Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1890


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0129 1 Jan. 1890 A. de Mandt Utrecht 1e luit. Veld Artl. 1 dag H. de Mandt
0129 dec. 1889/jan. 1890 A.L.J. Bouten Amsterdam Leerar H.B.S. 8 dagen W.H. v.d. Horst van Lil
0129 dec. 1889/jan. 1890 Höfelt Den Haag rechterl. ambtenaar 14 F.C.E.P.J. Gevers
0129 dec. 1889/jan. 1890 A. de Groot Amsterdam ingenieur 2 dagen C. van Epenhuijsen
0129 10-1-1890 E. Kuijk Oud-Beierland - 2 dagen J. Ant...(?)
0129 10-1-1890 W. Swaan Bergen o/Zoom - 14 dagen J. Amoreit(?)
0129 1890 C.J.J. de Joncheere Amsterdam jur. cand. 3 dagen J.P.J. de Joncheere
0130 1890 H. Schepper (IJssel de) Arnhem - 2 dagen G...(?)
0130 2 Februari 1890 P. van Braam van Vloten Delft Student 1 maand Henri Vriesendorp
0130 1890 IJssel de Schepper Leiden student 2 dagen G...(?)
0130 1890 Mr. Hoijer Dordrecht - 14 A. van Rechteren Limpurg
0130 1890 J. Ruel Breda - 14 dagen A.C.J.A. van Wageningen
0130 1890 S.A. Gr. van Rechteren Limpurg Bussum - twee A. van Rechteren Limpurg
0130 1890 J. Eyre (Eijre) Sheffield - 1 dag A. Herman de Vos
0131 1890 L. v.d. Sande Utrecht Adj. o.d.(?) 2 J.J. Vriesendorp Jz
0131 13 Februari 1890 M.A. Vriesendorp Amsterdam assuradeur 1 dag Henri Vriesendorp
0131 16 Febr. 1890 A. Sigmond Leiden - 14 dagen Regoreth(?)
0131 21-2-1890 Jhr. Mr. E. van Eijsinga Leeuwarden - - J.A. Stoop Mzn
0131 23 Feb. 1890 J.H. v. Hoogstraten Den Haag - 1 dag D. Kuiper
0131 1890 G.M. v.d. Bergh Rotterdam Adj. dir. R.D. Diergaarde 1 dag W.H. v.d. Horst v. Lil
0131 1890 F. Lotsij Maastricht luit. der inf. 14 dagen E. Boonen
0131 2-3-1890 J.P. Veth Bussum kunstschilder 14 dagen B. Veth
0132 1890 mr. Th.G. van Eck (Theodoor Guilliaam van Eck (1862-1945) Den Haag advocaat en procureur 3 A.C. Crena de Jongh
0132 6-3-1890 P. Balen Hoorn - 30 dagen E.H. de Koning
0132 7-3-1890 H. Quispel 's Gravenhage kapitein t/z 30 dagen E.H. de Koning
0132 9-III-1890 J.H. van Hoogstraten den Haag Luit. t/zee 2 dagen D. Hanken(?)
0132 1890 de Lille Hoogerwaard den Haag Kapt./Genie 2 dagen H.J. Kiewiet de Jonge
0132 1890 G. Heeleij Parijs - 4 Louter C. van Oldenborgh
0132 22 Maart 1890 Swart Leiden - 1 dag Henri Vriesendorp
0132 1890 W. Geuken Rotterdam - 1 dag J. de Kat
0133 1890 Ebmeijer Rotterdam - 1 dag J. de Kat
0133 1890 C. Kraemer Rotterdam - 1 dag J. de Kat
0133 1890 F. Beniger Rotterdam - 1 dag J. de Kat
0133 1890 G. Faassen - Luit. der Mariniers 2 dagen J.C. v. Brakel
0133 23 Maart 1890 J. van Hoogstraten 's Gravenhage Luitenant ter Zee 1ste klasse 1 dag P.A. Giltaij
0133 1890 P.J.G. van Maele(?) Leiden advocaat 2 dagen J.A. Hofelt
0133 1890 F.H. Veth Amsterdam koopman 2 dagen B. Veth
0133 31 Maart 1890 Verff Bergen op Zoom luit.nt der artillerie 2 dagen P.A. Giltaij
0134 2-4-1890 F. v. Hoogstraten Nieuwediep Luit. Mariniers 10 dagen J.C. v. Brakel
0134 1890 J.H. van Hoogstraten Den Haag luit. ter zee 4 dagen G. van Brakel Gz
0134 1890 Bot - luit. ter zee 10 dagen A.H. de Vos
0134 6-4-1890 C.G. Steen Leerdam cand. not. 4 dagen F. Stoop
0134 1890 J. Eijre (Eyre) Sheffield koopman 14 dagen A. Herman de Kat
0134 1890 H.P. Maas Geesteranus Delft polyt. student 14 dagen P.J. de Kanter Pz
0134 1890 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 4 dagen A. Herman de Kat
0134 1890 H.P. 't Hooft Leiden jur. doct. 14 dagen P.J. de Kanter Pz
0135 1890 J. Joosten Bunk Amsterdam - 3 dagen A.C. van Nievervaart
0135 7 April 1890 P. de Joncheere Woerden cand. not. 8 dagen J.P.J. de Joncheere
0135 10 April 1890 A.J.H. van Laer Amsterdam Luitenant ter zee 1ste klasse 3 dagen A.C. van Nievervaart
0135 7 April 1890 C.J.J. de Joncheere Amsterdam jur. cand. 8 dagen. J.P.J. de Joncheere
0135 1890 D.G. Bosman Delft - 1 dag W.H. v.d. Horst v. Lil
0135 1890 Jhr. P. van Citters R'dam - - de V(ries) van Doesburgh
0135 1890 H. de Vries van Doesburgh Amsterdam pol. stud. 14 dagen de V(ries) van Doesburgh
0135 1890 Augustijn Leiden med. cand. 3 dagen A.H.P. Augustijn
0136 1890 J. Lienau - - - W.H. v.d. Horst v. Lil
0136 23 April 1890 L. Mollinger Den Haag part. 5 dagen N. Roodenburg
0136 19 April 1890 J. van Hoogstraten Den Haag 1ste luit.nt ter zee 2 dagen P.A. Giltaij
0136 1 Mei 1890 N.T. Haverschmidt Leeuwarden wijnkooper 1 dag C. van Epenhuijsen
0136 20 April 1890 W. v.d. Koogh Den Helder 2e Luitenant 14 dagen Henri Vriesendorp
0136 2 Mei 1890 G. IJbes Arnhem wijnkooper 6 dagen P.A. Giltaij
0136 20 April 1890 P. van Braam van Vloten Delft student 1 maand Henri Vriesendorp
0136 1890 de Heeren Dirx, Raasman Breda luitenants der genie in Ned. O.I. 2 dagen J. van Wageningen
0137 4 Mei 1890 G. v. Schouwen Leiden cand. arts (student) 2 dagen C. van Epenhuijsen
0137 10 Mei 1890 J. 't Hooft kapt. O.I. - 2 dagen H.J. Kiewiet de Jonge
0137 1890 Mr. A. Bloembergen Leeuwarden Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland 2 dagen O. Bloembergen
0137 10 Mei 1890 G. van Schouwen Leiden cand. arts 2 dagen C. van Epenhuijsen
0137 10 Mei 1890 P.W. Sachse 's Gravenhage Luit. t/zee 1e klasse 3 dagen J. Naeff
0137 10 Mei 1890 A. de Groot Amsterdam werkt. ingenieur 2 dagen C. van Epenhuijsen
0137 10 Mei 1890 J.A. Reijnders 's Gravenhage ambtenaar 3 dagen J. Naeff
0137 14 Mei 1890 Verff Bergen op Zoom 1ste Luit.nt veldartillerie 6 dagen P.A. Giltaij
0138 1890 H.E.L. Mol Utrecht Assuradeur 8 dagen A.C. Mol
0138 24 Mei 1890 J.H. v. Hoogstraten Den Haag luit. ter zee 1e kl. 4 dagen Dirk Kuiper
0138 25 Mei 1890 K. Boudewijn Strijen Rijksontvanger 1 dag Penners(?)
0138 25 Mei 1890 J.J.G. van Wichen controleur Terneuzen 2 dagen Penners(?)
0138 1890 van Pesch - Majoor Artillerie 14 dagen Naeff
0138 31 Mei 1890 J. Rijkee Aken werktuigkundige 2 dagen C. van Epenhuijsen
0138 31 Mei 1890 A.A. van Elk (Arie Anton van Elk) H.I. Ambacht burgemeester 2 dagen C. van Epenhuijsen
0138 4 Juni 1890 Jan Ruel Breda - - A.C.J.A. van Wageningen
0139 1890 Bar. van Pallandt Dordrecht Rentmeester Kroondomein 14 dagen W.M. Westerouen van Meeteren
0139 1890 mr. Eekhout(?) s'Bosch Raadsheer 8 dagen J. de Koning
0139 5 Juni 1890 C.G. 't Hooft Sr. Amsterdam - 8 dagen de Kat v. H.
0139 5 Juni 1890 D. Kluifhoofd (Dirk Kluifhoofd) N'dorp (Numansdorp) - A.J. van der Sande AJz
0139 1890 H.P. van Gilse Rosendaal part. 1 dag Fr. Kerstens
0139 1890 Amédie Hainaut Parijs negociant 8 dagen Vos van Hagestein
0139 1890 H. Ketelaar - - 8 dagen J. Frits W.J. Kolkman
0139 1890 Professor G. Schlegel (Gustaaf Schlegel 1940-1903) Leiden Hoogleeraar 8 dagen Dr. H.J. de Graaf
0140 7 Juni 1890 H. Coers Arnhem - 4 dagen Dirk Kuiper
0140 22 Juni 1890 Boelen - Luitenant t/z 1e Kl. 2 dagen G. van der Elst
0140 1890 Dr. H. van der Heijden Tilburg - 2 dagen Frans Kerstens
0140 5 Juli 1890 Mr. D. van der Veen Leeuwarden - 14 dagen C.G. de Kat
0140 15 Juni 1890 Jacques Bouvy Banda Neira - zes weken Nico Bouvy
0140 1890 P. Loopuijt Schiedam - 1 dag v.d. Riviere
0140 1890 Vic. Vilain XIIII Brussel rentier 8 dagen Vos van Hagestein
0140 1890 Lechner Breda - 1 dag v.d. Riviere
0141 1890 Schrijvers Heesen Notaris 1 dag Blussé
0141 1890 Reisse(?) Amsterdam kassier 4 dagen J.J. Vriesendorp Jz
0141 11 Juli 1890 P. Heijning Arnhem (Z.M. Isala) Luit. ter Zee 1e kl. 4 dagen B. Hoogenboom
0141 1890 Fl. Vriesendorp Jzn Amsterdam particulier 4 dagen J.J. Vriesendorp Jzn
0141 11 Juli 1890 L.J.H. Willinge Z.M. Isala Luit. t. zee 2e kl. 4 dagen B. Hoogenboom
0141 1890 Joseph Ezlatrock White New York - - H. de Mandt
0141 12 Juli 1890 G. v. Schouwen Leiden cand. arts 3 dagen C. v. Epenhuijsen
0141 1890 Dr. G.J.M.A. Maas 's Gravenhage Leeraar 4 weken Van Oven
0142 1890 A.H.W. de Bak 's Gravenhage Leeraar 4 weken Van Oven
0142 14 Juli 1890 [doorgestreept:] van der Voort - - - -
0142 1890 J.N. van der Voort Gouda Leeraar 4 weken Van Oven
0142 16 Juli 1890 E.H. Bloem 's Hage surn: v.d. dienst van 's Rijks Schatkist 6 weken Van Oven
0142 14 Juli 1890 Maschot(?) Delft Leeraar 4 weken J.C. v. Deventer
0142 1890 H. Treub Leiden hoogleeraar 1 dag J.C. Jansen
0142 14 Juli 1890 Dr. Hiebendaal Gorinchem - 4 weken J.C. v. Deventer
0142 19 Juli 1890 J. van Hoogstraten Den Haag luit.nt ter zee 1ste klasse 5 dagen P.A. Giltaij
0143 1890 A. van der Elst Leiden - 14 dagen J. van Wageningen
0143 21 Juli 1890 A.C.H. Alma Utrecht 1e Luit. Inf. 8 dagen
0143 19 Juli 1890 A. van Gijn Leiden jur. cand. 14 dagen P.J. de Kanter
0143 1890 Jan Veth (Jan Pieter Veth 1864-1925) Bussum schilder - W. de Ridder
0143 1890 P.H. Velsen IJsselmonde ontvanger der registratie een J....(?)
0143 1890 A.J.H. van Laer Amsterdam - 8 Henri Vriesendorp
0143 1890 Kuijk Barendrecht - 14 dagen J.H.....(?)
0143 27 Juli 1890 de Vries Dordt 1e Luitenant 14 dagen A.H.P. Augustijn
0144 1890 Bodel Bienfait Haarlem - 2 dagen A.A. Maas
0144 3 Aug. 1890 C.J.J. de Joncheere Amsterdam jur. cand. - J.P.J. de Joncheere
0144 1890 Westpalm van Hoorn - Off. der Marine 1 dag J.C. Jansen
0144 4 Aug. 1890 P. van Braam van Vloten Delft student 1 dag Henri Vriesendorp
0144 1890 Jhr. Merkes van Gendt (jhr. Willem Julien Lodewijk Merkes van Gendt 1840-) Dusseldorf componist - F.E.C.P.J. Gevers
0144 1890 C.E. van Bart - leerling Gymnasium te Doetinchem 14 dagen C. van der Sande Lacoste
0144 1890 G. Kuijk oud Beierland - 14 dagen W. Swaan
0144 8 Aug. 1890 J. van Hoogstraten den Haag luit.nt ter zee 1ste klasse 4 dagen P.A. Giltaij
0145 11 Aug. 1890 S.G. Savage London - 14 dagen Henri Vriesendorp
0145 1890 J. ter Haar Amsterdam koopman 1 dag P.J. de Kanter
0145 13 Aug. 1890 P. van Braam van Vloten Delft student 2 dagen Henri Vriesendorp
0145 29 Aug. 1890 P.F.L. Waldeck Loosduinen - 14 dagen G. Rees
0145 16 Aug. 1890 J. van Hoogstraten Vlissingen Luit. t/zee 4 dagen J. ..(?)
0145 30 Augs. 1890 Henri de Bruijn Rottm. (Rotterdam) Part(iculier) 2 dagen F.J. van den Hoogen
0145 24 Aug. 1890 A.H. de Joncheere Tiel asp. Surn. 14 dagen J.P.J. de Joncheere
0145 1 Sept. 1890 P.J.F.H. v. Reviere Amsterdam jur. cand. 14 dagen P.M.V. v.d. Revière
0146 1890 Steenberghe Breda Generaal-Majoor 1 dag G. van Tets(?)
0146 1890 de Bruijn Breda Kapitein 1 dag G. van Tets(?)
0146 4de Sept. 1890 Harm Amsterdam Med. Dr. 1 dag D. Hau..(?)
0146 1890 Holtschue - 1 luit. Artillerie 14 dagen Naeff
0146 6 Sept. 1890 J. v.d. Leeuw Amsterdam Gep. Officier v. gezondheid 1e kl. 8 dagen H.H.N.J. Jerome Bouvy
0146 1890 C.A. Molenaar IJselmonde Burgemeester 1 dag W.H. v.d. Horst v. Lil
0146 1890 Jonkhr. de Pesters Zeist - 3 dagen S. Crena de Jongh
0146 1890 Mr. Marwijk Kooij de Bilt - 3 dagen S. Crena de Jongh
0147 Dordrecht 10 Sept. 1890 C.M. Baron Taets van Amerongen Culemborg rentmeester Krondomein 36 dagen P...(?)
0147 1890 W.F. van Grasstek - Off. v./den marine 7 dagen v.d. Bliek
0147 1890 M. van Heusch Rotterdam - 2 dagen J. Frits M.J. Kolkman
0147 1890 Algernon Heber Percy (Algernon Hugh Heber-Percy 1869-1941) London - - J.P. Awijns(?)
0147 1890 Jhr. A. van Sijperstein Wageningen Rentm. v.h Kroondomein 3 dagen J...(?)
0147 1890 Verhoeven Zuid-Beijerland - - J. v. A...(?)
0147 11 Sept. 1890 P.J. Seret Sliedrecht - 1 dag H. de Mandt
0147 11 Sept. 1890 S. van Son Dordt - 1 dag H. de Mandt
0148 1890 D.M. Lort(?) - - - J.H. Smits
0148 1890 D. Brusaart(?) R'dam winkel - J.J. Vriesendorp Jz
0148 1890 Echtgenoot C. v. Wijngaarden - - - J.C. van Brakel
0148 1890 Molenaar en familie IJsselm. - - J. v. Dongen(?)
0148 13 September 1890 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 3 dagen A. Herman de Vos
0148 1890 Jhr. Mr. Quarles van Ufford - subst. Griffier 2 dagen -
0148 1890 mr. J. van Tricht - subst. officier van Justitie 30 dagen Bosch van Rosenthal
0148 4 Sept. 1890 A. de Groot Amsterdam werkt. ingenieur 3 dagen C. van Epenhuijsen
0149 1890 J.P. Vink, Lodder, A. Vink, Schelling Oud-Beierland - - J.J.Vink(?)
0149 1890 F. Noordhoek Slegt Apeldoorn adelborst 1e kl. 3 dagen P.M. Lo..(?)
0149 20 Sept. 1890 J.H.S. v.d. Bosch - adelborst 1ste kl. 3 dagen C. van Wageningen
0149 20 Sept. 1890 T.J. van de Bent New-York ingenieur 1 dag A.H.P. Augustijn
0149 20 Sept. 1890 F. van Wageningen - adelborst 1ste kl. 30 dagen C. van Wageningen
0149 20 Sept. 1890 S.W. van Hettinga Tromp - off. van gezondheid O.I.L. - j.R. de Koning
0149 27 Sept. 1890 Schade van Westrum Maagdenburg koopman 2 dagen J.O. de Koning
0149 5 Octbr. 1890 P. van Braam van Vloten Delft student 2 dagen Henri Vriesendorp
0150 1890 G.J. IJbes Arnhem - 8 dagen Akkerman(?) van Rij
0150 6 Oktober 1890 Mr. A. v.d. Elst - - 14 dagen J. van Wageningen Dz
0150 7 Oct. 1890 J.H. van Hoogstraten Den Haag - 1 dag Hanke(?)
0150 9 October 1890 F.G. Hanken Landana (Africa) - 2 dagen Hanke(?)
0150 12 Oct. 1890 Mr. C.P. Zaaijer Rotterdam advocaat 2 dagen Willem Hoijer
0150 12 Oct. 1890 Mr. Ed. Jacobson Rotterdam advocaat 2 dagen Willem Hoijer
0150 12 Octbr. 1890 P. van Braam van Vloten Delft stud. 2 dagen Henri Vriesendorp
0151 14 Oct. 1890 P. de Joncheere - Surn. der Reg. Dom. - J.P.J. de Joncheere
0151 1890 Bennik Z.M. Merva Luit. t/z 1 dag F.H. Stoop
0151 19 Oct. 1890 J.H. van Hoogstraten Den Haag luit. ter zee 2 dagen Dirk Kuiper
0151 19 Oct. 1890 B.A. Giltaij Rozendaal - 2 dagen Dirk Kuiper
0151 1890 G.Th. Stout Tiel fabrikant 1 dag A. Volkert
0151 19 October 1890 P. van Braam van Vloten Delft Student 2 dagen Henri Vriesendorp
0151 1890 Henri ter Meulen South Westside(?) (Calif.nie) - 14 dagen A. Volkert
0151 1890 L. S. van Westrum Magdeburg koopman - Dr. H.J. de Graaf
0152 1890 Middendorp / Holtzappel van Amsterdam / van Rotterdam assuradeuren 1 dag W.H. v.d. Horst v. Lil
0152 1890 J. Schillemans Zutphen - 1 dag J.W. van Herwaarden
0152 1890 Muijderman Zutphen - 1 dag J.W. van Herwaarden
0152 1890 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen gemeente secretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
0152 26 Octbr. 1890 P. van Braam van Vloten - - 1 dag Henri Vriesendorp
0152 1890 H.O.W. de Kat Bordeaux - 14 dagen O.B. de Kat
0152 1 Nov. 1890 F.B. Bauduin Soerabaya koopman 3 dagen Jan Ophorst Cz.
0152 1890 G. van Schouwen Leiden cand. arts 1 dag C. van Epenhuijsen
0153 1890 J.G.S. Bevers Den Haag advocaat 1 dag ...(?)
0153 1890 Musschenbroek - adelborst 1ste kl. 8 dagen J. van Wageningen
0153 1890 P. van Braam van Vloten Delft stud. 1 dag Henri Vriesendorp
0153 1890 L. Slotemaker Roozendaal predikant 1 dag D. van Wageningen
0153 1890 Taets van Amerongen Kuilenburg rentmeester kroondomein 8 dagen A.J. de Koning
0153 16 Novbr. 1890 P. van Braam van Vloten Delft Stud. 1 dag Henri Vriesendorp
0153 16 Novbr. 1890 A. van Oven Amsterdam Stud. 1 dag Henri Vriesendorp
0153 17 Nov. 1890 J.C. Bonten Rotterdam - - J. de Koning Az
0154 13-11-1890 van Ditshuijzen Terborg cand. not. 1 dag H. Valk(?)
0154 1890 L. Dera Breda 2e Luit. der Genie O.I.L. 2 dagen F. van Wageningen
0154 23-11-1890 Dr. C.G. 't Hooft Leiden - 2 dagen C.G. 't Hooft
0154 23 Nov. 1890 D. Lorié Leiden - 2 dagen C.G. 't Hooft
0154 23-11-1890 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen gemeentesecretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
0154 1890 Herrman Antwerpen fabrikant 8 dagen H.A. van..(?)
0154 1890 W. van der Koog Breda 2e Luit. der Art. 2 dagen F. van Wageningen Dz.
0155 1890 Kapt. Luit. t/z Thorbecke - Commt. H.M. Panter 14 dagen J. Naeff
0155 1890 Het Etat Major H.M. Panter - - 14 dagen J. Naeff
0155 1890 Mensert - Luit. t/z 1 kl. 14 dagen Naeff
0155 1890 Ter Haar - Luit. t/z 1 kl. 14 dagen Naeff
0155 1890 v/d Driessen Marcus - Luit. t/z 1 kl. 14 dagen Naeff
0155 1890 de Booij - Luit. t/z 1 kl. 14 dagen Naeff
0155 1890 van Dordt Kroon - off. v. Gez.d 14 dagen Naeff
0155 1890 Post Uiterweer - off. Adm. 14 dagen Naeff
0156 6 Dec. 1890 A. Nebbens Sterling Amsterdam jur. stud. 3 dagen J.C. de Koning
0156 1890 v.d. Wijck Enschedé stationchef - H. Feirabent
0156 6 December 1890 F. van Hoogstraten Rotterdam luit.nt der mariniers 2 dagen P.A. Giltaij
0156 1890 J.C. Masman B. op Zoom kapitain Infanterie - A.C.J.A. van Wageningen
0156 7 decb. 1890 J.H. van Hoogstraten den Haag Luit. ter zee 1e kl. 2 dagen Dirk Kuiper
0156 1890 C.L. Vinkhuizen Den Haag 1e Lt. der Jagers 8 dagen Neiszen
0156 7 Decr. 1890 C.B. Schuurman Ingenieur van de Waterstraat - B. Hoogenboom
0156 1890 G. Kuijk Arnhem cand. not. 14 dagen J. Arnouds(?)
0157 1890 J.W. de Kanter Leiden theol. stud. 14 dagen de Kanter
0157 25 dec. 1890 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 4 dagen H. de Mandt
0157 1890 M.J.A. Masthoff Breda leeraar K.M.A. 14 dagen Arn. de Bosson
0157 28 Dec. 1890 A. Nebbens Sterling Amsterdam Jur. stud. 14 dagen J.C. de Koning
0157 1890 G.J.C. Scrinerius Utrecht Boekh. - P.J. Scrinerius
0157 1890 Servaes Everts Assen leeraar a/h Gymnasium - P.J. Scrinerius
0157 1890 P.E. Kisselius Hilversum - - A.C.J.A. van Wageningen
0157 1890 A.J. Moll Schnitzler Amsterdam cand. jur. 14 dagen Sterling
0158 30 Decbr. 1890 P. van Braam van Vloten Delft Pol. Stud. 14 dagen Henri Vriesendorp

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.