Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: volkstelling 19 november 1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7301A (hoofdelijke invulregister)

NB.
m = mannen
v = vrouwen

* * * alle namen staan in de database! * * *


wijk MW


Verzameling van de Wijken A, B, C, D, E en M.W. naar de stand der bevolking van den 19 November 1849.

Aanmerkingen:
- VRIEZEPOORTSWEG: 3 Tuinen
- BREEDEWEG: 4 Tuinen, 2 onbew: huizen & een Moezerij
- BERKEPAD: 5 Tuinen
- HALLINGENLAAN: 4 Tuinen
- STELTEPAD
- NOORDENDIJK: 4 Zaagmolens, 1 Korenmolen, 1 Watermolen, 1 Tuin en 1 onbew: huis
- HALLINGENDIJK: 1 onbewoond huis
- VISSCHERSDIJK: 1 onbewoond huis
- OUDLANDSCHENWEG
- ZUIDERWEG
- Huis te Merwede

Straat, steeg, gracht, enz Aantal huizen Aantal huisgezinnen Getal inwoners per huis Verblijf Burgerlijke staat Geboorteplaats Godsdienst
               
Vriezepoortweg 2 2 2 (m)
5 (v)
gewoon: 2 (m) 5 (v) ongehuwd: 1 (m) 3 (v)
gehuwd: 1 (m) 1 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: - (m) 5 (v)
provincie: 1 (m) - (v)
andere provincie: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 2 (m) 5 (v)
Breedenweg 27 27 50 (m)
59 (v)
gewoon: 50 (m) 59 (v)
afwezig 2 (m) - (v)
ongehuwd: 26 (m) 31 (v)
gehuwd: 19 (m) 21 (v)
weduwen-staat: 5 (m) 7 (v)
gemeente: 41 (m) 44 (v)
provincie: 7 (m) 13 (v)
andere provincie: 2 (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 47 (m) 50 (v)
Evang. Luth.: - (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 5 (v)
Oud-Roomschen: - (m) 1 (v)
Berkenpad 2 2 3 (m)
5 (v)
gewoon: 3 (m) 5 (v) ongehuwd: 2 (m) 3 (v)
gehuwd: 1 (m) 1 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 3 (m) 4 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 3 (m) 5 (v)
Hallingenlaan 6 6 11 (m)
16 (v)
gewoon: 11 (m) 16 (v)
afwezig 2 (m) - (v)
ongehuwd: 5 (m) 7 (v)
gehuwd: 6 (m) 6 (v)
weduwen-staat: - (m) 3 (v)
gemeente: 8 (m) 11 (v)
provincie: 2 (m) 2 (v)
andere provincie: 1 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 7 (m) 16 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 2 (m) - (v)
Evang. Luth.: 2 (m) - (v)
Steltenpad 2 6 10 (m)
14 (v)
gewoon: 10 (m) 14 (v)
afwezig 1 (m) - (v)
ongehuwd: 5 (m) 8 (v)
gehuwd: 4 (m) 5 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 1 (v)
gemeente: 8 (m) 8 (v)
provincie: 2 (m) 6 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 10 (m) 14 (v)
Noordendijk 44 48 119 (m)
115 (v)
gewoon: 119 (m) 114 (v)
doortrekkend - (m) 1 (v)
ongehuwd: 72 (m) 66 (v)
gehuwd: 42 (m) 42 (v)
weduwen-staat: 5 (m) 7 (v)
gemeente: 87 (m) 87 (v)
provincie: 29 (m) 24 (v)
andere provincie: 3 (m) 4 (v)
Ned. Herv.: 119 (m) 107 (v)
Fransch/Waalsch herv.: - (m) 1 (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Chr. Afgesch.: - (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: - (m) 1 (v)
Hallingendijk 1 1 2 (m)
3 (v)
gewoon: 2 (m) 3 (v) ongehuwd: 2 (m) 2 (v)
gehuwd: - (m) - (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 2 (m) 2 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 2 (m) 3 (v)
Visschersdijk 17 21 51 (m)
60 (v)
gewoon: 51 (m) 60 (v) ongehuwd: 35 (m) 40 (v)
gehuwd: 14 (m) 13 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 7 (v)
gemeente: 24 (m) 29 (v)
provincie: 27 (m) 29 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 51 (m) 60 (v)
Oudlandscheweg 5 5 9 (m)
14 (v)
gewoon: 9 (m) 14 (v) ongehuwd: 5 (m) 9 (v)
gehuwd: 4 (m) 4 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 3 (m) 4 (v)
provincie: 6 (m) 10 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 9 (m) 14 (v)
Zuiderweg 1 1 2 (m)
4 (v)
gewoon: 2 (m) 4 (v) ongehuwd: 1 (m) 4 (v)
gehuwd: - (m) - (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 1 (m) 2 (v)
provincie: 1 (m) 2 (v)
andere provincie: - (m) - (v)
Ned. Herv.: 2 (m) 4 (v)
               
TOTAAL 107 119 259 (m)
295 (v)
gewoon: 259 (m) 294 (v)
tijdelijk: - (m) - (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 5 (m) - (v)
ongehuwd: 154 (m) 173 (v)
gehuwd: 91 (m) 93 (v)
weduwen-staat: 14 (m) 29 (v)
gemeente: 177 (m) 196 (v)
provincie: 75 (m) 88 (v)
andere provincie: 7 (m) 11 (v)
Ned. Herv.: 252 (m) 278 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 2 (m) 1 (v)
Evang. Luth.: 2 (m) 4 (v)
Chr. Afgesch.: - (m) 5 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 6 (v)
Oud-Roomschen: - (m) 1 (v)

Laatst gewijzigd: januari 2016.