Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Concordantie vernummering huizen 1955-1958


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 131 Archiefdienst van de gemeente Dordrecht
Inventarisnummer: 1836 Register houdende een concordans op de vernummering van de huizen in Dordrecht, 1957

Fiches concordantie huisnummering 1955-1958:

- microfiche 1: lijstnr. 1-73
- microfiche 2: lijstnr. 74-156
- microfiche 3: lijstnr. 157-239
- microfiche 4: lijstnr. 240-321
- microfiche 5: lijstnr. 322-404
- microfiche 6: lijstnr. 405-478

Titel boek: 'Concordans vernummering huizen te Dordrecht 1955-1958 klapper no. 6.4666.5'.

Online op: www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=674243220&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=concor*&mistart=490


339 - Nieuwehaven


Nieuwehaven

Bureau bevolking
Datum: 12-8-1957


Oud nr. Nieuw nr. Naam en voorletters gezinshoofd aant. pers. Eenlopende pers. kostgangers enz.
1rd 1 B. Giphart 1 -
" " J.C. de Boer 2 -
2zw 2 A. van Oijen 2 -
2rd 3 P.J. Praet 2 P.J. Praet
3zw 4 Pakhuis - -
3rd 5 J.W. Visser 4 -
4 6 J.J.H. Reppel 7 -
5rd 7 T.M.G.H. Looienga 3 -
5zw 8 Pakhuis - -
6rd 9 ??? - -
6zw 10 Pakhuis - -
7 11 Magazijn - -
8zw 12 Pakhuis - -
8rd 13 Pakhuis - -
9ben 14 E.J. Beket 3 -
9bov 15 P.I. Dooms 4 -
10zw 16 Pakhuis - -
10rd 17 Wed. W. Peters geb. Vogel 2 -
11 18 A. Bezemer 1 H.A. Thielsch
12 19 J. Hardenbol 4 -
" " L. van Pelt 3 -
13bov 20 E. van den Heuvel 2 -
" " J. van den Heuvel 3 -
" " J. Oort 3 -
14 21 A. Bos 3 -
" " A. van Duivendijk geb. Bos 1 -
14rd 22 ??? - -
15zw 23 Kantoor - -
15rd 24 H.H.J. Joele geb. Kanters Wed. 1 -
" " Wed. A. Willemen geb. Joele 1 -
16 25 Kantoor RWS - -
" " W.J.A.M. van Beek a/b-p/a 5 -
17 26 Bureau Stoomwezen - -
18 27 J.M. Notenboom 7 -
19 28 A. Robbemond 2 -
20 29 Museum van Gijn - -
21 30 D. Roeland 2 -
22 31 Pakhuis - -
23 32 W. van den Griend 3 -
24 33 Bevrachtingscommissie - -
25 34 J.A.A. Strucker, rustend geneesheer 2 -
" " A. van der Linden geb. Valk 3 -
26ben 35 A.A.M. Mol 2 -
26bov 36 E. van Dijke 1 J. van der Loo
27 37 A. van Zielst 2 -
" " J. van Dam a/b-p/a 4 -
28 38 W. de Vries 3 -
29rd 39 J. Kastelein 2 -
29zw 40 G. van der Borg [Burg] 4 -
29bov 41 Wed. E. van der Hum geb. Poots 1 -
29 42 Garage - -
30 43 (Mr.) A.M. Creutzberg, rechter 2 -
31 44 (Dr.) H(endrik) A. van Leeuwen, arts, fabrieksarts 2 -
" " J. Sonneveldt 2 -
" " A. Kruijt a/b-p/a 3 -

Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.