Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


19. rederij firma Stratenus (5 schepen)


Nr. 19 REDERIJ/FIRMA STRATENUS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: Zout/Graan/Olie/Wijn/Laken

ADAM STRATENUS Cornelisz
Koopman te Dordrecht
(zwager van Johan Anthony Bruijn suikerraffinadeur ,,Stockholm,, te Dordrecht)
Ged: 26-1-1701 te Dordrecht
z.v. Cornelis Stratenus en Machteld van Gelder
Hij ondertrouwt op 3-3-1730 te Dordrecht met
JOHANNA van ASPEREN
Geb: ? te Dordrecht
d.v. Anthony van Asperen Meynderts
Kinderen te Dordrecht
1731 ANTHONY tr 1767 te Ddr Adriana Aletta van Gelsdorp
1733 CORNELIS tr 1757 te Ddr Margaret van Bovenen

Hij woont met zijn gezin bij de Vuylpoort
In 1730 is hij lid v/h Gilde van Lakenhandelaren
In 1745 is hij pondgaarder/makelaar in graan te Dordrecht
In 1747 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht.

ANTHONY STRATENUS Adamz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 25-12-1731 te Dordrecht /begr 28-1-1793 te Dordrecht
z.v. Adam Stratenus en Johanna van Asperen
Hij trouwt op 6-5-1767 in te Waalse kerk te Dordrecht met
ADRIANA ALETTA VAN GELSDORP
Ged: 21-3-1745 te Dordrecht
d.v. Pieter van Gelsdorp
Kinderen te Dordrecht:
1777 JOHANNA
1779 ADAM ANTHONY tr. 1806 te Den Haag met Margaret L.W. v Oldebarneveld (in 1838 werd hij in de adelstand verheven)
1780 LUCIA

In 1757 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht
In 1780 is hij Schepen te Dordrecht
In 1787 is hij lid v/d Mannen v Acht te Dordrecht.
In 1771 woont hij met zijn gezin in Prinsenstraat 12 te Dordrecht.

CORNELIS STRATENUS Adamz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 9-8-1733 te Dordrecht.
z.v. Adam Stratenus en Johanna van Asperen
Hij trouwt op 7-5-1757 in de Waalse kerk te Dordrecht met
MARGARET v BOVENEN
geb: ? /overl: ca 1805 te Dordrecht d.v. ?
In 1757 is hij Pondgaarder/makelaar in graan te Dordrecht.
In 1767 is hij wijnkoper te Dordrecht.
In 1771 is hij zoutmeter te Dordrecht.

ADAM STRATENUS Cornelisz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 20-4-1759 te Dordrecht /overl: 20-12-1807
op zijn Buitenplaats ,,Raadwijk,, te Alphen a/d Rijn
z.v. Cornelis Stratenus en Margaret van Bovenen
Hij ondertrouwt op 6-6- 1788 te Dordrecht met
IDA BARTHOFF
Geb: te Arnhem d.v. ?
In 1802 koopt hij voor f 18.600,- de Buitenplaats ,,RAADWIJK,, te Alphen a/d Rijn.

BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE STRATENUS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1750 /1799 oliewindmolen ,,DE KAT,, 's-Gravendeelsedijk te Dordrecht.

SCHEPEN V/D REDERIJ STRATENUS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 27-06-1771 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, (w.g.) Cornelis Stratenus (gekocht 1/16 e part) van De Nieuwe rederij v/d Walvisvaart te Dordrecht
Nr. 2. 1780 Kofschip ,,DE NOOITGEDACHT,, Cornelis Stratenus.
Nr. 3. 06-05-1782 Tweedeks Pinkschip ,,DE WAAKZAAMHEID,,
(130 voet lang)
Cornelis Stratenus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Jongkees uit Rotterdam
(op 6-5-1782 verkocht voor f 35.000,- w.g.) aan Fa. van Olst & Brouwer & Comp kooplieden/reders te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784
In 1793 werd het schip door de Fransen in beslaggenomen i.v.m. de Franse oorlog met Nederland.
Het schip werd voor f 63.180 vrijgekocht.
Nr. 4. 28-11-1796 Snauwschip ,,DE LOUISA,, (w.g.) Adam Stratenus Cz (verkocht voor f 9.000,-) aan Johan Carl Schultz koopman/reder te Altona/Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795-1802.
Nr. 5. 04-11-1802 Schip ,,DE MARGARETHA MARIA,, Adam Stratenus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper Carel Hendriks Benck uit Amsterdam.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.