Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1894


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
247 1 Jan.ij 1894 C. Jevers Middelburg - 1 dag J. de Koning Azn.
248 1 Jan. 1894 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Art. 1 dag H. de Mandt
248 4-1-1894 A.H. Nebbens Sterling Bussum - 8 dagen E.H. de Koning
248 1 Jan. 1894 M. de Mandt Utrecht Stud. 8 dagen H. de Mandt
248 4-1-1894 J. Uijtwerf Sterling A'dam - 1 dag E.H. de Koning
248 2 Jan. 1894 Sumier Rotterdam leeraar Erdsen Gymnasium 1 dag P.A. Giltaij
248 1894 A. van Buijsen Apeldoorn - 8 dagen A. van Oven
248 1894 J. Koopman Delft - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
248 1894 A. van Driel van Wageningen Delft - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
249 7-1-1894 C.A. Molenaar IJselmonde - 1 dag W.H v.d. Horst van Lil
249 14-1-1894 A. Volker Sliedrecht - 8 dagen A.C. Volker
249 9 Januari 1894 den Berger - luitenant ter Zee 8 dagen Henri Vriesendorp
249 1894 mr. J.D. Berk Amsterdam particulier 1 dag W. van Bilderbeek
249 12 Jan. 1894 P. Blusse van Oud Alblas - - 4 dagen J....inden(?)
249 1894 P. Lamasion van Heenvliet Kralingen gemeentesecretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
249 1894 A. Visser Sliedrecht - 8 dagen A.C. Volker
249 31 Jan. 1894 H. Freerichs Leiden semi-arts 1 dag P.A. Francken
250 2 Feb. 1894 J.D. ten Bosch 's Gravenhage jur. cand. 4 dagen P.A. Francken
250 4-2-'94 F.G. van Asperen Amsterdam Cand. Arts 14 dagen P.J. Bos
250 6 febr. 1894 Jhr. H.L. Wichers Hellevoetsluis Luit. t/z 1e kl. 2 dagen Quintus
250 9 febr. 1894 E.A.F. baron Creutz Den Haag gepens. majoor art. 1 dag Creutz
250 12 Febr. 1894 M.A. Vriesendorp A'dam - 8 dagen Henri Vriesendorp
250 1894 P. Dumon Tak Middelburg cand. not. 2 dagen A. van der Elst
250 13 Febr. 1894 David Vriesendorp A'dam - 8 dagen Henri Vriesendorp
250 18 Febr. 1894 Mr. P.W. de Koning Amsterdam advocaat 1 dag J.R. de Koning
251 25 Febr. 1894 F.C.G. 't Hooft Amsterdam - 14 dagen J.R. de Koning
251 24 febr. 1894 J.C. Lebret New York - - A.J. Lebret
251 1894 N.H. de Graaf Enschedé - 8 dagen W.J. de Graaf
251 1894 Advocaat Den Haag Vice-Consul der Nederlanden 2 dagen J.J. de Reus Jz
251 1894 J.D.P. ten Bosch 's Gravenhage jur. cand. 3 dagen P.A. Francken
251 1894 J.H. de Reus den Haag leerling consul der Nederlanden dagen J.J. de Reus Jz
251 1894 jhr. F.H.P.J. Gevers Middelburg adjunct Directeur Gasfabriek 4 dagen H. van der Sande Lacoste
251 1894 Adriaan Blom Amsterdam makelaar 2 dagen Jan Gaastra Bz
252 1894 W.T.H. Koopman Delft pol. stud. - C. van Wageningen
252 1894 mr. P.W. de Koning Amsterdam advocaat 2 dagen A.J. de Koning
252 1894 A. de Haas Eindhoven - 1 dag W.J. de Graaf
252 23 Maart 1894 Buijze Breda 1st Luit.nt inf. K.M.A. 7 dagen P.A. Giltaij
252 1894 C.P. de Kat Hildesheim - - Jan de Kat(?)
252 23 Maart 1894 A. van Elk H.I. Ambacht burgemeester 7 dagen P.A. Giltaij
252 27 Maart 1894 Mr. A. van Gijn 's Gravenhage Ad. comm. Prov. Griffie 4 dagen N.D. van Gijn
252 1894 W.J. Westerouen van Meeteren Rotterdam notaris 3 dagen A. Herman de Vos
253 1894 A. van Epenhuijsen 's Gravenhage - 14 dagen Jan Hordijk Jzn
253 1894 T.J.J. Feirabend Alkmaar cadet L.t.l. - M. Feirabend
253 1894 J. Wolterbeek Muller 's Gravenhage luitenant t/z 4 dagen A.J. de Graaf
253 1894 Dr. J.P. Lotsij (Johannes Paulus Lotsij 1867-1931) Baltimore - 14 dagen Karel Lotsij
253 1894 A.C. de Kanter Almeloo - 5 dagen de Kanter
253 1894 J. de Koning Delft - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
253 1894 J.C. de Koning (Mr. P.W. de) Delft pol. stud. 5 dagen A.J. de Koning
253 1894 S. Schilstra Nijmegen kapt. Pa...art(?) O.I. 3 dagen Jan Ophorst Gz
254 1894 Jhr. J.H. Roëll Utrecht 1e Luit. der veldartillerie een maand Van Wassenaer
254 14 April 1894 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 2 dagen H. de Mandt
254 1894 H. Hansen - - - H.W. Veth
254 1894 J. van Stolk Az Rotterdam - - A.C. Crena de Jongh
254 1894 P. Blusse van Oud-Alblas Leiden Jur. Stud. 1 dag A.C. Crena de Jongh
254 1894 van Es Kralingen particulier 1 dag W.H. van Bilderbeek
254 22-4-1894 M. Jos. Masion Nijmegen part. 1 dag Jan Ophorst Gz
254 1894 J.D. van Berke Amsterdam particulier 1 dag W.H. van Bilderbeek
255 1894 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen Gemeentesecretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
255 6 mei 1894 Jorissen Leiden - 1 dag S. Crena de Jongh
255 29 April 1894 Arnold de Koning Brussel koopman 1 dag J. de Koning Azn
255 12 Mei 1894 Gerard Stoop Amsterdam - 3 dagen J.C. Stoop
255 5 April 1894 J.D.P. ten Bosch 's Gravenhage jur. cand. 5 dagen P.A. Francken
255 1894 A. den Bandt Amsterdam - 3 dagen J.H. den Bandt
255 6 Mei 1894 P. Blusse van Oud Alblas Leiden - 1 dag S. Crena de Jongh
255 13 Mei 1894 A.C. de Kanter Almeloo - 4 dagen de Kanter
256 1894 F. van Oldenborgh Amsterdam - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
256 1894 P.L. Tak N. Amstel (Nieuwer Amstel) journalist 2 dagen A. van der Elst
256 1894 C. van Oldenborgh Amsterdam - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
256 1894 P.H. Queysen - commies 1e klasse der Posterijen 1 dag de Marees van Swinderen
256 1894 J.A. Tak Middelburg kassier 2 dagen A. van der Elst
256 18 Mei 1894 A.W.A. Klencke London - - Jan Gaastra Bz
256 1894 Henri Tak Middelburg kassier 2 dagen A. van der Elst
256 19 Mei 1894 Etat Major H.M. Monitor Reinier Claassen - - - J.H. den Bandt
257 24 Mei 1894 J.C. de Vries Rozendaal - 1 dag A.C.J.A. van Wageningen
257 24 Mei 1894 August Kerstens Tilburg kassier 2 dagen F.J. van den Hoogen
257 24 Mei 1894 Emile Serruijs Rotterdam - 4 dagen S. Crena de Jongh Dz.
257 26 Mei 1894 T. van Traa Rotterdam - 2 dagen A.C.J.A. van Wageningen
257 1894 Leonee Serruijs Rotterdam - 4 dagen S. Crena de Jongh Dz.
257 1894 M. den Mandt Utrecht - 4 dagen R. de Bruijn
257 1894 C. van Oldenborgh Amsterdam - 8 dagen S. Crena de Jongh Dz.
257 1894 J. de Bruijn Rotterdam - 1 dag R. de Bruijn
258 29 Mei 1894 van Rauenzaal(?) - - 1 dag de Kat v. H(ardinxveld)
258 31 Mei 1894 Verkuijl Quakkelaar 's Bosch Officier der huzaren 3 dagen F. van der Elst
258 1894 Jenkink - - 1 dag de Kat v. H(ardinxveld)
258 1894 Emil Serruijs Rotterdam - 1 dag G.Th. Veth Hzn
258 1894 Maris - - - de Kat v. H(ardinxveld)
258 1894 C.W.O. van Dorsser Astfeld - 14 dagen G.Th. Veth Hz
258 1894 Mollinger - - 1 dag de Kat v. H(ardinxveld)
258 1894 J.R.P.A.F.M. van der Mandele - zeeofficier 1 dag W.J. de Graaf
259 1894 H.J. Francken Arnhem bankier 3 dagen P.A. Francken
259 1894 Dr. v.d. Sande Bakhuijsen Leiden Hoogleeraar - H.W. de Bas
259 1894 Dr. v. Mansvelt Utrecht - - H.W. de Bas
259 1894 Dr. Wolterbeek Muller 's Gravenhage - - H.W. de Bas
259 1894 G.B. du Cellieé Muller Delft - 1 dag J. de Koning Azn
259 22 Juni 1894 J. Keller van Hoorn - - 8 dagen F.C. Deking Dura
259 1894 A. de Koning Brussel - 1 dag J. de Koning Azn
259 1894 Mr. J. Hanegraaff Rotterdam advoc. proc. disp. 4 dagen P.A. Francken
260 1894 Jhr. H.J. Wichers Hellevoetsl(uis) luit. 1st. kl. 6 dagen P.A. Francken
260 1894 prof. Valeton Amsterdam - - H.J. Kiewiet de Jonge
260 1894 C.W.O. van Dorsser Astfeld - 14 dagen Jan Hordijk Jansz
260 1894 prof. Matthes Amsterdam - - H.J. Kiewiet de Jonge
260 25 Juni 1894 Mr. P.Th. v. Deventer Samarang - 8 dagen A.J.J. Maas
260 28 Juni 1894 Morgan London - 4 dagen Henri Vriesendorp
260 1894 prof. Kaptein Groningen - - H.J. Kiewiet de Jonge
260 1894 C.G. 't Hooft Amsterdam partikulier 14 dagen H.W. Veth
261 1894 Sterkman Rijswijk - 1 dag Jan Gaastra Bz
261 1894 S. Zadoks Amsterdam jur. cand. - Jan Hordijk Jansz.
261 1894 J. Hendriks 's Gravenhage - - Jan Gaastra Bz
261 30 Junij 1894 J. van der Brandeler Reinier Claassen - - A.J. de Graaf
261 1894 H.M. Gritling Rotterdam particulier 2 dagen J.J. de Reus Jz
261 1894 mr. J.B. Peyrot Rotterdam - 2 dagen J.J. de Reus Jz
261 1894 J. van 't Hoogerhuijs Rotterdam - 2 dagen J.J. de Reus Jz
261 6-7-1894 Hering Me....(?) - 8 dagen E.H. de Koning
262 11 Juli 1894 A.W. Cramer Leiden - 1 dag J.H. den Bandt
262 14 Juli 1894 Abr. den Bandt Amsterdam - 2 dagen J.H. den Bandt
262 14 Juli 1894 A.C. van der Sande Lacoste Amsterdam luitenant ter zee 14 dagen J.H. den Bandt
262 14 Juli 1894 Massée Vlaardingen student dag W.H. Hoijer
262 14 Juli 1894 W.J. Oudegeest ter Borgh student 1 dag W.H. Hoijer
262 19 Juli 1894 Dr. N. Quint 's Hage Leeraar H.B.S. 1 dag W.H. v.d. Horst v. Lil
262 14 Juli 1894 van Heisen(?) Renoij student 1 dag W.H. Hoijer
262 22 Juli 1894 Arnold de Koning Brussel koopman 1 dag J. de Koning Azn.
263 23 Juli 1894 A. Sandberg Schiedam surnumerair posterijen 2 dagen Daniel van der Sande
263 1894 A. Aalst Schiedam semi arts 1 dag G. van Wageningen
263 1894 A. Schinkel Gouda - 2 dagen Jan de Kat(?)
263 1 Aug. 1894 D. Bisschop Delft pol. stud. 14 dagen A. Sigmond
263 1894 J. van der Linden Rijnsaterwoude - - P. Amo...(?)
263 1894 W. Genken Rotterdam koopman 1 dag A.J. de Koning
263 1894 A. van Loenen Den Haag surnem. 2 dagen R. de Bruijn
263 1894 A. van Epenhuijsen 's Hage surnumerair - B. van Epenhuijsen
264 6 Aug. 1894 A.W. Rauw(?) Leiden - 8 dagen J.H. den Bandt
264 1894 F. Hopkinson Smith (Francis Hopkinson Smith 1838-1915) New York - 2 dagen W.H. v.d. Horst v. Lil
264 8 Aug. 1894 B. Brutel de la Riviere - commandant der kannonneerboot Raaf 14 dagen F. Stoop
264 1894 M. Bergendahl Den Haag ...(?) Germania 14 dagen H.F. Onderwater
264 1894 A.C. van Braam Houckgeest H.M. Wilhelmina zeeofficier 1 dag A.J. de Graaf
264 1894 C. Meijer Londen - 4 dagen A.J. de Graaf
264 1894 A.T. Feirabend - cadet h.t.l. 1 dag L.G. v. Herwaarden
264 1894 K.A.E. Verweven(?) - cadet h.t.l. 1 dag L.G. v. Herwaarden
265 16-8-1894 ten Hove Deventer Fabrikant 1 dag W.H. v.d. Horst van Lil
265 1894 mr. J.B. Gorsira 's Gravenhage - 1 dag G.W. Eekhout
265 1894 F.A. Salomonson Tampa U.S. - 1 dag J. Salomonson
265 1894 Mr. J.A. de Bas Amsterdam Vice Pres. Rechtbank - H.W. de Bas
265 1894 J.L. Salomonson London - 1 dag J. Salomonson
265 1894 August Kerstens Vrancken Tilburg kassier 1 dag F.J. van den Hoogen
265 1894 J. Damis Paris - 14 dagen Jan Hordijk Jansz
265 1894 Mr. G. Moll Amsterdam - 1 dag H. van Brakel
266 1894 G.W.F. de Vos 's Gravenhage kapitein d. G. N.I.L. 2 dagen A. Herman de Vos
266 1894 J.T. Keppel Hesselink Arnhem wijnhandelaar 4 dagen M.H. de Jongh
266 1 Sept. 1894 Mr. J. Creven Zwolle advocaat 1 dag J.H. den Bandt
266 1 Sept. 1894 Roijer Zwolle - 1 dag J.H. den Bandt
266 2 September 1894 H. van der Sande 's Gravenhage cadet K.M.A. 1 dag Daniel van der Sande
266 1894 J. Mosang Middelburg cand.-not. 1 dag A. van der Elst
266 8 Sept. 1894 D.G. van Teijlingen 's Hage - - S. Crena de Jongh Dz
266 1894 M. den Mandt Utrecht - 4 dagen R.E.M. de Bruijn
267 9 sept. 1894 C.A. Molenaar 's Gravenhage particulier 2 dagen W.H. v.d. Horst van Lil
2671894 Bijser Amsterdam rechter 14 dagen -
2679 Sept. 1894 P.E. Kisselius Hilversum - 3 dagen A.C.J.A. van Wageningen
2671894 T.W. Boll Delft pol. stud. - A. van der Elst Bz
2671894 J.M. Stoop Den Haag civiel Ingenieur 1 dag J.C. Jansen
2671894 Herman Veth Delft pol. stud. - dagen A. van der Elst Bz
2671894 Dr. J.P. Lotsij Baltimore Md. U.S. - 5 dagen Karel Lotsij
2671894 A. v.d. Willige R'dam - - A. van der Elst Bz
268 1894 C.L. Kolff Hzn Rotterdam - - A. van der Elst Bz
268 1894 A.C. van Braam Houckgeest Nieuwediep Lt. t. z. 8 dagen J.A. den Bandt
268 1894 Liotard Zevenbergen chemist 3 dagen N.W. van Gijn
268 2 October 1894 G.J. IJbes Arnhem - 8 dagen S. Herman van Gijn
268 1894 Reiger Utrecht burgemeester 8 dagen J.C. de Joncheere
268 5 Oct. 1894 Dr. R. 't Hooft s'Hage - 10 dagen 't Hooft van Bleiswijk
268 6 Oct. 1894 F. van Wageningen - luitenant t/z 2de kl. - C. van Wageningen
268 7 October 1894 F.N. Lotsij 's Bosch - 2 dagen G.C. 't Hooft
269 1894 J.J.W. Bijvoet Delft - 2 dagen J. van Oldenborgh Lzn
269 1894 A.B.C. van Wageningen Wageningen landbouwer 3 dagen R.E.M. de Bruijn
269 1894 W. Huijgens Londen - 1 dag J.C. Jansen
269 28 Oct. 1894 P.F. v.d. Steen Spanbroek (N.H.) - 14 dagen L.G. v. Herwaarden
269 14 October 1894 J.P. van der Voort Rotterdam geneesheer 1 dag Daniel van der Sande
269 3 Nov. 1894 A. den Bandt Amsterdam - 2 dagen J.H. den Bandt
269 1894 A. Schinkel Gouda - 2 dagen Jan...(?)
269 24-11-1894 U. Wilkens Veendam fabrikant 3 dagen E.H. de Koning
270 8 November 1894 mr. A.G. Blok 's Hertogenbosch advocaat 4 dagen P.A. Francken
270 12 Nov. 1894 P.W. de Koning - adv. en procureur 4 dagen J.R. de Koning
270 1894 Mr. A. Levy Amsterdam - 4 dagen J.F. van Oldenborgh
270 1894 Cas van Rheedt Boom - 14 dagen Tar..(?)
270 1894 A.M.C. Lebret + L. v.d. Steenhoven Delft + Leiden - - A. van der Elst Dz
270 1894 J. Wiardi Berkman Amsterdam - 4 dagen A...(?) v.d. Riviere
270 11 Nov. 1894 A.C. de Kanter Almeloo - 4 dagen de Kanter
270 1894 E.J. Tissor van Patot - pol. stud. - A. van der Elst Dz
271 1894 A.A. Flaes Hellevoetsluis luit. t/z 1e kl. 1e off. a/b H.M. Matador 4 dagen -
271 1894 Cup Hannover - 2 dagen J.J. Vriesendorp Jz
271 1894 A. Dirkint Mees Leiden - 14 dagen P.A. Francken
271 1894 W.M. v.d. Hoeven Sliedrecht - 1 dag J.C. Jansen
271 1894 H. van Wessem Leiden - 2 dagen P.A. Francken
271 1894 P. Lamaison van Heenvliet Kralingen Gemeentesecretaris 1 dag W.H. van Bilderbeek
271 1894 J.M.C. Lebret - pol. stud. - A. van der Elst Az
271 1894 F. van Es Kralingen - 1 dag W.H. van Bilderbeek
272 21 Dec. 1894 J. Meijers Wageningen - 14 dagen de Kat van H(ardinxveld)
272 22 dec. 1894 A. de Mandt Utrecht Luit. Veld Artl. 4 dagen H. de Mandt
272 21 Dec. 1894 C.P. de Kat Hildesheim - 14 dagen de Kat van H(ardinxveld)
272 23 Dec. 1894 A.C. de Kanter Almeloo - 8 dagen de Kanter
272 1894 M. de Mandt Utrecht - 8 dagen R.E.M. de Bruijn
272 23 Dec. 1894 J.E.H.A. Baron Collot D'Escury Amsterdam - 14 dagen de Kanter
272 1894 K. Hoogeveen - benoemd notaris te Dordrecht 8 dagen Van Tussenbroek
272 23 Dec. 1894 Hm. Goedhart Dusseldorp - 7 dagen S. Crena de Jongh
273 1894 M. Goedhart Haarlem - 7 dagen S. Crena de Jongh
273 26 Dec. 1894 Dr. Planken Loenen a/d Vecht - 2 dagen A.C.J.A. van Wageningen
273 25 Dec. 1894 Arnold de Koning Brussel koopman 1 dag J. de Koning Az
273 26 Dec. 1894 H. v.d. Koogh Amersfoort 1e luit. der artillerie 14 dagen F. v. Wageningen
273 25 Dec. 1894 N.J. Meihuizen Antwerpen - 2 dagen J. de Koning Azn
273 28 Dec. 1894 B.E. van Raalte Leiden jur. stud. - D.A.N. Vriesendorp
273 1894 T. Feirabend Alkmaar cadet k.t.l. 14 dagen Otto B. de Kat Az
273 1894 E. Cramer Soeterwoude - - L.G. v. Herwaarden
274 1894 A. de Groot Amsterdam ingenieur - v.d. Bliek
274 30-12-1894 F. Wilkens Veendam fabrikant - E.H. de Koning
274 1894 J.R. Groeneveld de Bruin Leiden med.cand. 2 dagen de Bruin
274 30-12-1894 N.J. Wilkens Winschoten Advocaat - E.H. de Koning
274 1894 W.M. v.d. Houven Sliedrecht - - O.H. v. Hutten
274 dec. 1894/jan. 1895 B. Dijkman A'dam - 14 dagen Tar...(?)

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.