Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


11a. rederij firma Gerrit van Hoogstraten & zn (45 schepen)


Nr 11. REDERIJ/FIRMA GERRIT VAN HOOGSTRATEN & ZN (1759/1920) TE DORDRECHT

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Op 7-11-1759:
Koopt GERRIT van HOOGSTRATEN Jacob Staatsz voor zich en zijn zoon
JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz kooplieden in Compagnie Fa. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN te Dordrecht.
Het Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA MARIA,, van Fa. FRANCO Laurensz en ADRIANUS Laurensz DUBBELDEMUTS kooplieden te Rotterdam
Schipper: JACOB SWAAG
Akte Notaris Anthony Bax te Dordrecht.

Handel in : o.a Touw/Hout/Zout/Graan
Archief 181 /Firma Gerrit v Hoogstraten & Zn / Rederij en Zouthandel (SAD)

FAMILIE VAN HOOGSTRATEN TE DORDRECHT


(Archief 150/ 2421/SAD Genealogie van Hoogstraten 1590/1940 ,,door D.A.N. Vriesendorp)
Familie wapen: VAN HOOGSTRATEN ,,In een Veld van Goud Drie Zwarte Vogels,,

JACOB JANS (VAN HOOGSTRATEN)
Leijndraaier / Lintdraayer /Touwslager te Dordrecht.
Geb: ca 1540 /overl: 28-11-1592 te Dordrecht
z.v. Jan (van Hoogstraten)
Hij trouwt in ca 1566 te Dordrecht met
TEUNTJE WILLEMS
Geb: ? d.v. Willem
In 1582 huurt hij een Lintbaan(touwslagerij) op ,,Het Nieuwe Werk,, bij het Nieuwe Bolwerk in de Hooge Nieuwstraat te Dordrecht van
ADRIAAN OCKERS HALLINCQ muntmeester
(in 1560 wordt deze touwslagerij (Lintbaan) al genoemd deze werd in ca 1690 afgebroken)

STAES JACOBS (V HOOGSTRATEN)
Leijndraaier /touwslager te Dordrecht
Geb: ca 1566 /overl: 2-5-1647 (81 jaar)
Begraven in de Grote Kerk te Dordrecht
Bij zijn graf (het Zuidertransep)in de Grote Kerk te Dordrecht staat:
HIER LEYT BEGRAVEN DEB EERSAMEN
STAES JACOBSEN VAN HOOGSTRATEN
IN SYN LEVEN LINDRAYER OUT SYNDE
81 JAREN HY STERFT DEN 2 MEY 1647,,

(uit ,,HIER LEYT BEGRAVEN,, grafzerken in de Grote Kerk te Dordrecht door W. Nijman)

z.v. Jacob Jans (v Hoogstraten) en Teuntje Willems
Hij trouwt 1e x op 30-9-1590 te Dordrecht met
PIETERNELLA ADRIAANS
Geb: ? /begr: april 1610 te Dordrecht d.v. Adriaan
Hij trouwt 2e x op 30-1-1611 te Dordrecht met
MARIKE JANS j.d. van Rotterdam wed. van Francois Fransen
In 1593 koopt hij een huis en erf bij de Tolbrugstraat op de Gevuldegracht te Dordrecht.
In 1596 is hij Deken v/h Spui/Spoy gilde (ook voor Leijndraaiers) te Dordrecht.
In 1611 woont hij in het huis ,,DE VERGULDE KRAAN,, aan de Nieuwe Haven.
In 1629 huurt de familie v Hoogstraten nog steeds de Lintbaan(touwslagerij) in de Hooge Nieuwstraat voor het 47e jaar.
In 1647 woont hij bij zijn overlijden in de Schrijverstraat.
Kinderen uit het 1e huwelijk te Dordrecht :
1592 ADRIAAN STAES (van Hoogstraten) Leijndraaier tr 1626 Ddr met Maria Reyniers
1595 JACOB STAESSEN (v Hoogstraten)op 30-9-1625 begraven in de Grote Kerk te Dordrecht Steenhouwer tr 1620 met Abicail Wouters
Kinderen uit het 2e huwelijk te Dordrecht:
1611 FRANCOIS STAES (van Hoogstraten) (Twijnder) tr 1632 met Jacomina Visser
1613 JAN STAES (v Hoogstraten) (Wijnkoopman) tr 1636 met Aeltje v/d Graaf

ADRIAAN STAES V HOOGSTRATEN
(Leijndraaier /touwslager /koopman te Dordrecht)
Geb: September 1592 /overl: ca januari 1653 te Dordrecht
z.v. Staes Jacobs v Hoogstraten en Pieternella Adriaans
Hij trouwt op 1-9-1626 te Dordrecht met
MARIKE REYNDERS
Geb: te Nijmegen /overl: na 1-11-1656 te Dordrecht
d.v. Reynier Hendriks
In 1626 woont hij bij de Vuylpoort
Kinderen geboren te Dordrecht:
1630 JACOB tr 1655 te Polsbroek met Lijsbeth Jans
1632 WIJNAND tr. 1655 te R.dam met Marike Wouters Schilperoord
1643 STAES tr 1669 te R.dam met Catharina Dirks Schenk
1653 MAYKE tr. 1656 Frans Jans Carlebuer (schipper)

JACOB ADRIAANS VAN HOOGSTRATEN
(Koopman a/d Nieuwe Haven te Dordrecht)
Ged: december 1630 te Dordrecht /begr 8-9-1687 te Dordrecht (Gr kerk)
z.v. Adriaan Staes v Hoogstraten en Marike Reyniers
Hij trouwt in November 1655 te Polsbroek met
LIJSBETH JANS
Geb: te Polsbroek /overl: 12-7-1687 te Dordrecht d.v.?
In 1680 is hij eigenaar van
De Lijnbaan ,,DE OCKERSBAAN,, bij de Beulstoren /Vriesepoort/a/d Vest
Lijnbaan t/o het Maartenshof bij de Kolfstraat.
Kinderen te Dordrecht:
1656 ARY JACOBS (Leijndraaier/zeilmaker) tr. 1683 met Anna Tyssen uit Zaltbommel
1661 LIJSBETH tr 1680 te Ddr met Adriaan van Wageningen (Twijnder)
1664 STAES JACOBS (koopman) tr. 1688 met Catharina v Hoven(Hovius) uit Leiden

STAES JACOBS V HOOGSTRATEN
(Koopman bij de Nieuwpoort te Dordrecht) (enig kind)
Geb: 23-10-1664 te Dordrecht /overl: 19-2-1718 te Dordrecht
z.v. Jacob Adriaans van Hoogstraten en Lijsbeth Jans
Hij trouwt op 13-9-1688 te Dordrecht met
CATHARINA van HOVEN (Hovius)
Geb: 2-6-1666 te Leiden /begr: 17-12-1694 te Dordrecht
d.v. Dr. Cornelis van Hoven (Hovius) en Maria de Leeuw
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht (NH) 9-5-1689, zn. van Staes van Hooghstraeten/Catrijna Hovius;
2. Maria, ged. Dordrecht (NH) 20-10-1690, dr. van Staets van Hoogstraten/Cathrina van Hove;
3. Jacob, ged. Dordrecht (NH) 14-11-1691, zn. van Staas van Hoogstraten/Catarijna Hovius;
4. Maria & Elijsabeth, ged. Dordrecht (NH) 12-2-1693, dr. van Staets van Hoogstraten/Catarina de Hovius;
5. Cornelis & Adriaen, ged. Dordrecht (NH) 17-1-1694, zn. van Staets van Hoogstraten/Catrina Hovius;

JACOB STAES v HOOGSTRATEN
(Mr. zeilmaker / touwslager /koopman)
Geb: 13-11-1691 te Dordrecht / overl: 13-3-1735 te Dordrecht
z.v. Staes Jacobs v Hoogstraten en Catharina v Hoven
Hij ondertrouwt 1e x op 19-7-1711 te Dordrecht met
HESTER HARDUS
Geb:ca 1690 te ?/ overl: 1718 te Dordrecht
d.v. Gerard Hardus schipper/koopman en Jenneke de Bruijn
(Hester woonde in 1711 bij haar vader op het schip)
Hij trouwt 2e x op 26-2-1719 te Dordrecht
WILHELMINA van LEUSDEN
Geb: 21-1-1698 te Dordrecht /overl: ?
d.v. Gijsbert v Leusden en Elisabeth de Jager
In 1717 woont hij bij de Blauwpoort.
In 1713 is hij lid v/h Groot Koopmans Gilde te Dordrecht
In 1721 koopt hij de Lijnbaan (touwslagerij) aan de Vest t/o Maartenshof te Dordrecht van zijn neef JACOB van HOOGSTRATEN Arijz mr. touwslager
In 1725 is hij lid van het Spuy/Spoy Gilde
In 1731 (Hoofdgeld) woont hij a/d Vest naast zijn Lijnbaan (touwslagerij) t/o Het Maartenshof a/d Vest met nog
Een loods t/o Het Maartenshof a/d Vest
Een kleinloodsje naast Het Maartenshof a/d Vest
Een loods in de Stoofstraat.

Kinderen 1e huwelijk te Dordrecht:
1715 GERRIT tr 1735 te Ddr met CORNELIA ROOS Warnards
Kinderen 2e huwelijk te Dordrecht:
1722 CATHARINA MARIA tr 1740 te Ddr met HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz
1725 ANTONIA tr 1742 te Ddr met NICOLAAS KOOL Geleynz.

GERRIT van HOOGSTRATEN Jacob Staesz
(Mr. Touwslager/Koopman/Reder)
Geb: 22-7- 1715 te Dordrecht / overl: 9-9-1762 Dordrecht.
z.v. Jacob Staes v Hoogstraten en Hester Hardus Gerardsdr
Hij trouwt: op 27-11-1735 te Dordrecht met
CORNELIA ROOS
Geb: 9-2-1714 te Dordrecht /overl: 15-3-1787 Dordrecht
d.v. Warnard Roos en Jenneke van Nas
In 1736 woont hij bij zijn touwslagerij a/d Vest t/o ,,De Maartenshof,,
In 1737 koopt hij de touwslagerij aan de Vest achter ,,Het Geesthuis,, naast de Stadstoren van Gerrit van Hersbergen (touwslager)
In 1737 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde.
In 1760 krijgt hij toestemming om een kantoor en loods te bouwen aan de Vest t/o de Kolfstraat.

JACOB STAETS v HOOGSTRATEN Gerritz
(Koopman/reder)
Geb: 8-10-1736 te Dordrecht /overl: 1-3-1813 Den Haag
z. v Gerrit v Hoogstraten en Cornelia Roos
Hij trouwt: op 26-6-1757 te Dordrecht
APOLONIA v EYSDEN
Geb:8-4-1739 Dordrecht / begr: 30-4-1792 te Dordrecht
d.v. Dionysus v Eysden en Johanna Bootsman
(Het echtpaar kreeg 4 kinderen die allen jong zijn overleden)
In 1763 is hij lid v/h Groot koopmansgilde
In 1772 is hij lid v/d Mannen v Veertig
In 1774 is hij aandeelhouder van diverse rederijen o.a. Frank v/d Schoor Lz/Cornelis van Hombroek Cornz/Nicolaas Kool Geleynz en Boonen & Nierhoff houthandel)
in 1777 is hij lid v/d Mannen v Acht
In 1784 koopt hij de buitenplaats ,,RHIJNOORD voor f 30.000 te Alphen a/d Rijn een van schepen het Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,, werd naar deze buitenplaats genoemd
In 1794 koopt hij de buitenplaats ,,BERLICUM,, en Middelrode bij Den Bosch een van zijn schepen het Fluitschip ,,DE BERLICUM,, werd naar deze buitenplaats genoemd
In 1813 na zijn overlijden vermaakt hij zijn buitenplaats ,,Berlicum,, aan zijn secretaris /rentmeester JACOB v MEURS (Het echtpaar kreeg 4 kinderen die allemaal jong zijn overleden)

DE ANDERE TAK GERRIT v HOOGSTRATEN THOMASZ TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


Deze tak van de familie van Hoogstraten zorgde voor verwarring bij mijn onderzoek, er waren rond 1750 twee personen met de naam Gerrit v Hoogstraten, beide Mr touwslagers en in bezit van van een touwslagerij aan de Vest te Dordrecht.
Bij nader onderzoek bleek dat zij beide afstammen van Jacob Staes van Hoogstraten, Mr. touwslager (leijndraaier) in 1600 te Dordrecht.
De boven genoemde Gerrit van Hoogstraten Thomasz is de voorvader van de huidige nog bestaande familie van Hoogstraten

GERRIT v HOOGSTRATEN THOMASZ
Geb: 10-7-1722 te Dordrecht /begr: 29-12-1803 te Dordrecht
z.v. Thomas v Hoogstraten /Gerritz en Metje Hoevenaar Jacobsdr
Hij trouwt op 25-6- 1752 te Dordrecht met
HELENA v LEXMOND.
Geb: 1732 te Dordrecht /overl: 17-8-1797 te Dordrecht
d.v. Jan van Lexmond en Geertrui de Bruijn
In 1751 heeft hij bezat samen met Gerard 't Hooft Abrahamz een touwslagerij vanaf de Sint Jorispoort tot ,,Het Geesthuis,, a/d Vest te Dordrecht

GERARD 't HOOFT ABRAHAMZ
Ged: 25-8-1726/overl: voor 4-9-1789 te Dordrecht
z.v. Abraham 't Hooft Imanusz en Gerdina M. v Keppel
Hij trouwt op 15-8-1750 te Dordrecht met
CORNELIA de SOETE
d.v. Cornelis de Soete en Hermina Visser
Gerrit v Hoogstraten Thomasz werd opgevolgd door zijn zoon:

JOHANNES v HOOGSTRATEN GERRITZ
Ged: 7-10-1755 te Dordrecht /overl:17-11-1834 te Dordrecht
Hij ondertrouwt op 22-4- 1786 te Dordrecht met
JOHANNA VRIESWOUDT
Geb: 1753 te Dordrecht /overl: 24-9- te Dordrecht
d.v. Pieter Vrieswoudt en Odila van Mil.
Zijn zoon:

JURJANUS HENSBERGEN v HOOGSTRATEN JOHANNESZ
Geb: 15-9-1792 te Dordrecht / 20-1 -1872 te Zutpenbr>(per 2-10-1810 de 2e naam Hensbergen erbij gevoegd)
Hij trouwt op 24-7-1822 te Dordrecht met
MARIA VIERWEG
Geb: 25-12-1801 te Zutphen/overl: 11-2-1865 te Zutphen
d.v. Cornelis Vierweg en Gijsberta Gatee.
Hij verkoopt in 1833 zijn aandeel in de touwslagerij aan Cornelis Gerardus 't Hooft en Gerardus Cornelis 't Hooft Touwslagers te Dordrecht.

HANDELSHUIS FIRMA GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN ANNO 1794 TE DORDRECHT


In 1794 kwam het Handelshuis Fa. Gerrit van Hoogstraten & zn onder de Directie van NICOLAAS ROODENBURG LEENDERTZ

LEENDERT ROODENBURG Nicolaasz
Koopman/graanhandel te Delfshaven en te Dordrecht.
Geb: 11-9-1729 te Delfshaven /overl: 1801 te Dordrecht
z.v. Nicolaas Leenderts Roodenburg
Hij trouwt : op 18-3-1759 te Delfshaven met
ELISABETH GROENEVELD
Geb: 1-1- 1733 te Delfshaven /overl: 1788 te Dordrecht
d.v. Johan Groeneveld en Geertrui v/d Haar
In 1759 is hij Burger te Dordrecht en woont Voorstraat/ hoek Pelserbrug.
In 1759 koopt hij een grutterij voor f 8.000,- in de Voorstraat hoek Suikerstraat van Pieter de Haan.
In 1759 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde
Kinderen te Dordrecht:
1761 NICOLAAS tr. 1784 te Ddr met Antonetta de Jongh Hendriks
1765 JAN tr 1800 met Jacoba v Laren
1775 WILLEM tr 1798 te Ddr met Elisabeth Maria Hordijk

NICOLAAS ROODENBURG LEENDERTZ
Koopman/graanhandel/grutterij te Dordrecht
Geb: 5-9-1761 te Dordrecht / overl: na 1825 te Dordrecht
z.v. Leendert Roodenburg en Elisabeth Groeneveld
Hij trouwt: in 1789 te Dordrecht met
ANTHONETTA de JONGH
Ged: 21-7-1769 te Dordrecht
d.v. Hendrik de Jongh Danielz en Cornelia Kouwens Willemsd
In 1785 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde
In 1794 is hij de Directie v/h Handelshuis Fa. Gerrit van Hoogstraten & zn.
In 1795 is hij inspecteur v/d Dordtse Branderijen.
In 1808 is hij Pondgaarder te Dordrecht.
In 1816 is hij bij K.B. van Koning Willem I lid v/h bestuur v/d Kamer van Koophandel te Dordrecht voor de zoutziederijen.
In 1825 staat hij op de lijst van de 28 meest vermogende kooplieden te Dordrecht.

BEZITTINGEN v/d FA. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a


In 1721 Touwslagerij a/d Vest vanaf Het Geesthuis t/m ,,Het Maartenshof,,.
In 1740 Bierbrouwerij ,,HET GULDEN VLIES,, Voorstraat te Dordrecht
In 1794 Handelshuis Firma Gerrit v Hoogstraten & zn o.l.v.Nicolaas Roodenburg Lz
In 1800 Zoutziederij (zoutkeet) ,,DE ZOUTBRON,, met 8 pannen te Zwijndrecht.
In 1809 Deelgenoten Fa. BOONEN & G. van HOOGSTRATEN & ZN Houthandel
In 1863 Plantage ,,DE MARIENBOSCH,, te Suriname wordt verkocht, na opheffen v/d Slavernij gezamelijk bezit Fa. G. van Hoogstraten & zn.
In 1900 Oostelijke zoutziederij te Zwijndrecht
In 1900 Westelijke zoutziederij te Zwijndrecht.
In 1920 Firma Gerrit van Hoogstraten & zn wordt opgeheven.

SCHEPEN VAN DE FA. GERRIT VAN HOOGSTRATEN & ZN IN DE 18e EEUW


o.a.Eigen e/o huurschepen

Afkortingen: (w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
(V.O.C. site / I.G.Dillo) = V.O.C. site info V.O.C. schepen/I.G.Dillo/boek nadagen V.O.C. 1783/1795


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 04-04-1757 Een ,,SAMOEREUSSCHIP,, (eerste schip)(w.g.) Reder Gerrit v Hoogstraten JSz (gekocht voor f 5.000,-)
Nr. 2. 08-11-1759 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA EN MARIA,, (w.g.)
(102 voet lang/26 ½ voet wijt/13 ½ voet hol)
Reders Gerrit v Hoogstraten JSz en Jacob Staats v Hoogstraten Gz
(gekocht voor f 9.850,-) samen met Nicolaas den Bandt en Willem Hardus van Willem Bruijn jr (Suikerraffinadeur) ooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Jacob Zwaag.
Nr. 3. 12-12-1761 Eenmast Galjootschip ,,DE HENNEPBAAL,, Gerrit van Hoogstraten & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hans Bendix de Jonge v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallingen.
Nr. 4. 20-10-1764 Eenmast Hoekerschip ,,DE HOPBAAL,, (w.g.)
(75 voet lang / 22 voet wijt /11 voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz voor Fa. G. van Hoogstraten & zn
(verkocht voor f 1.942,-) aan Jan Melchior Dam en Willem Hardus kooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Richard Lucas v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallingen.
Nr. 5. 07-02-1765 Schip ,, DE JONGE BERNARDUS BOUW,, ca 62 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Poppe Feijes uit Stavoren
Nr. 6. 09-04-1765 Schip ,,DE DORDRECHTS WELVAREN,, ca 65 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper Sietse Pieters uit Friesland
Nr 7. 05-09-1766 Schip ,,DE HOOP,, ca 75 last Jacob Staats van Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Richard Lucas v/h Deense waddeneiland Hooge/Halling
Nr. 8. 03-04-1766 Driemast Galjootschip ,,DE TWEE GEZUSTERS,,ca 100 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Dirk Rintjes uit Hindelopen
(Het schip verongelukt in 1774 bij kust v Arcanson)
Nr. 9. 01-03-1768 Fluitschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, (w.g.)
(wordt HUIS DE MERWEDE)
(149 voet lang / 34 voet wijt /14 voet hol)
Het schip werd in Archangel gebouwd
Jacob Staats van Hoogstraten Gz voor Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn
(verkocht voor f 20.500,- ) aan Johannes Bonen & Nicolaas Nierhoff kooplieden te Dordrecht
Nr. 10. 29-08-1769 Schip ,,DE JUFFROUW CLARA MARIA,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Barend Wopkes /Frsl.
Nr. 11. 12-10-1771 Schip ,,DE VROUW APOLONIA,, ca 70 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Gouke Jesses uit Herwen /Frsl
Nr. 12. 05-05-1772 Schip ,, DE ZORG EN VLIJT,, ca 65 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hotse Tjeerds uit Leeuwarden
Nr. 13. 11-10-1773 Schip ,,DE FREDERIK EN DIDERIK,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Idts Pieters uit Molkwerum
Turkse pas aangevraagd / vrachtcontract van Fa. Franco en Adrianus Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam
Nr. 14. 30-09-1773 Driemast Galjootschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter Bendix v/h Deense waddeneiland Hooge/Hallingen.
Nr. 15. 09-12-1773 Snauwschip,,NEPTHUNIS,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Springer uit Den Helder
Turkse pas aangevraagd / vrachtcontract van Fa. Franco en Adrianus Dubbeldemuts kooplieden uit Rotterdam
Nr. 16. 7-11-1774 Driemast Hoekerschip ,,DE JACOB EN ANTONIA,, ca 154 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz samen met Frank v/d Schoor Lz /Cornelis v Hombroek Cz en Nicolaas Kool Geleynz kooplieden/reders uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Arij v/d Giesse
vrachtcontract van Fa. Franco en Adrianus Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam
Nr. 17. 02-03-1774 Driemast Galjootschip ,, DE SNELLE JAGER,, (w.g.)
(120 voet lang / 25 voet, 3 duim wijt / 14 voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz voor Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn
(verkocht voor f 1
Schipper: Idts Pieters uit Molkwerum
Nr. 18. 06-10-1774 Kofschip ,, DE ZEEVAART I,,
(96 voet lang)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Nanne Willems uit Warns/Frsl
Turkse pas aangevraagd / vrachtcontract van Fa.Franco en Adrianus Dubbeldemuts, kooplieden te Rotterdam.
Nr. 19. 06-10-1774 Driemast Hoekerschip ,,DE ZEELUST,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Aart Rijcken uit Zwijndrecht.
Nr. 20. 12-12-1774 Fregatschip ,,DE BATAVIA,,
(97 voet lang)
Het schip werd in 1773 gebouwd op de werf van Jan Schouten Janz (1729/1784) te Dordrecht
Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Tjebbe Rinkes uit Warns/Frsl.
Nr. 21. 16-02-1776 Brikschip ,,DE DOLPHIJN,,
(65 ½ voet lang / 21 ½ voet wijt / 8 ¾ voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz ( zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Idts Pieters uit Molkwerum
Nr. 22. 07-03-1776 Kofschip ,,DE MARGARETHA EN NICOLAAS,, (w.g.)
(95 voet lang)
Het schip werd in 1759 gebouwd op de werf v Jan Schouten (1729/1784) te Dordrecht
Jacob Staats v Hoogstraten voor Fa .Gerrit v Hoogstraten & zn (gekocht voor f 2.500,-) van Martinus Backus Chrz koopman/reder te Dordrecht.
Schipper: Jan Romkes v Ameland.
Nr. 23. 18-03-1776 Fluitschip ,,DE VRIENDSCHAP,,
(140 voet lang / 34 voet, 2 duim wijt/14, 7 voet hol)
Het schip is in 1766 gebouwd te ?
Jacob Staats van Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Slaak.
Nr. 24. 30-04-1776 Schip ,,DE VRIJHEID,, ca 56 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Meijnderts uit Friesland.
Nr. 25. 29-05-1777 Driemast Hoekerschip ,,DE JONGE JOHANNA,, (w.g.)
(115 voet, 10 duim lang / 26 voet wijt / 13 voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten (gekocht voor f 6.500,-) samen met Frank v/d Schoor Lz en Pieter Vernimmen Pz van de Erven van Jan Bootsman koopman/reder te Dordrecht
Schipper: Jan Molevelt uit Delfshaven.
Nr. 26. 26-09-1778 Eenmast Galjootschip ,,DE NIEUWE HOOP,, (w.g.)
(81 ½ voet lang / 23 voet wijt /11 voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz voor Fa. G. van Hoogstraten & zn
(verkocht voor f 4.310,-) aan Boudewijn de Haan koopman te Dordrecht.
Schipper: Herman Schligting.
Nr. 27. 30-08-1781 Galjootschip ,, DE HOOP,,(w.g.)
(80 voet, 3 duim lang / 23,5 voet wijt / 12 ½ voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten (gekocht voor f 5.100,-) samen met Frank v/d Schoor Lz koopman/reder te Dordrecht van Maria Hardus weduwe van Willem Hardus weduwe v Jacob v Doeveren
Schipper: Tobias Zimmerman.
Nr. 28. 04-12-1783 Driemast Galjootschip ,, DE PRINS WILLEM DE VIJFDE,,(w.g.)
(97 voet lang /23 ½ voet wijt /12 ½ voet hol)
Jacob Staats v Hoogstraten Gz (gekocht voor f 9.100,-) samen met Frank v/d Schoor Lz koopman/reder teDordrecht van Maria Josselet voor de erven van haar broer, Coenraad Josselet koopman te Dordrecht
Schipper: Jacob Daane.
Nr. 29. 05-04-1783 Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,, 846 ton (V.O.C. site /I.G. Dillo) Het schip werd verkocht door Jacob Staats v Hoogstraten(Heer v Rhijnoord) voor Fa. G. van Hoogstraten & zn aan Fa. v Olst & Brouwer kooplieden/reders te Emden.
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Jacob Staats v Hoogstraten voor 3 reizen naar Batavia Het schip voer zijn 1e reis naar Batavia onder de neutrale Pruisische vlag, onder de naam PRINS HEINRICH i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784.
* In 1783 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer v Amsterdam
V.O.C. Fluitschip ,,DE PRINS HEINRICH,, (ex ,,De Rhijnoord,,)
Kapitein: HANS LAURENS SMIT van Texel vertrekt met 36 bemanningsleden naar Batavia
Texel vertrek: 5-4-178
Kaapstad tussenstop: 31-7-1783 / 6-9-1783
Batavia/aankomst: 7-11-1783
Batavia vertrek: 7-3-1784
Kaapstad tussenstop: 9-6-1784 /1-8-1784
Texel aankomst: 27-11-1784
* In 1785 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamers van Amsterdam en Hoorn
V.O.C.Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,, (ex Prins Heinrich)
Kapitein: HANS LAURENS SMIT van Texel vertrekt met 46 bemanninsleden naar Batavia
Texel vertrek: 13-6-1785
Kaapstad tussenstop: 4-11-1785 /17-12-1785
Batavia aankomst: 25-6-1786
Batavia vertrek: 14-9-1786
Kaapstad tussenstop: 25-12-1786 /2-2-1787
Texel aankomst: 25-7-1787
* In 1787 / 3e reis naar Batavia en Ceylon voor de V.O.C. de kamers van Amsterdam en Zeeland
V.O.C. Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,,
Kapitein: CORNELIS REINDERT TROMP uit Warga
Texel vertrek: 29-10-1787
Kaapstad tussenstop: 7-7-1788 /1-10-1788
Batavia aankomst: ?
Batavia vertrek: 31-5-1789 naar Ceylon
Ceylon aankomst:/vertrek onbekend
Kaapstad tussenstop: onbekend
Rammekens aankomst: 30-4-1790.
Nr. 30. 23-10-1783 Driemast Hoekerschip ,, DE VROUW CATHARINA,,
(112 voet lang)
Het schip werd in 1781 gebouwd op de werf van Jan Schouten (1729/1784) te Dordrecht
Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Idts Pieters uit Molkwerum/Dordrecht.
Nr. 31. 04-03-1784 Schip ,,DE JUFFROUW HELENA,, Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis v Daalen
Nr. 32. 15-03-1784 Fluitschip ,,HET HUIS DE MERWEDE,, (w.g.) Het schip werd gebouwd in 1767 te Archangel
Het schip werd (verkocht voor f 8.600 w.g.) door Jacob Staats v Hoogstraten samen met Fa. Boonen & Nierhoff aan J. Seghem de Vries & Co kooplieden/reders te Oostende /Belgie
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag
(Belgie was Oostenrijks grondgebied 1713-1789) i.v.m. 4e Engelse oorlog met Nederland1780-1784 onder de naam ,,DE BEURS V OOSTENDE,,
Schipper: Klaas den Braassem uit Maassluis (zeebrief te Dordrecht 8-4-1784)
Nr. 33. 30-05-1785 Tweedeks Pinkschip ,,DE MERCURIUS,,
(140 voet lang)
Jacob Staats v Hoogstraten (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Christiaan Christiaans
(op 25-9-1794 verkocht voor f 10.000,- w.g.) aan Fa. Hugo Gevers & co koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 34. 1786 Fluitschip ,,DE MARIENBOSCH,, Het schip is genoemd naar de plantage ,,MARIENBOSCH,, te Suriname
eigendom van: Jacob Staats v Hoogstraten Gz koopman/reder te Dordrecht samen met Frank v/d Schoor Lz koopman/reder te Dordrecht (archief 150 SAD)
Nr. 35. 01-07-1787 Fluitschip ,,HET FORTUIN,, 728 ton (V.O.C. site /I.G.Dillo) Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. door Jacob Staats v Hoogstraten voor een reis naar Ceylon
In 1787 /1e reis naar Ceylon voor de V.O.C. de kamers van Amsterdam en Zeeland Fluitschip ,,HET FORTUIN,,
Kapitein: JAN v DALEN
Rammekens vertrek: 1-7-1787
Kaapstad tussenstop: 20-12-1787 /10-2-1788
Ceylon aankomst: ?
Ceylon vertrek: 18-10-1788
Kaapstad tussenstop: ?
Texel aankomst: 25-8-1789
Nr. 36. 04-04-1788 Fluitschip ,,DE ANNA EN PIETER,, ca 212 last Jacob Staats van Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Sybrand Hommes Bruijnsma uit Warns/Frsl.
Nr. 37. 04-03-1788 Fluitschip DE JONGE ELIAS,, ca 212 last Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Claasz Rynders uit Warga /Frsl.
Nr. 38. 22-04-1790 Fluitschip ,,DE DRIE GOEDE VRIENDEN,, ca 210 last Jacob Staats van Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Claasz Rynders uit Warga/Frsl.
Nr. 39. 08-11-1790 Kofschip ,,DE VROUW ANTONETTA,,
(101 voet lang)
Het schip is in 1790 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1759/1808) te Dordrecht
Jacob Staats v Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter Jacobs Schot van Ameland.
Nr. 40. 03-04-1792 Fluitschip ,,DE RUSTHOFF,, ca 180 last Jacob Staats van Hoogstraten Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter Tjebbes uit Warder.
Nr. 41. april 1794 Fluitschip ,,DE BERLICUM,, 846 ton (V.O.C. site / I.G.Dillo)

Een schip vernoemd naar de heerlijkheid Berlicum door Jan Lunenberg (in: Aachterum, uitgave Historische Vereniging Berlicum Middelrode, jrg. 19, nr. 2, mei-juni 2015, pag. 35-41)
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Jacob Staats van Hoogstraten Gz (Heer van Berlicum) voor een reis naar Batavia en Ceylon
In 1794 / 1e reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Zeeland
V.O.C. Fluitschip ,,DE BERLICUM,,
Kapitein: FRANCOIS(FRANS) BREMER HENDRIKZ (1753/1832 Rotterdam)
vertrekt voor een reis naar Batavia en Ceylon
Rammekens vertrek: april 1794
Kaapstad tussenstop: 29-12-1794 /3-2-1795
Batavia aankomst: 15-5-1795
Batavia vertrek: ?
Ceylon aankomst: 15-2-1796 (in beslag genomen door de Engelsen)
,,DE BERLICUM,, vertrekt samen met het V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,met Kapitein: CORNELIS MICHIELSEN.
(verhuurd a/d V.O.C ) door Frank v/d Schoor Lz koopman/reder te Dordrecht, onwetend dat in September 1795 de Engelsen de 5eEngelse oorlog heeft verklaard aan Nederland en Ceylon heeft veroverd. Op 15-2-1796 komen de beide schepen aan in Ceylon en worden in beslag genomen door de Engelse Marine en als buit verklaard.
Nr. 42. 10-07-1795 Brikschip ,,DE HONESTE v ALTONA,, (w.g.) Fa G v Hoogstraten & zn(verkocht voor f 10.600,-) aan Johannes Albert Gotfried Dobler koopman/reder te Altona /Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795/1802
Schipper: Magnus Reyding uit Rotterdam.
Nr. 43. 12-04-1802 Driemast Hoekerschip ,,DE BIESBOS,,
(183 voet lang / 32 voet wijt)
Fa. G. van Hoogstraten & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Claas Hiddes Zeba van Ameland
(op 8-5-1807 verkocht voor f 7.000,- w.g.) aan Fa. J.H. von Fungen & zn kooplieden/reders te Varel /Dtsl
Het schip vaart in 1807 onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815.
Nr. 44. 30-03-1804 Kofschip ,,DE ZEEVAART II,,(w.g.)
(109 voet lang / 25 voet wijt /14 ½ voet hol)
Het schip is in 1787 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz 1759/1808) te Dordrecht
Fa Gerrit v Hoogstraten & zn (verkocht voor f 15.000,- ) aan Berend de Boer koopman/reder te Norden/Dtsl.
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815 en onder de naam ,,DIE JUNGE NEUPERT,,
Schipper: Klaas Jan de Boer uit Norden.
Nr. 45. 27-2-1809 Fregat ,,DE MERCURIUS,, (w.g.)
(111 voet lang / 30 voet ,6 duim wijt /14 voet,5 ½ duim hol)
Fa. G. v Hoogstraten & zn (verkocht voor f 18.000,-) aan Joan Heinrich Korte koopman/reder te Aschendorf /Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutral Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803-1815.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.