Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


14. rederij Firma Hendrik van Lidt de Jeude (5 schepen)


14. REDERIJ/FIRMA HENDRIK van LIDT de JEUDE TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser. Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Zout / Stokvis / Traan

HENDRIK v LITH de JEUDE
Koopman/reder te Dordrecht.
Ged: 18-5-1756 te Dordrecht
z.v. Johan v Lidt de Jeude en Anna Maria v/d Beek
Hij trouwt op 26-10-1783 te Dordrecht met
SUSANNA CORNELIA van EELDE
geb: ? te Dordrecht
d.v. Thomas van Eelde
Kinderen te Dordrecht:
1790 SUSANNA ELISABETH
1791 CORNELIS MAURITZ
1796 JAN HENDRIK

In 1788 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht
In 1789 heeft hij een handel in stokvis en traan met Thomas van Eelde en Johannes Vijgh
In 1800 is hij zoutmeester te Dordrecht.

BEZITTINGEN VAN HENDRIK van LIDT de JEUDE TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1797 bezit hij een Zoutziederij (zoutkeet) met 6 pannen te Zwijndrecht (in 1805 afgebrand)
In 1797 bezit hij een Zoutziederij ,,NOORDWAARTSE ZOUTKEET,, de Mijl te Dordrecht samen met Willem de Jongh Dz (gekocht voor f 23.635 ,- van Samuel Crena Dz)
In 1800 bezit hij de Pakhuizen ,,Den Wijnberg,, en ,,Den Denneboom,, te Dordrecht.

SCHEPEN van HENDRIK van LIDT de JEUDE TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a.Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 1795 Fregatschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,,
(135 voet lang)
Het schip is in 1795 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1759/1808) te Dordrecht voor Hendrik v Lidt de Jeude koopman/reder te Dordrecht
Schipper: Claas Sipkes van Ameland (zeebrief te Dordrecht 6-4-1802)
Nr. 2. 03-02-1802 Smakschip ,,DE VROUW ALIDA,, (w.g.) Hendrik van Lidt de Jeude (verkocht voor f 2.000,-) aan Egbert Casper de Haas koopman te Oldenburg
Nr. 3. 09-03-1802 Een ,,ZOUTWATERSCHIP,, (w.g.)
(70 voet lang/20 voet wijt/7 voet hol)
Hendrik v Lidt de Jeude(1/6e part verkocht voor f 400,-) aan Fa. Kouwens & v/d Kaa kooplieden/reders te Dordrecht.
Schipper: Matthijs Goedhart
Nr. 4. 26-02-1803 Pinkschip ,,COMMERCICUM,, (w.g.)
(120 voet lang)
Hendrik van Lidt de Jeude (verkocht voor f 8.000,-) aan Niels Omsted koopman/reder te Drammen/Noorwegen.
Het schip vaart nu onder de neutrale Noorse vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803-1815
Schipper: Willem Broeksmit uit Zwijndrecht (zeebrief te Dordrecht 6-4-1802)
Nr. 5. 08-04-1803 Kofschip ,,DE ZES GEBROEDERS,, (w.g.)
(92 voet lang/23 voet wijt 11 ½ voet hol)
Hendrik v Lidt de Jeude (verkocht voor f 8.750,-) aan Jan Teunis Jans koopman te Nesmerzyhl /Ost Friesland
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803-1815
Schipper: Johannes Kok van Duitse eiland Hooge Hallingen (zeebrief te Dordrecht 6-4-1803)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.