Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


6. rederij David & Samuel Crena (26 schepen)


Nr 6. REDERIJ / DAVID & SAMUEL CRENA TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in : o.a. Hout/Zout/Walvisvaart/Laken.

SAMUEL CRENA DAVIDZ
Koopman /lakenhandel te Dordrecht.
Ged: 9-6-1680 te Dordrecht /overl: 3-11-1712 te Dordrecht
z.v. David Crena en Clementia Bouman.
ondertrouwt op 22-3-1705 te Dordrecht met
ANNA NOTEMAN
Ged: 12-5-1683 te Dordrecht /overl: 1749 te Dordrecht
d.v. Johan Noteman en Geertrui de Meijer
Kinderen te Dordrecht:
1706 DAVID tr 1731 te Ddr Adriana v Buren
1709 GEERTRUI
1710 PHILIPPINA tr 1738 te Ddr met Daniel de Jongh Claesz uit Hoorn
(Hier stamt de tak CRENA DE JONGH van af)
1712 CLEMENTIA
In 1704 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht

DAVID CRENA SAMUELZ
Koopman/reder te Dordrecht
Ged: 8-10-1706 te Dordrecht / overl: 1769 te Dordrecht
z.v. Samuel Crena Davidz en Anna Noteman Johd
Hij ondertrouwt op 8-12- 1731 te Dordrecht met
ADRIANA van BUREN
Geb: ca 1706 te ? d.v. ?
Kinderen te Dordrecht
1735 ANNA tr met Jacob v Doeveren
1740 SAMUEL tr 1772 te Ddr met Geertrui v Poelien Ard
1745 HESTER tr. 1767 te Ddr met Arnold v Poelien Arz
Hij woont met zijn gezin bij de Beurs
In 1734 is hij lid v/h Gilde van Lakenhandelaren te Dordrecht.
In 1763 is hij lid v/h Groot koopmansgilde te Dordrecht.

SAMUEL CRENA DAVIDZ
Koopman/reder te Dordrecht (zwager v Arnold v Poelien jr)
Ged: 21-3-1740 te Dordrecht /overl: 27-7-1807
(in zijn Huis ,,De Rhijnoord,, te Alphen a/d Rijn)
z.v. David Crena Sz en Adriana v Buren
Hij trouwt op 15-2-1772 te Dordrecht met
GEERTRUI van POELIEN
Ged: 5-10-1751 / overl: 24-12-1813 te Dordrecht
d.v. Arnoldus v Poelien en Geertrui v Groenendaal

In 1763 is hij lid v/h Groot Koopmansgilde te Dordrecht.
In 1769 is hij lid v/d directie (voor Dordrecht) v/d Rederij Groenlandsche Visscherij
In 1784 is hij lid v/d de Mannen van Acht te Dordrecht
In 1790 koopt hij de Heerlijkheid NULAND/DINTHER bij Den Bosch voor zijn enige kind Adriana Crena getrouwd met David van Poelien
In 1795 is hij Keetmeester te Dordrecht (toezicht op de zoutziederijen en zouthandel)
In 1801 koopt hij voor f 24.000,- de buitenplaats ,,RHIJNOORD,, bij Alphen a/d Rijn

Kinderen te Dordrecht:
ADRIANA CRENA Vrouwe van Nuland (enig kind en laatste telg uit de familie Crena)
Ged: 30-12-1772 te Dordrecht /overl: 1848 te Dordrecht
Bij haar overlijden liet zij een nalatenschap na van f 269.000.-
Zij trouwt 7-11-1790 te Dordrecht met haar volle neef
DAVID V POELIEN VAN NULAND
Koopman/reder te Dordrecht (Heer v Nuland)
Geb: 16-7-1769 /overl: 10-1-1830 te Dordrecht
z.v. Arnold v Poelien en Hester Crena

BEZITTINGEN v/d FAMILIE CRENA TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


1772 Zoutziederij (zoutkeet) ,,DE NOORSWAARDSE KEET,,met 8 pannen/ De Mijl

Samuel Crena samen met Hendrik C. v Manen
(in 1794 verkocht voor f 23.625,- aan Hendrik v Lith de Jeude koopman te Dordrecht)
1772 Zoutziederij (zoutkeet) ,,DE MIDDELSTE KEET,, De Mijl
1772 Zoutziederij (zoutkeet) ,,DE ZUIDWAARDSE KEET,, De Mijl
1763 Houtzaagmolen ,,DE VALK,, Noordendijk te Dordrecht
David Crena samen met Leendert Roos.

SCHEPEN v/d DAVID & SAMUEL CRENA TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
(V.O.C. site/ I.G.Dillo) = site info V.O.C schepen / I.G.Dillo boek ,,Nadagen V.O.C. 1783/1795)


nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 2-12-1739 Fluitschip ,,DE BEURS V DORDRECHT,, (w.g.) David Crena (gekocht ¼ part voor f 3.000,-) van Gijsbert de Lengh Mz / Martinus Backus Chrsz / Nicolaas Noteman en Cornelis Terwen, kooplieden/reders te Dordrecht.
Nr. 2. 6-5-1740 Fluitschip ,,DE JONGE AREND,, (w.g.) David Crena (gekocht ¾ part voor f 4.500,-) van Gijsbert de Lengh Mz koopman/reder te Dordrecht
Nr. 3. 16-9-1745 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, (w.g.) David Crena (gekocht voor f 12.000,-) samen met Cornelis Bax te Dordrecht van Elias v Laer /Nicolaas Danse en Jacoba Bergh kooplieden uit Amsterdam
Schipper: Willem Hendriks
Nr. 4. 4-9-1747 Fregatschip ,,DE HAZEWINDHOND,, (w.g.) David Crena (gekocht ¼ e part v/h schip ) van Dirk v Eeten koopman te Dordrecht
(op 6-1-1748 verkocht voor f 3.000,- w.g.) aan Fa.v/d Lande & van Oort suikerraffinadeurs te Rotterdam>
Schipper: Pieter Carolus Nottenbaen uit Rotterdam.
Nr. 5. 14-12-1757 Galjootschip ,,DE HESTER EN JACOB,, (in 1769 ,,De Zeerob,,) David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ary Sloff uit Ouwerkerk a/d IJssel
(Op 29-4-1769 verkocht voor f 3.000,- w.g.) aan zijn zoon Samuel Crena
Nr. 6. 25-3-1757 Fluitschip ,,DE JUFFROUW ADRIANA WILLEMINA,, David Crena (walvisvaart)
Schipper: Lucas van Oeveren uit Krimpen a/d Lek
Hij keert terug v/d reis met 60 vaten spek van 2 walvissen
Nr. 7. 1-10-1757 oekerschip ,,DE VIER GEZUSTERS,,(w.g.) David Crena (verkocht voor f 2.300,-) aan den Bandt en Jan 't Hooft te Dordrecht kooplieden te Dordrecht br>Schipper: Hendrikv/d Kraan uit Maassluis (zeebrief te Dordrecht 1-6-1757)
Nr. 8. 14-12-1757 Gaffelschip ,,DE ADRIANA,, ca 100 last David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik v/d Kraan uit Maassluis
Nr. 9. 23-3-1758 Galjootschip ,,DE ANNA EN SAMUEL,, ca 115 last David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Auke Tjarnes uit Warns /Frsl
Nr. 10. 24-7-1760 Schip ,,DE JACOBA,, David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ary Sloff uit Ouwerkerk a/d IJssel
Nr. 11. 22-2-1763 Driemast Hoekerschip ,, DE GAAPER,, ca 148 last (w.g.)(ex ,,De Juffrouw Johanna Maria,,)
(102 voet lang / 26 ½ voet wijt / 13 ½ voet hol)
David Crena (gekocht voor f 5.200,-) van Jacob Staats v Hoogstraten voor Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn en Willem Hardus en Nicolaas den Bandt kooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Auke Tjarnes uit Warns/Frsl. (zeebrief te Dordrecht 12-4-1763)
Nr. 12. 22-12-1763 Schip ,,DE SCHUYLENBURG,, David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis Vriesman uit Petten
Nr. 13. 4-7-1766 Schip ,,DE ZEEHOND,, David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Cornelis Crook uit Groningen
Nr. 14. 4-12-1766 Schip ,,DE VEGTERHOF,, David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Douwe Rintjes uit Hindelopen/Frsl
Nr. 15. 22-4-1767 Fluitschip ,,DE JUFFROUW DEBORA,, ca 145 last David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Kersjes van Ameland.
Abraham Vosterman Jz koopman te Amsterdam aan Jacob Poulet koopman te ?
Schipper: Barend Luxmuller.
Nr. 16. 4-11-1768 Tweemast Hoekerschip ,,DE JONGE ARNOLDUS,,
(102 voet lang / 27 voet wijt / 13 ½ voet hol)
David Crena Sz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Andries Allan uit Rotterdam.
(op 7-11-1781 verkocht voor f 12.000,- w.g.) aan Arnoldus Hoys & zn kooplieden/reders te Oostende /Belgie
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag
(Belgie was Oostenrijksgrondgebied van 1713/1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784
Nr. 17. 29-4-1769 SnauwGaljootschip ,,DE ZEEROB,,(w.g.) (ex Hester en Samuel) David Crena Sz ( verkocht voor f 3.000,-) aan zijn zoon Samuel Crena
Schipper: Jurriaan Jacobs van het Deense eiland Fhor (zeebrief te Dordrecht 21-3-1769)
(Het schip is in 1771 gestrand bij de Orkey eilanden en verlaten)
Nr. 18. 8-3-1770 Berkentijn ,,DE LIEFDE,, (w.g.) Samuel Crena Dz (gekocht voor f 2.900,-) van Jacob Thomas koopman te Amsterdam.
Schipper: Ary Groenewoud. (zeebrief te Dordrecht 26-4-1770)
Nr. 19. 7-3-1771 Schip ,,DE HOOP,, ca 100 last Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jan Abrams uit Dordrecht.
Nr. 20. 7-3-1771 Kofschip ,,HET FORTUYN,, (w.g.) (ex ,,de Drie gezusters)
(72 voet lang / 20 voet wijt / 7 ½ voet, 11 duim hol
Het schip werd in 1764 gebouwd op de werf van Jan Schouten (1729/1784 Ddr) te Dordrecht
Samuel Crena Dz. (gekocht voor f 8.300,-) van Rederes: Sara Sluijsdam weduwe v Aalbert Boet.
Schipper: Adolf van Engelen uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 28-11-1771)
Nr. 21. 3-11-1772 Fluitschip ,,DE VRIJHEID,, 790 ton (V.O.C.site /I.G.Dillo) Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Veer Jcz (1732) uit Rotterdam
In 1784 wordt het schip verhuurd aan de V.O.C. door Samuel Crena voor een reis naar Batavia
In 1784 1e reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Rotterdam V.O.C. Fluitschip ,,DE VRIJHEID,, Kapitein: ANDRIES ALLAN uit Rotterdam (overl: na 15-12-1784 te Batavia)(zeebrief te Dordrecht 1-5-1784) Hij vertrekt met 40 bemanningsleden naar Batavia
Goeree vertrek: 24-5-1784
Kaapstad tussenstop: 10-9-1784 /22-9-1784
Batavia aankomst: 15-12-1784
Kapitein: JAN SLAAK HENDRIKz vaart het schip terug naar Nederland (na het overlijden van Kapitein Andries Allan)
Batavia vertrek: 17-5-1785
Kaapstad tussenstop: 18-8-1785/10-9-1785
Goeree aankomst: 25-3-1786.
Op 16-1-1788 verongelukt het schip met Schipper Jan Daane in de Golf v Cadix / de lading zout ging verloren.
Nr. 22. 11-5-1777 Fluitschip ,,DE ROGGEAKKER,, ca 193 last
(135 voet lang / 32 voet, 7 duim wijt / 14 voet hol)
Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrech
Schipper: Jan Luyt uit Dordrecht (op 5-2-1782 verkocht voor f 15.000,- w.g.) aan J. Seghem de Vries koopman/reder te Oostende /Belgie
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713/1789) i.v.m de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784
Nr. 23. 3-7-1783 schip ,,DE MAAN,, Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Jacobs Schots van Ameland.
Nr. 24. 11-4-1783 Fluitschip ,,DE ZON,,
(129 voet lang / 28 voet,8 ½ duim wijt / 13 voet, 2 ½ duim hol)
Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Pieter Jacobs Schots van Ameland
Het schip werd in 1793 door de Fransen in beslag genomen en voor f 33.084 teruggekocht
(op 14-7-1796 verkocht voor f 7.000,- w.g.) aan Yzaac Brouwer koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m de 5e Engelse oorlog met de Nederland 1795-1802
Schipper: Gerrit Luke Pieters.
Nr. 25. 29-4-1784 Schip ,,DE ONDERZOEKER,, (zeebrief) Samuel Crena Dz.
Schipper: Jacob Wessels van Ameland.
Nr. 26. 24-11-1788 Fluitschip ,,DE HARMONIE,,
(131 voet lang / 31, 4/8e voet wijt / 14, 1/10e voet hol)
Samuel Crena Dz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Wessels van Ameland.
(op 11-7-1796 verkocht voor f 10.000,- w.g.) aan Arnold van Poelien jr koopman/reder te Altona/Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m de 5e Engelse oorlog met Nederland (1795-1802)
Schipper: Jacob Jacobs Schots van Ameland.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.