Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1891


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0158 4 Januari 1891 Hoogeboom 's Bosch Hoofdingenieur 2 dagen G. van der Elst
0158 1 Jan. 1891 N. de Joncheere Leiden jur. stud. 14 dagen Henri Vriesendorp
0158 1891 van Rijsoort van Meurs Hulst Notaris 4 dagen G.J. van Rijsoort van Meurs
0158 1 Jan. 1891 v.d. Burgh - Luit. Art. 14 dagen N.W. van Gijn
0158 1891 H.F. van Lent(?) Rotterdam - 1 dag Bast. Veth(?)
0159 1891 B. Hoogenboom 's Bosch Hoofdingenieur v.d. Waterstaat 2 dagen E. van Dongen
0159 1891 J.M.C. Monton Leiden med. stud. 2 dagen H.L. Hemsing
0159 1891 F.H.A. v.d. Burgh de Panter off. v. adm(inistratie) 30 dagen J.W.M. Kolkman
0159 10-1-1891 B. Hoogenboom 's Bosch hoofd-ingenieur - F. Stoop
0159 1891 F.H.H. Doffegnies Deventer Dir. Post 14 dagen van...(?)
0159 1891 C. van Weelde Rotterdam wijnhandelaar 1 dag A.C. Crena de Jongh pr. O.B. de Kat
0159 1891 A.A. van Elk - burgemeester H.I. Ambacht 1 dag H.A...(?)
0159 1891 J.H. Kleijn van Willige Delft - 2 dagen W.W. v...(?)
0160 1891 A. van de Werk Amsterdam koopman 1 dag J......inden(?)
0160 1 Feb. 1891 B.A. Giltaij Rozendaal fabriekant 1 dag Dirk Kuiper
0160 1891 J. Eijre Sheffield - 1 dag A. Herman de Vos
0160 5 febr. 1891 Raimon Espinach Barcelona - 3 dagen H. de Mandt
0160 1891 J.H. van Hoogstraten Den Haag Luit. t/zee 2 dagen J. Hanken(?)
0160 1891 Mr. N.J. Wilkens Zwolle advocaat en procur. 2 dagen J.A. Wilkens
0160 13 Febr. 1891 M.A. Vriesendorp Amsterdam - 3 dagen Henri Vriesendorp
0160 1891 Mr. G.J. Goekoop (Gerardus Jacobus Goekoop 1845-1911) 's-Gravenhage Lid 2de Kamer St. G(eneraal) 2 dagen S.J. Warren
0161 14 februari 1891 B. Hoogeboom 's Bosch Hoofdingenieur 3 dagen J. van der Elst
0161 22 febr. 1891 Rudolf de Bruijn hier Procuratiehouder 14 dagen F.J. van der Hoogen
0161 1891 J. ter Haar Amsterdam - 3 dagen P.J. de Kanter
0161 1891 L. Bolle den Bosch Ritmr. Huzaren 1 dag J.C. Jansen
0161 1891 Gerard Veth Amsterdam - 3 dagen H.W. Veth
0161 1891 F.G.E. Bolomey Amsterdam Off. der Art. 14 dagen Naeff
0161 1891 van der Gastel Willemstad off. der Art.ie 14 dagen H. de Vries
0161 1891 J.E. Krieger Utrecht 2de Luitenant der Artillerie 14 dagen Naeff
0162 1891 Schutz Gorinchem off. der Art.ie 2 dagen H. de Vries
0162 8 Maart 1891 A. van Gijn - Jur. doct. 14 dagen N.W. van Gijn
0162 1891 J.G. Clarinesse - - - H. Feirabent
0162 8 Maart 1891 J.C. Masman - kapitein 4 dagen A.C.JA. van Wageningen
0162 1891 A. Pieren 's-Gravenhage luitenant ter zee 2e klasse 2 dagen J. van Wageningen
0162 14-3-1891 G.J. Nijhuis Stud. Lit. Leiden 1 dag F. Stoop
0162 1891 J.G. Everwijn - particulier 4 dagen H.A. Onderwater
0163 15-3-1891 B. Lukwel Jr Rotterdam makelaar in tabak 1 dag J. de Kat
0163 15-3-1891 P.K.M. Wap Rotterdam - 1 dag J. de Kat
0163 22-3-1891 Bolle Amersfoort Ritmeester 8 dagen Z. Maassen(?)
0163 1891 Hoogeboom 's Bosch Ingenieur v/d Waterstaat 30 dagen Z. Maassen(?)
0163 24-3-1891 A.J. Moll Schnitzler Amsterdam jur. cand. 14 dagen H. den Bandt
0163 1891 A.H. Nebbens Sterling Amsterdam jur: stud: 14 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0163 28-3-1891 mr. H.M. Cohen Tervaert Amsterdam Ambtenaar v.d. Openb. Ministerie 8 dagen Daniel van Geluk
0163 1891 J.J. Prins Gouda Directeur Gasfabriek 4 dagen Francois
0164 1891 W. v.d. Koogh - - 8 dagen W.H. v.d. Horst v. Lil
0164 1891 H.W. Forbes - - 8 dagen W.H. v.d. Horst v. Lil
0164 29 Maart 1891 A.A. van Oven Amsterdam jur. cand. 8 dagen A. van Oven
0164 1891 Gerard Veth Amsterdam - 8 dagen Rego Veth
0164 28 Mrt. 1891 A. de Groot Amsterdam ingenieur 5 dagen C. v. Epenhuijsen
0164 29 Mrt. 1891 P. van Braam van Vloten Delft stud. 2 dagen Henri Vriesendorp
0164 1891 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen Secretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
0164 1891 Jos. van der Meer Deventer Boekhandelaar 1 dag W.H. van Bilderbeek
0165 1891 Fl. Vriesendorp Amsterdam kassier 4 dagen Nebbens Sterling
0165 30 Mrt. 1891 A. van Gijn Leiden - 14 dagen N.W. van Gijn
0165 30 Maart 1891 C.G. 't Hooft Leiden - 3 dagen C.G. 't Hooft
0165 3 Mrt. 1891 C.J. van der Elst s Bosch Ingenieur 2 J. van der Elst
0165 30-3-1891 Knook Breda 2e Luit. Inf. 9 J. A..torde..(?)
0165 1891 J.C.P. Marinisse Djemke - 14 dagen H. Feirabend
0165 1891 H.L. Visser Schiedam - 1 dag J.A. de Haas(?)
0165 1891 Jose Renso Brussel - 8 dagen Ph. Zadoks Sr.
0166 1891 W. Heringa Groenloo fabrikant 1 dag H.L. Hemsing
0166 12-4-1891 H.J. Keller van Hoorn Antwerpen koopman 2 dagen J. van der Elst
0166 8 April 1891 M. de Mandt Utrecht Jur. Stud. 5 dagen H. de Mandt
0166 12-4-1891 J. Keller van Hoorn Antwerpen koopman 2 dagen J. van der Elst
0166 8 April 1891 H.B.G.J. Brongersma Haarlem med. stud. 7 dagen J.A. den Bandt
0166 12 April 1891 M. Grondhout Deventer 1e luit. huzaren 4 dagen A. Sigmond
0166 11 April 1891 G.A. Kuijk Arnhem 1/3 cand. not. 7 dagen A. Sigmond
0166 1891 Schutz Gorinchem officier 14 dagen H...es(?)
0167 1891 J.M. Lamaison van Heenvliet Monnikendam Burgemeester 3 dagen W.H. van Bilderbeek
0167 1891 W. Niermeijer Delft Technologisch Student 4 dagen vanwil(?)
0167 1891 Dr. Ligterink Rotterdam arts 1 dag W.H. van Bilderbeek
0167 1891 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen gemeentesecretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
0167 1891 C. van Reeth Boom (Belgie) fabrikant 1 dag J.A. de Bruin
0167 1891 Mr. C.P. Zaaijer Rotterdam advocaat 1 dag Willem Hoijer
0167 1891 Mr. A. Bloembergen Leeuwarden Lid der Gedeputeerde Staten van Friesland 1 dag O. Bloembergen
0167 1891 Dr. Rietema Rotterdam arts - D. Mulert(?)
0168 1891 IJbes Arnhem - 14 dagen A.G(?). de Vos
0168 16 Mei 1891 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 3 dagen H. de Mandt
0168 16 Mei 1891 M.A. Vriesendorp Amsterdam Assuradeur 8 dagen Henri Vriesendorp
0168 1891 A.M. Tak Middelburg - 1 dag J. Naeff
0168 1891 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam Notaris 4 dagen A. Herman de Vos
0168 1891 J.W.M. Roodenburg Amsterdam - 3 dagen J. Naeff
0168 1891 Henri Tak Middelburg - - J. Naeff
0168 1891 G.J.C. Scrinerius Utrecht - 1 dag Scrinerius
0169 18 Mei 1891 A.H. Nebbens Sterling Amsterdam Jur. Stud. 8 dagen J.C. de Koning
0169 1891 N.A. de Joncheere Leiden - 8 dagen Rego Veth
0169 1891 G. Veth Amsterdam - - Rego Veth
0169 1891 F.W. 't Hooft Delft - - Rego Veth
0169 19 Mei 1891 P. de Joncheere Amsterdam Surn. der Reg. en Dom. 8 dagen J.P.J. de Joncheere
0169 19 Mei 1891 Mr. F.W.A. Hütschler (Fredrik Willem Anton Hutschler 1864) Nijmegen advokaat 3 dagen J.C. Stoop
0169 19 Mei 1891 Mr. C.M. s'Jacob Rotterdam advokaat 3 dagen J.C. Stoop
0169 22 Mei 1891 van Elbenort(?) Hellevoetsluis commandant H.M. stoom.........(?) 14 dagen D.W. Schepers
0170 23 Mei 1891 van Heerde Hellevoetsluis luit. ter zee 2e kl. 14 dagen D.W. Schepers
0170 1891 P. van Duijvendijk Leidschendam Burgemeester 1 dag W.H. van Bilderbeek
0170 23 Mei 1891 James Eijre (Eyre) Sheffield - 8 dagen A. Herman de Vos
0170 1891 F. Hoijer Hamburg - 1 dag Willem Hoijer
0170 1891 T. Lienan - koopman 2 dagen W.J. v.d. Horst van Lil
0170 1891 Mr. W.P.A. Bouman - advocaat 30 dagen A. Sigmond
0170 1891 Rudolf de Bruijn - part. 14 dagen F.J. van den Hoogen
0170 1891 A.M. van Rijsoort van Meurs Hulst Notaris 4 dagen G.J. van Rijsoort van Meurs
0171 1891 J.H. van Tets Den Haag ritmeester der husaren 3 dagen J. van Oldenburgh Lz
0171 1891 J.W.M. Roodenburg Amsterdam part. 3 dagen J. van Oldenburgh Lz
0171 1891 A.M. Herrebrugh Banro - - Bouvy
0171 1891 M. de Mandt Utrecht Student 5 dagen H. de Mandt
0171 1891 mr. W.J.M. Plate Leiden - 2 dagen A. Sigmond
0171 1 Juni 1891 Arnolds - adjunct controleur - M....ger...(?)
0171 1891 H.S. van W. van der Horst Amsterdam - 21 dagen O.H. v. Hattem
0171 4-6-1891 H.J. van Gelder Alblasserdam Rijksontvanger 1 dag W.H. v.d. Horst van Lil
0172 7 Juni 1891 C. van Reeth Aalst brouwer 3 dagen C. van Epenhuijsen
0172 1891 prof. dr. Bellaart Spruijt Amsterdam - 4 dagen A.J. Kiewiet de Jonge
0172 15 Juni 1891 A.H. Nebbens Sterling Amsterdam jur: stud. 14 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0172 1891 Zadoks Amsterdam - 1 dag van Rijsoort van Meurs
0172 1891 M.J.M. Masthoff Breda 1ste Luit. Art. 1 dag Z. Maassen(?)
0172 1891 J.J.C.M. Jhr. Citters Den Haag - 12 F.A. Onderwater
0172 22-6-1891 mr. van Tricht Groenloo griffier kantongerecht 2 dagen A.A. Maas
0172 1891 A.H. Nebbens Sterling Amsterdam jur: stud. 14 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0173 1891 A.J. Moll Schmitzler Amsterdam jur. cand. 14 Herman A. Nebbens Sterling
0173 1891 Dr. N.J. Beversen Gorinchem Leeraar 1 dag Haver Droeze
0173 1891 (Koning) Merkes van Gendt Wiesbaden - 8 dagen Naeff
0173 1 Juli 1891 A.G. ter Look(?) officier van administratie 2 klasse 14 J. van Wageningen
0173 7 Juli 1891 A.J. de Graaf den Helder adelborst 1e klasse 14 J. van Wageningen
0173 7 Juli 1891 P.A. Giltaij Antwerpen makelaar 1 dag P.A. Giltaij
0173 8 Julij 1891 G.J. de Graaf s Gravenhage oud O.I. Ambtenaar 4 dagen Dr. H.J. de Graaf
0173 9 Juni 1891 Jhr. O.A. Repelaer Apeldoorn - 8 dagen P.J.J. Repelaer
0174 1891 G. de Haan Rotterdam koopman 1 dag W.H. v.d. Horst van Lil
0174 1891 G. van Schouwen Leiden cand. arts 2 dagen C. v. Epenhuijsen
0174 1891 H. van Straaten - Luit. ter zee 2 O.B. de Kat
0174 1891 G. Hichert Keulen koopman 1 dag W.H. v.d. Horst van Lil
0174 1891 van Straaten - - 2 O.B. de Kat
0174 1891 Dr. L. Wendly - arts 14 dagen H.L. Hemsing
0174 1891 H.A.W. van Heerdt van Eversberg - luit. ter zee(?) 3 dagen O.B. de Kat
0174 20-7-1891 J.M.K. Engels Rotterdam koopman 2 dagen C. Vriesendorp Jz
0175 20-7-1891 S.A. van Ravesteijn Rotterdam wijnhandelaar 2 dagen C. Vriesendorp Jz
0175 20-7-1891 P. van Doorninck (Pieter Nicolaas van Doorninck 1849-1915) Haarlem Oud Burgemeester van Zantvoort [1885-1887] 2 dagen P.J.J. Repelaer
0175 19-7-1891 P.L. Faes Breda zoutzieder dag C. van Epenhuijsen
0175 25-7-1891 A.J. de Koning Arnhem Em. pred. 21 dagen E.H. de Koning
0175 1891 J.R. de Marees van Swinderen - sub. griffier - J.R. de Koning
0175 1891 H.M. Cohen Tervaert Amsterdam Ambt O.M. - Daniel van Geluk
0175 1891 J. x P. Wap Rotterdam - 2 R.E.M. de Bruijn
0176 1891 G.J.A. v. Tussenbroek Utrecht zonder beroep 3 dagen van Tussenbroek
0176 1891 C. Lund Copenhagen - 6 dagen W.H. v.d. Horst van Lil
0176 1891 J.W.G. van Maanen Soest Leeraar aan 't Gymnasium 1 dag L...(?)
0176 26 Juli 1891 Abr. van Laer Amsterdam - 2 dagen Henri Vriesendorp
0176 1891 W.N. 't Hooft Haarlem Rechter 5 dagen -
0176 1891 van Elk H.I. Ambacht Burgemeester 5 dagen W. van Schaardenburg
0176 29 Juli 1891 Mr. H.P. 't Hooft Haarlem Advocaat 8 dagen de Kat van Barendrecht
0176 1 Augustus 1891 Jhr. C.L.Ph. van Kinschot Zwijndrecht Surn: v/d Belastingen 14 dagen D. Crena de Jongh
0177 1 Aug. 1891 Jhr. M.A.R.P. van Kinschot Rotterdam griffier kantger. te Rotterdam 2 dagen D. Crena de Jongh
0177 9 Aug. 1891 A. Lang(?) Amsterdam jur. cand. 4 dagen P.M.V. v.d. Rivière
0177 4 Aug. 1891 A.J. de Graaf - Zee Officier 14 dagen R.E.M. de Bruijn
0177 9 Aug. 1891 P.J.F.H. van de Rivière Amsterdam jur. cand. 4 dagen P.M.V. v.d. Rivière
0177 8 Aug. 1891 Tissot van Patot Willemsoord adelborst 1e kl. 14 dagen P.M.V. v.d. Rivière
0177 9 Aug. 1891 C. Kastelijn Hellevoetsluis Luit. ter zee 2e kl. 2 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0177 9 Aug. 1891 N.K. Barendregt Amsterdam med. stud. 4 P.M.V. v.d. Rivière
0177 1891 J. Visser Oss grifier b/t kantongerecht 2 dagen A. Sigmond
0178 12 Aug. 1891 H.J. Osti Amsterdam part. 2 dagen G. Rees
0178 1891 Fl. Vriesendorp Amsterdam - 2 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0178 13 Aug. 1891 Mr. A.M. de Cock(?) Rotterdam Distr. Schoolopz. 1 dag J.C. Jansen
0178 19 Aug. 1891 M(?) Saul London - 3 dagen Henri Vriesendorp
0178 15 Aug. 1891 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
0178 19 Aug. 1891 A.F. Faulkener [Faulkner] London - 3 dagen Henri Vriesendorp
0178 1891 P.J. de Witt Amsterdam - 2 dagen Herman A. Nebbens Sterling
0178 1891 Mr. Bouvier Tiel betaalmeester 1 dag G.J.W. van Tricht
0179 1891 Hanewinckel - luit. 2e klasse ter zee 14 dagen Bestuur
0179 1891 J. Pichal Breda kapt. van ..hem(?) 3 dagen J.J.B.J. Jerome Bouvy
0179 1891 Sluiterman - luit. ter zee 1e klasse 14 dagen Bestuur
0179 28 Aug. 1891 Tissot van Patot - adelborst 1 kl. 14 dagen P.M.V. v.d. Riviere
0179 1891 J.E. Masman B. op Zoom kapitein 4 dagen A.C.J.A. van Wageningen
0179 1891 Dr. J.N. Beversen Gorinchem Leeraar 1 dag Haver Droeze
0179 1891 J. Koch Sliedrecht - - P.C. van Herwaarden
0179 1891 J. Visser Oss griffier kantongerecht 2 dagen A. Sigmond
0180 Sept. 1891 A.C. de Kanter Enschedé - 14 dagen de Kanter
0180 1891 Dr. J.W. Male Groningen Hoogleeraar 3 dagen H. van Brakel
0180 2 Sept. 1891 Schild - Zeeofficier 14 dagen J.A. Wichers(?)
0180 7 September 1891 van den Biesen Brussel rentier 14 dagen Vos van Hagestein
0180 1891 F. Hekmeijer Amsterdam Oud Overste 6 dagen Dr. W.D. van Oldenborgh
0180 1891 J.G.P.H. Voegler Leiden jur. student 1 dag A. van der Sande Lacoste
0180 1891 Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen Zutphen substituut griffier b/t arr. rechtb. 3 dagen A. de Marees van Swinderen
0180 1891 E. van der Maaten(?) Batavia O.I.A. [oost Indisch ambtenaar] - A.C.J.A. van Wageningen
181 1891 F.H. van Gheel Gildemeester Amsterdam - - H.F. Onderwater
181 1891 mr. F.W. van der Plas 's Gravenhage advocaat - H.F. Onderwater
181 1891 C.A. Molenaar, K.H.J. van Helder - - 1 dag W.H. v.d. Horst van Lil
181 10 sept. 1891 P.A. Giltaij Antwerpen stud. med. 10 dagen M.J. Giltaij
181 11 Sept. 1891 M. Grondhout Deventer 1e luit. huzaren 14 dagen A. Sigmond
181 11 Sept. 1891 M. v.d. Brandeler Sassenheim burgemeester 5 dagen Willem Hoijer
181 1891 Mutsaers Den Haag - 14 dagen Bestuur
181 1891 van der Sander Den Haag - 14 dagen Bestuur
182 13 Sept. 1891 M. de Mandt Utrecht sur. stud. 8 H. de Mandt
182 1891 Bergansius (Johannes Willem Bergansius 1836-1913) 's Hage Generaal-Majoor 4 dagen L. van Tets(?)
182 13 Sept. 1891 J. Zwang Kaatsheuvel postdirecteur 8 dagen Dirk Kuiper
182 17 Sept. 1891 P. Augustijn Leiden Med. Doct. 4 dagen A.H.P. Augustijn
182 14 Sept. 1891 P.P. Scheffelaar Klots Naarden 1e Luitenant Art. 14 dagen J. van Andel
182 18 Sept. 1891 A.J. Bossers Leiden cand. arts 4 dagen A.H.P. Augustijn
182 1891 Th. Godefroy Den Haag - 1 dag Bas Veth
182 1891 P. de Grient Dreux Edam 2/3 Cand. Not. 14 Scrinerius
183 1891 G. van Krieken Diehl Utrecht - 1 dag J. van Andel(?)
183 1891 L. van Mierlo Breda particulier 2 dagen R.E.M. de Bruijn
183 1891 Flington Croijdon [Croydon] - 8 dagen Jan Gaastra Bz
183 26 Sept. 1891 L.E.A.F. ter Haar - Luit.nt t/zee 2e kl. 1 dag Daniel van der Sande
183 19 Sept. 1891 J. Reinhard Scholten Bussum Makelaar 4 dagen A. Herman de Vos
183 26 Sept. 1891 J.R. v.d. Berg v. Saparoea Zutphen Ritmeester 1 dag J.A. den Bandt
183 23 Septbr. 1891 A. de Graaf - adelborst Eerste Klasse 14 dagen Henri Vriesendorp
183 1891 J.H. Schenkenberg van Mierop Rotterdam advocaat 7 dagen J.R. de Koning
184 3 Oct. 1891 A. de Groot Amsterdam ingenieur 3 dagen C. van Epenhuijsen
184 1891 J. Willems Helder 2e luit. Artillerie 3 dagen J. van Andel
184 1891 van Straaten - Luit. t. zee 2 klasse 3 dagen Paul Volker(?)
184 1891 Dr. H.J. Veth Rotterdam docent Eng. 1 dag H. Veth
184 6 Oct. 1891 B. van der Linden Parijs rentenier 8 dagen E. Boonen
184 1891 A.P. van Nahuijs Den Helder 2e luit. Artillerie 14 dagen J. van Andel
184 7 October 1891 IJbes Arnhem - 6 dagen O.B. de Kat
184 16 Octbr. 1891 C.D. de Haes Eindhoven Zeeofficier 3 dagen Henri Vriesendorp
185 1891 J.A. de Bruijn 's Hage 1e luitenant 14 dagen A.A. Mom
185 18 Oct. 1891 C. van den Steenhoven Delft student 14 dagen J.B....linden(?)
185 16 Oct. 1891 C.G. Uddgren Gothenburg - Londen in een wherry - - H. de Mandt
185 18 Oct. 1891 H. Gelinck Bergen op Zoom particulier 1 dag G.J.W. van Tricht
185 1891 W. van Druijnen Arnhem 1e luit. Infanterie 8 Regt. 8 dagen D.W. Schepers
185 1891 A. Berdenis van Berlekom Middelburg houtkooper 1 dag A. van der Elst
185 18 Oct. 1891 H.C. Kleijn v. Willigen Delft - - Peremici(?)
185 23 Oct. 1891 M. van Oord Rotterdam - 1 dag J.A. Wilkens
186 24-10-1891 A.H. van Hardt van Eversberg - Luit. ter zee 4 dagen O.B. de Kat
186 1891 A.A. van Oven - jur. cand. 1 dag A. van Oven
186 24-10-1891 H.M. van Straaten - Luit. ter zee 4 dagen O.B. de Kat
186 23 Oct. 1891 Mr. H.R.A. Boonen Rotterdam substituut-griffier b/d arron. rechtb. 1 dag A. de Marees van Swinderen
186 26-10-1891 J.B.A.C. de Josselin de Jong - off. v. admin. K.N.A. 1 dag A.A.J. Schill
186 1 Nov. 1891 P.M. Balen Rijsenburg - 1 dag J.O. de Koning
186 5 Novbr. 1891 M.A. Vriesendorp Amsterdam - 2 dagen Henri Vriesendorp
186 1891 Schiltman(?) Nijmegen - 2 dagen Th. Stoop(?)
187 7 Nov. 1891 Dr. C.H. See Gorinchem leeraar a/h gymnasium 2 dagen A. Sigmond
187 1891 E.F. van Vloten Haarlem - 1 dag A. van Oven
187 1891 N.A. de Joncheere Leiden jur. cand. 1 dag J. van Ha..(?)
187 1891 A. ter Cock Amsterdam officier administratie Mi.. 4 dagen Dr. H.J. de Graaf
187 1891 G.J. de Graaf 's Hage Oud Houtvester O.I. 4 dagen Dr. H.J. de Graaf
187 15 Nov. 1891 Vinkhuizen Den Haag 1e Lt. Jagers 8 dagen Neiszen
187 1891 A.J. Moll Schnitzler Amsterdam jur: cand. 8 dagen J. Sterling
187 1891 A.H. Nebbens Sterling Amsterdam jur. stud. 8 dagen J. Sterling
188 1891 J.F.N. Bax Breda officier der inf.ie 2 dagen H. Bax
188 1891 J. Dalm - Komdt. H.M. Panter - J.W. van Herwaarden Wz(?)
188 1891 J.C. de Koning Delft pol. stud. 2 dagen J....berg ...(?)
188 1891 van Hogendorp - luit. ter zee H.M. Panter 8 dagen Bestuur
188 1891 Mr. P.W. Boll 's Hertogenbosch advocaat 1 dag W.H. Hoijer(?)
188 3 December 1891 G.J. Sluijterman - Luit. ter Zee 1e Kl. 8 dagen Bestuur
188 3 December 1891 A.C. Dunlop - Luit. ter Zee 1e Kl. 8 dagen Bestuur
188 3 December 1891 W.M. Mertens - off. v. Gez. 1e Kl. 8 dagen Bestuur
189 5-12-1891 G. Heeley Parijs fabrikant 7 dagen J.C. Stoop
189 12 decb. 1891 Jhr. D.B. Gevers Deynoot Den Haag Kapitein - van der Sande
189 1891 Zeeman Haag Luit. t/zee 1 kl. een dag Vriesendorp
189 12 decb. 1891 J.W.M. Roodenburg Amst.m - - van der Sande
189 1891 R. v. Heum Haag off. v. gezondheid Zeemacht een dag Vriesendorp
189 13 decb. 1891 B.A. Giltaij Rozendaal - 4 dagen Dirk Kuiper
189 9 Dec. 1891 D. Junius v. Heemert Indie - 8 dagen C. v. Epenhuijsen
189 1891 Leonard Veth Amsterdam med. stud. 14 dagen Rego Veth
190 1891 J.F.P.J. Gevers Amsterdam ... der Gasfabriek 2 dagen ....(?)
190 1891 Servaas Everts Assen leeraar a/h Gymn. - Scrinerius
190 1891 H(?). de Kat Rotterdam - 14 dagen O.B. de Kat
190 1891 C.W. Broers Leiden med. cand. 3 dagen H.L. Hemsing
190 20 Dec. 1891 J.C. B...len(?) Delfshaven - - J. de Koning Azn
190 1891 C.G. Steen Wijk bij Duurstede - 6 dagen A. van Oven
190 25 Dec. 1891 J. Vriesendorp Jz Breda Cand. Notaris 14 dagen J.J. Vriesendorp
190 25 Dec. 1891 F. Vriesendorp Amsterdam R..(?) 3 dagen J.J. Vriesendorp
191 1891 A.C. de Kanter Almeloo - 8 dagen de Kanter
191 25 Dec. 1891 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 4 dagen H. de Mandt
191 25 Dec. 1891 M. Grondhout Deventer 1e luit. husaren 14 dagen A. Sigmond
191 25 Dec. 1891 M. de Mandt Utrecht Jur. Stud. 8 dagen H. de Mandt
191 1891 H. van der Koogh Helder Luit. Artillerie 10 dagen P.E. van Herwaarden
191 26 Dec. 1891 A.J.H. van Laer Amsterdam koopman 4 dagen A.C. van Nievervaart
191 1891 G. Veth Amsterdam - 14 dagen Rego Veth
191 1891 L. Veth Amsterdam med. stud. 14 dagen Rego Veth

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.