Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


4. rederij firma Boonen & Nierhoff (5 schepen)


Nr 4. REDERIJ/FIRMA BOONEN & NIERHOFF TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: Hout
Archief 226/Houthandel Firma Boonen & van Eijsden & Nierhoff & van Hoogstratem (1768/1930) SAD

1744 BOONEN & VAN EIJSDEN (zwagers)
1758 BOONEN & NIERHOFF
1806 BOONEN & VAN HOOGSTRATEN (broers Carel en Hendrik Boonen)

JOHANNES BOONEN Arentz
Mr. Zeilmaker /koopman/houthandel te Dordrecht.
Ged: 4-9-1673 te Dordrecht /overl:16-8- 1738 Dordrecht
z.v. Arent Boonen(koopman uit Keulen) en Lijsbeth Gijssen
Hij trouwt op 10-3-1698 te Dordrecht met
CATHARINA van LOON
Ged: 14-10-1678 / overl: 29-7-1741 te Dordrecht
d.v. Johan van Loon en Baecke van Stabrouck
In 1717 woont hij bij de Blauwpoort.
In 1699 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht.

HENDRIK BOONEN Johannesz
Koopman/ makelaar in hout te Dordrecht
(zwager v Christiaan Meloen en Dyonisus van Eysden te Dordrecht)
Ged: 3-2-1705 te Dordrecht / overl: 25-4-1779 te Dordrecht
z.v. Johannes Boonen Az en Catharina van Loon
Hij trouwt op 6-6-1728 te Dordrecht met
NEELTJE BOOTSMAN
Ged: 3-9-1704 te Dordrecht / overl: 21-7-1781 Dordrecht
d.v. Jan Bootsman Lz en Maaike Jans v/d Elst
Hij woont bij het Blauwe Bolwerk.
In 1746 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht.

JOHANNES BOONEN Hendrikz
Koopman/reder/houthandel
(zwager v Willem Hardus Carelz)
Ged: 8-1-1731 te Dordrecht / overl: 1780 te Dordrecht
z.v Hendrik Boonen en Neeltje Bootsman
Hij trouwt op 5-4-1762 te Dordrecht met
ELISABETH HARDUS Carelsdr (Rederes 1781 tot 1787)
Ged: 15-11-1734 te Tiel /overl: 1808 te Dordrecht.
d.v. Carel Hardus en Anna Margretha de Haan
Kinderen te Dordrecht:
1766 CAREL WILLEM tr 1788 te Ddr Magdalena Wendorp uit Amsterdam
1769 HENDRIK tr 1787 te Ddr Arnoldina Mauritz
17.. JOHANNES
17.. ANNA MARGARETHA
17.. CORNELIA CATHARINA tr met haar neef Johannes Breur (geb te Naaldwijk)
z.v. Ds. Antonie Breur en Maria Boonen Hd
(in 1806 beheerder v/d Lijnbaan a/d Vest v/d Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht)

CAREL WILLEM BOONEN Johannesz
Koopman/reder te Dordrecht.
(zwager v Johanna v/d Schoor Frankdr getr met Petrus J. Wendorp te Amsterdam)
Geb: 15-12-1766 te Dordrecht.
z.v. Johannes Boonen en Elisabeth Hardus
Hij trouwt in 1788 te Dordrecht met
MAGDALENA WENDORP
Geb: te Amsterdam
d.v. David Wendorp (koopman/reder te Amsterdam) en Magdalena Bagge
In 1785 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht

HENDRIK BOONEN Johannez
Koopman/reder te Dordrecht
(zwager van Leendert v/d Schoor Frz getr met Geertrui Mauritz te Dordrecht)
Geb: 1-11-1768 te Dordrecht /overl: 29-5-1822 te Dordrecht
z.v. Johannes Boonen en Elisabeth Hardus
Hij trouwt in 1787 te Dordrecht met
ARNOLDINA MAURITZ
Ged: 28-8-1766 te Dordrecht /overl: 23-3-1801 te Dordrecht
d.v. Elias Mauritz (koopman uit Wezel/Dtsl) en Johanna van Poelien.
In 1785 is hij lid van het Grootkoopansgilde te Dordrecht.

FA. BOONEN & VAN EIJSDEN MAKELAARS IN HOUT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


De Firma Boonen & van Eysden verhandelden als makelaars het hout van de houtvlotten die via de Rijn werd aangevoerd uit Duitsland voor opdrachtgevers via de Hout Veiling van Dordrecht.
o.a voor de Familie TERWEN uit Rotterdam (van oorsprong een Dordtse familie)
In 1785 was ANTHONY TERWEN uit Rotterdam de grootste houthandelaar in Nederland deze liet zijn hout veilen in Dordrecht door de Makelaars Boonen & v Eysden
(archief 150/614 veiling voorwaarden Makelaars in DIONYSUS VAN EYSDEN Gerardz
Koopman/makelaar in hout te Dordrecht
(zwager van Hendrik Boonen Johz te Dordrecht)
Ged: 5-1-1708 te Dordrecht /overl: v 1777 te Dordrecht
z.v. Gerard van Eysden en Apolonia v/d Steen
Hij trouwt op 31-5 1738 te Dordrecht met
JOHANNA BOOTSMAN
Ged: 28-9-1712 te Dordrecht /overl:25-3-1791 te Dordrecht
d.v. Jan Bootsman en Maaike Jans v/d Elst
Kinderen te Dordrecht:
1739 APOLONIA tr 1757 te Ddr met Jacob Staats van Hoogstraten Gz
1741 JAN
1745 GERARDINA D. tr 1773 te Ddr met Arnoldus Noteman Nicz
1748 MARIA

FIRMA BOONEN & NIERHOFF HOUTHANDELAREN TE DORDRECHT.


De Firma Boonen & Nierhoff was gespecialiseerd in de handel in Hout en de bevrachting van hout over zee o.a uit Scandinavie, Baltische landen en Noord Duitsland.
(Nicolaas Nierhoff was getrouwd met Johanna Meloen een nicht van Johannes Boonen)
In 1768 kopen zij voor f 20.500,- hun eerst Fluitschip ,,HET HUIS DE MERWEDE,,
149 voet lang / gebouwd in Archangel/Rusland.
In 1781 neemt Rederes: ELISABETH HARDUS Carelsdr wed. van JOHANNES BOONEN Hz als scheepsrederes/boekhoudster de zaken over van haar man
In 1787 draagt zij de zaak over aan haar zoons
CAREL WILLEM BOONEN en HENDRIK BOONEN.

BEZITTINGEN v/d FAMILIE BOONEN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1782 Houtzaagmolen ,,DE NIEUWE EENDRACHT,, Lage Bakstraat te Dordrecht.
In 1780 houtzaagmolen ,,DE EENDRACHT,, Johanna Bootsman weduwe Dionysus van Eysden.
In 1781 Houtzaagmolen ,,DE ZWARTE AREND,, Kromhout te Dordrecht.
In 1808 Brouwerij ,, DE WITTE HAEN,, Groenmarkt te Dordrecht.

SCHEPEN v/d Fa. BOONEN & v EYSDEN & NIERHOFF TE DORDRECHT IN 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 31-3-1717 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Johannes Boonen Az. (de helft gekocht voor f 500,-) van Pieter Kool Geleynz. koopman te Dordrecht
Nr. 2. 24-11-1758 Hoekerschip ,,MARIA APOLONIA,, ca 106 last Hendrik Boonen & Dionysus van Eysden.(zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Hackman
Nr. 3. 1-3-1768 Fluitschip ,,HUIS DE MERWEDE,, (ex ,,Waakzaamheid,,)(w.g.)
(149 voet lang / 34 voet wijt / 14 voet hol)
Het schip werd in 1767 gebouwd te Archangel/Rusland.
Boonen & Nierhoff (gekocht voor f 25.000,-) van Jacob Staats van Hoogstraten voor Fa. Gerrit van Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Schipper: Sybrand Hylkes uit Warns (zeebrief te Dordrecht 9-4-1768)
Nr. 4. 19-3-1770 Fluitschip ,, DE STAD DORDRECHT,,
(140 ½ voet lang / 31 voet wijt / 13 ½ voet hol)
Het schip werd in 1765 gebouwd (uitgehaald) te Archangel/Rusland.
Boonen & Nierhoff (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Liewes uit Amsterdam
(op 31-5- 1781 verkocht voor f 13.000,- w.g.) aan Arend v/d Werff reder/boekhouder v/d ,,De Nieuwe Rederij,, te Dordrecht
Nr. 5. 18-6-1795 Driemast Hoekerschip ,,DE BIESBOS,, (w.g.)
(138 voet lang / 32 voet wijt / 14 voet, 4 duim hol)
Rederes:Elisabeth Hardus Cd wed v J.Boonen Hz (verkocht voor f 4.000,- ) aan Schipper: Sybrand Pieters uit Woudum / nu burger te Altona/Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m De 5e Engelse oorlog met Nederland 1795/1802

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.