
0079 10 Aug. 1888 C.J.J. de Joncheere Amsterdam jur. cand. 14 J.P.J. de Joncheere
0079 15 Augs. 1888 A.L.J. Bouten Amsterdam L.H.B.S. 14 G. van Brakel Gz
0079 1888 H.P. Maas Geesteranus Delft student (polytechnisch) 14 Roodenburg
0079 15 Aug. 1888 Eijdman Amsterdam L.H.B.S. 2 dagen G. van Brakel Gz.
0079 1888 Everhard J. de Jongh Rotterdam koopman 2 Huibert de Jongh
0079 15 Aug. 1888 Jhr. C.E. Bloys van Treslong Geertruidenberg Civ. Ingenieur - B. Hoogenboom
0079 15-8-1888 A.L.J. Bouten Amsterdam Leeraar H.B.S. 14 dagen W.H. v.d. Horst v. Lil
0079 15-8-1888 L.P.K. Eijkman Amsterdam Leeraar H.B.S. 3 W.H. v.d. Horst v. Lil
0080 18 Aug. 1888 F. Broeksmit (Zwijndrecht) Leiden student 28 E.H. de Koningh
0080 1888 H.Ph. 't Hooft Leiden jur. cand. - Roodenburg
0080 18 Aug. 1888 Arild Mardoer Horsens fabrikant 2 J.A. van...(?)
0080 2 September 1888 H. Susemiehl London koopman 2 Daniel van der Sande
0080 29 Augustus 1888 Jan Schouten Groningen med. student 14 O. Bloembergen
0080 8 Sept. 1888 G. Keller v. Hoorn Antwerpen - 8 A. v.d. ...(?)
0080 10-9-1888 Picard Leiden student 14 Bauduin
0080 1888 S.C. Meerdink pr. IJmuiden 1 Luit. Art. 2 J.A. de Bruijn
0081 1888 mr. R. Baron Fagel Dieren Hofmaarschalk - J. de Koning
0081 1888 Lamoral Wichers Velp particulier - Dr. H.J. de Graaf
0081 1888 J. Baron Fagel Dieren - - J. de Koning
0081 1888 P. Mats Zaandam houtkooper - -
0081 11 September 1888 J.H. van den Broek Leiden student 8 dagen A. Herman de Vos
0081 1888 J. Sodenkamp Brussel - 1 dag F.A. Onderwater
0082 16 Aug. 1888 Tigler Wibrandi Leeuwarden pharm. stud. 1 dag P.A. Giltaij
0082 1888 E. Erdelmann Wezel muziekdirecteur 30 dagen H. Vink
0082 27 Aug. 1888 Mr. A. Prins Visser Sliedrecht advokt. 14 dagen A. Volker
0082 7 October 1888 J.P. Koolemans Beijnen Utrecht Kapitein ingenieur 8 dagen O. de Kat van Barendrecht
0082 24 Sept. 1888 Hoeben Utrecht Med. Doct. 2 H..Hanken(?)
0082 1888 J. Mendel - litt. dr. 30 dagen A.J. Kiewiet de Jonge
0082 1888 P.J. de Kanter Nzn Hoorn - 14 Louter C. van Oldenborgh
0082 13 Oct. 1888 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Bussum - 4 dagen A. v. Rechteren Limpurg
0083 13 Oct. 1888 A. de Mandt Amersfoort Luit. Veld Artl. 2 H. de Mandt
0083 1888 heeren Vincent Bogaers en Jos. Bogaers Tilburg Fabrikanten 4 F.J. van den Hoogen
0083 14 Oct. 1888 't Hooft Amsterdam Ingr. der K.N. Marine 4 dagen G.B. de Celliee Muller
0083 14 Oct. 1888 Gey van Pittius Delft Off. der Art.ie 4 dagen G.B. de Celliee Muller
0083 14 Oct. 1888 Calff Breda Off. der Art.ie 4 dagen G.B. de Celliee Muller
0083 1888 Vinc. Bogaers Tilburg ..(?) 4 Fr. Kerstens
0083 1888 Jos. Bogaers Tilburg - - -
0083 1888 A. v.d. Made de Klundert houthandelaar 2 dagen Dr. H.J. de Graaf
0084 20 October 1888 J. van Hoogstraten Hellevoetsluis luit.nt ter zee 14 dagen P.A. Giltaij
0084 1888 Krieger Utrecht 2e luitenant artillerie 14 Kannemans
0084 29-10-1888 J. Vrancken Tilburg bankier 2 dagen F.J. van den Hoogen
0084 1888 L. van de Velde Brielle 1e Luit. Korps. Torpedisten 1 dag -
0084 1888 Bernard Kerstens en August Kerstens Tilburg kassiers 4 F.J. van den Hoogen
0084 1888 van Rijsoort van Meurs Hulst Notaris 4 dagen G.J. van Rijsoort van Meurs
0084 23 Oct. 1888 Mr. C.Th. v. Deventer Semarang advocaat 30 dagen J.C. v. Deventer
0084 1888 W.F. Passtoors - controleur bij 't Rijksbel. - ...(?)
0085 1888 Bizal, T.E. Bergen op Zoom 1ste Luit. der Art. 1 dag Schwassert Bert, 1e Luit
0085 4 Nov. 1888 H.P. Maas Geesteranus Delft - - de Vries van Doesburgh
0085 4 Nov. 1888 Huizinga Delft - - de Vries van Doesburgh
0085 10 Nov. 1888 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Bussum - 4 A. v. Rechteren Limpurg
0085 1888 Jaaring(?) Delft - - de Vries van Doesburgh
0085 1888 O. van Nispen Leiden student 1 J.C. Stoop
0085 1888 de Kanter - - - de Vries van Doesburgh
0085 1888 G.W. Eekhout Leiden stud. 1 dag J.C. Stoop
0086 1888 de Heeren N.C. de Gijselaar, A. Roëll, C. de Kempenaer, Lycklama a Nyeholt, H. Delpratt - - 1 dag J.C. Stoop
0086 17 Nov. 1888 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
0086 18 Nov.1888 Ph.J. Waller Amsterdam ingenieur 3 dagen J.W.M. Roodenburg
0086 1888 J.P. Sluiters(?) - Off. Veld Art. - A. Ho...(?)
0086 20 Nov. 1888 G. Faassen Amsterdam Luitenant der Mariniers 10 dagen J.C. v. Brakel
0086 21 Nov. 1888 J.W. Welcker Rotterdam Ingenieur van de Waterstaat 1 dag B. Hoogenboom
0086 23 Nov. 1888 Joh. C. Visser Rotterdam Makelaar 3 A.C.J.A. van Wageningen
0086 23 Nov. 1888 H.O.C. Coert Arnhem houthandelaar 3 dagen A.C.J.A. van Wageningen
0087 23 Nov. 1888 L.N. Roodenburg Leiden jur. cand. 5 dagen J.W.M. Roodenburg
0087 23 Nov. 1888 C.J.J. de Joncheere Nijmegen koopman 4 J.H. van der Sande
0087 24 Nov. 1888 L. v.d. Sande Utrecht - 2 J.H. van der Sande AJzn
0087 23 nov. 1888 O.A. Koorevaar Arnhem koopman 4 dagen J.H. van der Sande
0087 23 Nov. 1888 Vinkhuizer 's Hage 1e Lt. der Jagers 4 Neiszer
0087 1888 F. Vriesendorp Amsterdam - 2 J.H. den Bandt
0087 23 Nov. 1888 C.A.B. Rijkee Charlois Scheepsbouwmeester 4 Haver Droeze
0087 23 Nov. 1888 A. van der Pol Az Rottterdam - 2 G.G. de Kort
0088 24 Nov. 1888 Verschoor 's Hage - 2 Neiszen
0088 1888 Mr. J.B. v. Osenbrugge 's Hage - 8 W.H. v.d. Horst v. Lil
0088 24-11-1888 C.A. Molenaar IJselmonde Burgemeester 8 W.H. v.d. Horst v. Lil
0088 1888 v. Lidth de Jeude Barendrecht Griffier 8 dagen W.H. v.d. Horst v. Lil
0088 24-11-1888 P. Hooghwinkel Gorcum fabriekant 2 dagen Z. Mansem(?)
0088 1888 M. Molenaar IJselmonde - - W.H. v.d. Horst v. Lil
0088 1888 A.M. van Gils Rotterdam Commissionair 1 dag M. van der Linde
0088 1888 F.A. Coucke Rotterdam Commissionair 1 dag M. van der Linde
0089 1888 de heeren Post uit Tiel, Jongkinst Rotterdam, Oosterbaan, Alblasserdam - - N. Jongkindt
0089 1888 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam - een A. Herman de Vos
0089 1888 B.A. Giltaij Roosendaal - - M(?).J. Giltaij
0089 1888 M.J.M. Ruijchaver en T.M.T. Rietstap Rotterdam - - A. Herman de Vos
0089 1888 Vandefackere Jumet fabriekant 3 dagen J. de ...(?)
0089 1888 M.J. Baron van Boetzelaer Gorinchem Kapitein der artillerie - van Gendt(?)
0089 1888 Kreling, Boneski, Kiesenier, E.J. Lo en Mulder Rotterdam part., kastelein 2 dagen J. de ...(?)
0089 1888 Anton van Gijn Leiden jur. cand. - van Gijn
0090 1888 L.A. de Raadt Barendrecht - 1 dag pr. J.C. de Groot
0090 1888 C. Steen Leerdam - 2 F.E.C.G.J. Gevers
0090 1888 Schendb. v. Theunissen Mulert - - C. Bloijs(?)
0090 24 Nov. 1888 Richard von Schmidt Pauli Hamburg Ned. consul generaal 14 dagen Huibert de Jongh
0090 24 Nov. 1888 Everhard J. de Jongh Rotterdam koopman 14 Huibert de Jongh
0090 1888 Canter Cremers H. Haarlem cru...(?) 4 Canter Cremers
0090 24-11-1888 J.C. van Laer Amsterdam commissionair 3 A.C. van Nievervaart
0090 25-11-1888 Jhr. C.F. Wesselman Helmond - 8 Tacoma(?)
0091 25 Nov. 1888 M.A. Sijnna Arnhem Redacteur Arnh. Courant 1 Jan Gaud..(?)
0091 1888 F. van Vraaij Leiden med. cand. 2 Roodenburg
0091 25 Nov. 1888 Dr. J.M. van Wanten(?) s Hage Leeraar Gymnasium 1 Jan Gaud..(?)
0091 1 dec. 1888 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. 2 H. de Mandt
0091 2 Dec. 1888 J. Beets Haarlem Kapitein O.I. Leger 2 A.C. Crena de Jongh
0091 1888 Tigler Wybrandi Amsterdam pharm. stud. 1 dag P.A. Giltaij
0091 13 Dec. 1888 J. Vriesendorp Jr 's Grevelduin Capelle - 4 G. van Brakel Gz
0091 1888 H. Verkouteren 's Hage luit.nt. der Grenadiers 1 dag P.A. Giltaij
0092 1888 Mr. H.H. v.d. Poll Utrecht advokaat 14 H.A. Onderwater
0092 16 Dec. 1888 C.J.J. de Joncheere Amsterdam Jur. Cand. - J.P.J. de Joncheere
0092 1888 mr. Brevet IJzendijke notaris 1 dag ...(?)
0092 18 Dec. 1888 L.R. Wentholt Roosendaal adj. controleur 1 dag ...(?)
0092 1888 A. van der Elst Leiden jur: stud: 30 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0092 1888 Modderman Leiden jur. stud. - mr. J. de Vries van Doesburgh
0092 1888 F.W. 't Hooft Delft stud. - de Vries van Doesburgh
0092 1888 N.Ph. 't Hooft Leiden jur. stud. - de Vries van Doesburgh
0093 1888 J. Enthoven Leiden jur. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 W. van Bemmelen Leiden phil. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 G. Blokhuis Leiden jur. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 L.F. Driessen Leiden jur. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 E.M. Driebeek Leiden jur. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 P. de Kanter Amsterdam cand. not. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 L. Roodenburg Leiden jur. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0093 1888 mr. W.A. 't Hooft Haarlem rechter Arr. Rb. - de V(ries) van Doesburgh
0094 1888 H.P. Maas Geesteranus Delft pol. stud. - de V(ries) van Doesburgh
0094 1888 A. Kühnen Stuttgart cand. jur. - Neijevelt(?)
0094 23 dec. 1888 G. van Kuijk Beekbergen particulier 14 dagen W.C. Swaan
0094 23 dec. 1888 A. de Mandt Breda Luit. der Veld Artl. 4 dagen H. de Mandt
0094 24 Dec. 1888 Mr. M.J.C.M. Kolkman (Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman 1853-1924) 's Hage Lid 2e Kamer S.G. (Staten Generaal) 4 dagen J. Frits W.J. Kolkman
0094 25 December 1888 S.A. graaf van Rechteren Limpurg Bussum Particulier 14 Daniel van der Sande
0094 24 Dec. 1888 J.C. 't Hooft Amsterdam - 8 C.G. 't Hooft
0094 25 Dec. 1888 G. van Schouwen Leiden cand. arts 14 dagen C. van Epenhuijsen
0095 25 Dec. 1888 J. van Hoogstraten den Haag Luit.nt 2 J.H. Hanke(?)
0095 25-12-1888 P. van Braam van Vloten - Pol. Stud. 14 dagen van Vloten
0095 25-12-1888 F. van Wageningen - adelborst 14 dagen G. van Wageningen
0095 25-12-1888 F. Engelbregt Den Haag student 4 W. Swaan
0095 1888 P.J.F.H. van de Riviere - jur. stud. 14 dagen P.M. v.d. Rivière
0095 26-12-1888 B. Kerstens - kassier 1 dag Fr. Kerstens
0095 25-12-1888 A.A. van Oven - Jur. Stud. 14 dagen van Vloten
0095 26-12-1888 Aug. Kerstens - kassiers 2 dagen Fr. Kerstens
0096 25 Dec. 1888 L. v.d. Sande Utrecht - 8 dagen H. van der Sande Az
0096 1888 G. Heeleij Parijs - 10 dagen J.J. den Bandt
0096 25 Dec. 1888 W. Hooijer - Jur: doct. 9 dagen J.R. de Koning
0096 30-12-1888 D.L. van Elk Leiden Lt. Art. 1 ..(?)
0096 29 Decbr. 1888 E.M. Driebeek Leiden Jur. cand. 8 dagen J.W.M. Roodenburg
0096 1888 Jacques Moens Amsterdam - 1 dag A.C. Crena de Jongh

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.