Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


3. rederij firma Paulus van Batenburg & zn (7 schepen)


Nr. 3 REDERIJ /FIRMA PAULUS V BATENBURG JZ & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Stokvis / Traan / Zout

JAN van BATENBURG
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: ca 1690 te Dordrecht.
zoon van Roelandt Batenburgh en Pieternella Lammertse
Hij otr/trouwt 7-10-1714/21-10-1714 te Dordrecht met
(Johannes Batenburgh Jongman van Dordregt woont in de Ruijtestraet geassisteert met Pieternella Lammertse wed:e Roelandt Batenburgh haer moeder, met
Engeltie Olivier, Jongedogter van Dordregt, woont in de Raemstraet geassisteert met Paulus Olivier haer vader
den 21 October 1714 alhier getrout door do: Bijstervelt)

ENGELTJE OLIVIER
Ged: 22 oktober 1684 te Dordrecht.
dr. van Poulis Jelis Olivier (ged. 22-7-1658) en Jenneken Jansz

PAULUS van BATENBURG Jz
Koopman/reder te Dordrecht.
Ged: 7-11-1717/ overl: 27-12-1798 te Dordrecht, begr. Dordrecht 2-1-1779 (De heer Paulus Batenburg op de Walevest. Laat geen kinderen na. Met de leijk(k)oets En volk Er agter. (marge: 31 Jaar, verval van kragte, ten 10 ure begrave))
z.v. Jan v Batenburg en Engeltje Olivier
Hij trouwt 1e x 1740 te Dordrecht met
JOHANNA GROENENDAAL
Ged. 13-7-1721 te Dordrecht/ overl: v 1782 te Dordrecht
d.v. Johannes Groenendaal en Maria van Poelien.
Hij trouwt 2e x 1783 te Dordrecht met
CORNELIA SCHALK
Geb: te Dalum / overl:1820 Dordrecht d.v.?
(weduwe van Anthony Verboom)
In 1759 woont hij in de Hooge Nieuwstraat/Buitenwalevest.
In 1766 woont hij a/d Wolwevershaven naast suikerraffinaderij ,,Stockholm,,.
In 1740 is hij lid v/h Grootkoopmans Gilde te Dordrecht.
In 1788 is hij lid v/d Mannen van Acht te Dordrecht.

JAN OLIVIER van BATENBURG Paulusz
Koopman /reder te Dordrecht.
Ged: 1758 te Dalem/overl: 14-3-1835 te Dongen.
z.v. Paulus van Batenburg en Johanna Broeling
Hij trouwt in 1798 Dordrecht met
JOHANNA HEGNER
Geb: ca 1755 te ? /overl: 14-4-1823 te Dongen
d.v. Johan Georg Hegner en Cornelia Groenendaal.
Jan Olivier van Batenburg woonde in het pand Vader Tijd aan het Vlak

FIRMA van BATENBURG & COOYMANS

HENDRIK COOYMANS Pieterz
Koopman/reder te Dordrecht.
Ged: 3-6-1706 te Dordrecht /begr: 5-7-1767 te Dordrecht
z.v. Pieter Kooymans en
Hij ondertrouwt op 20-3-1738 te Dordrecht met
ANNA THERESIA PERQUIN (Rederes: 1767 tot 1777)
Ged: 15-10- 1712 te Breda/ overl:26-10-1777 te Dordrecht.
d.v. Jacobus Perquin en Anthonia Heyblom

BEZITTINGEN:


1766 Zoutziederij (zoutkeet) Westeind te Zwijndrecht o.a.

SCHEPEN v/d FA. PAULUS VAN BATENBURG & ZN & COOYMANS TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 25-4-1754 Een mast Hoekerschip ,,DE MARIA,, (w.g.)
(64 voet, 9 duim lang /10 voet, 8 duim wijt)
Jan v Batenburg & zn (gekocht ½ schip voor f 1.820,-) van Arnold v Poelien sr koopman te Dordrecht.
Schipper: Jacob v/d Kraan uit Maassluis
Nr. 2. 25-9-1758 Eenmast Hoekerschip ,,DE JAN EN JOHANNA,, Paulus v Batenburg Jz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Pieters uit Rotterdam
(op 22-1-1782 verkocht voor f 5.000,- ) aan C.J. Poulet (w.g.)
Nr. 3. 18-7-1761 Driemast Galjootschip ,,HET ZOUTVAT,, Paulus v Batenburg Jz samen met Martinus Backus (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Willem Blom uit Dordrecht
Nr. 4. 4-5-1773 Gaffelschip ,,DE JONGE JESSE,, (w.g.)
(74 ½ voet lang/20 voet wijt /7 voet hol)
Paulus v Batenburg Jz (gekocht voor f 2.950,-) samen met Hendrik Cooymans Pz van Obbe Obbes de Heer schipper/koopman te Dordrecht
Nr. 5. 13-10-1774 Galjootschip ,,DE JUFFROUW CORNELIA,,
(72 voet lang)
Paulus. van Batenburg Jz. & Hendrik Cooijmans Pz. (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Opke Knosses uit Dordrecht.
Nr. 6. 26-3-1789 Waterschip ,,DE MAAGD VAN DORDRECHT,, (w.g.)
(70 voet lang / 20 voet wijt/ 7 voet hol)
Wed. H. Cooymans & van Batenburg (¼ e part v/h schip gekocht) van Mr. Nicolaas Backus, Jan Coenraad Dam en Dirk Hardus (op 27-6-1805 verkocht voor f 3.050,-) door Rederes: Cornelia Schalk weduwe van Paulus van Batenburg Jz. aan Fa. van Meeteren kooplieden te Dordrecht.
Nr. 7. 11-1-1790 Galjasschip ,,DE MARIA MAGDALENA,, Jan Olivier van Batenburg Plz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Balthasar Adam Siefkes uit Rotterdam. (op 17-8-1795 gekocht voor f 3.000,- w.g.) van zijn vader Paulus v Batenburg Jz

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.