Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


10. rederij Jesse de Heer Gz & zn. (18 schepen)


Nr. 10 REDERIJ/JESSE DE HEER Gz & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

De familie DE HEER waren van oorsprong schippers uit Joure/Friesland.
Zij vestigde zich rond 1680 te Dordrecht.

GERRIT OBBES (DE HEER)
Schipper/koopman te Dordrecht
Geb: 1681 te Dordrecht /begr: 6-11-1743 te Dordrecht
z.v. Obbe Obbes (de Heer) schipper uit Joure
Hij trouwt ca 1719 met
NANTE JESSES
Geb: ? /begr: 1743 te Dordrecht d.v. Jesse

JESSE DE HEER Gerritz
Koopman/reder te Dordrecht
Geb: ca 1720 te Dordrecht /overl: 12-1-1787 te Dordrecht
z.v. Gerrit Obbes de Heer en Nante Jesses
Hij ondertrouwt 1e x op 13-7-1743 te Dordrecht met
MACHELINA v EETEN
Geb: te Sliedrecht /begr 2-2-1752 te Dordrecht (overl in kraam)
d.v. Dirk van Eeten
Hij ondertrouwt 2e x op 5-12-1754 te Dordrecht met
IDA ELISABETH v WETTEN
Geb: te Dordrecht
d.v. Huybert van Wetten en Adriana van Campen
Kinderen te Dordrecht
1744 GERRIT tr 1767 Anna Cornelia 't Hooft Cdr
1752 CORNELIA tr 1e x 1770 te Ddr Stephanus van Dorsser Jz/ tr 2e x1784 te Ddr Samuel 't Hooft
1763 JESSE /overl: 1803 te Dordrecht

GERRIT DE HEER Jessez
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: 1744 te Dordrecht /overl: 1793 te Dordrecht
z.v. Jesse de Heer Gerritz en Machelina van Eeten
Hij trouwt in 1667 te Dordrecht met
ANNA CORNELIA 't HOOFT
Geb: ? te Dordrecht
d.v. Cornelis 't hooft en Magdalena Verrijk
In 1769 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht.

CORNELIA DE HEER Jessedr
Koopvrouw/rederes/houthandel te Dordrecht
Ged: 2-1-1752 te Dordrecht /begr 14-11-1825 te Dordrecht
d.v. Jesse de Heer Gerritz en Machelina van Eeten
Zij trouwt 1e x op 13-11- 1770 te Dordrecht met
STEPHANUS van DORSSER
Scheepsbouwer /koopman/houthandel te Dordrecht
Ged: 28-4-1749 te Dordrecht /overl: l7-1-1782 te Dordrecht
z.v. Jan Stevens van Dorsser en Adriana Cumsius
Zij ondertrouwt 2e x op 8-10-1784 te Dordrecht met
SAMUEL 't HOOFT CZ
Koopman/houthandel te Dordrecht
Ged: 20-12-1746 te Dordrecht /begr 16-2-1820 te Dordrecht
z.v. Cornelis 't Hooft en Magdalena Verrijk

Driemast Hoekerschip 'Juffrouw Cornelia' (RAD 150-79)(akte 20-11-1783)

In 1783 was Cornelia de Heer in bezit van de houtmolens ,,De Haas,, en ,,De Reus Goliath,, met de bij behorende houthandel en balkengaten gelegen aan de Merwede (afb DI 702/RAD)

SCHEPEN v/d FAMILIE DE HEER TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 01-08-1729 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Gerrit Obbes de Heer (verkocht voor f 1.250,-) aan Jacob Versteegh te Dordrecht.
Nr. 2. 31-07-1748 Gaffelschip ,,DE JONGE JESSE,, (w.g.)
(74 ½ voet lang / 20 voet wijt / 6 ½ voet hol)
Jesse de Heer Gz (gebouwd voor f 2.650,-) op de werf van Cumsius & v Dorsser te Dordrecht
Nr. 3. 06-01-1748 Fregat ,,DE HASEWINDHOND,,(w.g.) Jesse de Heer Gz (verkocht voor f 3.000,-) samen met David Crena en Cornelis Wiltens Iz kooplieden/reders te Dordrecht aan Fa v/d Lande & van Oort suikerrafinadeurs te Rotterdam.
Schipper: Pieter Carolus Nottenbaen uit Rotterdam.
Nr. 4. 02-11-1757 Berkentijnschip ,,DE JONGE HUYBERT,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis Peper.
(op 5-8-1758 verkocht voor f 6.150,- w.g.) aan Fa. Briason kooplieden te Duinkerken
Nr. 5. 03-04-1757 Schip ,,DE JONGE IDA ELISABETH ,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Anthony Timmer uit Dordrecht.
Nr. 6. 04-01-1759 Snauwschip ,,DE JONGE GERRIT,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Douwe Binnes.
Nr. 7. 20-03-1759 Gaffelschip ,,DE VREDE,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Hoek.
(op 21-8-1769 verkocht voor f 1.800,- w.g.) aan Schipper: Nicolaas Scheering.
Nr. 8. 26-07-1759 Hoekerschip ,,DE TWEE JUFFROUWEN ANNA,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ary 't Hart v/h eiland 't Ooghe
Nr. 9. 13-11-1759 Schip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, Jesse de Heer Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Sybrand Jansen.
Nr. 10. 02-12-1769 Fluitschip ,,DE VRIENDSCHAP,, (w.g.)
(140 voet lang / 34 voet, 2 duim wijt / 14 voet, 7 duim hol)
Het schip werd in 1766 gebouwd te ?
Jesse de Heer Gz & Gerrit de Heer Jz (1/8 part verkocht voor f 1.575,-) door mede eigenaar Abraham Blusse uitgever te Dordrecht.
Schipper: Adolf v Engelen.
Nr. 11. 28-03-1772 Hoekerschip ,,DE GEERTRUI,, (w.g.)
(82 voet lang /18 voet, 3 duim wijt / 12 voet, 10 duim hol)
esse de Heer & Gerrit de Heer Jz (gekocht voor f 3.684,-) van Isaac Wiltens koopman/reder te Dordrecht.
Schipper: Johannes Kleyn uit Krimpen a/d Lek.
Nr. 12. 30-10-1772 Schip ,, DE JUFFROUWEN ANNA EN CORNELIA ,, Jesse de Heer Gz & Gerrit de Heer Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Barend Nanning.
Nr. 13. 15-03-1780 Schip ,,DE STANDVASTIGHEID,, Jesse de Heer Gz & Gerrit de Heer Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter van Colmsberg uit Dordrecht.
Nr. 14. 26-04-1780 Galjootschip ,, DE WAAKZAAMHEID ,, Jesse de Heer Gz & Gerrit de Heer Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper Pieter Claase Harsema uit Amsterdam
(17-5-1781 verkocht voor f 7.000,- w.g.) samen met Abraham Keevers Jz koopman/reder te Dordrecht aan Fa. Haygart & Co kooplieden/reders te Oostende/Belgie
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag
(Belgie was Oostenrijks grongebied van 1713-1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784
Schipper: Pieter Claase Harsema uit Amsterdam. (zeebrief te Dordrecht 17-5-1781)
Nr.15. 20-11-1783 Galjootschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, Jesse de Heer Gz & Gerrit de Heer Jz. (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter Claase Harsema uit Amsterdam.
Nr. 16. 1783 Fluitschip ,,HET HUIS VAN OOSTENRIJK,, Eigenaren kooplieden/reders te Dordrecht:
- Rederes: Cornelia de Heer Jdr wed. van Stephanus van Dorsser
- Samuel 't Hooft Cz / Adriaan la Coste en L. Steur kooplieden/reders te Dordrecht en
- Fa. Adrianus Dubbeldemuts & co kooplieden te Rotterdam.
Schipper: Willem van Velzen uit Maassluis. Archief 155/ 11 / SAD Grootboek van 1781 t/m 1785 v/d Rederij Het Fluitschip ,,Het Huis van Oostenrijk,, en Het Driemast Hoekerschip ,,De Juffrouw Cornelia,,
Nr. 17. 20-11-1783 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW CORNELIA,, Eigenaren kooplieden/reders:
Rederes: Cornelia de Heer Jdr wed. van Stephanus van Dorsser en Samuel 't Hooft Cz
(Het schip gekocht van W. Schelvisvanger koopman/reder te Maassluis)
In mei 1784 vertrekt het schip naar de Hollandse Kolonies Esseguibo en Demarary met een vracht contract v/d Fa. Franco en Laurens Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam
Schipper Willem van Velsen uit Maasluis (archief 150 / 79 / SAD)
Nr. 18. 17-04-1810 Barkschip ,,DE CATARINA ADRIENNE,, (w.g.) Het schip is gebouwd te Christiana/Noorwegen
Jesse de Heer jr (gekocht voor f 3.200,-) van Berthelomeus Weddik koopman/reder te ? (rederij bewijs)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.