Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


9. rederij familie Hardus/Fa. Dam & Hardus (15 schepen)


Nr. 9 REDERIJ /FAMILIE HARDUS /FA. DAM & HARDUS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Zout / Suiker / Tras

De Familie HARDUS waren van oorsprong Maasschippers uit Grave
Zij vestige zich rond 1670 te Dordrecht.

GERARD HARDUS
Maasschipper woont in 1675 op zijn schip
(schoonvader van Jacob Staatsz van Hoogstraten en Geleyn Pieters Kool)
Geb: ca 1650 te Grave z.v. ?
Hij ondertrouwt op 10-2-1675 te Dordrecht met
JENNEKE de BRUIJN
Geb: ca 1650 te Grave d.v. ?
Kinderen:
1676 DIRK (Rijnschipper te Nijmegen) tr. 15-5-1701 te Ridderkerk
met CATHARINA JOSSELET
1677 ANNA tr 1712 te Ddr met Geleyn Kool Pieterz
1678 PETRUS
1680 ELISABETH
1688 JAN tr. 1714 te Ddr met Maria van Wel
1690 HESTER tr 1711 te Ddr met JACOB STAATS van HOOGSTRATEN
1691 CAREL tr 1714 te Ddr met Anna Margareta de Haan
1695 GERHARDUS

JAN HARDUS GZ
Koopman/reder te Dordrecht
(schoonvader van Nicolaas den Bandt en Willem Hardus Carelz
Geb: 1688 te Dordrecht / overl: na 1755 te Dordrecht
z.v. Gerard Hardus en Jenneke de Bruijn
Hij ondertrouwt op 28-1-1714 te Dordrecht met
MARIA van WEL
Geb: ? d.v. ?
Kinderen te Dordrecht:
1715 GERARD
1717 TANNA
1719 ANNA
1720 JAN
1723 JOHANNA tr te Ddr Nicolaas den Bandt Johz
1725 MARIA tr 1e x 1753 te Ddr Willem Hardus Cz/ tr 2e x Jacob van Doeveren

In 1714 woont hij bij zijn vader op het schip.
In 1728 is hij lid v/d Gilde v Twijnders te Dordrecht.
In 1742 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht

CAREL HARDUS Gz
Koopman/schipper te Dordrecht
(zwager v Jacob staats v Hoogstraten en Geleyn Kool Pieterz)
Geb: 1691 te Dordrecht /overl: 21-2-1752 te Dordrecht
z.v. Gerard Hardus en Jenneke de Bruijn
Hij trouwt in ca 1714 te Dordrecht
ANNA MARGARETHA de HAAN (Rederes 1752/1762)
Geb: ca 1691 te ? / overl:21-2- 1762 te Nijmegen d.v.?
Kinderen:
1715 WILLEM tr 1753 te Ddr met Maria Hardus Jd woont te Dordrecht.
1717 JOHANNA tr met Nicolaas v/d Putten woont te Rotterdam.
17.. GERRIT(Gerard) woont te Nijmegen
17.. ANNA tr met Maurits Lodewijk v Ossenburg woont te Maastricht.
17.. DIRK woont te Breda
17.. JACOBA (overl: na 1762) ongehuwd woont te Dordrecht.
1730 JAN JACOB(geb te Tiel) tr 1778 te Ddr met Maria Geertruida van Hees woont te Dordrecht.
1734 ELISABETH (geb te Tiel) tr 1762 te Ddr met Johannes Boonen Hz woont te Dordrecht.

In 1750 werkt hij als keetmeester op de zoutziederij van Jan Coenraad Rookool te Hendrik I Ambacht.
(Archief Familie Backer /Dam nr 208 /Stadsarchief Vlaardingen)

WILLEM HARDUS Carelz
Koopman/reder te Dordrecht
Geb: 1715 te Dordrecht /overl: 1777 te Dordrecht
Hij trouwt in 1753 te Dordrecht zijn nicht
MARIA HARDUS Jandr (Rederes 1777/1781)
Geb: 1725 te Dordrecht/overl: ca 1808 te Dordrecht
d.v. Jan Hardus Gz en Maria v Wel
In 1761 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht
(het echtpaar had geen kinderen)

FIRMA JAN MELCHIOR DAM & WILLEM HARDUS


JAN MELCHIOR DAM J.Az
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 26-7-1722 te Dordrecht /overl: aug 1781 te Dordrecht
z.v. Jan Adolf Dam (uit Soest/Wesfalen) en Johanna Verheiden (uit Grevelduin)
Hij trouwt op 6-9- 1753 Luthers te Dordrecht met
MARIA CATHARINA DORGES
Geb: 1722 te Hildesheim /Dtsl /overl: na 1781
d.v. Melchior Dorges (woont te Hendrik I. Ambacht)
Getuige oom Jan Coenraad Rookool
Kinderen te Dordrecht:
1756 JOHANNA tr 1e 1772 te Ddr Johannes Vijgh /tr 2e 1783 te Ddr Jacob Meyer
1758 JAN COENRAAD tr 1779 te Ddr Alida Geertrui v Hoven Rubens
1759 CATHARINA tr 1794 te Ddr Francuiscus Christiaan Duffer (suikerraffinadeur te Ddr)
1767 MARIA tr 1e 1776 met ? Giesse /tr 2e 1788 te Ddr Hilmar J. Backer (suikerraffinadeur te Ddr)
1769 ANNA DOROTHEA tr 1793 te Ddr Ds. Jacob Johannes Dirks.

In 1750 is hij boekhouder bij de zoutziederij van Jan Coenraad Rookool te H.I.Ambacht.
In 1754 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht.
de zoutziederij van Jan Coenraad Rookool te H.I. Ambacht.

In 1830 veranderd de naam in DAM- BACKER met
JAN DAM BACKER (1794) z.v. Hilman Johan Backer en Maria Dam d.v. Jan Melchior Dam.

BEZITTINGEN v/d FAMILIE HARDUS / DAM & HARDUS TE DORDRECHT in de 18e eeuw o.a.


In 1759 zoutziederij (zoutkeet) van Jan Coenraad Rookool te Hendrik Ido Ambacht. Gekocht door Jan Melchior Dam samen met Anna Margaretha de Haan wed. van Carel Hardus van Johanna de Zittert wed.van Jan Coenraad Rookool (archief Familie Backer /Dam nr 208 /Stadsarchief Vlaardingen)
In 1760 Trasmolen ,,DE RUYTER,, Veerdam te Papendrecht gekocht door Willem Hardus en Nicolaas den Bandt.
In 1765 suikerraffinaderij ,,DE TOELAST,, Wijnstraat te Dordrecht gekocht door Jan Melchior Dam en Willem Hardus Carelz.

SCHEPEN v/d FAMILIE HARDUS en FA DAM & HARDUS TE DORDRECHT in de 18e EEUW

o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 10-02-1738 Een MAASPONT,, (w.g.) Jan Hardus Gz (verkocht voor f 2.000,- aan Dionisus v/d Pament.
Nr. 2. 08-04-1752 Driemast Galjootschip ,,DE HARDER,, (w.g.)
(101 ½ voet lang/ 25 voet, 2 duim wijt / 12 ½ voet hol)
Rederes: Anna Margareta de Haan wed. van Carel Hardus
(5/8 part verkocht voor f 3.562,- ) aan Adriaan van Loon Adrz koopman/reder te Dordrecht
Nr. 3. 13-05-1754 Berkentijnschip ,,DE JUFFROUW LYDIA,, (w.g.)
(70 ½ voet lang /18 voet, 9 duim wijt / 10 voet hol
Jan Hardus Gz / Willem Hardus Carelz en Adriaan v Loon Adrz (verkocht 1 part voor f 882,- ) aan Martinus Backus Chrsz koopman/reder te te Dordrecht.
Nr. 4. 13-05-1755 Eenmast Hoekerschip ,,DE ANNA ENGELINA,, (w.g.)
(72 voet lang /19 voet wijt)
Het schip werd in 1734 gebouwd op de werf van Jan Simons Schouten (1691/1760 te Dordrecht
Jan Melchior Dam & Willem Hardus (gekocht voor f 4.450,-) van Martinus Backus Chrsz koopman/reder te Dordrecht
Nr. 5. 14-08-1758 Eenmast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW MARIA,, (w.g.) Jan Melchior Dam & Willem Hardus (gekocht voor f 4.000,- ) van Andries v Eshuisen Heer v Dreischor te Zierikzee.
Schipper: Boudewijn Adriaans.
Nr. 6. 21-08-1759 Driemast Galjootschip ,,DE JAN JACOB,,
(95 voet lang / 24 voet wijt / 12 ½ voet hol)
Het schip werd in 1759 gebouwd op de werf van Jan Simons Schouten (1729/1760) te Dordrecht
Rederes:Anna Margareta de Haan wed v Carel Hardus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Sybrand Hylkes uit Warns/Frsl
(op 24-4-1762 verkocht een deel voor f 4.513,- w.g.) door De erven van Anna Margareta de Haan wed v Carel Hardus (overl: 21-2-1762 te Nijmegen) aan Pieter Vernimmen Pz koopman/reder te Dordrecht.
Nr.7. 29-07-1760 Schip ,,DE JONGE SJOERD,, Jan Melchior Dam & Willem Hardus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ryndert Ulkes uit Herenveen.
Nr. 8. 02-02-1763 Driemast Galjootschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA MARIA,, (w.g.)
(102 voet lang / 26 ½ voet wijt / 13 ½ voet hol)
Jan Melchior Dam & Willem Hardus (verkocht voor f 5.200,-) aan David Crena Sz koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 9. 20-10-1764 Eenmast Galjootschip ,,DE HOPBAAL,, (w.g.)
(75 voet lang / 22 voet wijt / 11 voet hol)
Jan Melchior Dam & Willem Hardus (gekocht voor f 1.942,- ) van Jacob Staats v Hoogstraten Gz voor de Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn
Nr. 10. 04-03-1765 Schip ,,DE JONGE HILMAR,, Jan Melchior Dam & Willem Hardus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Barend Lucas v/h Deense wadden eiland Hooge/Hallingen.
Nr. 11. 21-08-1769 Buisschip ,,DE JACOBA,, (w.g.)
(81 voet lang)
Jan Melchior Dam & Willem Hardus (verkocht voor f 3.000,- )
Schipper: Isaac Bergwerff uit Vlaardingen.
Nr. 12. 17-05-1770 Buisschip ,, DE JONGE ALBERT,,
(81 voet lang / 20 voet,7 ½ duim wijt / 7 ½ voet hol)
Jan Melchior Dam & Willem Hardus(zeebrief te Dordrecht)
Schipper Barend Lucas v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallingen.
(op 5-7-1781 verkocht voor f 2.150,- w.g.) aan Dirk Vos Cz. koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 13. 17-4-1772 Schip ,,DE WELVAART,, (zeebrief) Jan Melchior Dam & Willem Hardus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Barend Nanning v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallingen.
Nr.14. 29-10-1779 Galjootschip,, DE HOOP,,
(80 voet lang / 23 voet, 5 duim wijt / 11 voet, 3 duim hol)
Jan Melchior Dam & Willem Hardus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Tobias Zimmerman v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallinge
(op 30-8-1781 verkocht voor f 5.000,-w.g.) door rederes Maria Hardus wed. van Willem Hardus aan Jacob Staats van Hoogstraten Gz voor de Fa, Gerrit van Hoogstraten & zn, koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 15. 11-4-1789 Waterschip ,,DE MAAGD V DORDT,, (w.g.)
(70 voet lang)
Jan Coenraad Dam J.Mz & Dirk Hardus Cz kooplieden/reders te Dordrecht
(verkocht ieder 1/4e part voor f 150,-) samen met mr. Nicolaas Backus aan Fa. Wed. H. Cooyman & van Batenburg, kooplieden/reders te Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.