Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: volkstelling 19 november 1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7301A (hoofdelijke invulregister)

NB.
m = mannen
v = vrouwen

* * * alle namen staan in de database! * * *


wijk B


Verzameling van de Wijken A, B, C, D, E en M.W. naar de stand der bevolking van den 19 November 1849.

Aanmerkingen:
- WIJNSTRAAT: 1 R.C. Kerk, 9 onbewoonde huizen, 8 Pakhuizen, 1 botermarkt, 3 Tuinen, 2 bergplaatsen, 1 Patentolijfabriek, 1 Erf, 1 Stadswaag, 1 Stal en koetshuis, 1 Lakmoesfabriek
- NIEUWBRUG: 6 onbew. huizen
- MATTENSTEIJGER
- BOOM: 1 Kantoor
- PALINGSTRAAT: 1 Pakhuis
- SCHRIJVERSTRAAT: 9 Pakhuizen
- GRAVENSTRAAT: 1 Koetshuis en 1 Stal
- TOLBRUGSTRAATJE: 1 onbewoond huis en 3 Pakhuizen
- VARKENMARKT: 9 onbewoonde huizen en 1 Stal en een vleeschhal
- SIBORISSTRAATJE: 2 onbew. huizen en 1 Stal
- KUIPERSHAVEN: 1 onbewoond huis, 11 pakhuizen en 2 Stallen
- WOLWEVERSHAVEN: 2 onbew. huizen, 6 pakhuizen, 1 Erf 1 Stal en [...]

Straat, steeg, gracht, enz Aantal huizen Aantal huisgezinnen Getal inwoners per huis Verblijf Burgerlijke staat Geboorteplaats Godsdienst
               
Wijnstraat 113 143 290 (m)
454 (v)
gewoon: 243 (m) 428 (v)
tijdelijk: 13 (m) 23 (v)
doortrekkend: 4 (m) 3 (v)
afwezig: 14 (m) 1 (v)
ongehuwd: 175 (m) 324 (v)
gehuwd: 97 (m) 100 (v)
weduwen-staat: 18 (m) 30 (v)
gemeente: 205 (m) 305 (v)
provincie: 41 (m) 61 (v)
andere provincie: 37 (m) 80 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 2 (v)
Duitschland: 2 (m) 3 (v)
Belgie: 3 (m) 2 (v)
andere vr. landen: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 187 (m) 326 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 13 (m) 19 (v)
Eng./Presb. herv.: - (m) 1 (v)
Anglik. Episcol.: 1 (m) - (v)
Evang. Luth.: 16 (m) 17 (v)
Remonstr: 1 (m) 1 (v)
Chr. Afgesch.: 1 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 61 (m) 79 (v)
Nederd. Isr.: 10 (m) 9 (v)
Nieuwbrug 4 7 6 (m)
12 (v)
gewoon: 6 (m) 12 (v) ongehuwd: 2 (m) 8 (v)
gehuwd: 3 (m) 3 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 1 (v)
gemeente: 4 (m) 10 (v)
provincie: 1 (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
Duitschland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 4 (m) 11 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 1 (v)
Mattensteijger 3 4 15 (m)
12 (v)
gewoon: 15 (m) 12 (v)
afwezig: 1 (m) 1 (v)
ongehuwd: 7 (m) 6 (v)
gehuwd: 7 (m) 6 (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 14 (m) 11 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 10 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 2 (v)
Boom 3 3 12 (m)
13 (v)
gewoon: 11 (m) 11 (v)
tijdelijk: 1 (m) 2 (v)
ongehuwd: 8 (m) 9 (v)
gehuwd: 3 (m) 4 (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 9 (m) 11 (v)
provincie: 2 (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 8 (m) 9 (v)
Roomsch Cath.: 4 (m) 4 (v)
Palingstraat 17 20 27 (m)
44 (v)
gewoon: 27 (m) 44 (v)
tijdelijk: - (m) - (v)
doortrekkend: - (m) - (v)
afwezig: 4 (m) - (v)
ongehuwd: 15 (m) 21 (v)
gehuwd: 11 (m) 15 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 8 (v)
gemeente: 22 (m) 28 (v)
provincie: 1 (m) 6 (v)
andere provincie: 4 (m) 9 (v)
Duitschland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 21 (m) 32 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 1 (m) - (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 5 (m) 11 (v)
Schrijversstraat 4 4 5 (m)
7 (v)
gewoon: 5 (m) 7 (v) ongehuwd: 4 (m) 5 (v)
gehuwd: 1 (m) 1 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 5 (m) 7 (v) Ned. Herv.: 4 (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) 2 (v)
Gravestraat 20 25 53 (m)
47 (v)
gewoon: 50 (m) 45 (v)
tijdelijk: 3 (m) 2 (v)
doortrekkend: - (m) - (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 34 (m) 21 (v)
gehuwd: 16 (m) 18 (v)
weduwen-staat: 3 (m) 8 (v)
gemeente: 44 (m) 29 (v)
provincie: - (m) 6 (v)
andere provincie: 9 (m) 11 (v)
Duitschland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 50 (m) 45 (v)
Fransch/Waalsch herv.: - (m) - (v)
Evang. Luth.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 2 (v)
Tolbrugstraatje 14 19 40 (m)
34 (v)
gewoon: 40 (m) 34 (v) ongehuwd: 26 (m) 17 (v)
gehuwd: 12 (m) 12 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 5 (v)
gemeente: 30 (m) 28 (v)
provincie: 4 (m) 2 (v)
andere provincie: 5 (m) 4 (v)
Belgie: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 29 (m) 22 (v)
Evang. Luth.: 4 (m) - (v)
Chr. afgesch.: 4 (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 5 (v)
Nederd. Isr.: - (m) 2 (v)
Varkenmarkt 26 36 68 (m)
92 (v)
gewoon: 68 (m) 90 (v)
tijdelijk: - (m) 1 (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 42 (m) 58 (v)
gehuwd: 22 (m) 24 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 10 (v)
gemeente: 54 (m) 72 (v)
provincie: 9 (m) 10 (v)
andere provincie: 4 (m) 7 (v)
Duitschland: 1 (m) 2 (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 51 (m) 78 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 2 (m) - (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 15 (m) 13 (v)
Kuipershaven 15 16 31 (m)
50 (v)
gewoon: 30 (m) 50 (v)
tijdelijk: 1 (m) - (v)
doortrekkend: - (m) - (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 17 (m) 32 (v)
gehuwd: 14 (m) 16 (v)
weduwen-staat: - (m) 2 (v)
gemeente: 24 (m) 38 (v)
provincie: 3 (m) 8 (v)
andere provincie: 4 (m) 3 (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 25 (m) 42 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 1 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 5 (m) 6 (v)
Wolwevershaven 29 29 61 (m)
110 (v)
gewoon: 59 (m) 104 (v)
tijdelijk: 2 (m) 5 (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 5 (m) 1 (v)
ongehuwd: 37 (m) 85 (v)
gehuwd: 18 (m) 19 (v)
weduwen-staat: 6 (m) 6 (v)
gemeente: 49 (m) 70 (v)
provincie: 3 (m) 20 (v)
andere provincie: 9 (m) 20 (v)
Ned. Herv.: 49 (m) 92 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 9 (m) 12 (v)
Evang. Luth.: - (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 3 (v)
               
TOTAAL 248 306 608 (m)
875 (v)
gewoon: 584 (m) 837 (v)
tijdelijk: 20 (m) 33 (v)
doortrekkend: 4 (m) 5 (v)
afwezig: 30 (m) 3 (v)
ongehuwd: 367 (m) 586 (v)
gehuwd: 204 (m) 218 (v)
weduwen-staat: 37 (m) 71 (v)
gemeente: 460 (m) 609 (v)
provincie: 64 (m) 112 (v)
andere provincie: 75 (m) 139 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 2 (v)
Duitschland: 3 (m) 8 (v)
Belgie: 4 (m) 4 (v)
Engeland: 1 (m) - (v)
andere vr. landen: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 441 (m) 673 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 26 (m) 33 (v)
Eng./Presb. herv.: - (m) 1 (v)
Anglik. Episc.: 1 (m) - (v)
Evang. Luth.: 21 (m) 22 (v)
Remonstr.: 1 (m) 1 (v)
Chr. Afgesch.: 5 (m) 7 (v)
Roomsch Cath.: 103 (m) 127 (v)
Nederd. Isr.: 10 (m) 11 (v)

Laatst gewijzigd: januari 2016.