Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


2. rederij firma den Bandt 't Hooft (5 schepen)


Nr 2. REDERIJ/FIRMA DEN BANDT 't HOOFT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in : o.a. Olie / Zeep / Tras
1751 Firma den Bandt & Jan van Wageningen
1757 Firma den Bandt & Jan 't Hooft Damasz.

NICOLAAS den BANDT JOHZ
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 17-10-1719- overl: voor 1783 Dordrecht.
z. v. Johannes den Bandt en Anna Clara van Wetten Johdr
Hij ondertrouwt op 5-2-1751 te Dordrecht met
JOHANNA HARDUS
Ged: 7-4-1723 te Dordrecht / overl: na 1783 Dordrecht
d.v. Jan Hardus Gerardz en Maria v/d Wel.

FA. den BANDT & 't HOOFT

JAN. 't HOOFT DAMASZ
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: ca 1725 te Haastrecht
z.v. Damas 't Hooft
Hij trouwt 1e x op 13-11-1752 te Dordrecht met
AGATHA van WAGENINGEN
Geb: ca 1725 te Dordrecht / overl: v 1758 te Dordrecht
d.v. Jan van Wageningen en Agatha Hooymayer
trouwt 2e x op 18-11-1758 te Dordrecht met
MAGTILDA GERARDA GEERLING
Geb: ca 1730 te ?/overl: na 1805 te Dordrecht
d.v. Jeremias Geerling
In 1759 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1756 JAN
1760 DAMAS JEREMIAS
1769 DIRK
17.. JACOBA MARIA

BEZITTINGEN VAN FA. DEN BANDT & 'T HOOFT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1751 Zeepziederij ,,DE VERGULDE HAND,, te Dordrecht.
In 1707 oliewindmolen ,,DE ZEELT,, 's-Gravendeelsedijk te Dordrecht.
In 1760 trasmolen ,,DE RUYTER,, Veerdam te Papendrecht, samen met zijn zwager Willem Hardus.
In 1763 houtzaagmolen ,, DE OUDE MANHUIS,, Weeskinderdijk te Dordrecht, samen met Jan 't Hooft Damasz.

SCHEPEN VAN FA. DEN BANDT & 'T HOOFT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.

(eigen e/o huurschepen)

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802.


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1 12-14-1751 Eenmast Hoekerschip ,,DE HENDRINA,, (w.g.)
(67 voet lang)
Het schip werd in 1732 gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht.
Nicolaas den Bandt & J. v Wageningen (gekocht voor f 1.600,-) van Juffrouwen Hendrika en Anna Engelina Balthus te Dordrecht.
Nr. 2 1-10-1757 Eenmast Hoekerschip ,,DE VIER GEZUSTERS,, (w.g.) Nicolaas den Bandt & Jan 't Hooft (gekocht voor f 2.300,-) van David Crena koopman/reder te Dordrecht.
Schipper: Jan Mosselman uit Zierikzee.
Nr. 3 16-5-1757 Schip ,,DE JUFFROUW JOHANNA AGATHA,, Nicolaas den Bandt & Jan 't Hooft. (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Arij v/d Harst.
Nr. 4 22-6-1764 Schip ,,DE DAMAS EN JACOBUS,, Nicolaas den Bandt & Jan 't Hooft. (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Becker uit Dordrecht.
Nr. 5 22-10-1766 Schip ,,DE JOHANNA EN MAGTILDA,, Nicolaas den Bandt & Jan 't Hooft (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Bastiaan van Gelderen.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.