Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1889


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0096 4 Jannuari 1889 Ant. van Gijn Leiden Jur. cand. 8 dagen M.D. van Gijn
0096 1889 de Kanter(?) Leiden - 8 dagen M.D. van Gijn
0097 4 Jan. 1889 J. Braam Delft Student 2 dagen A.H.P. Augustijn
0097 5-1-1889 C.G. 't Hooft Jr (Cornelis Gerardus 't Hooft 1866-1936) Bussum kunstschilder 1 dag E.H. de Koning
0097 1889 C.J. Fancken Utrecht phil. doct. - de Vries van Doesburgh
0097 1889 Kalshoven Brummen - 1 M....Bouvy(?)
0097 1889 H. van de Ven Gouda Surn. belastingen - R.Goverts(?)
0097 1889 Mr. J. Dutry van Haeften Leeuwarden Vice Pres. Rechtb. 14 dagen H.W. de Bas
0097 7 Jan. 1889 P. de Joncheere Woerden cand. not. 8 dagen J.P.J. de Joncheere
0097 9 Jan. 1889 August Kerstens Tilburg kassier 8 Frans Kerstens
0098 9 Jan. 1889 André Kerstens Tilburg - 8 Frans Kerstens
0098 1889 J.L.A. Roos R'dam koopman 4 G. van Brakel Gz
0098 1889 W. Opzoomer Utrecht - - de Vries van Doesburgh
0098 1889 T.J. van der Bent New York Ingenieur 8 dagen A.H.P. Augustijn
0098 1889 Manter(?) Zeist rentenier 2 H.J. Giltaij
0098 1889 J.W. van Konijnenburg Delft pol. stud. 2 A. van Oven
0098 1889 J. Reesse - fabrikant - P. Bloijs
0098 1889 P. van Braam van Vloten Delft pol. stud. 2 dagen A. van Oven
0099 31 Januari 1889 J. Hoogenboom Bz Renesse Burgemeester 1 B. Hoogenboom
0099 4-2-1889 F. Bunge Rotterdam - 1 dag O.B. de Kat
0099 1889 K. Kraemer Rotterdam - 1 dag O.B. de Kat
0099 1889 G.M. van den Bergh Rotterdam - 1 dag W.H. v.d. Horst v.d. Lil
0099 1889 L.H.G. Krol Oudenbosch adelborst 1e Kl. 3 dagen J.C. v. Brakel
0099 8 Febr. 1889 T.J. v.d. Bent New York Ingenieur 2 dagen A.H.P. Augustijn
0099 8 Febr. 1889 van Rossum Zwolle Ingenieur 14 dagen A.H.P. Augustijn
0100 10 Febr. 1889 Jan Bouvy Anvers koopman 1 J.J.J.B.J. Jerome Bouvy
0100 1889 A. van de Wijngaert Lierre advocaat 1 F.A. Onderwater
0100 1889 L. Krol Oudenbosch Adelborst 1e Klasse 4 dagen N.W. van Gijn
0100 1889 Mol - 1e Luit. Pontonniers 14 Kannemans
0100 1889 Swoers Leiden student 3 G. van der Hoff
0100 16 febr. 1889 N.M. Lebret Zevenbergen - - A.J. Lebret
0100 16 febr. 1889 A. de Mandt Breda Luitenant Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
0100 17 Febr. 1889 K. de Jong Hoorn koopman 1 dag B. Hoogenboom
0101 17 febr. 1889 Simon Gaastra Workum koopman 1 dag Jan Gaastra Bz
0101 24 Febr. 1889 A.A. van Oven Amsterdam student 1 A. van Oven
0101 17 feb. 1889 T. Hendriks 's Hage koopman 1 Jan Gaastra Bz
0101 1889 P. van Braam van Vloten Delft student 1 dag A. van Oven
0101 17 feb. 1889 F. Stokhuijzen Leiden koopman 1 dag Jan Gaastra Bz
0101 1889 P. de Koning Leiden lit: Stud. 8 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0101 1889 mr. W. Lulofs Dordt subst. offic. v. Justitie - de Vries van Doesburgh
0101 1889 F.W. 't Hooft - stud. P.S. te Delft 1 dag F.H.P.J. Gevers
0102 1889 G.A. Jong(?) - 1e luitenant 2 Dr. Jong
0102 1889 mr. J.G. de Bruijn (Jacobus Gerardus de Bruijn 1825-1908) s Hage lid der 1e kamer Staten Gen. 2 dagen F.J. van den Hoogen
0102 1889 Dr. H.Th. Baudet Baarn - 3 J.H. Hanken(?)
0102 1889 A. v.d. Biesen Utrecht - 2 J. B...(?)
0102 10-3-1889 F.G. v. Ramhorst de Brouwer Dordt Commies posterijen 14 Bondam
0102 16 Maart 1889 F. Roodenburg Amsterdam - 14 Daniel van der Sande
0102 1889 J.C. Veth Padang - 3 dagen B. Veth
0102 1889 Mantsen(?) Den Haag - 8 N.D. van Gijn
0103 1889 Baron van Heemstra Brielle Burgemeester 2 dagen mr. M. Roodenburg
0103 1889 Th. Goddefroy s'Hage Inspecteur assurance Genérale 1 -
0103 24 Mrt. 1889 J.C. van Laer Amsterdam - 2 A.C. van Nievervaart
0103 30 Mrt. 1889 S.A. Grf. v. Rechteren Limpurg Bussum - 14 dagen A. v. Rechteren Limpurg
0103 26 mrt. 1889 Krieger Utrecht 2de Luit. der Art. 2 dagen A. Mol
0103 31 Maart 1889 H.J. van Doorn Utrecht Ingenieur 30 dagen Foole(?)
0103 1889 van Winssen Helder Luitenant der Infanterie 14 dagen G. van der Hoff
0103 1 April 1889 IJbes Arnhem Wijnhandelaar 14 dagen A.H.P. Augustijn
0104 1889 de Jongh - Kapt. der Genie 14 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0104 1889 Thiange - Off. v/d Staf 14 P.M.V. v.d. Riviere
0104 7 April 1889 A. de Mandt Breda luitenant Veld Artl. 1 dag H. de Mandt
0104 1889 J. Keller van Hoorn Antwerpen - 1 dag J.H. den Bandt
0104 1889 A.A. van Oven Amsterdam jur. stud. 14 van Oven
0104 20 April 1889 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 3 dagen A. Herman de Vos
0104 13 April 1889 Vinkhuizen 's Hage 1e Luit. Jagers 2 dagen Neiszen
0104 1889 A. Maclean Pont Amsterdam jur. cand. 4 Louter C. van Oldenburgh
0105 1889 C.G. 't Hooft Bussum - 14 C.G. 't Hooft
0105 1889 C. Steen Leerdam - - F.E.C.P.J. Gevers
0105 21-4-1889 Heeren v.d. Koogh, F. van Wageningen, Fl. van Wageningen van den Helder - 4 J. van Wageningen
0105 1889 J.A. van Alphen de Veer Naarden Off. Art. 3 dagen G.B. du Celliee Muller
0105 21-4-1889 J.H. van Hoogstraten - Luit. ter Zee 2 dagen D. Hanken(?)
0105 1889 Valeton Groningen - 1 dag H. Vink
0105 1889 J.W.R. Koch - - - J.R. de Koning
0105 1889 Gigandet Rotterdam - 1 dag H. Vink
0106 1889 Hyde London koopman 2 dagen G. van Brakel Gz
0106 4 Mei 1889 N.T. Haverschmidt Leeuwarden wijnkooper 14 dagen C. van Epenhuijsen
0106 27 April 1889 Corstius Sissingh Dort (tijdelijk) Ingenieur 14 dagen A.H.P. Augustijn
0106 5 Mei 1889 P.L. Tak Amsterdam - 30 dagen J.W.M. Roodenburg
0106 1889 Colarinius Teith Dordt (tijdelijk) Ingenieur 14 dagen A.H.P. Augustijn
0106 9 Mei 1889 L.N. Roodenburg Leiden jur. doct. 21 dagen J.W.M. Roodenburg
0106 1889 Delcourt Ede - 3 dagen F.A. Onderwater
0106 9 Mei 1889 F. Roodenburg Alkmaar rijksbetaalmeester 21 dagen J.W.M. Roodenburg
0107 1889 H.J.G. Furstner s Hage G. Kol. Prov. Adj. 4 dagen G. van der Sande
0107 1889 James Eijre(Eyre) Sheffield - 1 dag A. Herman de Vos
0107 1889 J.A. Reijnders s Hage Ambt. Prov. Gouv. 4 dagen G. van der Sande
0107 18 mei 1889 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
0107 1889 Brutel de la Riviere Nieuwediep Luit t/z 1 kl. 3 dagen J. Naeff
0107 1889 A.A. van Oven Amsterdam student 2 dagen A. van Oven
0107 19 Mei 1889 J.A. Bouvy Anvers - 2 dagen J.J.B.J. Jerome Bouvy
0107 1889 A. Rutgers Haarlem - 1 dag B. Veth
0108 1889 Pahud de Mortanges 's Gravenhage - 14 dagen H. Mol
0108 1889 A.M. Tak Middelburg notaris 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 24 Mei 1889 J.A. Tak Middelburg kassier 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 24 Mei 1889 G.A. Bakhuizen Breda 1e Luit. inf. 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 24 Mei 1889 H.J.C.T. v.d. Zande Arnhem boekhandelaar 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 24 Mei 1889 Henri Tak Middelburg administrateur 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 24 Mei 1889 E.S. Orobio de Castro Amsterdam assuradeur 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0108 1889 Jacob Coers Arnhem houthandelaar 2 dagen J.W.M. Roodenburg
0109 1889 G. Jong Breda 1e Luit. Veld Art. 2 dagen D.W. Schepers
0109 1889 van Haaften Schiedam - - A.J.J. Maas
0109 1889 Robert Clark Londen - 4 dagen J.C. Stoop
0109 1889 Mr. van der Koogh Breda cadet 4e - P.C. v. Herwaarden
0109 1889 Fred. C. Stoop Londen - 14 dagen J.C. Stoop
0109 1889 Romswinckel Breda cadet 4e - P.C. v. Herwaarden
0109 1889 P. van Drooge Iveran(?) particulier 14 dagen D.W. Schepers
0109 1889 van Wageningen Breda cadet 4e - P.C. v. Herwaarden
0110 8 Juni 1889 J. Hoogenboom Bz Renesse Burgemeester 5 dagen B. Hoogenboom
0110 15 Juni 1889 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
0110 10 Juni 1889 G. van Schouwen Leiden student 1 dag C. v. Epenhuijsen
0110 1889 mr. J.L.N. van IJsselsteijn Heerlen Griffier Kantongerecht 1 dag A.A. Maas(?)
0110 1889 J.P. van Gilse Rosendaal Lid der Prov. Staten 2 dagen F.J. van den Hoogen
0110 1889 Victor van Gilse en Charles van Gilse Rosendaal, Antwerpen - 3 dagen F.J. van den Hoogen
0110 1889 Felix Janssen Rosendaal part. 3 dagen F.J. van den Hoogen
0110 1889 J.F. Spiering Suriname - 2 dagen A.C. Crena de Jong
0111 20 Juni 1889 Jhr. A. van Tets Haaften - 2 dagen Roodenburg
0111 20-6-1889 D. du Celliee Muller 's Gravenhage waarnd. Dir. postk. 14 dagen Bauduin
0111 1889 W.F. Tak Schiedam - 3 dagen N.D. van Gijn
0111 22 Juni 1889 W. van Bemmelen Leiden Phil. Nat. Cand. 3 dagen Verbroek
0111 22 Juni 1889 J.D. Verbroek Leiden Jur. cand. 3 dagen Verbroek
0111 1889 Th.B. Pleijte Leiden jur. cand. 4 dagen J.C. Stoop
0111 23 Juni 1889 Forbes Wels Vlissingen Luitenant Infanterie 1 dag Schassert Bert
0111 23 Juni 1889 A. de Groot Amsterdam ingenieur 1 dag C. v. Epenhuijsen
0112 1889 A.C. Groeneveldt Molenaarsgraaf Burgemeester 1 dag G. v.d. M...(?)
0112 1889 Jacometti Batavia - - W. van Schaardenburg
0112 27 Juni 1889 mr. J. Snijder Den Haag - 3 dagen H.J.M. Tijssens
0112 1889 C.M. v. Sillevold Rotterdam - - W. van Schaardenburg
0112 1889 W.J.M.J. Valeton Amsterdam litt. prof. 3 dagen Kiewit de Jonge
0112 30-6-1889 A.J. Kruijder Den Haag off. Inf. 14 dagen H. Brouwer
0112 1889 Overzee Rotterdam - - W. van Schaardenburg
0112 30-6-1889 mr. A.W.C. Wentholt Rotterdam Ambtenaar Ministerie Kantongerecht een dag -
0113 30-6-1889 Mr. L.W. Bruine(?) Rotterdam Hoofdambtenaar Secretarie 1 dag -
0113 1889 Jan A. Bouvy - arts 1 dag J.B.J.J. Jerome Bouvy
0113 30 Juni 1889 J. van Hoogstraten 's Hage luit.nt ter zee ste kl. 1 dag P.A. Giltaij
0113 1889 D. du Celliee Muller 's Hage waarn.d Postdirecteur 1 dag G.G. du Celliee Muller
0113 1889 Wolters Goes directeur Gasfabriek - H. Feirabent
0113 1889 J.J. Peins Gouda directeur Gasfabriek - H. Feirabent
0114 1889 Afdeeling Utrecht der Maatsch. tot bevordering der Bouwkunst - - 1 dag H.W. Veth
0114 1889 C. 't Hooft Bussum - 4 dagen N.W. van Gijn
0114 2 Juli 1889 Baron Volkier Bentinck Apeldoorn - 6 dagen P.J.J. Repelaer
0114 1889 C.J.J. de Joncheere Amsterdam jur. cand. - J.P.J. de Joncheere
0114 6 Juli 1889 Willem Kes Amsterdam - 1 dag N. Roodenburg
0114 15-7-1889 J.J. de Reus Mecklenburg - 10 C. Vriesendorp
0114 1889 G.J. v.d. Hell Delft Ingenieur 1 dag J.J.B.J. Jerome Bouvy
0114 15-7-1889 W. de Reus - - 10 C. Vriesendorp
0115 13 Juli 1889 Victor van Gilse Rosendaal - 1 dag Fr. Kerstens
0115 1889 F. van Wageningen adelborst - J. van Wageningen
0115 22 Juli 1889 M.B.G. Hogenwinkel Middelburg Hoofdingenieur 1 dag B. Hoogenboom
0115 1889 Jhr. J.C.R. Westpalm van Hoorn v. Burgh Zee-officier een dag F. Stoop
0115 1889 J. Reinhard Scholten Amsterdam - - A.Th. de Vos
0115 1889 J.A. Jalles Amsterdam jur. stud. 8 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0115 23 Juli 1889 Blaauw Breda 1e Lt. Infr. 1 dag Neiszen
0115 1889 P.J.F.H. v.d. Riviere Amsterdam jur. stud. 8 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0116 28 Sept. 1889 J.H. van Hoogstraten Den Haag Luit. t/Zee 2 dagen D. Hauben(?)
0116 1889 A.A. van Oven Amsterdam jur. Doct. 8 dagen van Oven
0116 1889 A. Mooijaart - gep. off. N.L. 2 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0116 1889 Dr. B.J. Goedhard Rotterdam leeraar Gymnasium - A.J. Lebret
0116 1889 A. van Leeuwen Banda-Neira Officier van pe..heid(?) 14 dagen J.J.B.J. Jerome Bouvy
0116 4 Aug. 1889 W. van der Koogh den Helder 2e luit. artillerie 30 dagen J.W. van Wageningen
0116 1889 F.A. Bijvoet Amsterdam Jur. Stud. 4 dagen A. van Oven
0116 4 Augs. 1889 Fl. van Wageningen Breda 2e luit. artillerie O.I. 30 dagen A. van Wageningen
0117 8 Augs. 1889 J.M. Stoop Delft student P.S. 14 dagen J.C. Jansen
0117 1889 B. Pot Delft student 1 dag Sissingh
0117 1889 Jhr. L. Nedermeijer van Rosenthal Venlo huz. luitenant - A. de Vries van Doesburgh
0117 1889 Dr. Dominicus v.d Bussche Amsterdam arts 8 dagen A..ade...ossen(?)
0117 1889 Baron Alfred de Neve de Roden (Alfred de Neve de Roden 1838-1909) Gend rentenier 8 dagen Vos van Hagestein
0117 1889 A. Snoeck Henkemans Gorinchem offic. v. gezondheid 8 dagen D.W. Schepers
0117 1889 Baron Turmond Gend rentenier 8 dagen Vos van Hagestein
0117 25 Aug. 1889 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. - H. de Mandt
0118 25 Augs. 1889 L. Bolle s'Hertogenbosch Rentmeester(?) .... 1 dag B. Hoogenboom
0118 3 Sept. 1889 Jhr. O.A. Repelaer Apeldoorn - 4 dagen P.J.J. Repelaer
0118 1889 Westerouen van Meteren - advokaat 14 dagen Naeff
0118 12 Sept. 1889 K. Heringa Groenlo Predikant 1 dag Heringa
0118 1 Sept. 1889 P.T. Augustijn Leiden med. Cand. 3 dagen A.H.P. Augustijn
0118 1889 Hulstkamp(?) Groningen koopman 3 dagen H.F. Onderwater
0118 1889 H. Brodhaag Sourabaya zonder 20 dagen S. ....(?)
0118 1889 K. Neidel Amsterdam Med. student 7 dagen Van Oven
0119 1889 P.J.F.H. v.d. Riviere Amsterdam jur. stud. 8 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0119 1889 A.C. de Kanter - zonder 14 dagen P.J. de Kanter
0119 1889 F. van Wageningen Breda luitenant der Artillerie O.I. [Oost-Indië] 3 dagen J. van Wageningen Dz
0119 1889 Graaf van Rechteren Limpurg - - één dag W.M. Roodenburg
0119 1889 Volck - Commandant Rhenus 14 dagen D.W. Schepers
0119 1889 C.F. Stoop Londen - 3 dagen J.C. Stoop
0119 24 Sept. 1889 A. de Groot Amsterdam ingenieur 2 dagen C. v. Epenhuijsen
0119 1889 George Heeley Parijs - 8 dagen J.C. Stoop
0120 1889 Lemonnon(?) Parijs - 8 J.C. Stoop
0120 20 Sept. 1889 A. de Mandt Breda Luit. Veld Artl. 1 dag H. de Mandt
0120 29 Sept. 1889 J. Hoogenboom Bz. Renesse Burgemeester 2 dagen B. Hoogenboom
0120 1889 K.G.A. Vemer s'Hage kapitein Artillerie O.I. 1 dag Kannemans
0120 29 Sept. 1889 Dr. J.G. de Vos Rotterdam - 1 dag B. Hoogenboom
0120 6 Oct. 1889 W. v. Deventer 's Hage Luiten. O.I. Leger - J.C. v. Deventer
0120 6 Oct. 1889 L.R. Unet(?) Rotterdam particulier - J.C. v. Deventer
0120 1889 van Tuinen - Luitenant artillerie 14 dagen G. van der Hoff
0121 1889 J.J. Prins Gouda dir. sted. gasfabriek 2 dagen Francois
0121 19 October 1889 F. Roodenburg Sas van Gent Betaalmeester 3 dagen P.J. de Kanter
0121 1889 E.P.W. Stoop Amsterdam part. 3 dagen P.C. van Herwaarden
0121 21 Oct. 1889 B. Giltaij Roozendaal - - H.J. Giltaij
0121 13 October 1889 G. van Kuijck Beekbergen particulier 1 dag W.C. Swaan
0121 1889 Hoogstraten 's Gravenhage Lt. ter Zee - H.J. Giltaij
0121 19-10-1889 P.H.J. IJssel de Schepper Arnhem kassier 2 dagen E.H. de Koning
0121 1889 M. Riego(?) London - 1 dag F.A. Onderwater
0122 1889 J.H. ter Meulen Amsterdam - 1 dag A. Volker
0122 1889 G. Heeleij Parijs - 1 dag J.C. Stoop
0122 1889 A.H. de Joncheere Tiel Asp. Surn. 8 dagen J.P.J. de Joncheere
0122 1889 J.A. Stoop Utrecht jur. stud. 1 dag J.C. Stoop
0122 2 nov. 1889 H. Helmig van der Vegt A'dam Directeur Voorschotbank 4 dagen G. van Brakel Gz
0122 1889 W. de Boer A'dam luit. Inf. O.I.L. 4 dagen G. van Brakel Gz
0122 2 Nov. 1889 P.A. Giltaij Antwerpen makelaar in tabak 2 dagen P.A. Giltaij
0122 1889 W. Havelaar Rotterdam - - O.B. de Kat
0123 3 November 1889 P. Fangman Rotterdam - 2 dagen O.B. de Kat
0123 3 November 1889 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 1 dag A. Herman de Vos
0123 3 Nov. 1889 G. van Kuijck Oud-Beierland - 2 W.C. Swaan
0123 3 November 1889 W. de Moor Rotterdam koopman 1 dag A. Herman de Vos
0123 3 Nov. 1889 J.H. v. Hoogstraten Den Haag Luit. t/Zee 2 D. Hoebee(?)
0123 1889 C. Maas Geesteranus Oud-Beijerland adsp. notariaat 3 dagen P.J. de Kanter Pz.
0123 3 November 1889 W. van Traa Rotterdam Notaris 1 dag A. Herman de Vos
0123 1889 H.P. Maas Geesteranus Delft polyt. stud. 14 dagen P.J. de Kanter Pz.
0124 1889 Mr. E. van Popta Ridderkerk Kantonrechter 2 dagen P.J.N(?). de Bruijn
0124 1889 mr. D. van der Vliet Middelburg benoemd Griffier bij het Kantongerecht te Oud-Beijerland 2 dagen A.A. Mom
0124 1889 J.A. Wilkens Alkmaar adsp. Registratie 3 P.J. de Kanter Pz.
0124 1889 H. Helmig van der Vegt Amsterdam Directeur A'damsche Voorschotbank 3 G. van Brakel Gz
0124 1889 J.C. Rijgsbergen [Reigersberg] Versluijs Arnhem Delfts Stud. 3 Henri Vriesendorp
0124 18 Nov. 1889 P. Kraaij Amsterdam wijnkooper 1 dag P.A. Giltaij
0124 1889 J. Rienstra Amsterdam - - J. Arno..(?)
0124 1889 Anton van Gijn Leiden Jur. doct. 7 N.W. van Gijn
0125 22-11-1889 F.C. Stoop Londen - 4 F. Stoop
0125 1889 Ph(?). Stoop Amsterdam - - J.A. Stoop Dnz
0125 1889 G. Stoop Amsterdam - - J.A. Stoop Dnz
0125 1889 mr. Pels Rijcken Breda advocaat 1 dag A.A. Mom
0125 1889 G. Kuijk Oud-Beierland cand. not. 3 dagen J. Arno..(?)
0125 1889 Lagen Tobias (Philip Franz Laging Tobias 1834-1910) Nijmegen Oud Gouveneur van Atjeh 1 H.N.R. de Joncheere
0125 24 Nov. 1889 de heeren O.E. Rappard, J.H. van Leent, N.A. de Joncheere, F.H. Eijdman, F.W. 't Hooft - stud. 1 dag J. van Wageningen Dz
0125 1889 Hulschler Nijmegen koopman 1 H.N.R. de Joncheere
0126 1889 van Boddien Nijmegen Luit. kol. cav. O.I. 1 H.N.R. de Joncheere
0126 1889 Het etat major van Z.M. monitor Matador - - voor eene maand luit. ter zee 2e de kl. (W.) de Ruijter van Steveninck,
luit. ter zee 2e de kl. Gallag(?),
off. van gez. 1ste (D.W.C.) van Dorth Kroon,
Off. van Adm. 2de kl. Post Uiterweer(d).
0126 1889 Kapitein luitenant ter zee Beckman - comm.t van Z.M. monitor Matador eene maand A. Romswinckel
0126 1889 H.P. Cramer Schiedam - 1 dag A.J.J. Maas
0126 1889 Luit. ter zee 1e klasse Menfert - eerste off. Z.M. Matador ééne maand A. Romswinckel
0126 1889 S.M.S. de Ranitz Breda luitenant art. 1 dag J. van Wageningen
0126 1889 Luit. ter zee 2de klasse van Dijk - Z.M. Matador eene maand A. Romswinckel
0126 1889 J.s Moens Amsterdam inspecteur Levensverz. 1 dag A.C. Crena de Jongh
0127 13 Decr. 1889 J.D. Evers 's Gravenhage - 1 B. Hoogenboom
0127 21 Dec. 1889 Abr. A. van Oven - Student Amsterdam een maand Henri Vriesendorp
0127 13 Dec. 1889 M.A. Vriesendorp Amsterdam - 3 dagen Henri Vriesendorp
0127 15 Dec. 1889 J.H. van Hoogstraten - Luit. t/zee 1ste kl. 1 dag D. Haube(?)
0127 1889 M. Heerloo Rotterdam - 1 dag H. Vink
0127 16 Decr. 1889 van der Tol Den Haag - 1 dag E. Braam(?)
0127 21 Dec. 1889 P. van Braam van Vloten - student te Delft een maand Henri Vriesendorp
0128 21 dec. 1889 A.S. Moll Schnitzler Amsterdam Sur. Stud. - H. de Mandt
0128 21 dec. 1889 M. de Mandt Utrecht Sur. Stud. - H. de Mandt
0128 22 Decbr. 1889 FL. van Wageningen Breda Luitenant der art. O.I. 14 dagen J. van Wageningen Dz
0128 25 Dec. 1889 J. van Hoogstraten 's Hage luit.nt ter zee 1ste klasse 8 P.A. Giltaij
0128 1889 J.C. 't Hooft Amsterdam - 3 J.C. de Groot
0128 25 Dec: 1889 B. Giltaij Roozendaal sigarenfabriekant 2 dagen P.A. Giltaij
0128 25 Dec. 1889 J. Vriesendorp Jz Baarn cand. nots. 10 dagen H. de Mandt
0128 25 Dec. 1889 W. v.d. Koogh Den Helder Officier een week Henri Vriesendorp
0129 26-12-1889 G. van Kuijck Oud-Beierland particulier 1 dag W. Swaan


NB.
- Ook onder de pontonniers te Dordrecht hebben zich verscheiden gevallen van griep voorgedaan.
Aan boord van de monitor Matador, liggende op den Bieschbosch aldaar, zijn weder eenige gevallen van griep voorgekomen, en op eene fabriek te Dordt hebben zich gisterochtend 11 van de 30 werklieden ziek gemeld.
BRON: Algemeen Handelsblad 25-12-1889

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.