Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


17. rederij familie Rees (23 schepen)


Nr. 17 REDERIJ/FAMILIE REES TE DORDRECHT IN DE 17e EN 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Zout / Stokvis / Traan / Walvisvaart / Hout / Olie

De oudst bekende voorvader is
GILLIS REES
HEER v/d HEYDEN / Burgemeester v Yperen
Geb: ca 1540 te Yperen /zuid/West Vlaanderen /overl: 1612 te Dordrecht.
Hij trouwt in ca 1570 te Dordrecht met
Jonkvrouw ELISABETH v/d GOUDEMOLEN
In 1590 kreeg hij samen met Herman v/d Wolde(Woude) toestemming v/d Dijkgraaf van de Zwijndrechtse Waard om een Zoutkeet(Zoutziederij) aan te leggen in Schobbelands Ambacht (Zwijndrecht) en het graven van een haven voor aan en afvoer van zout.

MATTHEUS REES GILLISZ
Geb: ca 1570 te Dordrecht/overl: 1644 te Dordrecht
z.v. Gillis Rees en Elisabeth v/d Goudemolen
Hij trouwt in 1595 te Dordrcht met
CORNELIA VAN WESEL
geb: ca 1570 te Dordrecht
d.v. Francois van Wesel en Anna Buytendijke
Kinderen te Dordrecht:
1596 GILLIS
1597 FRANCOIS
1606 THOMAS
1608 FRANCIJNTJE
1625 ROCHUS tr 1652 te Ddr met Elisabeth Ooms Adriaans

ROCHUS REES MATTHEUSZ
Geb: 1625 te Dordrecht /overl: 1680 te Dordrecht
z.v. Mattheus Rees Gillisz en Cornelia v Wesel
Hij ondertrouwt op 21-1-1652 te Dordrecht met
ELISABETH OOMS
Geb: ca 1625 te Dordrecht /begr: 31-10-1710 te Dordrecht
d.v. Adriaan Ooms
Kinderen te Dordrecht:
1653 MATTHEUS tr 1674 te Ddr met Pieternella Backus Jansd
1656 ELISABETH tr 1675 te Ddr met Adriaan de Witt
1658 ADRIAAN
1659 GILLIS tr met Maria v Couwenhoven
1664 CORNELIA

MATTHEUS REES ROCHUSZ
Koopman/reder te Dordrecht
(zwager v Corstiaan Backus Jz te Dordrecht)
Ged: 20-6-1653 te Dordrecht /overl: 30-5-1715 te Dordrecht
z.v. Rochus Rees Mattheusz en Elizabeth Oem
Hij trouwt in 1674 te Dordrecht met
PIETERNELLA BACKUS (Rederes 1715/1719)
Ged: 22-5-1652 te Dordrecht /begr: 17-10-1719 te Dordrecht
d.v. Jan Backus Willemz (maasschipper)en Jenneke Corstiaans v Oosten
Kinderen te Dordrecht:
1685 MATTHEUS tr 1711 te Ddr Cornelia Vingerhoed
1686 GILLIS tr 1e in 1721 Antonia van Wesel /tr 2e in 1736 Johanna Wouters
16.. WILLEM
1688 ELISABETH
1689 PIETERNELLA
1692 CATHARINA
Hij woont aan de Nieuwe haven te Dordrecht
In 1676 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht
In 1710 is hij lid v/d directie (voor Dordrecht) v/d Ned. Rederij v Groenlandsche Visscherij.

GILLIS REES MATTHEUSZ
Koopman/reder te Dordrecht (neef van Martinus Backus Chrsz te Dordrecht)
Geb: 1686 te Dordrecht /overl: 1759 te Dordrecht.
z.v. Mattheus Rees Rochusz en Pieternella Backus
Hij ondertrouwt 1e x op 20-3-1721 te Dordrecht met
ANTONIA v WESEL
Geb: te Dordrecht /overl: van 1736 te Dordrecht
d.v. Govert van Wesel en Clara v/d Graaf
Hij trouwt 2e x in 1736 te Dordrecht met
JOHANNA WOUTERS weduwe v Aelbert Hooywagen
Geb: ? d.v.?
Kinderen te Dordrecht:
1724 MATTHEUS tr 1761 te Utrecht met Adriana v/d Santheuvel Barthd
1726 GOVERT ANTHONY
1728 GILLIS
1733 CLARA PETRONELLA
1734 CORNELIS tr 1761 te Ddr met Ida Cornelia Repelaer
In 1729 is hij lid v/d Directie (voor Dordrecht) v/d Ned.Rederij v Straat Davis Visscherij.

MATTHEUS REES GILLISZ
Koopman/reder te Dordrecht
Geb: 16-9-1723 te Dordrecht /overl: 17-3-1777 te Dordrecht
z.v. Gillis Rees Mz en Antonia v Wesel
28-6-1761 te Braambrugge/Utrecht met
ADRIANA v/d SANTHEUVEL
Geb: 14-6-1726 te Dordrecht /overl: 18-7-1793 te Dordrecht
d.v. Barthelomeus v/d Santheuvel en Gosemina Maria Momber
(dit echtpaar had 2 dochters).

De handel van de FAMILIE REES werd voort gezet door de tak van
Mattheus Rees Mattheusz (1685 Ddr)

MATTHEUS REES MATTHEUSZ
Koopman te Dordrecht (broer v Gillis Rees Mattheusz te Dordrecht)
Geb: 24-1-1685 te Dordrecht
z.v. Mattheus Rees Rz en Pieternella Backus
Hij trouwt op 12-4-1711 te Dordrecht met
CORNELIA VINGERHOED
Geb: ca 1690 te Dordrecht
d.v. Gerard Vingerhoed en Geertrui van Slingeland Damasd
In 1727 is hij lid v/d mannen v Veertig
In 1735 is hij Schepen te Dordrecht
Hij wordt Opgevolgd door zijn zoon.

MATTHEUS REES MATTHEUSZ
Koopman te Dordrecht
Ged: 24-1-1713 /overl: 10-10-1785 te Dordrecht
z.v. Mattheus Rees Mattheusz en Cornelia Vingerhoed
Hij trouwt op 29-8-1743 te Dordrecht met
CHRISTINA REEPMAKER
Ged: 14-4-1716 te Dordrecht
d.v. Willem Reepmaker en Johanna op de Camp
Van 1742 tot 1774 was hij bewindhebber voor Dordrecht bij de V.O.C. in de kamer van Rotterdam.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon.

MATTHEUS GILLIS REES Mattheusz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 22-4-1753 te Dordrecht/overl: 1817 te Dordrecht
z.v. Mattheus Rees Mtz en Christina Reepmaker
Hij trouwt in 1787 te Dordrecht met
ANNA SOPHIA v/d BRANDELER
Geb:2-5-1752 te Dordrecht /overl:28-8-1809 te Dordrecht
d.v. Francois v/d Brandeler en Anna Sophia Repelaer
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon.

MATTHEUS WILLEM REES M.Gillisz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 13-12-1789 te Dordrecht /overl: 1851 te Dordrecht
z.v. Mattheus Gillis Rees en Anna Sophia v/d Brandeler
Hij trouwt met
Jvr. JACOBA v/d DOES
Geb: 27-9-1792 te Rotterdam
d.v. Jhr. Mr. Adriaan v/d Does

BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE REES TE DORDRECHT IN DE 17e EN 18E EEUW o.a.


In 1680 zoutziederij (zoutketen) in De Mijl.
In 1680 zoutziederij (zoutketen) in Zwijndrecht.
In 1681/1759 Houtzaagmolen ,,HET SCHAAF,, 's-Gravendeelsedijk te Dordrecht.
In 1666/1805 houtzaagmolen ,,DE OUDE ZAGER,, 's-Gravendeelsedijk te Dordrecht.
In 1681/1731 Houtzaagmolen ,,DE WINDHOND,, s,Gravendeelse dijk te Dordrecht.
In 1685/1780 houtzaagmolen ,,DE GROTE NOORDSE BOER,, Weeskinderdijk te Dordrecht
In 1698/1728 Oliewindmolen ,, DE WAKER,, ,S Gravendeelse dijk te Dordrecht.

SCHEPEN REDERIJ FAMILIE REES TE DORDRECHT IN DE 17e EN 18e EEUW


o.a.Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802.
(de Gruyl)


De Fluitschepen werden gebruikt van april tot augustus voor de walvisvangst, er voor en er na voor de handel in hout en zout.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1 1680 Fluitschip ,,NOSA SENHORA DA PIEDADE PASCHAGAS,, Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz.
Nr. 2 1682 Fluitschip ,,DE MAAGD VAN DORDT,, (Walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zout handel
Reder /boekhouder Mattheus Rees Rochusz
Schipper: Maarten Jacobs uit Beemsen komt terug v/d reis met 300 vaten spek van 6 walvissen.
Nr. 3 1683 Fluitschip ,,DE SPITSBERGEN,,(walvisvaart /de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rz
Schipper: Jan Maartens uit Emden
Hij komt terug v/d reis met 50 vaten spek van 2 walvissen.
Nr. 4 1684 Fluitschip ,,DE GROEN LEEUW,, Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz.
Nr. 5 1684 Fluitschip ,,DE JOHANNA,, (walvisvaart/ de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz
Schipper: Jacob Paulusz komt terug v/d reis
Hij komt terug v/d reis met 220 vaten spek van 7 ½ walvissen.
Nr. 6 28-07-1702 Fluitschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,, ca 190 last (w.g.) Het schip is in 1697 gebouwd(nieuw uitgehaald)
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz
(op 28-7-1702 verkocht voor f 12.000,-) aan Constant Conrad Erickson, koopman te Christiana /Noorwegen.
Nr. 7 1710 Fluitschip ,,DE WITTE LEEUW,, (walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rz
Schipper: Jan Reus uit Dordrecht
Hij komt terug v/d reis met 0 vat spek.
Nr. 8 1711 Fluitschip ,,DE JUFFROUW CATHARINA,, (walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz
Schipper: Jan Reus uit Dordrecht
Hij komt terug v/d reis met 250 vaten spek van 6 walvissen.
Nr. 9 1712 Fluitschip ,,DE DORDTSE LAM,, (walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rz
Schipper: Thomas Thomasz Brule uit Schotland/Zwijndrecht
tijdens de reis gekaapt door de Fransen.
Nr. 10 1713 Fluitschip ,,HET WAPEN VAN RIJNLAND,, (Walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz
Schipper: Adriaan Fiddes Backer
Hij komt terug v/d reis met 137 vaten spek van 4 walvissen.
Nr. 11 1714 Fluitschip ,,DE NICOLAAS,, (walvisvaart/de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder mattheus Rees Rochusz
Schipper: Adriaan Fiddes Backer
Hij komt terug v/d reis met 320 vaten spek van 9 walvissen.
Nr. 12 1715 Fluitschip ,,DE VIER GEZUSTERS,, (walvisvaart /de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Reder/boekhouder Mattheus Rees Rochusz
Schipper:Adriaan Fiddes Backer
Hij komt terug v/d reis met 35 vaten spek van 1 walvis.
Nr. 13 1716 Fluitschip ,,DE JOHANNA,, (walvisvaart /de Gruyl) Het schip werd ook gebruikt voor de hout en zouthandel
Rederes/boekhoudster: Pieternella Backus weduwe van Mattheus Rees Rochusz
Schipper: Adriaan Fiddes Backer
Hij komt terug v/d reis met 130 vaten van 3 walvissen.
Nr. 14 15-08-1744 Een ,,WATERSCHIP ,,(w.g.)
(70 voet lang/20 voet wijt)
Reder Mattheus Rees Mattheusz
(gekocht voor f 2.000,-) van Pieter, Willem en Josina Cloens zouthandelaren te Dordrecht.
Nr. 15 1751 Snauw/Galjootschip ,,DE NEPTUNIS,, Gillis Rees Mattheusz en Willem Rees Mattheusz
Schipper: Parker v/d Bree.
Nr. 16 09-09-1757 Schip ,,DE TWEE GEBOEDERS,, Gillis Rees en Willem Rees (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Wybrand Hessels uit Hindelopen.
Nr. 17 23-12-1758 Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, Mattheus Rees Gillisz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Pieters van Ameland.
Nr. 18 09-04-1760 Schip ,,DE JUFFROUW CLARA PETRONELLA,, Mattheus Rees Gillisz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Jacobs Ooms van Ameland.
Nr. 19 03-09-1760 Fluitschip ,,DE EENDRACHT,,
(110 voet lang /26 voet, 3 ½ duim wijt /10 voet, 7 duim hol)
Mattheus Rees Gillisz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Tjelling jans Bonk van Ameland.
Nr. 20 02-06-1760 Smakschip ,,ANNA GALEY,, (w.g.) Het schip werd in 1737 gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht
De erven Gillis Rees en Isaac Wiltens (verkocht voor f 5.000,-) aan Pieter Cooijmans Pz koopman te Dordrecht.
Nr. 21 06-10-1764 Schip ,,DE VROUW DEBORA,, Mattheus Rees Gillisz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Johannes Beerents uit Balk.
Nr. 22 24-09-1766 Fluitschip ,,DE IDA CORNELIA,, Het schip maakt reizen naar West Indie
Cornelis Rees Gillisz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Pieters Jansen uit Amsterdam.
Nr. 23 14-10-1777 Gaffelschip,, DE DRIE GEZUSTERS,, (w.g.)
(72 voet lang)
Rederes: Adriana Johanna v/d Santheuvel weduwe van Mattheus Rees Gillisz
(helft verkocht voor f 2500,-) aan Schipper: Wouter Schaap uit Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.