Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


5. rederij Hendrik Francois de Court (4 schepen)


Nr 5. REDERIJ/HENDRIK FRANCOIS DE COURT TE DORDRECHT IN DE 18e en 19e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Zout en Olie

HENDRIK FRANCOIS DE COURT Jz
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 11-9-1746 te Dordrecht /overl: 17-2-1823 te Dordrecht
z.v. Jan de Court en Petronella Catharina v Steenbergen
Hij trouwt in ca 1783 met
JOHANNA MARGARETHA COIGNON
Geb: ca 1745 te ? /overl: 24-11-1817 te Dordrecht
d.v. Etienne Coignon en Marguerite Durand
Kinderen te Dordrecht
1784 STEPHAN JOHAN
1786 MARY PETRONELLA
1795 FRANCOIS CHRISTIAAN tr met Maria Adriana Repelaer
In 1767 is hij lid v/h Groot Koopmangilde te Dordrecht.
In 1785 is hij lid v/d Mannen van Achten te Dordrecht.
In 1787 is hij Schepen te Dordrecht.
Op 20-6-1817 werd de familie DE COURT (v Valkenswaard) in de adelstand verheven.

BEZITTINGEN van HENDRIK FRANCOIS de COURT TE DORDRECHT in de 18e en 19e EEUW o.a.


In 1780 brouwerij ,,HET VERGULDE CRUYS,, Voorstraat te Dordrecht.
In 1785 Oliemolen ,, DE REIGER,, ,s-Gravendeelsedijk te Dordrecht.
In 1785 oliemolen ,,DE WAKENDE KRAAN s, Gravendeelsedijk te Dordrecht.
In 1788 Sterkwaterstokerij te Dordrecht.
In 1788 Zoutziederij (zoutkeet) te Zwijndrecht.

SCHEPEN van HENDRIK FRANCOIS de COURT TE DORDRECHT in de 18e en 19e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 19-3-1792 Kofschip ,,DE MARGUERITE JOHANNA EN MARIA,, (w.g.) (ex ,,de Freule Pytronelle van Cammingha,,)
(ca. 95 voet lang)
Hendrik Francois de Court (gekocht voor f 9.000,- ) van Michiel Klases IJsselmuiden Scheepstimmerman/koopman te Grouw.
Schipper: Johannes Harmens Smit van Texel
Nr. 2. 23-11-1792 Brikschip ,,DE HOOP,, (w.g.)
(63 Deense voet lang/18 Deense voet wijt /10 Deense voet hol)
Hendrik Francois de Court (gekocht voor f 1.300,-) van Schipper: Pieter Fugelsang uit Noorwegen.
Schipper: Jan Jacobs uit Groningen (zeebrief te Dordrecht 22-1-1793)
Nr. 3. 31-7-1795 Galjootschip ,, DE BLIJDE BOODSCHAP,, (w.g.) Hendrik Francois de Court ( verkocht voor f 7.000,-) aanJohannes Albert Gottfried Dobler koopman/reder te Altona/Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795/1802
Nr. 4. 1-5-1802 Kofschip ,, DE SOPHIA PETRONELLA,, Hendrik Francois de Court (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis v/d Zouw

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.