Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: volkstelling 19 november 1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7301A (hoofdelijke invulregister)

NB.
m = mannen
v = vrouwen

* * * alle namen staan in de database! * * *


wijk C


Verzameling van de Wijken A, B, C, D, E en M.W. naar de stand der bevolking van den 19 November 1849.

Aanmerkingen:
- VOORSTRAAT: 3 onbewoonde huizen, 6 Pakhuizen, 1 branderij, 1 blaauwselfabriek, 1 R.C. Kerk, 1 Boekwinkel, 1 N.H. Kerk (Augst.)
- WIJNBRUG
- NIEUWBRUG
- HOUTSTIJGER
- TURFSTIJGER: 2 Pakhuizen
- KERKSTIJGER
- BOOMSTRAAT
- TAANKADE: 1 onbewoond huis
- BOOM: 1 wachthuis
- RIEDIJK: 1 Pakhuis, 1 Erf
- BLAZERSVEST: 1 Branderij, 2 pakhuizen, 4 Erven
- BLEIJDENHOEK: 1 Pakhuis en 1 Smederij
- SCHOTSENTUIN: 3 onbewoonde huizen
- RIEDIJKSTRAAT: 1 onbewoond huis, 1 Smederij, 1 Erf, 1 Pakhuis
- TORENSTRAATJE: 1 onbewoond huis, 2 Erven, 1 pakhuis, 1 kuiperij
- RONDOM DE NIEUWKERK: 3 onbewoonde huizen, 4 pakhuizen, 3 Erven, 1 Stal en 1 N.H. Kerk
- WIJNGAARDSTRAAT: 3 Pakhuizen en 1 Stal
- NIEUWKERKSTRAAT: 2 pakhuizen, 2 Stallen, 1 Smederij
- DOELSTRAAT: 3 onbewoonde huizen, 2 Pakhuizen, 1 Stal, 1 Erf
- HEERHIJMANSHUISSTRAAT: 6 onbewoonde huizen, 7 Pakhuizen, 1 Erf
- VEST: 2 onb: huizen, 22 pakhuizen, 1 werkplaats, 1 Smederij, 1 branderij, 1 kruidhuis en 1 Stadsbergplaats
- FRANKESTRAAT: 1 Erf
- MARIENBORNSRAAT: 1 onb: huis, 7 pakhuizen, 2 Stallen, 1 bergplaats, 1 N. Isr. Kerk, 1 grutterij, 8 Erven
- WEESHUISSTRAATJE: 4 pakhuizen
- ZAKKENDRAGERSSTRAAT: 1 pakhuis
- MUNT: 1 pakhuis en 1 onbew: huis
- STEK: 3 koetshuizen, 3 pakhuizen, 2 stallen, 1 werkplaats, 1 erf
- STEEGOVERSLOOT: 2 onbew: huizen, 1 Tuin, 1 Pakhuis, 1 Stadsmagazijn
- LINDENGRACHT: 2 Onbewoond en 1 doodkisten-huis
- KORTE NIEUWSTRAAT: 2 Stallen en 1 Tuin
- AUGUSTIJNENKAMP: 1 onbew: huis, 2 Pakhuizen, 1 Timmerwinkel
- LASTIGENDSTRAATJE: 1 onbew: huis
- IN 'T HOF: 1 wachthuis, 1 Brandspuithuis
- NIEUWSTRAAT: 7 onbew: huizen, 4 Pakhuizen en 1 Erf
- HOFSTRAAT: 1 Stal, 1 IJkhuis en 1 Kantoor
- DWARSGANG: 1 onbew: huis, 4 pakhuizen
- STEENSTRAAT: 2 onbew: huizen en 1 stal
- KOLFSTRAAT: 4 onbew: huizen, 11 pakhuizen en 1 werkplaats
- STOOFSTRAAT: 1 pakhuis
- KROMME ELBOOG: 6 onbew: huizen en 2 pakhuizen, 3 erf
- TOLBRUGSTRAAT: 1 Pakhuis
- BLINDENLIEDEGASTHUISSTEEG
- GEVOLDEGRCHT: 1 Pakhuis
- VRIEZENSTRAAT: 3 onbew. huizen, 1 verwerswinkel en 1 Erf

Straat, steeg, gracht, enz Aantal huizen Aantal huisgezinnen Getal inwoners per huis Verblijf Burgerlijke staat Geboorteplaats Godsdienst
               
Voorstraat 212 266 580 (m)
794 (v)
gewoon: 561 (m) 766 (v)
tijdelijk 17 (m) 26 (v)
doortrekkend 2 (m) 2 (v)
afwezig 15 (m) 5 (v)
ongehuwd: 373 (m) 552 (v)
gehuwd: 180 (m) 186 (v)
weduwen-staat: 27 (m) 56 (v)
gemeente: 458 (m) 605 (v)
provincie: 57 (m) 92 (v)
andere provincie: 48 (m) 80 (v)
Duitschland: 10 (m) 6 (v)
Belgie: 3 (m) 7 (v)
Engeland: - (m) 1 (v)
andere vr. landen: 4 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 434 (m) 615 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 16 (m) 4 (v)
Evang. Luth.: 19 (m) 23 (v)
Chr. afgesch.: 5 (m) 8 (v)
Roomsch Cath.: 87 (m) 117 (v)
Oud-Roomschen: 7 (m) 10 (v)
Nederd. Isr.: 12 (m) 17 (v)
Wijnbrug 1 1 - (m)
1 (v)
gewoon: - (m) 1 (v) ongehuwd: - (m) - (v)
gehuwd: - (m) - (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: - (m) - (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: - (m) 1 (v)
Nieuwbrug 2 3 9 (m)
5 (v)
gewoon: 9 (m) 5 (v) ongehuwd: 5 (m) 2 (v)
gehuwd: 3 (m) 3 (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 9 (m) 5 (v) Ned. Herv.: 7 (m) 3 (v)
Evang. Luth.: 2 (m) 2 (v)
Houtsteijger 2 3 6 (m)
9 (v)
gewoon: 6 (m) 9 (v) ongehuwd: 4 (m) 6 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 6 (m) 5 (v)
provincie: - (m) 3 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 6 (m) 9 (v)
Turfsteijger 3 3 6 (m)
5 (v)
gewoon: 6 (m) 5 (v) ongehuwd: 4 (m) 2 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 6 (m) 3 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 6 (m) 5 (v)
Kerksteijger 5 5 11 (m)
13 (v)
gewoon: 11 (m) 13 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 7 (m) 8 (v)
gehuwd: 4 (m) 4 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 10 (m) 12 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 10 (m) 11 (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) 2 (v)
Boomstraat 8 12 21 (m)
23 (v)
gewoon: 21 (m) 23 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 10 (m) 11 (v)
gehuwd: 10 (m) 10 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 2 (v)
gemeente: 19 (m) 20 (v)
provincie: 2 (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 16 (m) 20 (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 1 (v)
Nederd. Isr.: 1 (m) 2 (v)
Taankade 8 13 28 (m)
24 (v)
gewoon: 28 (m) 24 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 16 (m) 12 (v)
gehuwd: 10 (m) 10 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 2 (v)
gemeente: 21 (m) 19 (v)
provincie: 3 (m) 2 (v)
andere provincie: 4 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 12 (m) 16 (v)
Roomsch Cath.: 16 (m) 8 (v)
Boom 18 25 38 (m)
68 (v)
gewoon: 35 (m) 63 (v)
tijdelijk: 3 (m) 4 (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 4 (m) 1 (v)
ongehuwd: 20 (m) 38 (v)
gehuwd: 16 (m) 19 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 11 (v)
gemeente: 31 (m) 30 (v)
provincie: 5 (m) 24 (v)
andere provincie: 2 (m) 14 (v)
Ned. Herv.: 32 (m) 58 (v)
Fransch/Waalsch herv.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 4 (v)
Oud-Roomschen: 3 (m) 3 (v)
Nederd. Isr.: 1 (m) 2 (v)
Riedijk 76 123 235 (m)
270 (v)
gewoon: 231 (m) 255 (v)
tijdelijk: - (m) 14 (v)
doortrekkend: 4 (m) 1 (v)
afwezig: 13 (m) 1 (v)
ongehuwd: 137 (m) 149 (v)
gehuwd: 91 (m) 96 (v)
weduwen-staat: 7 (m) 25 (v)
gemeente: 179 (m) 215 (v)
provincie: 23 (m) 28 (v)
andere provincie: 21 (m) 21 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 1 (v)
Duitschland: 5 (m) 4 (v)
Belgie: 6 (m) 1 (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 159 (m) 178 (v)
Evang. Luth.: 18 (m) 23 (v)
Doopsgez.: 2 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 43 (m) 51 (v)
Nederd. Isr.: 13 (m) 18 (v)
Blazersvest 7 7 13 (m)
12 (v)
gewoon: 13 (m) 12 (v) ongehuwd: 7 (m) 5 (v)
gehuwd: 5 (m) 5 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 2 (v)
gemeente: 11 (m) 9 (v)
provincie: 2 (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 12 (v)
Blijdenhoek 32 46 88 (m)
88 (v)
gewoon: 88 (m) 87 (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 56 (m) 40 (v)
gehuwd: 31 (m) 34 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 14 (v)
gemeente: 82 (m) 77 (v)
provincie: 5 (m) 8 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Belgie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 77 (m) 84 (v)
Evang. Luth.: 7 (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 4 (m) 3 (v)
Schotsentuin 8 8 23 (m)
16 (v)
gewoon: 23 (m) 16 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 17 (m) 9 (v)
gehuwd: 5 (m) 5 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 2 (v)
gemeente: 22 (m) 10 (v)
provincie: 1 (m) 2 (v)
andere provincie: - (m) 4 (v)
Ned. Herv.: 21 (m) 16 (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) - (v)
Portug. Isr.: 1 (m) - (v)
Riedijkstraat 25 32 58 (m)
65 (v)
gewoon: 58 (m) 65 (v)
afwezig: 8 (m) 2 (v)
ongehuwd: 34 (m) 39 (v)
gehuwd: 20 (m) 22 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 4 (v)
gemeente: 52 (m) 54 (v)
provincie: 2 (m) 4 (v)
andere provincie: 4 (m) 7 (v)
Ned. Herv.: 48 (m) 49 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: 5 (m) 7 (v)
Nederd. Isr.: 4 (m) 4 (v)
Toornstraatje 57 84 124 (m)
167 (v)
gewoon: 124 (m) 167 (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 66 (m) 89 (v)
gehuwd: 51 (m) 51 (v)
weduwen-staat: 5 (m) 27 (v)
gemeente: 100 (m) 131 (v)
provincie: 10 (m) 24 (v)
andere provincie: 12 (m) 12 (v)
Duitschland: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 101 (m) 141 (v)
Evang. Luth.: 6 (m) 4 (v)
Roomsch Cath.: 10 (m) 16 (v)
Nederd. Isr.: 7 (m) 6 (v)
Rondom de Nieuwkerk 39 50 100 (m)
108 (v)
gewoon: 100 (m) 108 (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 65 (m) 67 (v)
gehuwd: 31 (m) 32 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 9 (v)
gemeente: 76 (m) 79 (v)
provincie: 16 (m) 16 (v)
andere provincie: 7 (m) 11 (v)
Duitschland: 1 (m) 1 (v)
andere vr. landen: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 86 (m) 96 (v)
Evang. Luth.: 5 (m) 8 (v)
Chr. afgesch.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 8 (m) 4 (v)
Wijngaardstraat 15 21 28 (m)
52 (v)
gewoon: 28 (m) 52 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 17 (m) 34 (v)
gehuwd: 10 (m) 11 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 7 (v)
gemeente: 23 (m) 42 (v)
provincie: 1 (m) 8 (v)
andere provincie: 4 (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 27 (m) 47 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 5 (v)
Nieuwkerkstraat 7 9 26 (m)
27 (v)
gewoon: 25 (m) 22 (v)
tijdelijk: 1 (m) 5 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 16 (m) 18 (v)
gehuwd: 9 (m) 9 (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 24 (m) 18 (v)
provincie: 2 (m) 6 (v)
andere provincie: - (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 26 (m) 27 (v)
Doelstraat 52 71 151 (m)
156 (v)
gewoon: 151 (m) 155 (v)
tijdelijk: - (m) 1 (v)
afwezig: 6 (m) 1 (v)
ongehuwd: 86 (m) 84 (v)
gehuwd: 63 (m) 63 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 9 (v)
gemeente: 122 (m) 131 (v)
provincie: 13 (m) 13 (v)
andere provincie: 16 (m) 11 (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 133 (m) 141 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 11 (m) 13 (v)
Nederd. Isr.: 6 (m) - (v)
Portug. Isr.: - (m) 1 (v)
Heerhijmansuisstraat 98 146 274 (m)
317 (v)
gewoon: 274 (m) 317 (v)
afwezig: 8 (m) - (v)
ongehuwd: 170 (m) 172 (v)
gehuwd: 98 (m) 101 (v)
weduwen-staat: 6 (m) 44 (v)
gemeente: 244 (m) 274 (v)
provincie: 15 (m) 18 (v)
andere provincie: 11 (m) 22 (v)
Duitschland: 4 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 248 (m) 267 (v)
Evang. Luth.: 6 (m) 9 (v)
Chr. afgesch.: 3 (m) 4 (v)
Roomsch Cath.: 14 (m) 31 (v)
Oud-Roomschen: 2 (m) 3 (v)
Nederd. Isr.: 1 (m) 3 (v)
Vest 33 38 142 (m)
162 (v)
gewoon: 102 (m) 129 (v)
tijdelijk: 40 (m) 33 (v)
afwezig: 4 (m) - (v)
ongehuwd: 88 (m) 106 (v)
gehuwd: 47 (m) 42 (v)
weduwen-staat: 7 (m) 14 (v)
gemeente: 90 (m) 102 (v)
provincie: 12 (m) 22 (v)
andere provincie: 31 (m) 34 (v)
Duitschland: 6 (m) 4 (v)
Belgie: 2 (m) - (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 115 (m) 143 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 3 (m) 1 (v)
Evang. Luth.: 5 (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 17 (m) 15 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) - (v)
Frankenstraat 17 17 49 (m)
53 (v)
gewoon: 49 (m) 53 (v) ongehuwd: 34 (m) 36 (v)
gehuwd: 15 (m) 14 (v)
weduwen-staat: - (m) 3 (v)
gemeente: 48 (m) 50 (v)
provincie: 1 (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 46 (m) 51 (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 1 (v)
Marienbornstraat 110 145 310 (m)
330 (v)
gewoon: 309 (m) 330 (v)
tijdelijk: 1 (m) - (v)
afwezig: 12 (m) - (v)
ongehuwd: 186 (m) 179 (v)
gehuwd: 115 (m) 117 (v)
weduwen-staat: 9 (m) 34 (v)
gemeente: 269 (m) 280 (v)
provincie: 19 (m) 25 (v)
andere provincie: 18 (m) 21 (v)
Duitschland: 1 (m) 2 (v)
Belgie: 2 (m) 2 (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 276 (m) 292 (v)
Evang. Luth.: 5 (m) 7 (v)
Roomsch Cath.: 26 (m) 25 (v)
Oud-Roomschen: 1 (m) 4 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) 2 (v)
Weeshuisstraat 13 20 32 (m)
39 (v)
gewoon: 32 (m) 39 (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 16 (m) 20 (v)
gehuwd: 15 (m) 15 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 4 (v)
gemeente: 27 (m) 31 (v)
provincie: - (m) 2 (v)
andere provincie: 4 (m) 4 (v)
Duitschland: 1 (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 28 (m) 32 (v)
Evang. Luth.: 2 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 5 (v)
Zakkendragersstraatje 5 5 13 (m)
11 (v)
gewoon: 13 (m) 11 (v) ongehuwd: 7 (m) 6 (v)
gehuwd: 6 (m) 5 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 12 (m) 10 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 11 (v)
Munt 3 5 6 (m)
13 (v)
gewoon: 6 (m) 12 (v)
tijdelijk: - (m) 1 (v)
ongehuwd: 2 (m) 6 (v)
gehuwd: 4 (m) 5 (v)
weduwen-staat: - (m) 2 (v)
gemeente: 5 (m) 7 (v)
provincie: 1 (m) 6 (v)
Ned. Herv.: 4 (m) 13 (v)
Evang. Luth.: 2 (m) - (v)
Stek 5 6 15 (m)
12 (v)
gewoon: 15 (m) 12 (v) ongehuwd: 8 (m) 5 (v)
gehuwd: 6 (m) 6 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 1 (v)
gemeente: 11 (m) 10 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) - (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
Belgie: - (m) - (v)
Engeland: 1 (m) - (v)
andere vr. landen: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 7 (m) 6 (v)
Evang. Luth.: 4 (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 4 (m) 3 (v)
Steegoversloot 82 101 175 (m)
254 (v)
gewoon: 170 (m) 249 (v)
tijdelijk: 4 (m) 3 (v)
doortrekkend: 1 (m) 2 (v)
afwezig: 12 (m) 1 (v)
ongehuwd: 98 (m) 163 (v)
gehuwd: 66 (m) 70 (v)
weduwen-staat: 11 (m) 21 (v)
gemeente: 139 (m) 181 (v)
provincie: 18 (m) 34 (v)
andere provincie: 16 (m) 34 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 1 (v)
Duitschland: 1 (m) 1 (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Engeland: 1 (m) - (v)
andere vr. landen: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 141 (m) 222 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 7 (m) 3 (v)
Evang. Luth.: 10 (m) 14 (v)
Chr. afgesch.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 13 (m) 14 (v)
Oud Roomschen: 2 (m) 1 (v)
Lindengracht 25 69 72 (m)
116 (v)
gewoon: 69 (m) 116 (v)
tijdelijk: 3 (m) - (v)
afwezig: - (m) 1 (v)
ongehuwd: 41 (m) 70 (v)
gehuwd: 25 (m) 29 (v)
weduwen-staat: 6 (m) 17 (v)
gemeente: 58 (m) 89 (v)
provincie: 6 (m) 17 (v)
andere provincie: 6 (m) 10 (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 67 (m) 102 (v)
Fransch/Waalsch herv.: - (m) 1 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 6 (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) 3 (v)
Nederd. Isr.: 3 (m) 4 (v)
Korte Nieuwstraat 6 10 17 (m)
23 (v)
gewoon: 17 (m) 23 (v) ongehuwd: 8 (m) 14 (v)
gehuwd: 9 (m) 9 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 15 (m) 22 (v)
provincie: 1 (m) 1 (v)
andere provincie: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 19 (v)
Roomsch Cath.: 4 (m) 4 (v)
Augustijnenkamp 67 110 180 (m)
220 (v)
gewoon: 180 (m) 220 (v)
afwezig: 6 (m) 1 (v)
ongehuwd: 105 (m) 107 (v)
gehuwd: 71 (m) 75 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 38 (v)
gemeente: 166 (m) 182 (v)
provincie: 8 (m) 19 (v)
andere provincie: 6 (m) 18 (v)
Duitschland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 161 (m) 191 (v)
Evang. Luth.: 5 (m) 4 (v)
Chr. afgesch.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 12 (m) 12 (v)
Oud-Roomsch: 2 (m) 2 (v)
Lastigeendstraatje 6 10 14 (m)
19 (v)
gewoon: 14 (m) 19 (v) ongehuwd: 6 (m) 10 (v)
gehuwd: 8 (m) 8 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 10 (m) 14 (v)
provincie: 2 (m) 2 (v)
andere provincie: 2 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 12 (m) 18 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 1 (v)
In 't Hof 6 6 11 (m)
20 (v)
gewoon: 11 (m) 20 (v) ongehuwd: 7 (m) 14 (v)
gehuwd: 4 (m) 4 (v)
weduwen-staat: - (m) 2 (v)
gemeente: 11 (m) 20 (v) Ned. Herv.: 9 (m) 16 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) 4 (v)
Nieuwstraat 66 100 197 (m)
243 (v)
gewoon: 192 (m) 242 (v)
tijdelijk: 5 (m) 1 (v)
afwezig: 8 (m) - (v)
ongehuwd: 109 (m) 141 (v)
gehuwd: 82 (m) 85 (v)
weduwen-staat: 6 (m) 17 (v)
gemeente: 169 (m) 206 (v)
provincie: 15 (m) 24 (v)
andere provincie: 9 (m) 11 (v)
bezittingen b. Europa: 1 (m) - (v)
Duitschland: 2 (m) 2 (v)
Engeland: 1 (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 169 (m) 221 (v)
Evang. Luth.: 8 (m) 4 (v)
Chr. Afgesch.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 14 (m) 17 (v)
geene der genoemde gezindheden: 6 (m) - (v)
Hofstraat 13 15 32 (m)
35 (v)
gewoon: 32 (m) 35 (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 20 (m) 22 (v)
gehuwd: 12 (m) 13 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 27 (m) 32 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: 4 (m) 2 (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 29 (m) 34 (v)
Evang. Luth.: 3 (m) - (v)
Roomsch Cath.: - (m) 1 (v)
Dwarsgang 20 28 36 (m)
50 (v)
gewoon: 36 (m) 50 (v) ongehuwd: 18 (m) 22 (v)
gehuwd: 16 (m) 17 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 11 (v)
gemeente: 27 (m) 32 (v)
provincie: 5 (m) 5 (v)
andere provincie: 3 (m) 12 (v)
Duitschland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 31 (m) 44 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 4 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) 2 (v)
Steenstraat 13 20 34 (m)
36 (v)
gewoon: 34 (m) 36 (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 20 (m) 16 (v)
gehuwd: 13 (m) 12 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 8 (v)
gemeente: 31 (m) 30 (v)
provincie: 1 (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) 5 (v)
andere vr. landen: 2 (m) - (v)
Ned. Herv.: 21 (m) 29 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 10 (m) 6 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) 1 (v)
Kolfstraat 95 185 341 (m)
398 (v)
gewoon: 341 (m) 398 (v)
afwezig: 8 (m) - (v)
ongehuwd: 197 (m) 206 (v)
gehuwd: 131 (m) 137 (v)
weduwen-staat: 13 (m) 55 (v)
gemeente: 301 (m) 333 (v)
provincie: 18 (m) 34 (v)
andere provincie: 17 (m) 30 (v)
Duitschland: 2 (m) 1 (v)
andere vr. landen: 3 (m) - (v)
Ned. Herv.: 282 (m) 341 (v)
Fransch/Waalsch herv.: - (m) 1 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 6 (v)
Chr. afgesch.: 15 (m) 15 (v)
Roomsch Cath.: 32 (m) 29 (v)
Oud-Roomsch: 3 (m) 2 (v)
Nederd. Isr.: 7 (m) 4 (v)
Stoofstraat 30 36 75 (m)
87 (v)
gewoon: 75 (m) 87 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 47 (m) 54 (v)
gehuwd: 26 (m) 28 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 5 (v)
gemeente: 69 (m) 78 (v)
provincie: 3 (m) 5 (v)
andere provincie: 3 (m) 4 (v)
Ned. Herv.: 72 (m) 85 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 2 (v)
Kromme Elleboog 85 116 246 (m)
262 (v)
gewoon: 246 (m) 262 (v)
afwezig: 5 (m) - (v)
ongehuwd: 157 (m) 152 (v)
gehuwd: 80 (m) 83 (v)
weduwen-staat: 9 (m) 27 (v)
gemeente: 226 (m) 232 (v)
provincie: 8 (m) 15 (v)
andere provincie: 10 (m) 14 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) - (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
Belgie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 228 (m) 237 (v)
Evang. Luth.: 3 (m) 6 (v)
Roomsch Cath.: 13 (m) 15 (v)
Nederd. Isr.: 2 (m) 4 (v)
Tolbrugstraatje 13 14 24 (m)
33 (v)
gewoon: 24 (m) 33 (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 13 (m) 19 (v)
gehuwd: 10 (m) 11 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 3 (v)
gemeente: 18 (m) 25 (v)
provincie: 5 (m) 3 (v)
andere provincie: 1 (m) 5 (v)
Ned. Herv.: 20 (m) 21 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 10 (v)
Nederd. Isr.: 1 (m) 2 (v)
Blindenluiden Gasthuissteeg 2 2 1 (m)
4 (v)
gewoon: 1 (m) 4 (v) ongehuwd: - (m) 2 (v)
gehuwd: 1 (m) - (v)
weduwen-staat: - (m) 2 (v)
gemeente: - (m) 3 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 1 (m) 4 (v)
Gevoldegracht 11 13 24 (m)
27 (v)
gewoon: 24 (m) 27 (v) ongehuwd: 13 (m) 13 (v)
gehuwd: 11 (m) 10 (v)
weduwen-staat: - (m) 4 (v)
gemeente: 21 (m) 22 (v)
provincie: 1 (m) 2 (v)
andere provincie: 2 (m) 2 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) - (v)
Duitschland: - (m) - (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Engeland: - (m) - (v)
andere vr. landen: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 16 (m) 21 (v)
Chr. Afgesch.: 4 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 4 (v)
geene der genoemde gezindheden: 1 (m) - (v)
Vriezenstraat 39 76 114 (m)
136 (v)
gewoon: 112 (m) 134 (v)
tijdelijk: 1 (m) 2 (v)
doortrekkend: 1 (m) - (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 61 (m) 62 (v)
gehuwd: 49 (m) 50 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 24 (v)
gemeente: 96 (m) 106 (v)
provincie: 7 (m) 15 (v)
andere provincie: 10 (m) 14 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) - (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
Belgie: - (m) - (v)
Engeland: - (m) - (v)
andere vr. landen: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 93 (m) 112 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 1 (m) - (v)
Evang. Luth.: 6 (m) 4 (v)
Chr. Afgesch.: 4 (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: 7 (m) 13 (v)
Oud-Roomschen: 3 (m) 2 (v)
               
TOTAAL 1440 2075 3979 (m)
4803 (v)
gewoon: 3896 (m) 4706 (v)
tijdelijk: 75 (m) 90 (v)
doortrekkend: 8 (m) 7 (v)
afwezig: 137 (m) 13 (v)
ongehuwd: 2373 (m) 2782 (v)
gehuwd: 1465 (m) 1510 (v)
weduwen-staat: 143 (m) 511 (v)
gemeente: 3341 (m) 3836 (v)
provincie: 288 (m) 486 (v)
andere provincie: 277 (m) 426 (v)
bezittingen b. Europa: 1 (m) 2 (v)
Duitschland: 40 (m) 28 (v)
Belgie: 15 (m) 16 (v)
Engeland: 3 (m) 1 (v)
andere vr. landen: 14 (m) 18 (v)
Ned. Herv.: 3316 (m) 4061 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 27 (m) 11 (v)
Evang. Luth.: 123 (m) 141 (v)
Chr. Afgesch.: 33 (m) 36 (v)
Roomsch Cath.: 378 (m) 451 (v)
Oud-Roomschen: 23 (m) 27 (v)
Nederd. Isr.: 68 (m) 75 (v)
Portug. Isr.: 1 (m) 1 (v)
geene der genoemde gezindheden: 7 (m) - (v)

Laatst gewijzigd: januari 2016.