Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


20. rederij Firma Vos & Uijterlimmen (11 schepen)


Nr. 20 REDERIJ/FIRMA VOS & UYTERLIMMEN TE DORDRECHT IN DE 18 EEUW

Samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Stokvis / Traan / Graan / wijn

HUYBERT van UYTERLIMMEN (Uyterlimmige) JANZ
Koopman te Dordrecht
Ged: 26-11-1710 te Dordrecht
z.v. Jan van Uyterlimmen
Hij ondertrouwt op 13-5-1747 te Dordrecht met
GEERTRUI de HAAN
Geb: ca 1720 te Dordrecht
d.v. Huybert de Haan
Hij woont in de Vriesestraat.
In 1740 is hij Pondgaarder/makelaar in graan te Dordrecht.

HUYBERT v UYTERLIMMEN HUYBERTZ
Koopman/reder te Dordrecht (zwager v Dirk Vos Cz te Dordrecht)
Ged: 9-3-1748 te Dordrecht
z.v. Huybert v Uyterlimmen en Geertrui de Haan
Hij ondertrouwt op 18-1-1772 te Dordrecht met
ENGELTJE VOS
Ged: 28-3-1749
d.v. Cornelis Vos en Maria ter Horst
In 1777 is hij lid v/h Grootkoopmans Gilde te Dordrecht.

HUYBERT VOS van UYTERLIMMEN
Koopman/reder te Dordrecht (neef van Dirk Vos Cz te Dordrecht)
Ged: 15-2-1775 te Dordrecht
z.v. Huybert Uyterlimmen en Engeltje Vos
Hij trouwt op 11-4-1807 te Dordrecht met
MARIA SMITS
Geb: ? d.v. ?
Hij zet na het overlijden van zijn oom Dirk Vos Cz in 1818 de rederij voort en neemt als tweede naam VOS bij zijn achternaam.
In 1797 is hij lid v/h Gilde van Lakenhandelaren te Dordrecht.

CORNELIS VOS HENDRIKZ
Koopman te Dordrecht
Ged: 9-3-1703 te Dordrecht
z.v. Hendrik Vos en Engeltje Bol
Hij trouwt 2e x op 23-3-1748 te Dordrecht met
MARIA v/d HORST
Geb: 14-12-1721 te Dordrecht
d.v. Dirk v/d Horst en Lydia v Bavel
Kinderen te Dordrecht:
1749 ENGELTJE tr 1772 te Ddr Huybert Uyterlimmen
1750 DIRK tr te Ddr Susanna v Oldenburg
1760 LYDIA

DIRK VOS CZ
Koopman/reder te Dordrecht (zwager van Huybert Uyterlimmen te Dordrecht)
Ged: 2-12-1750 te Dordrecht /overl: 6-4-1818 te Dordrecht
z.v. Cornelis Vos en Maria v/d Horst
Hij trouwt met
SUSANNA v OLDENBURG
Ged: 19-4-1747 te Dordrecht /overl: voor 1818
d.v. Jacobus van Oldenburg en Judith Struyck
In 1811 koopt hij de Heerlijkheid van ASTEN en het Kasteel van ASTEN van Antonia Papegaai wed. van Cornelis van Hombroek uit Dordrecht
(dit echtpaar had geen kinderen)
De naam VOS werd toegevoegd bij hun neef Huybert Vos v Uyterlimmen.

SCHEPEN V/D REDERIJ VOS & VAN UYTERLIMMEN TE DORDRECHT INDE 18e EEUW


o.a.Eigen e/o huurschepen

Afkoringen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 16-10-1769 Schip ,,DE JONGE JANNEKE,, Huybert Uyterlimmen (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Michiel Michiels uit Woudsend.
Nr. 2. 1771 Eenmast Galjootschip ,,DE JUFFROUW ANNA,, Vos & Uyterlimmen.
Nr. 3. 02-03-1773 Galjasschip ,, DE EMANUEL,, (w.g.) Vos & Uyterlimmen(gekocht voor f 1.300,- ) van Lars en Jorgen Hiontz kooplieden/reders uit Stavanger/Noorwegen.
Nr. 4. 03-08-1776 Tweemast Hoekerschip ,,DE NIEUWE ZEEPOST,, (w.g.)
71 voet lang / 16 voet wijt / 10 voet, 5 duim hol)
Vos & Uyterlimmen(gekocht voor f 1.800,- ) van Schipper: Laurens Neyn uit Maassluis (zeebrief te Dordrecht 11-9-1776).
Nr. 5. 19-05-1776 Galjootschip ,,DE HOOP,, (w.g.)
(80 voet lang / 23 voet, 5 duim wijt / 11 voet,3 duim hol)
Vos & Uyterlimmen (gekocht voor f 2.000,-) van Johan Andreas Brand koopman/reder te Hamburg/Dtsl
Schipper: Pieter Cortitens Pieter uit Bergen/Noorwegen. (zeebrief te dordrecht 11-9-1776).
Nr. 6. 27-05-1780 Schip ,,DE JUFFROUW SUSANNA Dirk Vos Cz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Rump uit Dordrecht.
Nr. 7. 29-08-1781 Buysschip ,,DE GOEDE HOOP,, (w.g.)
81 voet lang / 20 voet wijt /11 voet hol)
Dirk Vos Cz (gekocht voor f 2.150,-) van Jan Melchior Dam & Jan Coenraad Dam kooplieden te Dordrecht
Schipper: Hendrik Rump uit Dordrecht.
Nr. 8. 05-04-1783 Hoekerschip ,, DE JONGE JAN,, Vos & Uytterlimmen (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Dirk van Ypen uit Dordrecht.
Nr. 9. 05-05-1783 Schip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, Vos & Uyterlimmen (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Andreas Oormans uit Stockholm/Zweden.
Nr. 10. 17-05-1784 Schip ,,DE JACOB,, Vos & Uyterlimmen (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ole Sonderop uit Bergen/Noorwegen.
Nr. 11. 16-08-1786 Berkentijnschip ,,DE VROUW SUZANNA,,
(66 voet lang / 17 ½ voet wijt / 9 ¼ voet hol )
Vos & Uyterlimmen (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Andreas Oormans uit Stockholm/Zweden
(op 24-6-1794 verkocht voor f 10.000,- w.g.) aan Schipper: Andries Oormans uit Stockholm/Zweden.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.