Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


12. rederij Fa. Aart v/d Kaa & Zn & Kouwens (17 schepen)


Nr. 12 REDERIJ /FA. AART v/d KAA & ZN & KOUWENS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

De Familie van der KAA begon in het begin v/d 18e eeuw als schippers in Dordrecht.

Handel in: o.a. Zout /Stokvis/Traan/Olie.

JAN v/d KAA JANz
Schipper te Dordrecht.
Geb: ca 1680 te Dordrecht/begr: 1-3-1736 te Dordrecht
z.v. Jan v/d Kaa
Hij ondertrouwt op 7-5-1702 te Dordrecht met
HENDRIKJE KOP
Geb: ca 1680 te ? d.v. Aart Kop
Kinderen te Dordrecht
1709 AART tr 1739 te Ddr Heiltje v/d Matten
17.. JACOB (schipper te Maassluis)

AART v/d KAA JANz
Schipper/koopman te Dordrecht.
Ged: 29-12-1709 te Dordrecht/begr: 15-3-1788 te Dordrecht
z.v Jan v/d Kaa Jz en Hendrikje Kop Aarts
ondertrouwt op 24-6-1739 te Dordrecht met
HEILTJE v/d MATTEN
ged: 3-5-1715 te Dordrecht /begr: 26-1-1804 te Dordrecht
d.v. Bastiaan v/d Matten
Kinderen te Dordrecht:
1740 HENDRIKA
1744 JOHANNES tr 1767 te Ddr Johanna Kouwens Wd
1751 BASTIAAN
1759 JACOBA

In 1766 is hij lid v/d Groot Koopmansgilde te Dordrecht

JOHANNES (JAN) v/d KAA AARTz
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb:29-9-1744 te Dordrecht /begr: 28-4-1796 te Dordrecht
z.v. Aart v/d Kaa en Heiltje v/d Matten
ondertrouwt op 7-2-1767 Dordrecht met
JOHANNA KOUWENS
Ged: 15-1-1746 Dordrecht/ begr: 17-8-1781 te Dordrecht
d.v. Willem Kouwens(schipper) en Teuntje Muyen
Kinderen te Dordrecht:
1767 AART tr 1794 te Ddr met Geertrui Willems
1770 WILLEM
1779 ADRIANA CORNELIA tr 1799 te Ddr met Cornelis Vriesendorp Jz

AART v/d KAA JANz
Koopman/reder te Dordrecht (zwager van Cornelis Vriesendorp Jz)
Ged: 24-2- 1767 te Dordrecht /overl: 1806 te Dordrecht
z.v. Jan v/d Kaa en Johanna Kouwens
Hij trouwt op 6-11-1794 te Dordrecht met
GEERTRUI WILLEMS
Geb: 19-6-1770 te Dordrecht /overl: 6-6-1846 te Dordrecht
d.v. Johan Willems (koopman uit Wezel) en Cornelia v Poelien.

FIRMA KOUWENS & V/D KAA


Familie KOUWENS kwam als schippers uit Brabant begin 18e eeuw naar Dordrecht.

WILLEM NICOLAAS KOUWENS Claesz
Schipper (op een Pleitschip) /koopman uit Grevelduin / Capelle
Geb 30-11-1669 te Capelle /overl: 10-4-1741 te Dordrecht.
z.v. Nicolaas Kouwens
Hij trouwt op 5-7-1696 te Raamsdonk met
CORNELIA ABBERDAEN
Ged: 13-9-1671 te Raamsdonk / begr: 15-6-1758 te Dordrecht
Kinderen te Capelle:
ca 1700 NICOLAAS tr 1725 te Ddr Elisabeth Ighems Hania
ca 1702 JOHANNES tr. 1733 te Ddr Jenneke Kuipers uit Werkendam
ca 1708 WILLEM tr 1739 te Ddr Teuntje Muyen.

WILLEM KOUWENS WILLEMZ
Koopman/reder te Dordrecht
Geb:ca 1708 te Capelle/ ged: 31-5-1708 Geertruidenberg
(begr: 18-3-1796 te Dordrecht)
Willem Kouwens Nicolaasz en Cornelia Abberdaen
Hij ondertrouwt op 10-1-1739 te Dordrecht met
TEUNTJE v MUYEN
Geb: 1721 te Hardinxveld /begr: 7-10-1801 te Dordrecht
d.v. Claes v Muyen
Kinderen te Dordrecht:
1743 CORNELIA tr 1767 te Ddr met Hendrik de Jongh Danielz
1746 JOHANNA tr 1767 te Ddr met Jan v/d Kaa Aartz
1750 ANTONETTA tr 1773 te Ddr met Dirk Wilhelmus v Meeteren Mz
1761 WILLEM NICOLAAS tr. 1783 te Ddr met Theodora van Gennep.

WILLEM NICOLAAS KOUWENS WILLEMZ
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 2-5-1761 te Dordrecht /begr 25-10-1810 te Dordrecht
z.v. Willem Kouwens Wz en Teuntje van Muyen
Hij trouwt op 15-6-1783 te Dordrecht met
THEODORA VAN GENNEP
Ged: 9-7-1763 te Dordrecht
d.v. Johan v Gennep en Anna Christina Nierhoff
1780 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht
In 1792 is hij lid v/h Gilde v Lakenhandelaren te Dordrecht.

BEZITTINGEN: v/d KAA & ZN & KOUWENS o.a.


In 1765 Oliewindmolen ,,DE WITTE AREND,, Weeskinderdijk te Dordrecht
Willem Kouwens
In 1781 Zoutziederij (zoutkeet) met 6 pannen te Zwijndrecht (in 1805 afgebrand)
Fa. v/d Kaa & Kouwens

SCHEPEN VAN FA. AART v/d KAA & ZN & KOUWENS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 21-04-1747 Een ,,TJALKSCHIP,,(w.g.) Jacob v/d Kaa Jz (moet nog f 400,- betalen ) voor De bouw van een nieuw schip
Nr. 2. 10-04-1754 Gaffelschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(64 ½ voet lang)
Het schip werd in 1754 gebouwd op de werf van Cumsius & v Dorssen te Dordrecht
Jacob v/d Kaa Jz & Aart v/d Kaa Jz (gebouwd voor f 2.000,-)
Schipper: Jacob v/d Kaa Janz (zeebrief te Dordrecht 22-6-1757)
Nr. 3. 01-10-1757 Smakschip ,,DE JONGE BASTIAAN,, (w.g.)
(72 voet lang /19 voet wijt)
Aart v/d Kaa Jz (gekocht voor f 3.000,-) en (op 9-11-1765 verkocht voor f 3.500,- w.g.) aan zijn zoon Jan v/d Kaa Aartz Koopman te Dordrecht.
Schipper: Thomas v/d Bende.
Nr. 4. 31-03-1758 Schip ,,DE JONGE JAN,, Jan v/d Kaa Jz & Aart v/d Kaa Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Johannes Schep.
Nr. 5. 10-07-1762 Kofschip ,,DE JUFFROUW CATHARINA JOHANNA,, Aart v/d Kaa Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Abraham v Dijk uit Schiedam.
Nr. 6. 1764 Gaffelschip ,,DE DRIE GEZUSTERS,, Fa. Kouwens & v/d Kaa.
Nr. 7. 06-02-1781 Een ,,ZOUTWATERSCHIP,, (w.g.)
(70 voet lang / 20 voet wijt / 7 voet hol)
Fa. Kouwens & v/d Kaa (1/16 e part gekocht voor f 765,-) samen met Fa. Persoons te Delfshaven gekocht uit Nalatenschap van Willem Cloens en Corstiaan Cloens, zouthandelaren te Dordrecht.
Nr. 8. 18-08-1788 Schip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, Aart v/d Kaa Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Bergwerff uit Vlaardingen.
Nr. 9. 01-03-1790 Buischip ,,DE NIEUWE HOOP,, Aart v/d Kaa Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Bergwerff uit Vlaardingen.
(op 4-4-1795 verkocht voor f 2.900,- w.g.) aan Schipper: Doede Bergwerff uit Vlaardingen.
Nr. 10. 09-03-1802 Een ,,ZOUTWATERSCHIP,, (w.g.)
(70 voet lang / 20 voet wijt / 7 voet hol)
Fa. Kouwens & v/d Kaa (1/6 part gekocht voor f 400,-) van Hendrik van Lith de Jeude koopman/reder te Dordrecht.
Schipper: Matthijs Goedhart.
Nr. 11. 03-05-1802 Schip ,,DE NEPTHUNIS,, Fa. Aart v/d Kaa & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Bergwerff uit Vlaardingen.
Nr. 12. 23-06-1802 Kofsschip ,,DIE NEUE HOFNUNG VAN ALTONA,, (w.g.)
(91 voet lang / 25 voet wijt / 11voet hol)
Fa Aart v/d Kaa & zn (verkocht voor f 2.500,-) aan
Schipper: Doede Bergwerff te Vlaardingen.
Nr. 13. 12-10-1802 Brikschip ,,DIE NEUE ERWARTUNG,, (w.g.)
(76 ½ voet lang /16 voet wijt / 7 ½ voet hol)
Fa Aart v/d Kaa & zn (gekocht voor f 4.000,- ) van Georg Wiese koopman/reder te Bergen/Noorwegen.
Schipper: Bandix Boysen.
Nr.14. 13-10-1802 Schip ,,DE VROUW GEERTRUI,, Fa Aart v/d Kaa & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Barend Bayssen uit Holstein.
Nr.15. 23-05-1803 Brikschip ,,DE DOLPHIJN,, (w.g.)
(65 ½ voet lang / 21 ½ voet wijt / 8 ¾ voet hol)
Fa Aart v/d Kaa & zn (verkocht voor f 3.200,- aan George Wiese koopman/reder te Bergen/Noorwegen
Het schip vaart nu onder de neutrale Noorse vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803-1815.
Nr. 16. 19-11-1803 Galjootschip ,,DE ARENT,, (w.g.)
(69 voet lang / 21 ½ voet wijt / 8 voet ,6 ½ duim hol)
Het schip is in 1794 gebouwd te ?
Fa Aart v/d Kaa & zn (verkocht voor f 2.500,-) aan Barend van Spankeren koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaar nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803-1815.
Nr. 17. 01-03-1806 Schip ,,DE ZOUTBRON,, (w.g.)
(72 voet lang /19 voet wijt / 10 voet hol)
Fa Aart v/d Kaa & zn (verkocht voor f 1.680,-) aan Cornelis Kanters koopman te Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.