Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 57


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 57

- [28/40, 46] (Den Haag 28-3-1928) schilderij door Scheffer (binnenhuis);
- [28/41, 42] (29-3-1928) schilder E. Koster, overleden te Dordrecht / brief aan M. Lobo, Amsterdam;
- [28/43] (2-4-1928) brief Museum Boijmans, J.G. van Gelder /catalogus;
- [28/44] (geill. Weekblad Groot Rotterdam -4-1928) over Dordrecht;
- [28/45] (Sted. Museum Amsterdam, 6-4-1928) hr. Dreesmann / C. Baars;
- [28/48] (NV Geuze en Co, Groenmarkt 23 12-4-1928);
- [28/49] (de Dordr. Drukkerij en Uitgev. Mij 12-4-1928);
- [28/52] (Parijs 25-4-1928 M. Tigelet) Ferd. Bol en Govaert Flinck.
- [28/1] (mr. L. Sillevis Utrecht 9-1-1928) schilder Corn. Springer, stadhuis Culemburg;
- [28/6] (Dordr. Metaalw. Fabr 20-1-1928) foto's schilderijen David Bles;
- [28/14] Pictura: Catalogus van werken door M. Adamse 8-29 januari 1928 nrs. 1-54 (53/54 = Veere);
-[28/19] (Vlaardingen 10-2-1928) kunstschilder Johannes Weiland, geb. 23-11-1856, overl. 1909 (biografie op 2 kantjes!!);
- [28/22] (17-2-1928) Jhr. Marinus Bonifacius Willem. geb. Breda 20-3-1864.
- [28/23] briefkaart In de Verfton Rand's Huidverf / Biografische gegevens broeder H. van Randwijk 20-2-1928:
Hendrik VAN RANDIJK geb. te Dordrecht 7-3-1885, overl. te Rotterdam 4-3-1919.
Reeds op 12-ajrige leeftijd werd hij door den bekwamen schilder Abr. van der Torren om zijn teekentalent opgemerkt en komt hij bij deze als leerling in dienst. Door het overlijden van dezen meester werd hij door diens vriend en tijdgenoot Mastenbroek te Rotterdam verder opgeleid. Hij maakte van zijn aanwezigheid daar ter stede gebruik om een ijvrig leerling te zijn van de Teekenacademie die hij trouw en lang bezocht. Intusschen werd hij als decoratieschilder verbonden aan de firma Wed. A. van Strij en Zn te Dordrecht en steeds studeerend behaalde hij spoedig zijn eerste teekenacte, kort daarop volgt zijn benoeming als leeraar aan de Dordtsche Ambachtschool. Toen hij daarna zijn tekenacte MO bekwam volgde zijn benoeming als leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Rotterdam welkefunctie hij tot zijn overlijden waarnam. Van Randwijk was een zeer actief en gezien lid van Pictura, zijn werk werd algemeen gunstig beoordeeld.

- [28.24] (brief M. Adamse) geboren 17-10-891, werk aan Plasschaert laten in 1908, Arij Schefferfonds, 1910 naar München (2 jaar lang), 1915 kunstsubsidie.
- [28/25] (Amsterdam 26-2-1928) Jean Charles Louis Landre, zoon van C.L. Landre en Hendrika Wilhelmina van der Kellen (kunstschilderes), geb. Utrecht 20-9-1875 ...etc.
- [28/27] (2-3-1928) Rassenfosse, geb. Luik, 64 jaar, leerling Felicien Rops...etc.
- [28/28] (2-3-1928) biografie Herman Gunneweg / geboren 22-10-1846, overl. Voorburg 30-11-1904....etc.
- [28/30] (Dordrecht 5-3-1928) brief G.N. Korthals (Roland Larij, Willy Sluiter, Bos in Heeze);
- [28/32] (kaart Willy Sluiter met biografie) Willy Sluiter, geb. 24-5-1873 Amersfoort (E. Boonen, P. Bos, Bas Veth (Parijs));
- [28/34] (8-3-1928) werken Toorop;
- [28/38] A.C. Loffelt (met oude brieven dd. 2-8-1898, 28-7-1898);
- [28/39] (Lobo) linnenalbum E. Koster 1851-1875;
- [28/59] (19-5-1928) C. Pronk 1691-1759 Gezicht op het dorp Rijsoord (5 x 15,2 cm);
- [61] (30-5-1928) Nachtleven door Toorop;
- [62] Armand Rassenfosse, geb. Luik 6-8-1880 / Alexander Struijs, geb. Antwerpen 24-1-1852;
- [63] Otto van Tussenbroek, geb. Leiden 5-2-1882, 1905 naar Laren;
- [65] (brief Johannes Valk, Mariastraat 24, Den haag; 6-6-1928) transport schilderijen;
- [67, 70, 71, 75] Paul Voute, Sarphatikade;
- [68] F. Hanegraaff, Breda;
- PICTURA Catalogus tentoonstelling van werken Piet van Wijngaerdt 4/25-3-1928 nrs. 1-71;, 85, 86] brief J. Mendes da Costa, Amsterdam 13-7-1928 / beeldhouwer Eduard Jacobs (Laren);
- [28/83] met teekening draaischijf / Eduard Jacobs (Laren), marmeren buste 'Floortje';
- [28/92] (Laren 16-8-1928) Eduard Jacobs, transport buste;
- [117] M. Castelain, Poitiers, France;
- H.J. Haverman (+), brief mej. B. Gori, Den haag;
- [132] (27-10-1928) brief E. Haverman-Birnie;
- [135] W.F. Douwes, Amsterdam 1-11-1928;
- firma S. de Vries, stempelfabriek, Den Haag;
- [139, 146] militairen gratis toegang;
- [149] wed. W.J. Stemker-Köster, Nijmegen 16-11-1928;
- [157] Willem de Klerk (Frans Buffa en Zn);

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019