Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


16. rederij Fa. van Poelien van Nuland (11 schepen)


Nr.16 REDERIJ/FA. van POELIEN & van POELIEN van NULAND TE DORDRECHT IN DE 18e en 19e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Hout en Wijn

ARNOLD v POELIEN Az
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 19-12-1701 te Dordrecht /overl: 3-7-1766 te Dordrecht
z.v. Arnoldus v Poelien en Cornelia Pluym
Hij ondertrouwt op 20-1-1731 te Dordrecht
GEERTRUI GROENENDAAL
Ged: 1-9-1709 te Dordrecht /overl: 1-12-1788 te Dordrecht
d.v. Herman Groenendaal (uit Heusden) en Jenneke op de Hand (uit Keulen)
Kinderen te Dordrecht:
1732 JOHANNA tr 1761 Ddr Elias Mauritz (koopman uit Wezel)
1735 CORNELIA tr. 1767 tr. Ddr Johan Herman Willems (koopman uit Wezel)
1743 ARNOLDUS tr 1767 te Ddr Hester Crena Dd
1751 GEERTRUI tr 1772 te Ddr Samuel Crena Dz.

ARNOLD v POELIEN JR
Koopman/reder te Dordrecht
(zwager v Samuel Crena /Elias Mauritz en Johan Herman Willems)
Geb: 20-12-1743 te Dordrecht /overl: 1-9-1803 op zijn buitenplaats ,,DE POSTRUST,, te Alphen a/d Rijn
z.v. Arnold v Poelien en Geertrui Groenendaal
Hij trouwt in 1767 te Dordrecht met
HESTER CRENA
Ged: 16-12-1745 te Dordrecht /overl: 29-3-1825 te Dordrecht
d.v. David Crena en Adriana van Buren
Kinderen te Dordrecht:
1769 DAVID tr. 1790 te Ddr Adriana Crena Sd
1770 GEERTRUI tr te Ddr Adriaan Everwijn Onderwater
1773 ADRIANA
1783 HESTER tr. te Ddr Francois de Roo
In 1798 koopt hij de buitenplaats ,,DE POSTRUST,, te Alphen a/d Rijn.

DAVID van POELIEN van NULAND
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 16-7-1769 te Dordrecht /10-1-1830 te Dordrecht
z.v. Arnold v Poelien en Hester Crena
Erft de titels van zijn schoonvader
Heer van Nuland /Dinther/ Den Bosch
Heer van Rhijnoord te Alphen a/d Rijn
Hij trouwt in 1790 te Dordrecht met
ADRIANA CRENA
Ged: 30-12-1772 /overl: 1848 te Dordrecht
d.v. Samuel Crena en Geertrui van Poelien
(Vrouwe van Nuland /vrouwe v Rhijnoort)
Bij haar overlijden bedroeg de nalatenschap f 269.000)
(dit echtpaar had geen kinderen)

BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE v POELIEN o.a.


In 1759 Houtzaagmolen ,, DE RUYTER,, Weeskinderdijk te Dordrecht
In 1808 Brouwerij ,,DE WITTE HAEN,, te Dordrecht
(gekocht voor f 37.000,- van Agatha Boonen)

SCHEPEN v/d FAMILIE v POELIEN & NULAND TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 25-04-1754 Eenmast Hoekerschip ,,DE MARIA,, (w.g.)
(64 voet, 9 duim lang/19 voet, 8 duim wijt /11 voet hol voet)
Arnold van Poelien Sr (½ deel verkocht voor f 1.820,-) aan Paulus v Batenburg Jz koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 2. 24-01-1758 Schip ,,DE INDUSTRIE,, Arnold v Poelien Sr (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Frederik Blom uit Dordrecht.
Nr. 3. 10-05-1762 Schip ,,DE VRIENDSCHAP,, Arnold van Poelien Sr samen met Willen Bruijn jr koopman/reder te Dordrecht (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Andries Allan uit Rotterdam.
Nr. 4. 26-05-1770 Fregatschip ,,DE SINT FRANCISCUS EN SINT ANTONIUS,, (w.g.)
(97 voet, 4 duim lang / 26 voet, 6 duim wijt /11 voet hol)
Het schip werd gebouwd in 1754 te ?
Rederes: Geertrui Groenendaal weduwe van Arnold van Poelien sr (verkocht voor f 11.080,-) namens de aandeelhouders en Schipper Maarten de Witt uit Rotterdam.
Nr. 5. 29-12-1778 Galjootschip ,,MINERVA,,ca 100 last (w.g.) Arnold van Poelien Jr (16-3-1779 verkocht voor f 5.000,-) aan William Peaneth te Esquin/new Castle/Sunderland
Schipper: Pieter Corgie.
Nr. 6. 18-02-1779 Schip ,,DE JONGE JACOB,, ca 80 last Arnold van Poelien jr (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Teunis de Jong uit Katwijk a/d Zee.
Nr. 7. 27-03-1779 Schip ,,DE HOOP,, Arnold van Poelien jr (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis Marcus.
Nr. 8. 24-3-1779 Fluitschip ,,DE GREENOUGH,, (w.g.) Arnold van Poelien jr (5-1-1779 verkocht voor f 4.000,-) aan John Thornhill koopman te Esquin/new Castle/Sunderland
Schipper: Christiaan Snijtgen uit Vlissingen.
Nr. 9. 11-07-1796 Fluitschip ,,DE HARMONIE,, (w.g.)
(131 voet lang / 31, 4/8 voet wijt / 14 voet hol)
Het schip ging op 29-6-1794 te water op de werf van Jan Schouten Jz (1759/1808) /te Dordrecht) voor Arnold van Poelien jr (verkocht voor f 10.000,-) samen met Samuel Crena aan Handelshuis Arnold van Poelien te Altona Denemarken.
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5 Engelse oorlog Bataafse Republiek
Schipper: Jacob Jacobs Schots van Ameland.
Nr. 10. 16-10-1819 Kofschip ,,DE BOUDINA,, 165 ton Reder David v Poelien van Nuland (bijl- en koopbrieven van Dordrecht).
Nr. 11. 22-03-1828 Kofschip ,,DE NEPTUNIS,, 130 ton Reder: David van Poelien van Nuland (bijl- en koopbrieven van Dordrecht).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.