Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 54


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 54

- [83+..] H.J. Holgen 19-12-1925 / aquarel van Lexmond.
- [110] foto schilderij Anth. van Montfoort 17-12-1925.
- [108] (fa. W.H. van der Horst van Lil opgericht 1879, Wijnstraat 83 16-12-1925).
- [99] (9-12-1925 brief Johannes Valk).
- [93+98] (10-12-1925) Eugene A. Dupin, M.D. 565 W. 144th New York.
- [87] H.H. Arnaud, Avignon 6-11-1925 / over schilder Adriaan van de Burg.
- [82] De Prins der Geill. Bladen 25-9-1925.
- [81] (Overveen 15-9-1925) over Arij Scheffer / brief van drs. L. Theunis.
- [80 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 1-9-1925)
Ondergeteekende verzoekt hiermede beleefd tot vergunning voor het copiëren van het schilderij Naaktfiguur van de schilder J. Sluijters. Hopende van U.Ed. toestemming te verkrijgen.
C.N.P.A. de Bie, Groenmarkt 40, Dordrecht
ANTWOORD: 2-9-1925
Naar aanleiding van het verzoek dd 1 dezer tot het copieeren van de Naaktstudie van Jan Sluiters, hetwelk ik van U mocht ontvangen, bericht ik U hiermede aan bedoeld verzoek gaarne te willen voldoen echter onder uitdrukkelijk voorwaarde dat de copie uitsluitend voor eigen studie genomen wordt en derhalve nimmer openlijk tentoongesteld en nimmer verkocht wordt zonder vooraf de schriftelijke vergunning daartoe van den betrokken kunstenaar te hebben ontvangen.
Omtrent het tijdstip waarop U de werkzaamheden denkt aan te vangen en te volwaeren gelieve U zich nader tot den concierge van dit Museum te wenden. E.S.

- dankbetuiging A. Veth-Dirks, Amsterdam.
- [77] brief Johannes Valk (18-8-1925).
- [67] Pieter van den Bogaert oud 12 jaeren geschilderd door Greenwood Dordrecht 1730 (met schetstekeningetje op brief).
- [62] schidlerij Wally Moes 1891 / achternichtjes van A. Merens 13-6-1925.
- [57] 4 FOTO's (atelier Brugman) (ansichtkaart kerkinterieur Bosboom?).
- (Voorburg 30 mei 1925) over Floris Antzenius / kaartje van Doorman.
- [40] Frans Buffa en Zonen, 2-4-1925.
- [31] tentoonstelling Coen van Oven, brief mr. J. Stoop-Snouck Hurgronje.
- [11] Galleria d'Arte Palazzo Strozzi, Firenze 21-1-1925.
- (Apeldoorn 6-1-1925) Albert Luyo(?) / brief H. Schuurman.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019